Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy – co warto wiedzieć?

W kontekście niepewności gospodarczej czy rosnącej inflacji coraz więcej osób zastanawia się nad tym, by zmienić pracę. Jednocześnie w takim wypadku warto zadać sobie pytanie, czy zmiana pracy a kredyt hipoteczny są w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane. Jak ten temat wygląda w praktyce?

Ostatnie 2-3 lata to okres szczególnie szybkiego wzrostu kosztów życia. Opłaty za media, zakupy spożywcze, czy też raty kredytów potrafiły mocno dać się we znaki domowym budżetom Polaków. Nic więc dziwnego, że część z nas w tym ciężkim czasie próbowało lub wciąż próbuje zwiększyć swoje dochody poprzez dodatkowe zajęcia lub zmianę głównego źródła utrzymania, czyli pracy na etacie.

Jak to się jednak ma do posiadania zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego? Czy bank, który nam go udzielił może zablokować zmianę naszej pracy np. poprzez ograniczenie wysokości udzielonego kredytu? Czy jesteśmy zmuszeni do poinformowania kredytodawcy każdorazowo o odejściu od obecnego pracodawcy do nowego? Odpowiedź w tych wypadkach nie jest jednoznaczna.

Czy można zmienić pracę w trakcie spłaty kredytu hipotecznego?

Najważniejszą i prawdopodobnie najbardziej uspokajającą naszych czytelników informacją jest to, że bank nie może w żaden sposób zablokować zmiany pracy w trakcie spłaty zobowiązania. Dla kredytodawcy najistotniejsze jest bowiem, żeby kredytobiorca regularnie spłacał swoje miesięczne zobowiązanie finansowe. Co za tym idzie, nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby nowego miejsca zatrudnienia poszukiwać według naszych potrzeb, nawet co kilka miesięcy – o ile nie będzie to niosło za sobą przerw w spłacie rat kredytu hipotecznego.

Co w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia za pracę?

Jeżeli jednak doprowadzimy do opóźnień lub całkowitego braku regularnego spłacania (np. przez zmianę pracodawcy na takiego, który będzie nam płacił niższe wynagrodzenie) zobowiązania finansowego, to oczywistym jest, że bank, który nam go udzielił zacznie się interesować naszą sytuacją zawodową i nie tylko.

W pierwszej kolejności kredytodawca będzie starał się polubownie taki problem rozwiązać np. poprzez zmniejszenie rat na określony czas potrzebny do odzyskania przez nas płynności finansowej lub poprzez wydłużenie okresu spłaty zobowiązania, czy też wakacje kredytowe.

W przypadku, gdy w dalszym ciągu nie będziemy w stanie regulować nawet niższej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej lub nie będziemy skłonni do polubownego rozwiązania sprawy we współpracy z bankiem, to może on podjąć stosowne kroki na drodze windykacji należności, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do wypowiedzenia umowy kredytowej. Warto zatem mieć na uwadze fakt, że bankowi również zależy na tym, żeby pożyczone pieniądze odzyskiwać i żeby kredytobiorca był w stanie spłacać zobowiązanie.

Jak bank zabezpiecza możliwość spłaty zobowiązania?

Niektóre instytucje finansowe w umowach kredytowych zawierają zapisy zobowiązujące klienta do poinformowania o każdej zmianie warunków życia i zatrudnienia, dzięki czemu odpowiednio wcześniej kredytodawca może przewidzieć problemy w spłacie rat i przygotować na tę ewentualność adekwatne rozwiązania. Zmianie miejsca zatrudnienia nie zawsze bowiem będzie towarzyszyła jakakolwiek podwyżka, a dodatkowo może nawet dojść przy tej okazji do zwiększenia naszych kosztów -np. poprzez dalsze dojazdy.

Przy podpisywaniu umowy kredytowej konieczne może być ubezpieczenie kredytu na wypadek utraty pracy, które zobowiązuje ubezpieczyciela do spłaty naszych zobowiązań kredytowych przez określony w umowie czas. Jest to kolejny ze sposobów kredytodawców na zwiększenie bezpieczeństwa portfela kredytowego.

Czy trzeba poinformować kredytodawcę o zmianie pracy?

Należy rozróżnić trzy scenariusze, w których zmiana pracy może mieć wpływ na kredyt hipoteczny:

 • pierwszy – gdy jesteśmy po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed decyzją banku o udzieleniu,
 • pożyczki; drugi – gdy jesteśmy w trakcie spłaty zobowiązania,
 • trzeci – gdy całkowicie utracimy możliwość zarobkowania poprzez wypowiedzenie umowy.

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy przed decyzją banku

W pierwszym przypadku nie ma innej opcji niż konieczność przekazania informacji o zmianie warunków zatrudnienia instytucji finansowej. Warto zdać sobie sprawę, że jeżeli tego nie uczynimy, to może nam grozić oskarżenie o próbę lub wyłudzenie kredytu i w najgorszym razie nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Nie lekceważmy więc tego i od razu informujmy kredytodawcę o takim fakcie. Na tej podstawie bank prawdopodobnie zastosuje po prostu ograniczenie wysokości udzielonego finansowania. Inaczej sprawa wygląda w przypadku już zaciągniętego zobowiązania.

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy w trakcie spłaty zobowiązania

Jeżeli jednak już spłacasz kredyt hipoteczny i w międzyczasie zmieniasz miejsce zatrudnienia, to być może zastanawiasz się, czy o tym fakcie też powinieneś poinformować swojego kredytodawcę.

W każdym przypadku z pewnością warto zapoznać się z zapisami umieszczonymi w umowie kredytowej – tylko wtedy będziemy mieli sto procent pewności, co do odpowiedzi na zadane w tym akapicie pytanie. W praktyce większość banków zobowiązuje swoich klientów do poinformowania o każdorazowej zmianie miejsca pracy. Podobnie ma się to w sytuacji, gdy całkowicie utracimy obecne stanowisko, a co za tym idzie możliwość zarobkowania.

Stabilność zatrudnienia jest bowiem gwarantem regularnego spłacania rat. Nie dość, że jesteśmy wtedy zobowiązani do przekazania takiej informacji instytucji bankowej, która udzieliła nam kredytu hipotecznego, to przede wszystkim po prostu warto to zrobić, gdyż bank chętnie w takim przypadku udzieli nam pomocy przy użyciu narzędzi, którymi dysponuje (wakacje kredytowe, zmniejszenie rat, wydłużenie okresu spłaty i inne).

Czy zmniejszona zdolność kredytowa i dochody interesuje bank?

Do powyższych przypadków możemy dodać jeszcze jeden – gdy wynagrodzenie deklarowane przez nas w momencie podpisywania dokumentów kredytowych spadnie o 1/3 lub więcej. W takiej sytuacji również musimy poinformować kredytodawcę o takim fakcie. Nawet częściowa utrata pracy, bądź spadek możliwości wykonywania działalności gospodarczej mogą mieć znaczący wpływ nie tylko w zaciąganiu kredytu hipotecznego, lecz również jego spłaty.

W jaki sposób poinformować bank o zmianie pracy w trakcie spłaty kredytu hipotecznego?

Jeżeli jesteś w sytuacji, gdy musisz poinformować kredytodawcę o zmianie miejsca zatrudnienia, to przede wszystkim warto zapoznać się z zapisami umownymi na ten temat (o ile takowe istnieją). Jeśli nie, to kieruj się przede wszystkim tym, żeby tę informację przekazać pewnym i wiarygodnym kanałem.

 • Zdecydowanie najlepszym wyjściem będzie osobista rozmowa z pracownikiem banku w oddziale, gdzie prawdopodobnie zostanie sporządzona odpowiednia notatka bądź dyspozycja zmiany danych opatrzona Twoim podpisem.
 • Inną możliwością jest wysłanie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co w razie wątpliwości lub późniejszych problemów może być dowodem na odebranie informacji przez bank.
 • Nieco mniej pewne od dwóch wyżej wymienionych jest przesłanie e-maila na skrzynkę pocztową banku – z różnych powodów (awarie, antywirusy, filtry antyspamowe itp.). W takim wypadku istnieje ryzyko, że wiadomość nie zostanie dostarczona. Zawsze jednak po kilku dniach możemy zadzwonić na infolinię banku i upewnić się, że nasz e-mail dotarł i jest procesowany.

Czy można zmienić pracę przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny?

Warunki oraz stabilność zatrudnienia są jednymi z kluczowych czynników branych pod uwagę przez instytucje finansowe przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Nie tylko nasze zarobki są tutaj istotne, ale też staż pracy u aktualnego pracodawcy. Banki mają różne wymagania odnośnie przedstawiania wynagrodzenia, niektóre wymagają wyciągów z 3 miesięcy, inne z 6 miesięcy, a część wymaga przedstawienia wpływów nawet z 12 miesięcy.

W związku z tym, jeżeli u aktualnego pracodawcy nie przepracowaliśmy wymaganego okresu, to możemy mieć poważne obawy o wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Kredytodawcy w takim przypadku zdolność kredytową wyliczają bez uwzględniania nowych zarobków, lub obniżając je lub też biorąc pod uwagę wynagrodzenie jedynie z poprzedniego miejsca zatrudnienia. Z tego powodu chcąc zadbać o odpowiednią zdolność kredytową warto zabrać się za to wcześnie, tak żeby uzyskanie kredytu hipotecznego nie stało się niemożliwe przez zmianę pracy w ostatniej chwili.

Czy zmiana pracy może mieć wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu?

Przy udzielaniu kredytów hipotecznych niezwykle istotna jest nasza sytuacja zawodowa. Nie ma niczego złego w poprawianiu swojej sytuacji finansowej, jednak powinniśmy być świadomi, że jeżeli zrobimy to w nieodpowiednim momencie, to zaciągnięcie kredytu hipotecznego będziemy zmuszeni odłożyć na pewien czas.

Warto też wiedzieć, że banki określając zdolność kredytową biorą pod uwagę nie tylko staż pracy, wynagrodzenie z ostatnich miesięcy, ale również kwestię stabilności zatrudnienia. Kluczowe może tu być, w jak dużej firmie bądź instytucji jesteśmy zatrudnieni, jakie ma tradycje, jak długo działa na rynku, jakie są zagrożenia i przesłanki do jej upadłości itp.

Przykład:

Dochód uzyskiwany z tytułu własnej działalności gospodarczej w postaci np. salonu kosmetycznego w trakcie trwania pandemii Covid-10 nie był pozytywnie oceniany przez banki z powodu panujących ówcześnie obostrzeń.

Gorszą sytuacją jest moment, w którym jesteśmy w okresie wypowiedzenia umowy w aktualnym miejscu zatrudnienia. Wtedy wniosek o umowę kredytową zostanie prawdopodobnie odrzucony – nawet jeżeli będziemy posiadać gwarancję podjęcia pracy w innej firmie lub instytucji.

Ile trzeba pracować, żeby otrzymać kredyt hipoteczny?

Najczęstszymi wymaganymi okresami zatrudnienia w obecnej firmie są 3, 6 lub 12 miesięcy, gdyż z takimi restrykcjami instytucji finansowych możemy aktualnie spotkać się przed wydaniem decyzji kredytowej. Szczegółowe informacje na pewno uzyskamy podczas kontaktu z doradcą kredytowym. Nic dziwnego, że pożyczając kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych na okres 20 lub 30 lat banki chcą szczegółowo przeanalizować sytuację życiową potencjalnego kredytobiorcy, a co za tym idzie – zweryfikować:

 • wysokość zarobków,
 • staż pracy,
 • stabilność miejsca zatrudnienia,
 • formę zatrudnienia.

Największe notowania będzie miała oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony. Każda inna, jak np. umowa o dzieło, umowa o pracę na czas określony, umowa zlecenie będą analizowane pod kątem daty obowiązywania. Z pomocą w takiej sytuacji może przyjść promesa zatrudnienia – czyli wyrażenie chęci dalszej współpracy przez pracodawcę. Warto zapytać doradcę kredytowego, czy w jego banku istnieje możliwość przedłożenia takiej promesy, a jeśli tak – to poprosić pracodawcę o jej udzielenie.

Jakie czynności trzeba podjąć w razie zmiany pracy podczas spłaty kredytu hipotecznego?

Jak już wcześniej wskazaliśmy najlepszym momentem na zmianę miejsca zatrudnienia jest okres już po podpisaniu umowy kredytowej. Zdecydowanie najkorzystniejsza dla nas jest sytuacja, gdy to my decydujemy o przejściu do innego pracodawcy, a między zakończeniem poprzedniej pracy a rozpoczęciem nowej nie ma zbyt długiej przerwy i dodatkowo wiąże się to z podniesieniem naszego miesięcznego wynagrodzenia.

Poinformowanie banku o zmianie pracodawcy i wysokości wynagrodzenia

Nawet w powyższym przypadku możemy być zobowiązani do zgłoszenia tego faktu bankowi, z którym jesteśmy związani kredytem hipotecznym. Warto w tym celu sprawdzić umowę i zapisy dotyczące zmiany pracodawcy w trakcie spłaty rat. Co jeśli nasza sytuacja nie jest jednak tak komfortowa i nie jesteśmy w stanie regularnie oddawać bankowi części kapitału wraz z odsetkami?

Co w przypadku utraty zdolności spłaty zobowiązania?

W takiej sytuacji praktycznie nie mamy wyjścia – jeżeli nie chcemy jeszcze bardziej pogorszyć naszej pozycji powinniśmy skontaktować się z naszym kredytodawcą w celu wspólnego poszukania rozwiązania, czyli przykładowo obniżeniu miesięcznych rat lub wakacji kredytowych.

Pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy już posiadaczami kredytu hipotecznego, to najważniejsze jest regularne, comiesięczne spłacanie swoich zobowiązań, a zmiana pracy powinna być oparta o stabilność zatrudnienia i gwarancje regulacji zobowiązania.

Czy zmiana pracy w trakcie spłaty kredytu się opłaca?

Naturalnym jest, że każdy z nas chciałby z wiekiem zarabiać coraz więcej i to pieniądze są na pewnym etapie największym motywatorem do rozwoju i zmian stanowisk lub pracodawcy. Jeżeli dodatkowo jesteśmy winni bankowi kilkaset tysięcy złotych pożyczonych na zakup wymarzonej nieruchomości, to jasne staje się, że chcielibyśmy takiego długu pozbyć się jak najprędzej – często idzie za tym zmiana miejsca zatrudnienia i podwyżka pozwalająca na nadpłacanie kredytu hipotecznego.

Jeżeli tak pokierujemy swoją karierą zawodową, że do momentu całkowitej spłaty zobowiązania nie spóźnimy się z płatnością miesięcznej raty, a całość oddamy bankowi przed umownym terminem, to z pewnością będziemy mogli stwierdzić, że zmiana pracodawcy była tego warta.

Jeżeli jednak po drodze powinie nam się noga, nowa firma w której zostaliśmy zatrudnieni zredukuje zatrudnienie, w tym nasze stanowisko lub znacznie obniży budżet na wynagrodzenia – to zawsze w takiej sytuacji możemy zwrócić się do banku o czasowe obniżenie rat lub przyznanie tzw. wakacji kredytowych do czasu ustabilizowania sytuacji zawodowej.

Nowa praca za granicą podczas spłaty kredytu hipotecznego – czy tak można?

Praca zdalna, możliwość szybkiego przemieszczania się między państwami i coraz większa globalizacja sprawia, że już mało kogo dziwi obejmowanie przez Polaków stanowisk w zagranicznych firmach. Jak ma się do tego możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego w Polsce?

Jednym z najistotniejszych warunków, regulowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S jest to, że kredyt może być udzielony jedynie w walucie, w której otrzymujemy większą część wynagrodzenia. Co za tym idzie – dla przeważającej partii osób uzyskujących dochody za granicą pożyczenie pieniędzy na nieruchomość w złotówkach będzie niemożliwa.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny pracując za granicą?

Zupełnie inaczej wygląda zaciąganie kredytu hipotecznego, jeśli kredytobiorców jest dwóch: jeden zarabiający w złotówkach, a drugi w obcej walucie (nie muszą być przy tym spokrewnieni). W takiej sytuacji możliwe jest otrzymanie kredytu hipotecznego w polskiej walucie.

Ciekawym faktem, o którym stosunkowo mało się mówi, a zdecydowanie warto o nim wiedzieć jest to, że wbrew pozorom zagraniczne dochody wcale nie są przeliczane wyżej od polskich – jest wręcz przeciwnie! Wiąże się to z tym, że banki licząc zdolność kredytową dla takiego scenariusza zobowiązane są do założenia umocnienia się polskiej waluty w przyszłości.

Co z kredytem hipotecznym w przypadku zwolnienia z pracy?

W przypadku zwolnienia z pracy w trakcie spłaty kredytu hipotecznego koniecznie powinniśmy o tym fakcie poinformować bank, z którym podpisaliśmy umowę w celu wspólnego wypracowania rozwiązania. Wybór odpowiedniej opcji zależy od naszej indywidualnej sytuacji życiowej. Czasem dla ustabilizowania sytuacji wystarczą wakacje kredytowe, a czasem konieczne będzie wydłużenie okresu spłaty zobowiązania i w konsekwencji obniżenie miesięcznej raty kredytu.

Czym jest ubezpieczenie od utraty pracy?

Istnieje jednak jeszcze jedno narzędzie, z którego w takiej sytuacji możemy skorzystać, a jest nim ubezpieczenie od utraty pracy. Zasada jego działania jest prosta – ubezpieczyciel przejmuje na pewien okres (określony w umowie) zobowiązania wynikające z zapisów kredytu hipotecznego i odciąża nas w tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Z ubezpieczenia można skorzystać w ściśle określonych okolicznościach wskazanych w umowie.

Kiedy przestaje obowiązywać ubezpieczenie od utraty pracy?

Warto tu nadmienić, że jeżeli sami zwolnimy się z pracy, zostaniemy zwolnieni dyscyplinarnie lub nastąpi to na skutek wypowiedzenia za porozumieniem stron, to ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do przejęcia na siebie płatności naszych rat kapitałowo-odsetkowych.

Warto wiedzieć

 1. Czy trzeba powiadomić bank o zmianie pracy? – Jeżeli jesteśmy w okresie między złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, a decyzją banku, to koniecznie poinformujmy bank o zmianie pracy. Natomiast jeżeli zmiana nastąpi już po podpisaniu umowy kredytowej, to sprawdźmy jej zapisy zanim dokonamy konkretnej czynności.
 2. Czy bank widzi, że jest się na wypowiedzeniu? – Bank nie będzie sprawdzał statusu naszego zatrudnienia, jeżeli regularnie będziemy spłacali miesięczne raty.
 3. Co z kredytem w przypadku utraty pracy? – Jeżeli z utratą pracy wiąże się utrata możliwości regulowania zobowiązań kredytowych, to z pomocą banku z pewnością znajdziecie rozwiązanie (wakacje kredytowe, obniżenie rat i wydłużenie okresu spłaty) na tę sytuację.
 4. Po jakim czasie od rozpoczęcia pracy można ubiegać się o kredyt? – Banki najczęściej wymagają przedstawienia zarobków za okres minimum 3 miesięcy (minimalny okres zatrudnienia), 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
 5. Czy można skorzystać z wakacji kredytowych w przypadku zmiany pracy? – W sytuacji, gdy zostaliśmy zwolnieni lub sytuacja wymusiła na nas zmianę miejsca zatrudnienia warto skontaktować się z bankiem i sprawdzić możliwości uzyskania wakacji kredytowych. Warunki ich udzielenia lub nieudzielania będą zależały jednak od szeregu czynników.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy bank może zablokować zmianę pracy w trakcie spłaty kredytu hipotecznego?

  Nie, bank nie może zablokować zmiany pracy podczas spłaty kredytu hipotecznego. Bankowi zależy głównie na regularnym spłacaniu rat, więc zmiana pracy nie jest w tym wypadku przeszkodą. 

 2. Jakie są konsekwencje zmniejszenia wynagrodzenia za pracę w trakcie spłaty kredytu hipotecznego?

  Zmniejszenie wynagrodzenia może skutkować problemami w spłacie kredytu. W takiej sytuacji bank może próbować znaleźć rozwiązanie, takie jak obniżenie rat lub wydłużenie okresu spłaty. 

 3. Czy trzeba poinformować kredytodawcę o zmianie pracy?

  Warto sprawdzić co na ten temat znajdziemy w umowie o kredyt hipoteczny. Bank trzeba zawsze poinformować o fakcie zmiany pracy na etapie procedowania wniosku o kredyt hipoteczny: czyli po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed wydaniem decyzji.  

 4. Czym jest ubezpieczenie od utraty pracy?

  Ubezpieczenie od utraty pracy to narzędzie, które pozwala na przejęcie na pewien czas zobowiązań kredytowych w przypadku utraty pracy. 

 5. Po jakim czasie od rozpoczęcia pracy można ubiegać się o kredyt hipoteczny?

  Czas wymagany od rozpoczęcia pracy do ubiegania się o kredyt hipoteczny zależy od banku, ale najczęściej wynosi 3, 6 lub 12 miesięcy. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Patryk Chodyniecki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments