Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Kredyt na 500+ – sprawdź czy można wziąć kredyt na 500 plus i który bank go udziela!

Do uzyskania kredytu w banku wnioskodawca musi posiadać odpowiednio wysokie zarobki.  Przy wyliczaniu zdolności kredytowej brane są pod uwagę dochody, których źródłem jest umowa o pracę czy działalność gospodarcza, ale czasem bank uwzględnia również środki uzyskiwane na innej podstawie. Czy można otrzymać kredyt na 500 plus?   

Program Rodzina 500 plus pozwolił na zwiększenie udziału wydatków w zakresie polityki rodzinnej w PKB w Polsce do 4%. Celem wprowadzenia tego świadczenia wychowawczego miało być zwiększenie dzietności, a także poprawa sytuacji materialnej rodzin z dziećmi w tym ograniczenie ubóstwa. Czy comiesięczne rządowe wsparcie finansowe dla rodziców może być również podstawą uzyskania kredytu w banku?

Na czym polega program 500 plus?

Rodzina 500 plus to obowiązujący od 1 kwietnia 2016 r. rządowy program mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami pieniądze, w wysokości 500 zł miesięcznie, otrzymują rodzice na każde dziecko od momentu jego urodzenia do uzyskania przez nie pełnoletności. Pierwotnie możliwość uzyskania środków na pierwsze dziecko była uzależniona od sytuacji materialnej rodziców i powiązana z kryterium dochodowym. Obecnie możliwość korzystania z programu 500+ mają wszyscy rodzice bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest na wniosek. Od 2022 r. obsługa programu została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia 2022 r. rodzice mogą składać wnioski do ZUS o świadczenia na dzieci urodzone w tym roku lub przed 1 stycznia 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony. Od 1 lutego 2022 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia można aktualnie składać tylko elektronicznie za pośrednictwem:

 • Platformy PUE ZUS
 • Portalu informacyjno-usługowego Emp@tia
 • bankowości elektronicznej

Czy można wziąć kredyt na 500 +?

Samo świadczenie 500 plus nie wystarczy do uzyskania kredytu w banku. Wymagane będą dodatkowe stałe dochody, których źródłem jest umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna. Dodatkowo do oceny zdolności kredytowej bank weźmie pod uwagę comiesięczne wydatki osoby ubiegającej się o kredyt i terminowość spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Kredyt a 500 plus – jak banki patrzą na taki dochód?

W momencie pojawienia się programu 500 plus w 2016 r., na temat możliwości wliczania tego świadczenia do zdolności kredytowej pożyczkobiorcy wypowiedziała się Komisja Nadzoru Finansowego. Według KNF 500 plus jako dochód rodziny może być uwzględniony przy wyliczeniu zdolności kredytowej. Jednak ostateczna decyzja w tym zakresie została pozostawiona bankom. Dlatego zasady stosowane przez różne instytucje finansowe mogą być odmienne.

Gdzie można dostać kredyt tylko na 500+?

Bank to nie jedyne miejsce w którym można pożyczyć pieniądze. Innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o pożyczkę w pozabankowej firmie pożyczkowej. Oczywiście nawet korzystając z chwilówki na niewielką kwotę trzeba posiadać dochody pozwalające na spłatę zobowiązania. Jednak w przypadku firm pozabankowych dla uzyskania pożyczki bardzo często nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu.

Badanie wysokości osiąganych dochodów może być przeprowadzone przez internet za pomocą takich narzędzi jak np. usługa Instantor. Weryfikacja jest realizowana online a do jej przeprowadzenia wymagane jest wskazanie przez wnioskodawcę indywidualnego rachunku bankowego. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie wysokości miesięcznych wpływów i wydatków realizowanych za pośrednictwem konta. Dzięki temu stałe świadczenie z programu 500+ również może być brane pod uwagę przy określaniu zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Warto jednak pamiętać, że stały dochód w wysokości 500 zł miesięcznie może nie wystarczyć nawet do uzyskania chwilówki i również w tym przypadku potrzebne będą dodatkowe źródła stałych przychodów. 

500+ a kredyt hipoteczny

Kredyt zabezpieczony ustanowieniem hipoteki na nieruchomości to najczęściej zobowiązanie długoterminowe. Według danych Raportu AMRON SARFiN w III kwartale 2021 r. 67% wszystkich nowych umów kredytowych związanych z zakupem lub budową nieruchomości zostało zawartych na okres od 25 do 35 lat.

Z uwagi na długi okres kredytowania i wysoką kwotę zobowiązania banki wymagają od kredytobiorcy spełnienia określonych warunków. Oprócz konieczności zgromadzenia wkładu własnego, osoba starająca się o kredyt musi mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Podstawą uzyskania kredytu hipotecznego będą przede wszystkim stałe dochody, których źródłem jest umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy prowadzona działalność gospodarcza.

Świadczenie 500+ nie będzie raczej brane pod uwagę przy ustalaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy z kilku powodów. Po pierwsze to świadczenie czasowe, które rodzice mogą uzyskać do ukończenia przez dziecko pełnoletności – okres kredytowania może być natomiast dłuższy niż 18 lat. Ponadto, w przyszłości zasady przyznawania środków z programu 500+ mogą ulec zmianie i to niekoniecznie na korzyść osób uprawnionych do uzyskania świadczenia. Taką okoliczność muszą też brać pod uwagę banki. Dodatkowo przyznanie środków z programu 500 plus wiąże się z koniecznością składania co roku wniosku – nie ma pewności, że świadczeniobiorca nie spóźni się z jego złożeniem przez co nie otrzyma pieniędzy za każdy miesiąc czy nie zrezygnuje zupełnie ze swojego uprawnienia.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na udzielanie kredytów na 500 plus?

Wybuch pandemii COVID-19 z uwagi na wprowadzone obostrzenia i związane z tym obawy co do pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw domowych początkowo wiązał się z zaostrzeniem warunków kredytowych przez banki. Dotyczyło to zarówno wymagań w zakresie wysokości osiąganych dochodów potrzebnych do uzyskania kredytu, okresu kredytowania, wysokości kwoty możliwej do uzyskania czy wysokości kosztów zobowiązania. Według danych Narodowego Banku Polskiego w IV kwartale 2021 r. banki złagodziły kryteria w zakresie udzielanych zobowiązań. Jednak podobnie jak wcześniej szansa na uzyskanie kredytu przy posiadaniu dochodów ograniczających się jedynie do świadczenia 500 plus jest niewielka.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

https://www.zbp.pl/getmedia/0c90e935-dba1-4b6f-bcc0-720b59a36759/InfoKredyt-12-21

Warto wiedzieć:

 1. Możliwość zaliczenia świadczenia 500 plus do zdolności kredytowej zależy od decyzji banku.
 2. Osoba, która pobiera świadczenie 500+ może starać się o pożyczkę w firmach pozabankowych, które często uwzględniają taki dochód do wyliczenia zdolności kredytowej wnioskodawcy.
 3. Bank przy wyliczaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy częściej uwzględni świadczenie 500 plus przy kredycie gotówkowym niż przy wniosku o kredyt hipoteczny.
 4. Jeśli świadczenie 500 plus stanowi jedyny dochód wnioskodawcy, na pozytywną decyzję kredytową raczej nie ma co liczyć.
 5. Obsługa wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus w 2022 r. została przekazana do ZUS.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakiego rodzaju dochody są brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej przez bank?

  Banki przede wszystkim akceptują dochody, których źródłem jest umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza, renta czy emerytura albo gospodarstwo rolne. Bank może, ale nie musi brać pod uwagę świadczenia 500 plus do wyliczenia zdolności kredytowej wnioskodawcy.

 2. Które banki udzielają kredyt na 500 plus?

  Samo świadczenie 500 plus nie wystarczy do uzyskania kredytu. Nawet jeśli bank uwzględni tego rodzaju dochody przy wyliczeniu zdolności kredytowej wnioskodawcy, to potrzebne będą jeszcze dochody z innych źródeł.

 3. Jakie dokumenty mogą być potrzebne do banku dla potwierdzenia uzyskiwania świadczenia 500 plus?

  Rodzaj akceptowanych dokumentów zależy od banku. Może to być decyzja o przyznaniu świadczenia czy wyciąg z konta bankowego potwierdzający przelewy z tytułu 500 +.

 4. Co jest brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy?

  Przy ocenie zdolności kredytowej brane są pod uwagę nie tylko uzyskiwane przez wnioskodawcę dochody, ale także liczba osób na utrzymaniu, wysokość stałych miesięcznych wydatków czy dotychczasowa historia kredytowa. Warto zaznaczyć, że przed wydaniem decyzji kredytowej bank ma obowiązek rzetelnego zbadania zdolności kredytowej wnioskodawcy.

 5. Czy firmy pozabankowe mogą udzielić pożyczki na 500+?

  Pozabankowe firmy pożyczkowe również mają obowiązek badania czy pożyczkobiorca posiada odpowiednie dochody pozwalające na terminową spłatę zobowiązania. Choć samo 500 + może nie wystarczyć do uzyskania pożyczki to może być elementem, który pomoże w uzyskaniu finansowania.

 6. Gdzie można wziąć kredyt na 500+?

  Samo świadczenie 500+ nie wystarczy do uzyskania kredytu. Konieczne są jeszcze inne dochody, które będą podstawą do określenia zdolności kredytowej wnioskodawcy. 

 7. Czy banki biorą pod uwagę 500 plus?

  Banki mogą przy ocenie zdolności kredytowej klienta wziąć pod uwagę świadczenie 500+. Jednak najczęściej tego rodzaju dochód zostanie uwzględniony przy wniosku o kredyt gotówkowy, rzadziej przy kredycie hipotecznym. 

 8. Kto może skorzystać z rządowego programu "Rodzina 500+"?

  Świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments