Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym – 8 ofert

Żeby uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, część jest wartości trzeba zapłacić z własnych środków. Taki wkład własny do kredytu hipotecznego znacznie ogranicza ryzyko kredytu zarówno po stronie kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Polacy szukają jednak przede wszystkim kredytów z niskim wkładem własnym. W dalszej części odpowiadamy czy je znajdą i czy na pewno powinni się o nie starać.

Tylko w II kwartale 2021 roku w Polsce zaciągnięto kredyty hipoteczne o wartości ponad 22 miliardy zł. Kwota jest gigantyczna, podobnie jak ilość przyznanych kredytów. Teraz trzeba będzie je spłacić. Tymczasem stopy procentowe wzrosły z 0,1% do 1.25% i będą rosnąć dalej.

Krótko o kredycie hipotecznym z niskim wkładem własnym

W polskim systemie prawa bankowego kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym oznacza wkład własny na poziomie 10% wartości nieruchomości. Banki nie mają możliwości przyznawania kredytów z niższym wkładem własnym, a nawet gdyby miały prawdopodobnie by tego nie robiły. Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego określa właściwy wkład własny na poziomie 20% i pozwala go obniżyć (do 10%) tylko wówczas gdy kredytobiorca ubezpieczy spłatę kredytu, ponosząc z tego powodu dodatkowe koszty.

Czym jest wkład własny do kredytu hipotecznego?

Wkład własny do kredytu hipotecznego to procentowa część wartości nieruchomości, którą trzeba pokryć z własnych środków. Przykładowo kupując na kredyt mieszkanie o wartości 300 000 zł, płaci się z własnej kieszeni 60 000 zł, a pozostałe 240 000 zł pożycza od banku. Wysokość kredytu (kapitału do spłaty, liczonego bez odsetek) zawsze będzie więc niższa niż wartość samej nieruchomości.

Wkład własny do kredytu hipotecznego trzeba więc uzbierać we własnym zakresie. Należy też pamiętać, że bank raczej nie zgodzi się na sytuację gdy wkład własny pochodzi z innego kredytu lub pożyczki.

Z punktu widzenia kredytobiorcy zebranie wkładu własnego może wydawać się uciążliwe, ale zabezpiecza go przed sytuacją, gdy z powodu niemożności spłaty kredytu zostałby bez mieszkania, ale za to z długami.

O wkładzie własnym mówimy jedynie wówczas gdy kredyt hipoteczny zaciągany jest na zakup nieruchomości, która będzie też zabezpieczeniem jego spłaty.

W przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych branych pod zastaw nieruchomości, którą już się posiada wkład własny nie występuje. W dalszym ciągu można jednak zaciągnąć kredyt tylko do 70-90% wartości nieruchomości.

Ile wynosi minimalny wkład własny?

Minimalny wkład własny wynosi wynosi aktualnie 10% lub 20% wartości kupowanej nieruchomości. Oczywiście kupujący może podnieść tę wartość, finansując zakup nieruchomości w większym stopniu z środków własnych. Posiłkowanie się kredytem przy zakupie nieruchomości mając uzbierane 30% czy 50% jej wartości daje kredytobiorcy bardzo mocną pozycję negocjacyjną w rozmowie z bankiem i często pozwala uzyskać jeszcze tańsze finansowanie zakupu.
W praktyce jednak najczęściej kredytobiorcy wpłacają z własnych środków jedynie niezbędne minimum. Czyli 20% bez dodatkowych wymagań lub 10% z uwzględnieniem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Dlaczego banki wymagają wkładu własnego?

Banki wymagają wkładu własnego z dwóch powodów. Pierwszym i całkowicie od nich niezależnym jest rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego, która nakłada na nie obowiązek wymagania od klientów minimum 10% wkładu własnego.

Rekomendacja S KNF – Rekomendacja S określa zasady na jakich banki mogą przyznawać kredyty hipoteczne osobom fizycznym. W rekomendacji znalazły się m.in. zapisy dotyczące minimalnego wkładu własnego, ubezpieczenia kredytów.

Drugim istotnym powodem jest zabezpieczenie kredytu. Jeśli kredyt zostanie przyznany na kwotę mniejszą od wartości całej nieruchomości, to:

 • Kredytobiorca udowodnił, że potrafi dostatecznie dobrze zajmować się własnym budżetem, by uzbierać na wkład własny – jest więc bardziej wiarygodny;
 • W razie niemożliwości spłaty kredytu, bank będzie mógł odzyskać swoje pieniądze ze sprzedaży nieruchomości;
 • Nawet gdyby niemożliwość spłaty pojawiła się na wczesnym etapie kredytowania, kredytobiorca nie zostanie bez mieszkania, ale za to z długami.

Wkład własny jest więc bezpiecznym finansowym buforem zwiększającym szansę na to, że obie strony będą zadowolone z umowy kredytu. Jego skutkiem ubocznym jest jednak ograniczenie oferty kredytowej do osób posiadających oszczędności.

Czy kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym jest możliwy?

Ok. połowa przyznawanych w Polsce kredytów hipotecznych to właśnie kredyty z obniżonym, 10% wkładem własnym. Pandemia COVID-19 spowodowała, że banki zaczęły podchodzić do tematu z nieco większą ostrożnością, ale wymagania rynku przeważyły nad obawami.
Aktualnie kredyty hipoteczne z niskim wkładem własnym przyznaje kilka dużych banków działających w Polsce. Kredyt taki jest więc nie tylko możliwy, ale całkiem popularny.

Jakie są warunki przyznania kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym?

Warunki przyznania kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym różnią się jedynie w kilku szczegółach od kredytu hipotecznego z wkładem 20%.
Kredytobiorca powinien:

 • Mieć zdolność kredytową czyli odpowiednio wysokie i stabilne dochody;
 • Być wiarygodnym kredytobiorcą, czy nie mieć opóźnień w spłacie innych zobowiązań;
 • Przedstawić operat szacunkowy potwierdzający wartość nieruchomości;
 • Mieć zebrany wkład własny;
 • Potwierdzić swoją tożsamość np. za pomocą dowodu osobistego;
 • Przedstawić dokumentację dotyczącą zakupu nieruchomości;
 • Różnica w przypadku kredytów z niskim wkładem własnym jest taka, że kredytobiorca musi zgodzić się na zawarcie umowy ubezpieczenia wymaganej przez bank i KNF.

Na czym polega ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, zwane inaczej ubezpieczeniem pomostowym to dodatkowe zabezpieczenie kredytu, którego wymagają banki udzielające kredytów z niskim wkładem własnym.

Umowa taka zakłada, że jeśli z przyczyn obiektywnych kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać kredytu w pierwszych miesiącach umowy, ubezpieczyciel wypłaci bankowi odpowiednią kwotę.

Ubezpieczenie obejmuje wyjątkowe wypadki, nie ma więc raczej możliwości celowego wykorzystania go, by nie płacić rat. Jego beneficjentem faktycznie pozostaje bank, podczas gdy kredytobiorca pozostaje w roli opłacającego składki.

Jakie są szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym?

Osoby starające się o kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym mają większe trudności w jego uzyskaniu niż te, które mogą zagwarantować 20% wkład własny. Ilość kredytów zaciąganych przy niskim wkładzie własnym potwierdza jednak, że zdecydowanej większości chętnych udaje się uzyskać finansowanie.
Kluczowa jest jest w tym wypadku zdolność kredytowa, a więc odpowiednio wysokie i stabilne dochody. Korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej możesz w przybliżeniu określić kwotę o jaką możesz się starać.

Koszty kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym

Koszty kredytu z niskim wkładem własnym są wyższe niż w przypadku kredytów hipotecznych gdzie kredytobiorca ma przynajmniej 20% wkład własny. Wynika to częściowo z wyższej kwoty samego kredytu.
Kupując nieruchomość o wartości 300 000 zł, przy 10% wkładzie własnym pożyczamy 270 000 zł, a przy 20% już tylko 240 000 zł. Oznacza to istotną różnicę w wysokości rat, nawet gdyby inne koszty kredytu pozostały niezmienne. Faktycznie jednak kredyt z niskim wkładem własnym jest droższy także z innych powodów. Należą do nich

 • Koszty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;
 • Wyższa prowizja lub oprocentowanie;

Banki oferują osobom biorącym kredyt z niskim wkładem własnym statystycznie nieco gorsze warunki, niż tym które mają 20% i więcej. Kalkulacja jest tu bardzo prosta – o klientów mających 20% wkładu własnego muszą konkurować także z tymi bankami, które nie przyznają kredytów przy niskim wkładzie własnym.

Czy warto ubiegać się o kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym?

Popularność kredytów hipotecznych z niskim wkładem własnym może być argumentem za ich opłacalnością. Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązania najłatwiejsze rzadko bywają najbardziej korzystne. Podobnie jest w przypadku kredytów hipotecznych. 10% wkład własny jest łatwo uzbierać, ale warunki będą gorsze, kwota do spłaty większa, a ryzyko większe niż w przypadku kredytów z 20% i większym wkładem własnym.
O kredyt z niskim wkładem własnym warto się więc ubiegać wówczas gdy dobrze policzyło się jego koszty i ma się pewność, że będzie ona najlepszą opcją. Na pewno mając uzbierane 20% wkładu własnego lepiej zaciągnąć kredyt z wysokim niż niskim wkładem własnym. W warunkach wysokiej inflacji może jednak okazać się, że taniej zaciągnąć kredyt z niskim wkładem własnym niż zbierać na wkład 20% i bezradnie patrzeć na rosnące ceny mieszkań.

Wpływ wysokości stopy procentowej na kredyt z niskim wkładem własnym

Wysokość stóp procentowych określanych przez NBP silnie wpływa na koszty kredytu. Oczywiście wpływ ten matematycznie jest taki sam w przypadku kredytów z różnym wkładem własnym i różnymi kosztami dodatkowymi. Nie da się jednak ukryć, że w praktyce najbardziej wpływa właśnie na kredytobiorców zaciągających kredyty z niskim wkładem własnym.
Dzieje się tak ponieważ:
W tej grupie jest najwięcej osób, które uzyskały kredyt z trudnością i nawet niewielki wzrost kosztów spowoduje u nich trudności ze spłatą.
Kredytobiorcy Ci mają proporcjonalnie największą część kapitału do spłaty, co może utrudniać im np. sprzedaż nieruchomości z kredytem.
Kredyty przyznawane z niskim wkładem własnym przeważnie i tak mają wyższe koszty niż pozostałe.

Podniesienie stopy referencyjnej z 0,1% do 1,25% w ciągu ostatnich miesięcy z pewnością utrudni spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i podniesie koszty nowych. Ponadto możemy oczekiwać, że w związku z bardzo wysoką inflacją stopy procentowe wzrosną po raz kolejny. Do jakiej wartości? Tego nie wiemy, ale w 2022 mogą przekroczyć 2%, może nawet sięgnąć 3%.

Oferty kredytów hipotecznych z niskim wkładem własnym

Oferta banków jest dynamiczna, zwłaszcza teraz, gdy stopy procentowe i wysokość inflacji zmieniają się dość szybko. Szukając kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym polecamy polecamy skorzystanie z kalkulatora i przykładowych ofert na stronach Rankomat. Wpisując wkład własny na poziomie 10% otrzyma się tylko oferty banków, które przyznają kredyty z niskim wkładem własnym.

Podsumowanie

Kredyt z niskim wkładem własnym można zaciągnąć w ponad połowie banków komercyjnych. Dla osoby mającej odpowiednie dochody nie jest to nawet trudne. Trzeba jednak pamiętać, że takie kredyty są nieco droższe i bardziej ryzykowne od pozostałych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki wkład własny jest wymagany przez banki?

  20% lub 10% po spełnieniu dodatkowych wymagań.

 2. Które banki udzielają kredytów z niskim wkładem własnym?

  Aktualnie kredytów takich udzielają między innymi Alior, PKO B.P., Pekao S.A., Santander. Oferta banków zmienia się i lepiej sprawdzać ją w naszym bieżącym rankingu.

 3. Czy mozna zaciągnąć kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego?

  W Polsce nie ma takiej możliwości.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments