Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Jaka jest minimalna kwota kredytu hipotecznego?

W poniższej publikacji skupię się na zagadnieniu związanym z minimalną kwotą kredytu hipotecznego. Kwestia ta jest często podnoszona w przestrzeni publicznej głównie z uwagi na dwa czynniki. Pierwszym z nich jest niezwykła popularność instrumentu finansowego, którym jest kredyt hipoteczny, natomiast drugą okolicznością jest fakt, iż sporej części osób brakuje zdecydowanie mniej pieniędzy na zakup nieruchomości niż w latach ubiegłych co powoduje, że nie są one zainteresowane zaciąganiem kredytu hipotecznego w maksymalnej a właśnie w minimalnej wysokości.

Niniejsze zagadnienie będzie miało walor stricte praktyczny. W dalszej części odniosę się m.in. do tego, dlaczego banki określają minimalną kwotę kredytu hipotecznego, wyjaśnię, jakie banki mają konkretne minimalne limity w tym zakresie. Wyjaśnię również, dlaczego zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci minimalnego kredytu hipotecznego jest rozwiązaniem bardzo rozsądnym z perspektywy naszych finansów i kondycji naszego portfela w dłuższej perspektywie.

Dlaczego banki określają minimalną kwotę kredytu hipotecznego?

Mówiąc wprost – chodzi o to, aby ten kredyt się opłacał. Tak – opłacał z perspektywy interesów sektora bankowego. Przekładając powyższe na jeszcze prostszy język wskazuję – banki określają kwotę minimalną kredytu hipotecznego tylko dlatego, żeby zaciągnięcie tego zobowiązania finansowego powodowało zyski po stronie banku.

Cała procedura udzielenia kredytu hipotecznego musi się dla banku po prostu opłacać. Musi zatem dojść do sytuacji, w której udzielony kredyt pokryje wszystkie koszty jego realizacji tzn. – wszelkie opłaty i odsetki muszą pokryć koszty zdobycia klienta, jego profesjonalną obsługę, a także obsługę samego kredytu przez kilkadziesiąt następnych lat. Banki podejmują w tym zakresie własne, wewnętrzne kalkulacje i ustalają, od jakiej kwoty taki kredyt staje się dla nich instrumentem, na którym zarobią.

Oczywistym jest, że im kredyt hipoteczny jest wyższy (możliwie najwyższa wartość kredytu hipotecznego, nieruchomości, możliwie najdłuższy czas kredytowania etc.), wówczas taki instrument jest dla banku najbardziej opłacalny.

Uzyskując maksymalną kwotę kredytu hipotecznego wydamy na jego spłatę zdecydowanie więcej pieniędzy w ogólnej perspektywie czasowej – warto jest o tym pamiętać i dokonać niezbędnych wyliczeń (dotyczy to zarówno zdolności kredytowej, ocenie ryzyka kredytowego przez nas samych – czyli własna ocena własnych sił jak i zamiarów).

Przykład

Pan Grzegorz potrzebuje kredytu hipotecznego w wysokości 30 000,00 złotych, gdyż tyle mu brakuje do zakupu wymarzonej nieruchomości nad morzem. Dodatkowo chce spłacić ten kredyt bardzo szybko, gdyż w ciągu 36 miesięcy. Otrzymał tylko kilka ofert z banków, gdyż jest to bardzo niski kredyt hipoteczny, na którym banki zarabiają stosunkowo najmniej. Zdecydował się na bank X, który udzielając mu kredytu w wysokości 30 000,00 złotych zaakceptował to, że jego zyski z tego instrumentu finansowego będą zdecydowanie niższe niż w przypadku kredytu hipotecznego o wartości 300 000,00 złotych.

Warto jest również opisać sytuację odwrotną, która w praktyce występuje zdecydowanie częściej.

Przykład

Pan Euzebiusz potrzebuje kredytu hipotecznego w wysokości 600 000,00 złotych na zakup nieruchomości w rodzinnej miejscowości. Chce spłacać ten kredyt bardzo długo, gdyż chciałby go zaciągnąć na ponad 25 lat. Otrzymał ogromną liczbę ofert z różnych banków, gdyż jest klientem, na którym bank może zarobić stosunkowo dużo. Przemawiają za tym wysokość kredytu oraz długi czas jego obsługi.

Ile wynosi minimalna kwota kredytu hipotecznego w bankach uniwersalnych?

Aby najlepiej zobrazować to zagadnienie w pełni zasadnym jest posłużenie się tabelą, w której określona została minimalna wysokość kredytu hipotecznego w bankach uniwersalnych. Oferta aktualna jest na dzień sporządzania publikacji, czyli na 27 maja 2024 r.

Minimalna kwota kredytu hipotecznego w odniesieniu do poszczególnych banków działających w Polsce
L.p.Nazwa bankuMinimalna kwota kredytu hipotecznego
1.Bank Ochrony Środowiska S.A.brak kwoty minimalnej
2.Bank Pekao S.A.brak kwoty minimalnej
3.PKO BP S.A.brak kwoty minimalnej
4.Bank BPS S.A.10 000,00 złotych
5.Bank Millennium S.A.20 000,00 złotych
6.Credit Agricole S.A.40 000,00 złotych
7.Bank Pocztowy S.A.50 000,00 złotych
8.ING Bank Śląski S.A.70 000,00 złotych
9.Citi Handlowy S.A.80 000,00 złotych
10.Alior Bank S.A.100 000,00 złotych
11.BNP Paribas S.A.100 000,00 złotych
12.mBank S.A.100 000,00 złotych
13.Santander Bank Polska S.A.100 000,00 złotych
Oferty aktualne na dzień sporządzania publikacji – 27 maja 2024 r.

Jak minimalna kwota kredytu hipotecznego wpływa na wysokość wkładu własnego?

Zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci kredytu hipotecznego w minimalnej wysokości (czyli czasem już od nawet 10 000,00 złotych), ma determinujący wpływ na wysokość wkładu własnego. W takiej sytuacji cała reszta kwoty należnej za daną nieruchomość musi zostać pokryta ze środków własnych kredytobiorcy. W efekcie wkład własny równy będzie wartości nieruchomości pomniejszonej o kwotę kredytu hipotecznego.

Przykład

Pani Marzena zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W jej banku minimalna jego wysokość to 50 000,00 złotych. Pani Marzena ucieszyła się, gdyż brakuje jej 60 000,00 złotych (zatem spełniony został minimalny próg wartości tego kredytu). Nieruchomość kosztuje około 550 000,00 złotych. Oznacza to, że Pani Marzena zobowiązana do uiszczenia wkładu własnego w wysokości 490 000,00 złotych.

Jak minimalna kwota kredytu hipotecznego przekłada się na koszty okołokredytowe?

Kredyt hipoteczny uzyskany na minimalną kwotę oznacza nic innego jak zdecydowanie niższe koszty okołokredytowe. W praktyce oznacza to, że biorące kredyt hipoteczny o wartości minimalnej, którą dany bank oferuje, zapłacimy ostatecznie za niego dużo mniej, niż w sytuacji, w której zdecydowalibyśmy się na kredyt w maksymalnej kwocie, którą jest w stanie nam dać na daną chwilę bank.

Minimalna kwota kredytu hipotecznego korzystnie wpływa na koszty okołokredytowe, które w takiej sytuacji są zdecydowanie niższe. Jest to oczywista i bezsporna korzyść z punktu widzenia interesów finansowych klienta danego banku.

Uwaga! Warto, abyś wiedział czym są koszty okołokredytowe!

Do kosztów okołokredytowych przy kredycie hipotecznym, również tym na minimalną wartość można zaliczyć obciążenia wynikające m.in. z takich okoliczności jak:

 • wystawienia promesy kredytowej (jeżeli taka jest wymagana);
 • wyceny danej nieruchomości;
 • koszty notarialne;
 • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia na życie etc.;
 • usług agencji nieruchomości, która pośredniczyła przy zakupie danego domu lub mieszkania;
 • kosztów wpisu hipoteki do księgi wieczystej;
 • kosztów w urzędzie skarbowym (np. jeżeli był wymagany podatek od czynności cywilnoprawnych -PCC);
 • kosztów innych produktów finansowych proponowanych przez bank, a na które się zdecydowaliśmy (np. koszt obsługi dodatkowej karty kredytowej, dodatkowego konta bankowego etc.);
 • ewentualnego podwyższenia kwoty kredytu w czasie trwania umowy (np. z uwagi na wzrost stóp procentowych);
 • aneksów do umowy kredytu czy wydania zaświadczeń związanych ze spłatą zobowiązania.

Oczywiście powyższe nie stanowi katalogu zamkniętego, obejmuje jedynie najczęściej występujące koszty okołokredytowe, o których często piszemy na łamach naszego portalu, gdyż są to okoliczności, które zawsze mają bezpośrednie przełożenie na kondycję Twojego portfela.

Czy kredyt hipoteczny na minimalną kwotę pozwala na zakup mieszkania?

Tak. Warunkiem jest, aby klient posiadał pozostałą kwotę niezbędną do zakupu nieruchomości. Aby lepiej wyjaśnić tę sytuację warto jest, abym posłużył się przykładem.

Przykład

Pan Mariusz zdecydował się na zakup małego domku w górach. Inwestycja ta finalnie ma kosztować 600 000,00 złotych. Pan Mariusz ma spore oszczędności i otrzymał również ostatnio dużą premię roczną, efektem czego dysponuje w chwili obecnej pieniędzmi w wysokości 560 000,00 złotych (są to jego wolne środki pieniężne, które może przeznaczyć na dowolny cel). W takiej sytuacji korzystając z oferty swojego banku i wybierając kredyt w wysokości 40 000,00 złotych (minimalna kwota kredytu hipotecznego w jego banku to 30 000,00 złotych), będzie mógł z powodzeniem zakupić nieruchomość w górach.

Czy są alternatywy dla kredytu hipotecznego na minimalną kwotę?

Tak. Istnieje bardzo wiele alternatyw dla kredytu hipotecznego na minimalną kwotę. Do najpopularniejszych zaliczyć możemy m.in.:

 • Pożyczka gotówkowa lub kredyt gotówkowy (wyjaśnienie praktyczne – zdecydowanie mniej korzystne rozwiązanie z punktu widzenia naszych finansów);
 • Pożyczka od najbliższych (wyjaśnienie praktyczne – warto jest dobrze przeanalizować taką opcję, na wszelki wypadek podpisać umowę pożyczki etc.);
 • Pożyczka pod zastaw danego dobra (wyjaśnienie praktyczne – warto jest dobrze sprawdzić ofertę zastawu, przede wszystkim dobrze przeczytać warunki umowy);
 • Pożyczka pracownicza (wyjaśnienie praktyczne – warto jest sprawdzić ofertę, którą może posiadać nasz pracodawca, gdyż może okazać się, że możemy uzyskać np. pożyczkę w wysokości 20 000,00 złotych bez oprocentowania bądź na bardzo korzystnych warunkach finansowych, które co do zasady są zdecydowanie korzystniejsze niż oferty sektora bankowego);
 • Pożyczki od instytucji spoza sektora bankowego (wyjaśnienie praktyczne – najmniej opłacalne, ryzykowne rozwiązanie, które często nie znajduje aprobaty w ocenie ekspertów rynku finansowego).

Co warto wiedzieć?

 • Kredyt hipoteczny uzyskany na minimalną kwotę oznacza nic innego jak zdecydowanie niższe koszty okołokredytowe.
 • Większy kredyt to większe koszty dla nas jako klientów – maksymalnej kwocie kredytu hipotecznego towarzyszą również maksymalne koszty ogólne całego zobowiązania finansowego.
 • Przy kredycie hipotecznym ważnym jest, aby dokładnie przeanalizować nasze możliwości, ostateczne koszty i realne potrzeby.
 • Spora część banków oferuje kredyty hipoteczne na wartość poniżej 100 000,00 złotych.
 • Im niższa kwota kredytu hipotecznego tym wyższy wymagany wkład własny.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaka jest najniższa kwota kredytu hipotecznego?

  Wszystko zależy od oferty konkretnego banku. W tym celu warto jest sprawdzić ofertę poszczególnych banków. Warto jest sprawdzić oferty w internecie, w oddziale banku lub podczas rozmowy telefonicznej lub on-line z pracownikiem banku.

 2. Czy opłaca się zaciągać kredyt hipoteczny na najniższą kwotę?

  Tak. Ale zależy to od tego czy faktycznie brakuje nam tylko tyle pieniędzy na zakup nieruchomości. Jeżeli realnie brakuje nam bardzo mało pieniędzy na jej zakup to zaciągnięcie takiego kredytu na np. 50 000,00 złotych jest opłacalne z punktu widzenia osiągnięcia celu (zakupu nieruchomości), jednakże nisko opłacalne, jeżeli chodzi o nasze finanse w dłuższej perspektywie.

 3. Ile można dostać kredytu hipotecznego przy najniższej krajowej?

  Można przyjąć, że osoba zarabiająca najniższą krajową może uzyskać w 2024 r. kredyt hipoteczny o wartości około 60 000,00 – 70 000,00 złotych. Jest to zdecydowanie za mało, aby nabyć nieruchomość. Dlatego też w takiej sytuacji osoba taka powinna dysponować wolnymi środkami, aby pokryć pozostałą część za zakup danej nieruchomości.

 4. Czy kredyt hipoteczny na minimalną kwotę jest zabezpieczony?

  Kredyty hipoteczne wpisywane są w księgę wieczystą danej nieruchomości. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest właśnie dana nieruchomość. Wyjaśnić należy, że dotyczy to również kredytów hipotecznych na minimalną kwotę.

 5. Czy kredyt hipoteczny na minimalną kwotę można zaciągnąć przez internet?

  Nie. Okoliczność, że kredyt hipoteczny jest uzyskiwany w minimalnej kwocie nie oznacza, że nie stosuje się do niego tych samych standardów i procedur. W dalszym ciągu klient musi udać się osobiście do banku celem zaciągnięcia takiego zobowiązania finansowego.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments