Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Rodzaj umowy o pracę a kredyt gotówkowy – jak forma zatrudnienia wpływa na możliwość finansowania? 

Forma zatrudnienia ma duże znaczenie w procesie oceny zdolności spłaty zadłużenia. Decyduje ona nie tylko o kwocie, ale i o samej możliwości udzielenia kredytu przez bank. Warto przy tym pamiętać, że zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne nie jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku o kredyt gotówkowy.

W ostatnich latach obserwujemy próby ucywilizowania rynku umów cywilnoprawnych. Przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają: odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach, potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.

Minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia od 1 stycznia 2023 roku to 22,80 zł brutto, od 1 lipca 2023 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł brutto. Sprawdźmy zatem, jak rodzaj umowy z pracodawcą wpływa na szansę uzyskania kredytu gotówkowego.

Zapraszamy do pobrania poradnika

 • Czym jest zdolność kredytowa?
 • Co wpływa na zdolność kredytową?
 • Jak poprawić zdolność kredytową?
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy!
Raport został przesłany na twój adres email:
(Jeżeli nie widzisz wiadomości od nas sprawdź foldery spam i oferty w swojej skrzynce e-mail)
Przepraszamy!
Nie udało się przesłać raportu
(Odśwież stronę i spróbuj ponownie)

Jak rodzaj umowy wpływa na dostępność kredytu gotówkowego?

Nie jest tajemnicą, że bankierzy, oceniając zdolność klienta do spłaty potencjalnego zadłużenia, łakomym okiem patrzą na osoby uzyskujące dochody tytułem umowy o pracę na czas nieokreślony. Apetyt ten ma jednak mocne uzasadnienie.

 • Po pierwsze, pracownicy zatrudnieni na umowy bezterminowe zazwyczaj traktowani są przez pracodawców jako jednostki szczególnie wartościowe. A to zmniejsza ryzyko nagłej utraty pracy i niepożądanej przez banki utraty dochodów.
 • Po drugie, osoby zatrudnione na podstawie bezterminowej umowy o pracę cechuje bardzo dobra dyscyplina płatnicza.

Mniej przychylnym, ale w dalszym ciągu łakomym okiem oceniani są kredytobiorcy zatrudnieni na umowie czasowej. Ograniczony termin ważności rodzi większe ryzyko ustania stosunku pracy, co z kolei zaburzyć może terminową obsługę kredytu gotówkowego.

W takich przypadkach finansowanie udzielane jest często na okres, którego granicę wyznacza data wygaśnięcia bieżącej umowy o pracę. Wyjściem z tej sytuacji może być przedłożenie w banku promesy, w której pracodawca zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia kredytobiorcy po wygaśnięciu bieżącego kontraktu.

Umowa na czas nieokreślony – jakie są warunki kredytu?

Przed udzieleniem finansowania w postaci kredytu gotówkowego, bank musi ocenić zdolność kredytową klienta. Osoby posiadające umowę o pracę na stałe są w tym przypadku na dużo lepszej pozycji niż klienci świadczący pracę na podstawie innych umów. Jak już wspomnieliśmy, umowa o pracę potwierdza i gwarantuje pewną ciągłość zatrudnienia, a także jest podstawą by przypuszczać, że klient nagle nie straci źródła dochodu.

Jeśli więc na podstawie oceny pozostałych elementów zdolności kredytowej bank uzna, że klient będzie w stanie spłacać kredyt gotówkowy według ustalonego harmonogramu, prawdopodobnie szybko przychyli się do złożonego wniosku i udzieli finansowania.

Umowa na czas określony – jakie są warunki kredytu?

W przypadku umowy na czas określony, banki będą patrzeć na potencjalnego kredytobiorcę nieco surowszym okiem. Dokładne zasady finansowania w tym przypadku ustalane są oczywiście przez dany bank, jednak można wskazać kilka wymagań, które powtarzają się niemal w każdej takiej instytucji. A są to:

 • długość okresu przepracowana na aktualnej umowie – banki najczęściej wymagają, aby było to od 3 do 6 miesięcy,
 • liczba umów zawarta z danym pracodawcą – jeśli dana umowa jest kolejną, którą przyszły kredytobiorca zawarł ze swoim pracodawcą, może to zadziałać na jego korzyść,
 • okres obowiązywania umowy – kredyt nie może zostać udzielony na okres dłuższy niż czas obowiązywania umowy (chyba, że klient dostarczy do banku tzw. promesę),
 • konieczność dostarczenia dokumentów potwierdzających ciągłość zatrudnienia.

Oprócz wspomnianych powyżej wymagań, klient musi oczywiście posiadać odpowiednią zdolność kredytową, umożliwiającą spłatę zadłużenia na czas oraz pozytywnie przejść kontrolę wiarygodności finansowej.

Umowa na czas określony – jak zwiększyć swoje szanse na kredyt?

Aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie kredytu przy umowie na czas określony można podjąć następujące działania:

 • przepracować min. 6 miesięcy u danego pracodawcy,
 • wnioskować o kredyt dopiero, gdy podpisze się drugą umowę z danym pracodawcą,
 • dobrać kredyt tak, aby spłata ostatniej raty przypadła maksymalnie na ostatni miesiąc trwania obecnej umowy z pracodawcą,
 • poprosić pracodawcę o wystawienie tzw. promesy potwierdzającej jego chęć zawarcia kolejnej umowy z pracownikiem,
 • zgromadzić dokumenty potwierdzające ciągłość zatrudnienia.

Powyższe działania nie zagwarantują oczywiście, że klient na pewno uzyska kredyt gotówkowy. Mogą jednak bardzo pomóc w zaciągnięciu takiego zobowiązania.

Umowa na czas określony a zdolność kredytowa – jak to widzą banki?

Na zdolność kredytową klienta wpływa wiele czynników, np. wysokość dochodów i wydatków, liczba osób na utrzymaniu, inne zobowiązania finansowe itp. Jak już wspomnieliśmy, nie bez znaczenia jest także rodzaj umowy, na podstawie której klient świadczy pracę.

Zdolność kredytowa osoby pracującej na podstawie umowy na czas określony może zostać oceniona niżej niż w przypadku kogoś, kto posiada umowę na stałe. Dlatego takie fakty jak dłuższy okres przepracowany na danej umowie, kilka umów zawartych już wcześniej z danym pracodawcą czy posiadanie promesy znacząco przyczyniają się do zwiększenia zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Umowa zlecenie a kredyt – co na to banki?

Aktualnie banki udzielają kredytów także osobom, które pracują na umowę-zlecenie. Tacy klienci przechodzą standardową procedurę oceny zdolności kredytowej. Niestety, rodzaj umowy, na podstawie której takie osoby świadczą pracę, może przyczynić się do obniżenia ich zdolności kredytowej.

Nie oznacza to jednak, że są na przegranej pozycji. Bank w procesie analizy zdolności kredytowej, oprócz standardowych kwestii, pod uwagę weźmie także inne czynniki, które mogą świadczyć na korzyść klienta.

 

W przypadku potencjalnego kredytobiorcy, który pracuje na podstawie umowy-zlecenia na korzyść wnioskującego zadziała np. długi staż pracy w danym miejscu czy wysokie zarobki. Jeśli dodatkowo klient posiada oszczędności i nie ma na swoim koncie aktywnych kredytów, dla banku również będzie to dużym plusem.

Michał Mucha Michał Mucha

 

Tym samym, po spełnieniu określonych warunków, osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia ma szansę na uzyskanie kredytu gotówkowego w banku. Jeśli chodzi o kredyt hipoteczny tu sprawa jest zdecydowanie bardziej złożona.

Umowa zlecenie – jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt

Oprócz standardowych warunków, jakie musi spełnić kredytobiorca, osoby pracujące na umowie-zlecenie powinny wykazać także:

 • minimalny okres otrzymywania dochodu (w zależności od banku może to być od 3 do 18 miesięcy),
 • minimalny okres trwania umowy po otrzymaniu kredytu (bank może zastrzec sobie, że udzieli kredytu wyłącznie wtedy, jeśli umowa nie wygaśnie przez wskazany czas od otrzymania środków),
 • odpowiednio duże zarobki i zbilansowane wydatki (potwierdzone np. za pomocą wyciągu z rachunku bankowego).

Umowa o dzieło a kredyt gotówkowy – co trzeba zrobić?

Aby uzyskać kredyt gotówkowy w przypadku umów o dzieło, do banku trzeba będzie dostarczyć szereg dokumentów takich jak:

 • wszystkie posiadane oryginały umów o dzieło,
 • oświadczenie o dochodach,
 • potwierdzenie dochodów (np. w postaci druku PIT),
 • rachunki do umowy o dzieło z ostatnich miesięcy

Oczywiście, banki nie wymagają wszystkich powyższych dokumentów jednocześnie. Przed złożeniem wniosku warto je jednak przygotować, aby w odpowiednim momencie wręczyć konsultantowi banku właściwy dokument do wglądu.

Brak umowy – czy można otrzymać kredyt?

Osoba nieposiadająca stałego zatrudnienia zwykle nie będzie miała także odpowiedniej zdolności kredytowej, aby otrzymać finansowanie w banku. Z tego względu raczej nie ma ona szans na zaciągnięcie kredytu gotówkowego.

Warto jednak pamiętać, że warunki udzielenia kredytu gotówkowego w różnych bankach mogą się różnić i warto sprawdzić różne instytucje finansowe, bo może okazać się, że któraś z nich oferuje kredyt gotówkowy dla osób bez umowy o pracę.

Rodzaj umowy o pracę a kredyt gotówkowy – o czym jeszcze pamiętać?

Chcesz wziąć kredyt gotówkowy, ale masz np. umowę zlecenie lub inną umowę cywilno-prawną? Okazuje się, że w przypadku kredytu gotówkowego może okazać się, że możesz otrzymać finansowanie.

Maksymalna kwota kredytu prawdopodobnie będzie niższa niż dla kogoś kto ma stabilne zatrudnienie (umowa o pracę), ale może okazać się, że taka wysokość kredytu będzie dla Ciebie satysfakcjonująca.

 

Źródła:

 1. UmowaPra-UmowCywilnoPraw 06 2021 INTERNET.pdf (pip.gov.pl)

Warto wiedzieć:

 1. Rodzaj umowy o pracę brany jest pod uwagę w procesie oceny zdolności kredytowej klienta.
 2. W procesie oceny zdolności kredytowej w najlepszym położeniu są osoby posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony.
 3. W przypadku osób pracujących na podstawie umowy na czas określony, bank wymaga spełnienia dodatkowych warunków, np. dostarczenia promesy potwierdzającej chęć pracodawcy do zawarcia kolejnej umowy z wnioskującym o kredyt.
 4. Kredyt gotówkowy mogą otrzymać także osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia bądź umowy o dzieło.
 5. Osoba, która nie posiada zatrudnienia, raczej nie ma szans na kredyt gotówkowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaka umowa jest najlepsza, żeby dostać kredyt? 

  Najlepszą umową, która zwiększa szanse na otrzymanie kredytu, jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Bardzo wysoką wartość dla banku ma też działalność gospodarczą z regularnym dochodem. W przypadku umowy zlecenie także możesz mieć wysoką zdolność kredytową – dużo zależy od stażu pracy i wysokości wynagrodzenia.

 2. Jak długo trzeba mieć umowę o pracę, żeby dostać kredyt gotówkowy? 

  Wymagania dotyczące długości zatrudnienia zależą od polityki kredytowej konkretnej instytucji finansowej. Ważna jest analiza zdolności kredytowej i historia kredytowa.

 3. Czy o kredyt mogą wnioskować osoby będące na emeryturze bądź rencie?

  Tak, o kredyt mogą ubiegać się także osoby otrzymujące dochody z tytułu emerytury bądź renty.

 4. Czy można wnioskować o kredyt będąc na urlopie macierzyńskim?

  Jak najbardziej. W takim wypadku jednak bank może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, np. złożenia oświadczenia, że po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta zamierza wrócić do pracy.

 5. Czy bank może sprawdzić, czy mam umowę o pracę? 

  Tak, bank może poprosić o dostarczenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, w tym umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach czy historię zatrudnienia, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej i ryzyka udzielonego kredytu.

 6. Czy nie mając umowy o pracę można wziąć kredyt? 

  Tak, istnieją różne formy zatrudnienia, które umożliwiają uzyskanie kredytu, np. umowy o dzieło, zlecenie, działalność gospodarcza lub stałe źródło dochodu z nieruchomości. Wszystko zależy jednak od polityki kredytowej konkretnego banku lub instytucji finansowej.

 7. Czy przedstawiciel wolnego zawodu może wziąć kredyt gotówkowy? 

  Przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, czyli np. programiści, lekarze lub prawnicy w oczach banku są rzetelnymi i terminowymi klientami, dlatego zwykle mogą liczyć na specjalne traktowanie. Przykładowo, w ich przypadku potwierdzenie dochodów nie wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów i może sprowadzić się wyłącznie do złożenia oświadczenia o osiąganych zarobkach.

PORÓWNAJ KREDYTY
Katarzyna Gaweł
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marcin
Marcin
2 lat temu

Witam, Mam taką sytuację: umowa o pracę na czas nieokreślony od 15 lat. Obecnie przebywam na okresie wypowiedzenia. Po tym okresie (bez przerwy w zatrudnieniu) zaczynam pracę u nowego pracodawcy na umowę na czas nieokreślony (umowa już podpisana). Czy mogę w takiej sytuacji starać się o kredyt? Który z banków jest w stanie zaakceptować moją sytuację? Dziękuję i pozdrawiam

Bartłomiej Borucki
Admin
2 lat temu
Reply to  Marcin

Dzień dobry, wiele zależy od polityki prowadzonej w tym zakresie przez instytucję finansową. Znajduje się Pan jednak w bardzo komfortowej sytuacji, która nie powinna być przeszkodą w ubieganiu się o kredyt w większości obecnych na rynku banków.