Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Zapomnisz o racie kredytu – zapłacisz za przypomnienie

Opóźnienie w płatności raty kredytowej może zdarzyć się każdemu. Reakcją ze strony banku na przekroczenie terminu przelewu przez kredytobiorcę może być monit lub wezwanie do zapłaty. Sprawdź czym różnią się te dwie opcje. Zareaguj właściwie. Zaoszczędzisz sobie zbędnego stresu i dodatkowych kosztów.

Jednym z głównych obowiązków kredytobiorcy jest terminowa spłata rat zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy kredytowej. Opóźnienie płatności może wynikać zarówno z braku odpowiednich środków na koncie, problemów finansowych lub po prostu zwykłego przeoczenia. W odpowiedzi bank może wysłać monit, którego głównym zadaniem będzie zmobilizowanie dłużnika do realizacji przelewu. Jak zareagować w takiej sytuacji? Najlepiej ze spokojem.

Co to jest monit i wezwanie do zapłaty? 

Monit to przypomnienie o konieczności spłaty zobowiązania finansowego. Może dotyczyć płatności raty kredytu w banku, ale nie tylko. Monit z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności lub o jego przekroczeniu można otrzymać zarówno od dostawcy prądu, gazu, internetu lub innego wierzyciela, z którym mamy podpisaną umowę i który oczekuje na terminowy przelew.

Wierzyciel ma kilka możliwości przekazania monitu dłużnikowi. Nie zawsze musi to być tradycyjna forma listu wysłana na adres korespondencyjny wskazany w umowie. Sprawdzi się również mail lub SMS a czasem również typowy kontakt telefoniczny. Co ważne monit ma na celu odzyskanie środków i polubowne załatwienie sprawy.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty też stanowi formę monitu, ale w formie bardziej stanowczej i oficjalnej. Takie ponaglenie wysyłane jest najczęściej najczęściej tradycyjnym listem za pośrednictwem poczty polskiej.

Ostatni etap to sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty, które dla swej ważności musi zawierać ściśle określone elementy. Jest bowiem niejako zakończeniem etapu próśb kierowanych przez wierzyciela do dłużnika o uregulowanie należności. Jeśli nie odniesie skutku, daje wierzycielowi prawo do wystąpienia do sądu o wydanie nakazu zapłaty i wszczęcia postępowania egzekucyjnego z udziałem komornika.

Jakie informacja zawiera monit? 

Monit bankowy powinien zawierać informacje pozwalające na zidentyfikowanie dłużnika, wierzyciela i umowy kredytu, z której wynika zadłużenie.

Z reguły w treści monitu znajdziemy poniższe informacje:

 • dane wierzyciela pierwotnego czyli banku
 • dane dłużnika: imię nazwisko, adres
 • numer umowy
 • kwota zadłużenia wraz z wysokością należnych odsetek
 • kosztów wysyłki monitów, jeśli takie zostały wskazane w umowie lub cenniku
 • numer konta bankowego wierzyciela, na który trzeba zrobić zaległy przelew
 • termin płatności
 • informacja o możliwych krokach, jakie podejmie wierzyciel w przypadku braku przelewu we wskazanym terminie.

Można też się spotkać z prośbą o jak najszybsze uregulowanie należności.

Zapraszamy do pobrania poradnika

 • Czym jest zdolność kredytowa?
 • Co wpływa na zdolność kredytową?
 • Jak poprawić zdolność kredytową?
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy!
Raport został przesłany na twój adres email:
(Jeżeli nie widzisz wiadomości od nas sprawdź foldery spam i oferty w swojej skrzynce e-mail)
Przepraszamy!
Nie udało się przesłać raportu
(Odśwież stronę i spróbuj ponownie)

Kiedy można się spodziewać wysłania monitu przez bank? 

Przypomnienie o konieczności zapłaty np. raty kredytu, bank wyśle nam już po przekroczeniu terminu, kiedy pieniądze powinny wpłynąć na konto. Monity listowne będą zwykle dostarczone do adresata po upływie około 14 dni od niedotrzymanego terminu płatności.

Ponaglenie wysłane SMS-em lub mailem przyjdzie do nas szybciej, bo już po kilku dniach od opóźnienia. Każdy bank może mieć trochę inne podejście do windykacji, a poszczególne terminy wysłania monitu w związku z opóźnieniem mogą się różnić w zależności od wewnętrznej polityki banku.

W jaki sposób bank może wysłać monit? 

Sprawdzi się zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne podejście. Monit może być wysłany listem zwykłym lub poleconym. Ta druga opcja ma najczęściej miejsce, kiedy od daty doręczenia biegnie termin do podjęcia dalszych kroków prawnych przez wierzyciela.

W ramach łagodniejszej wersji przypomnienia o terminie płatności, bank wyśle informację SMS-em czy mailem. Z dłużnikiem może również skontaktować się pracownik infolinii banku. Monit może wysłać również firma windykacyjna, która zajmuje się procesem windykacji na zlecenie banku.

Jakie są konsekwencje wystawienia monitu przez bank? 

Naliczenie odsetek karnych z tytułu opóźnienia czy konieczność uiszczenia dodatkowych opłat w związku z wysłanym monitem to pierwsze możliwe konsekwencje wysłania ponaglenia przez bank. W dalszej kolejności może pojawić się wezwanie do zapłaty i zagrożenie zerwaniem umowy kredytu przed czasem.

W każdym przypadku bank oczekuje przede wszystkim zwrotu środków na rachunek wskazany w monicie lub wezwaniu. Kluczową sprawą jest wyjaśnienie sytuacji i szybki kontakt z wierzycielem, aby zapobiec rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym lub skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

O możliwych konsekwencjach otrzymania monitu warto pamiętać, ale na ponaglenie najlepiej zareagować ze spokojem. Taka sytuacja może przytrafić się każdemu i jeśli szybko uregulujemy zaległy dług lub wyjaśnimy sprawę bezpośrednio z wierzycielem, to o całej sytuacji będzie można wkrótce zapomnieć.

Kiedy bank wyśle monit a kiedy wezwanie do zapłaty? 

Obie nazwy są czasem stosowane zamiennie. Jednak monit będzie łagodniejszą formą przypomnienia o konieczności płatności raty. Może być wysłany w formie elektronicznej jak i tradycyjną pocztą.

Wezwanie do uregulowania długu to już poważniejsza sprawa. Zwykle poprzedza przedsądowe wezwanie do zapłaty, które wierzyciel wyśle tradycyjną pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez dłużnika. Czas na spłatę długu biegnie od dnia doręczenia wezwania. W takim piśmie wierzyciel z reguły informuje dłużnika, że brak płatności w wyznaczonym dodatkowo terminie będzie wiązać się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co zrobić gdy bank wyśle monit? 

Reakcją na przypomnienie o terminie zapłaty zobowiązania powinno być po prostu uregulowanie długu. Zanim jednak zapłacimy, warto sprawdzić czy informacja ze strony banku nie jest pomyłką lub nie przyszła już po uregulowaniu raty.

W razie wątpliwości zawsze warto skontaktować się z bankiem np. za pośrednictwem infolinii. Konsultant powinien potwierdzić czy opóźniony przelew został już zaksięgowany na koncie lub z czego wynika pomyłka. Jeśli faktycznie zdarzyło nam się zapomnieć o terminowej realizacji przelewu, trzeba to jak najszybciej naprawić. Pozwoli to uniknąć ewentualnego naliczenia odsetek karnych i zaoszczędzi stresu.

Jak zareagować gdy bank wyśle wezwanie do zapłaty? 

Najlepsza reakcja to oczywiście wykonanie przelewu na numer rachunku bankowego, który został wskazany w piśmie z banku. W ten sposób ominie nas ostateczne wezwanie przedsądowe i stres związany z postępowaniem sądowym oraz ewentualny kontakt z komornikiem.

Konsekwencją braku reakcji na wezwanie z banku może być również rozwiązanie umowy kredytowej ze skutkiem natychmiastowym i konieczność spłaty całości zobowiązania od razu. W przypadku jakichkolwiek kłopotów ze spłatą zadłużenia nie należy unikać kontaktów z wierzycielem. Trzeba przyjąć otwartą postawę, wytłumaczyć sytuację, szukać wspólnie rozwiązania korzystnego dla obu stron.

Najlepiej zgłosić się do banku przed terminem płatności, której nie będziemy mogli uiścić i prosić o prolongatę terminu, możliwość spłaty samych odsetek czy inne, akceptowalne rozwiązanie. Szczera postawa jest bardzo ceniona przez bankowców, pokazuje odpowiedzialność dłużnika, daje informację o jego aktualnej sytuacji finansowej, co pozwala wierzycielowi na zaproponowanie programu naprawczego.

Najgorsze co można zrobić, to ukrywać się przed wierzycielem, nie odbierać telefonów, nie reagować na otrzymywane listy. W takiej sytuacji dłużnik nie może liczyć na elastyczne podejście i zrozumienie jego problemów przez wierzyciela.

Czytaj też: Upadłość konsumencka – panaceum czy wysłużony slogan?

Czytaj też: Spadek formy – kiedy masz problem ze spłatą kredytu hipotecznego

Warto wiedzieć

 1. Wysłanie monitu przez bank ma na celu przypomnienie dłużnikowi o konieczności uregulowania zobowiązania.
 2. Monit zaliczamy do metod windykacji miękkiej.
 3. Odpowiedzią na otrzymany monit bankowy powinno być uregulowanie długu.
 4. Przedsądowe wezwanie do uregulowania zaległej należności oznacza konieczność przekazania pieniędzy w nieprzekraczalnym terminie spłaty określonym w piśmie. Opóźnienie może skutkować wystąpieniem wierzyciela na drogę postępowania sądowego.
 5. Wezwania do zapłaty to kategoria pism o bardziej formalnym charakterze. Ostatnim etapem będzie przedsądowe wezwanie do spłaty należności.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Po jakim czasie bank wysyła monit?

  Bank wyśle monit z przypomnieniem o płatności w razie braku przelewu w terminie zgodnym z harmonogramem spłat.

 2. Co oznacza wezwanie do zapłaty?

  Wezwanie do zapłaty to oficjalne pismo wierzyciela wysyłane na dane adresowe dłużnika z informacją o konieczności zapłaty zaległej kwoty w wyznaczonym terminie. W praktyce oznacza, że przewidziany umową termin płatności minął i trzeba jak najszybciej uregulować dług, żeby nie narazić się na dalsze konsekwencje.

 3. Co dalej po wezwaniu do zapłaty?

  Jeśli wierzyciel nie otrzyma pieniędzy w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, kolejnym krokiem będzie przedsądowe wezwanie do zapłaty, które umożliwia skierowanie sprawy na drogę sądową.

 4. Czym grozi wezwanie do zapłaty?

  Wezwanie do zapłaty jest elementem procesu windykacyjnego, który ma skłonić dłużnika do uregulowania zaległości. Brak reakcji na wezwanie oznacza możliwość podejmowania bardziej zdecydowanych kroków prawnych: przedsądowego wezwania do uregulowania długu, a następnie postępowania sądowego i komorniczego. Brak płatności we wskazanym terminie może skutkować również wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i konieczność spłaty całego długu od razu.

 5. Ile monitów wysyła bank?

  Maksymalną liczbę monitów przypominających o konieczności płatności raty powinna określać wewnętrzna procedura banku. Nie ma przepisów, które na sztywno regulują tą kwestię. W każdym wypadku warto jak najszybciej zastosować się do sugestii i spłacić zadłużenie. W razie problemów z płatnością raty lepiej bezpośrednio zwrócić się do banku niż czekać na monit lub wezwanie do spłaty zadłużenia.

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments