Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji — TSUE po stronie konsumentów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie konsumentów i orzekł, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego, kredytobiorcy należy się proporcjonalny zwrot poniesionych już kosztów. Sprawdzamy, co wyrok TSUE oznacza dla klientów banków.

młotek sędziowski a w tle słupki z monet, waga i książki
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

 

W wyroku TSUE z 19 września 2019 roku czytamy: „Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu”. Co to tak naprawdę oznacza dla klientów banków?

TSUE — czy jego orzeczenia są naprawdę takie ważne?

Zanim zajmiemy się samym wyrokiem, sprawdźmy, czym tak naprawdę jest TSUE. Skrót TSUE ostatnimi czasy często pojawia się w polskich mediach — rozwińmy go dla porządku i zastanówmy się, jaką moc mają orzeczenia tej instytucji. TSUE to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z siedzibą w Luksemburgu.

TSUE powstał w 1952 roku, a jego zadaniem jest czuwanie „nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu” traktatów — od początku istnienia wydał 37 127 wyroków i postanowień. Trybunał łączy w sobie cechy sądu międzynarodowego, a równocześnie sądu krajowego, jednak w odróżnieniu od typowych sądów międzynarodowych jego orzeczenia mają znaczenie wykraczające poza konkretne postępowania. Główne funkcje TSUE:

 • władza sądownicza UE,
 • kontrola legalności aktów instytucji UE,
 • czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów,
 • czuwanie z sądami państw członkowskich nad jednolitą wykładnią i prawidłowym stosowaniem prawa UE.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do podporządkowywania się orzeczeniom TSUE.

Wyrok TSUE a wcześniejsza spłata kredytu

Pytanie prejudycjalne do TSUE skierował Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku. Rozpatruje on trzy spory między spółką Lexitor, która nabyła roszczenia trzech klientów a SKOK im. Stefczyka, Santander Consumer Bankiem i mBankiem. Spory dotyczą całkowitego obniżenia kosztów kredytów konsumenckich ze względu na ich wcześniejszą spłatę. Pozwane banki odmówiły redukcji wszystkich kosztów.

Tymczasem wyrok TSUE wskazuje, że przepis unijnej dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki należy interpretować w ten sposób, że prawo do obniżki kosztu kredytu po jego wcześniejszej spłacie obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. Mowa tu nie tylko o kosztach występujących w czasie trwania umowy, czyli np. narastających odsetkach, ale też o tych płaconych jednorazowo na początku, czyli prowizji.

Spłaciłeś wcześniej kredyt? Odzyskaj pobraną prowizję!

Przez 6 lat od chwili wcześniejszej spłaty kredytu możesz zgłosić reklamację do banku. Jednak im zrobisz to wcześniej, tym szybciej otrzymasz zwrot pieniędzy:

 • Krok 1 — napisz pismo do banku
  Napisz do banku pismo z prośbą o obliczenie zwrotu proporcjonalnie do kosztów kredytu i okresu wcześniejszej spłaty. Zaznacz, że chcesz otrzymać zwrot kosztów i powołaj się na orzeczenie TSUE C-383/18 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim. Oczywiście nie zapomnij wymienić swoich danych osobowych, szczegółu Twojego kredytu i informacji, jaka ma być forma zwrotu.
 • Krok 2 — dostarcz pismo
  To wbrew pozorom bardzo ważny krok, bo nie chcesz, aby Twoje pismo się zawieruszyło. Najlepszym sposobem będzie osobiste złożenie go w banku i poproszenie pracownika o potwierdzenie odbioru. Jeśli zdecydujesz się wysłać wniosek pocztą, zrób to koniecznie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
 • Krok 3 — czekaj
  Bank ma 30 dni na rozpatrzenie Twojej reklamacji. Gwarantuje ci to Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 • Krok 4 — otrzymaj pieniądze lub skieruj sprawę do sądu
  W czasie nawet krótszym niż 30 dni powinieneś otrzymać zwrot niesłusznie naliczonej prowizji. Co zrobić, jeśli bank odmówi zwrotu kosztów kredytu? Możesz od razu skierować sprawę do sądu lub skonsultować się z Rzecznikiem Finansowym, który powinien pomóc dogadać się z bankiem.

Ile możesz zaoszczędzić spłacając kredyt przed terminem

 

Kredyt konsumencki — czyli jaki?

Wyraźnie należy podkreślić, że wyrok TSUE z 19 września dotyczy kredytów konsumenckich, czyli tych, które w Polsce regulowane są przez ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Ustawowa definicja kredytu konsumenckiego obejmuje kilka form prawnych umów:

 • pożyczka,
 • kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
 • odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
 • kredyt, w którym kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
  kredyt odnawialny.

Zgodnie z ustawą obowiązującą od 18 grudnia 2011, kredyt konsumencki to taki kredyt, którego wysokość jest nie większa niż 255 550 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Przed 2011 rokiem limit kredytu konsumenckiego wynosił 80 000 złotych.

Warto też pamiętać, że nie ma znaczenia, jakiego kredytu dotyczy umowa. Może być to kredyt w rachunku bieżącym, kredyt gotówkowy, samochodowy, mieszkaniowy czy zadłużenie na karcie kredytowej. Przepisy stosuje się do wszelkiego typu kredytów przeznaczonych dla klientów indywidualnych, jeśli tylko spełniają kryteria kredytu konsumenckiego wymienione w ustawie o kredycie konsumenckim.

 

Zadłużenie Polaków w liczbach
678,2 mld złwynosi wartość wszystkich kredytów Polaków
255,4 tys. złwynosi przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego
24%kredytów stanowią kredyty konsumpcyjne
Ponad 40,5%Polaków posiada kredyt w banku, a ok. 14%
Około 14%gospodarstw domowych ma kredyt mieszkaniowy
Do 45 miesięcyz 24 wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat średni okres życia kredytów konsumenckich

Źródło: Raport InfoKREDYT Oszczędzanie — październik 2018

Czy wyrok TSUE jest korzystny dla klientów banków?

Wyrok TSUE jest niewątpliwie korzystny dla klientów banków. — To dobre orzeczenie. Jest zgodne z duchem unijnej dyrektywy i korzystne dla konsumentów i kredytobiorców. Obniża bowiem częściowo koszty wcześniej spłaconego kredytu. Trafnie TSUE położył nacisk na cel tych regulacji i nierówność stron, nie tylko przy negocjacjach kredytu, których często praktyczne nie ma — tłumaczy Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, współautorka podobnego pytania do Sądu Najwyższego.

Kredyt nigdy nie jest za darmo

Dzięki orzeczeniu TSUE możesz oszczędzić na kosztach pozaodsetkowych (prowizji, ubezpieczeniu, opłacie przygotowawczej, opłacie za rozpatrzenie wniosku) w sytuacji, kiedy wcześniej spłacisz swój kredyt konsumencki. Pamiętajmy jednak, aby racjonalnie podchodzić do decyzji o podpisaniu umowy kredytowej. Niższe koszty przy wcześniejszej spłacie, nie oznaczają braku innych obciążeń i konieczności spłaty zaciągniętego zobowiązania. Na pewno orzeczenie TSUE poprawia pozycję klienta względem instytucji finansowych — szczególnie banków, bo to one zwykle nie godziły się na obniżenie kosztów przy wcześniejszej spłacie.

 

Czytaj też: Czy płaca minimalna zmniejsza dystans do płac średnich?

Czytaj też: Czyszczenie BIK – prawda czy fałsz?

PORÓWNAJ KREDYTY

Powiązane tematy

mężczyzna na polu zboża w tle kombajn

Kredyt dla rolnika – gdzie szukać?

Prowadzenie dochodowej działalności rolniczej nie jest możliwe bez modernizacji i inwestycji. Dobrym źródłem dodatkowych środków mogą stać się kredyty dla...

Komentarze:

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o