Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa?

Ubezpieczenie to standardowy produkt oferowany przy umowie kredytu. Jednak decyzja o kupnie polisy nie zawsze będzie spełniać oczekiwania kredytobiorcy. Warto zastanowić zatem nad rezygnacją z ubezpieczenia kredytu. Sprawdzamy jak to zrobić i czy to w ogóle możliwe.

para podpisująca dokumenty w obecności mężczyzny w garniturze
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Ubezpieczenie kredytu służy zabezpieczeniu interesów banku i kredytobiorcy. W razie nieprzewidzianych okoliczności, dzięki polisie, spłata zobowiązania będzie prostsza. Dodatkowo wykupienie ubezpieczenia zwykle zwiększa szanse na mniejszą prowizję, niższe oprocentowanie czy uzyskanie wyższej kwoty kredytu.

Pracownik banku na pewno przedstawi zalety tego rozwiązania, bo w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem pieniądze otrzyma bank, ale to klient musi opłacić składkę. Warto jednak pamiętać, że zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu nie oznacza, że później można zmienić zdanie i zrezygnować z polisy.

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa?

Kwestie związane z określeniem, które ubezpieczenia są obowiązkowe reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych z 22 maja 2003 r. Według przepisów ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia takiej umowy.

Ubezpieczenie kredytu się do nich nie zalicza, dlatego umowę można rozwiązać. Kwestie związane z terminami i warunkami wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy ubezpieczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego, a także sama umowa i ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu można złożyć w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub OWU, a w razie jego braku ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie od umowy kredytu jest możliwe tylko w okresie 30 dni od podpisania umowy. Pismo w zakresie rezygnacji czy odstąpienia od umowy ubezpieczenia kredytu powinno zawierać następujące dane:

  • tytuł: odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia,
  • imię i nazwisko ubezpieczającego,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer umowy ubezpieczenia, ewentualnie seria i numer polisy,
  • oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy,
  • numer rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel ma przekazać składkę za niewykorzystany okres ochrony,
  • data,
  • podpis.

Wzór pisma można zwykle znaleźć na stronie internetowej banku, który udzielił kredytu.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z ubezpieczenia kredytu?

Kredytobiorca, który zdecyduje się na rezygnację z umowy ubezpieczenia, traci ochronę na wypadek nieprzewidzianych okoliczności np. utraty pracy. Brzmi groźnie, jednak czasem takie działanie będzie racjonalnie uzasadnione. Ubezpieczenie w przypadku kredytów gotówkowych, na niewielką kwotę i z krótkim okresem spłaty, będzie w zasadzie stanowić tylko dodatkowy koszt.

Nawet w przypadku wyższego oprocentowania, rezygnacja z ubezpieczenia może się opłacać, z uwagi na brak obciążeń wynikających z obsługi samej polisy. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia odzyskać można tylko część składki – tej, która przypada za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Konsekwencją rezygnacji z ubezpieczenia może być również zmiana wysokości oprocentowania udzielonego kredytu. Dlatego przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu warto dokładnie sprawdzić warunki umowy i policzyć wszystkie ewentualne koszty.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w praktyce

W zasadzie każdy bank pozwala zarówno na odstąpienie, jak i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu. Poniżej znajduje się opis procedury i konsekwencji rezygnacji z umowy ubezpieczenia w pięciu wybranych instytucjach.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w PKO BP

Umowę ubezpieczenia kredytu można wypowiedzieć w dowolnym terminie w drodze pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Ochrona ustaje z dniem otrzymania ww. oświadczenia przez ubezpieczyciela. Kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów z tytułu rezygnacji z ubezpieczenia. Ubezpieczający ma prawo do zwrotu części składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku umów ubezpieczenia zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w mBanku

Klient banku może odstąpić od umowy ubezpieczenia kredytu w terminie 30 dni od objęcia go ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki.

Po upływie 30 dni ubezpieczający może jedynie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, wówczas ochrona wygasa z upływem ostatniego dnia trzeciego miesiąca, który nastąpił po miesiącu, w którym złożono rezygnację. Formularz odstąpienia lub rezygnacji z ubezpieczenia kredytu znajduje się na stronie internetowej banku.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Santander Consumer Banku

Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia przysługuje w terminie 30 dni od jej zawarcia. Wypowiedzenie umowy można złożyć w każdym czasie. W razie wypowiedzenia umowy, ubezpieczenie trwa do końca danego miesiąca udzielonej ochrony ubezpieczeniowej tj. do dnia wymagalności najbliższej raty kredytu przypadającej po dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji z kredytu.

Pismo o rezygnacji z ubezpieczenia lub odstąpieniu od umowy można złożyć za pośrednictwem poczty polskiej, osobiście w placówce banku, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Ubezpieczającemu, który rozwiązał umowę przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Alior Banku

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia. W takim przypadku klient odzyska składkę w pełnej wysokości. Oświadczenie należy złożyć do banku lub firmy ubezpieczeniowej.

W każdym czasie można również bez podania przyczyny zrezygnować z ubezpieczenia. Skutkiem złożenia wypowiedzenia jest rozwiązanie umowy z ostatnim dniem miesiąca, w którym oświadczenie dotarło do ubezpieczyciela. Osoba, która rezygnuje z ubezpieczenia może odzyskać część zapłaconej składki: za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w Banku Millennium

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia. Wówczas otrzyma zwrot składki w całości.W dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W takim przypadku otrzyma część składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Konsekwencją wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia może być zmiana wysokości oprocentowania pożyczki czy kredytu.

W tabeli poniżej prezentujemy podsumowanie w zakresie zasad dotyczących rezygnacji z ubezpieczenia kredytu w wybranych bankach.

Bank Odstąpienie od umowy ubezpieczeniaWypowiedzenie umowy ubezpieczenia
PKO BPTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy w przypadku polisy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy- Tak - w każdym czasie.
- Rozwiązanie umowy z dniem otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez Ubezpieczyciela.
mBankTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy- Tak - w każdym czasie.
- Obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia.
Santander Consumer BankTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy- Tak - w każdym czasie.
- Ubezpieczenie trwa do końca danego miesiąca udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.
Alior BankTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy- Tak - w każdym czasie.
- Ubezpieczenie trwa do końca miesiąca, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do ubezpieczyciela.
Bank MillenniumTak - w terminie 30 dni od zawarcia umowy- Tak - w każdym czasie.

Podsumowanie

Warto wiedzieć, że banki pozwalają na rezygnację z ubezpieczenia kredytu praktycznie w każdym czasie. Wystarczy złożyć oświadczenie na piśmie i w ten sposób odzyskać część składki. Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jednak nie zawsze się opłaca.

Przede wszystkim niekorzystne może być rozwiązanie umowy ubezpieczenia w sytuacji wysokiego zobowiązania z długim okresem spłaty. Warunki finansowe czy zdrowotne w ciągu kilku lat mogą się zmienić, a polisa może pomóc w utrzymaniu terminowej płatności raty w kryzysowej sytuacji.

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments