Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Kredyt gotówkowy dla pracujących za granicą w 2024 r. – jak go uzyskać ?

Ze względu na ryzyko związane z kursami walut, banki udzielają kredytów w walutach, w których kredytobiorcy zarabiają. Dla ponad 1 500 000 przebywających stale za granicą oznacza to trudności w uzyskaniu krajowego kredytu, otwiera natomiast opcje zaciągnięcia go w banku zagranicznym.

Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego wymagają od banków udzielania kredytów hipotecznych jedynie w walucie, w której kredytobiorca zarabia. Nie dotyczy to jednak kredytów gotówkowych, które mogą być udzielone zarówno w złotówkach, jak też popularnych walutach takich jak euro, czy funt brytyjski.

Czy można otrzymać kredyt gotówkowy pracując za granicą?

Pracując za granicą, a więc zarabiając w walucie innej niż złotówki, można otrzymać trzy rodzaje kredytów gotówkowych.

 • Kredyt gotówkowy dla obcokrajowców udzielany przez bank w kraju, gdzie pracuje kredytobiorca – Zwłaszcza na terenie Unii Europejskiej osoby pracujące mogą starać się o kredyty gotówkowe w walucie, w której zarabiają. Ich zdolność kredytowa będzie liczona względem zarobków lokalnych, nie powinna więc być problemem dla osób pracujących legalnie.

W tym artykule nie zajmujemy się kredytami, które obywatele Polski mogą zaciągnąć za granicą. Informujemy jednak o alternatywie w stosunku do zaciągania kredytu w Polsce.

 • Kredyt gotówkowy w walucie obcej udzielany przez polski bank – Takie kredyty są na rynku, ale ich oferta jest ograniczona. Dla banku polskiego udzielanie kredytów w jakiejkolwiek innej walucie niż złoty polski jest ryzykownym działaniem. Kredyty w kilku najbardziej popularnych walutach mogą być dostępne, ale droższe niż złotówkowe. Kredyty gotówkowe w rzadko używanych lub niewymienialnych walutach nie występują wcale.

W dalszej części artykułu omówimy właśnie taki kredyt dla pracujących za granicą. Zaciągany w polskim banku, ale obcej walucie.

 • Kredyt gotówkowy w złotówkach, dla osób zarabiających w innej walucie – W przypadku kredytów gotówkowych możliwe jest zaciągniecie zobowiązania w innej walucie niż się zarabia. Wiąże się to z pewnym zaniżeniem zdolności kredytowej i działa raczej wyłącznie w przypadku obywateli polskich pracujących w innych krajach Unii Europejskiej, ale jest już możliwe.

Mając odpowiednią zdolność kredytową można otrzymać kredyt w Polsce mimo pracy za granicą.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt gotówkowy pracując za granicą?

Uzyskanie kredytu gotówkowego w Polsce na podstawie dochodów zza granicy jest znacznie trudniejsze niż typowy kredyt hipoteczny czy gotówkowy. Osoba, która chciałaby taki kredyt zaciągnąć, powinna:

 • Zarabiać w walucie obcej, w której bank może udzielić kredytu – O ile euro i dolar amerykański są powszechnymi walutami, o tyle osoba zarabiająca w chińskich juanach czy dolarach australijskich po prostu nie dostanie w Polsce kredytu. Typowo oprócz wyżej wymienionych mogą (ale nie muszą) być dostępne: korona czeska, funt brytyjski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski.
 • Mieć legalne, potwierdzone źródło dochodu – Bank weźmie pod uwagę umowę o pracę, długoterminowy kontrakt, a w niektórych wypadkach także własną działalność gospodarczą za granicą. Może natomiast nie uwzględnić dochodów z okazjonalnych projektów i na pewno pominie dochody z niepewnych źródeł.
 • Posiadać solidną historię kredytową – Nie da się ukryć, że bank będzie oceniać osobę pracującą za granicą z większą podejrzliwością. Warto więc mieć nienaganną historię w Polsce i dokument potwierdzający, że ma się taką w kraju zarobkowania. Lokalne odpowiedniki Biura Informacji Kredytowej mogą wydawać takie zaświadczenia, przeważnie za opłatą.
 • Mieć zdolność kredytową w jednej walucie – Osoba, która chciałaby zaciągnąć kredyt we frankach musi udowodnić, że spłaci go swobodnie ze swoich frankowych dochodów. Stawia to w trudnej sytuacji osoby zarabiające w kilku różnych walutach. Bank prawdopodobnie nie uwzględni żadnych dochodów w walucie innej niż tak, w której udzielony ma być kredyt. [Pojawiają się oferty banków gotowych przeliczać zarobki z innej waluty i sumować je.]
 • Zebrać odpowiednie dokumenty – Formalności mogą być znacznie rozszerzone w stosunku do standardowego kredytu gotówkowego. Wyciąg z konta (lub kont) będzie obowiązkowy, ale potrzebne mogą też być dowody zatrudnienia na dłuższy okres. Szczegóły zależą od oferty konkretnego banku, a nawet sytuacji danego kredytobiorcy. W bank może zażądać tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego na koszt kredytobiorcy.

Po prostu trzeba założyć, że bank traktuje taki kredyt jako bardziej ryzykowny.

Jak banki oceniają zdolność kredytową osób, które pracują zagranicą?

Kredyt dla pracujących za granicą jest o tyle nietypowym produktem, że trudno mówić tu o jednolitej praktyce banków. Bank może:

 • Pozwolić na przeliczenie dochodów z różnych walut i zsumowanie ich, a potem na tej podstawie obliczyć zdolność kredytową klienta. Jest to najbardziej korzystne dla kredytobiorcy, ale nie zawsze można na to liczyć.
 • Uwzględnić jedynie dochody uzyskiwane w walucie, w której klient chce zaciągnąć kredyt gotówkowy. Jeśli potrzebuje kredytu w euro, bank pominie dochody uzyskiwane przez niego w złotówkach.
 • Kierować się kryterium wpływów na konto w polskim banku. Wówczas na podstawie wyciągów z kont, bank decyduje czy może przyznać kredyt dla pracujących za granicą w złotówkach. To dobre rozwiązanie dla osób pracujących za granicą, ale wynagrodzenie przelewających na polskie konto (może być walutowe).
 • Zastosować inne, w sumie dowolne kryterium oceny zdolności kredytowej dla potrzeb uzyskania kredytu. Banki udzielą kredytu gotówkowego, gdy są przekonane, że klient go spłaci. Może ich przekonać do tego zabezpieczenie, wysokość lub stałość wpływów.

Zawsze musisz liczyć się z tym, że Twoja zdolność kredytowa w przypadku kredytu transgranicznego będzie nieco zaniżona. Banki muszą wziąć pod uwagę większe ryzyko dotyczące nie tylko kursów walut, ale też Twojej sytuacji życiowej.

Coraz częściej udaje się uwzględnić wszelkie dochody pochodzące z Unii Europejskiej, ponieważ kraje członkowskie dążą do ujednolicenia procedur kredytowych, a same banki wychodzą na przeciw oczekiwaniom mobilnych zawodowo klientów.

W kolejnych latach możemy spodziewać się uproszczenia procedur i traktowania zdolności kredytowej jako właściwej dla całej UE.

Jakie dochody uzyskiwane za granicą akceptują banki przy wniosku o kredyt gotówkowy?

Legalne i potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Banki nie mogą ograniczać się do tylko jednego rodzaju umów, ponieważ w różnych krajach występują bardzo duże różnice między ich rodzajami. Niektóre formy kontraktów przynoszących stabilne i wysokie dochody, zgodnie z polskim prawem zostałyby uznane za niezbyt pewne umowy zlecenia.

Banki oferujące kredyt dla pracujących za granicą są więc do pewnego stopnia elastyczne, ale też podwójnie ostrożne. Zawsze wymagają udowodnienia, że daną pracę wykonuje się przez przynajmniej kilka miesięcy, a często też żądają potwierdzenia od zagranicznego pracodawcy, że zamierza on w dalszym ciągu zatrudniać polskiego obywatela.

Umowa o pracę z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (lub EFTA) na pewno zostanie uznana i może posłużyć do uzyskania kredytu w Polsce.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje dochody zostaną uwzględnione, skontaktuj się z bankiem, który ma w ofercie atrakcyjny kredyt. Niestety prawdopodobnie w każdym banku będą stosowane nieco inne kryteria.

Jak banki sprawdzają historię kredytową osób pracujących za granicą?

Banki akceptują dokumenty wystawiane przez instytucje finansowe krajów Unii Europejskiej, oraz niektórych państw z nią stowarzyszonych. Dokumenty z poza tych krajów mogą mieć znaczenie raczej pomocnicze, ponieważ banki mogą nie mieć zaufania do instytucji np. chińskich czy rosyjskich.

ACCIS – Stowarzyszenie Europejskich Rejestrów Kredytowych

The Association of Consumer Credit Information Suppliers jest stosunkowo nową organizacją, która ma ułatwiać wymianę informacji kredytowych na całym świecie. Jej misją jest ujednolicenie danych dotyczących zadłużenia i zdolności kredytowej. Banki z pewnością będą korzystać z wystawianych przez ACCIS dokumentów, ale jest to dopiero rozwojowa inicjatywa, która póki co nie obejmuje nawet całej Unii Europejskiej.

BIK – na czym polega transgraniczna wymiana informacji kredytowej?

Polskiej Biuro Informacji Kredytowej współpracuje ze swoimi odpowiednikami w trzech krajach: Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jako, że są to kraje gdzie pracuje dość dużo obywateli Polski, może to ułatwiać uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Transgraniczna wymiana informacji kredytowej to prywatna inicjatywa współpracujących ze sobą firm i nie wygląda na to, by miała zostać rozwinięta lub uzyskała zasięg globalny.

Zagraniczne odpowiedniki Biura Informacji Kredytowej

W innych krajach, zwłaszcza europejskich występują odpowiedniki Biura Informacji Kredytowej, które pełnią podobną funkcję choć nie zawsze ze sobą współpracują. Uzyskanie z nich dokumentu o niezaleganiu z płatnościami, może być pomocne w uzyskaniu kredytu gotówkowego w Polsce.

Są to m.in.:

 • w Wielkiej Brytanii: Experian, Equifax czy CallCredit
 • w Niemczech: Schufa
 • we Włoszech: CRIF
 • w Holandii: BKR
 • w Norwegii: Experian Norway
 • w Szwecji: Solidited AB

Organizacje te zacieśniają współpracę, ale robią to powoli i raczej tylko wówczas, gdy zmusi ich do tego sytuacja rynkowa. Warto uzyskać odpowiedni dokument w biurze informacji kredytowej w innym kraju, ale trzeba pamiętać, że sprawdzi we własnym zakresie.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu gotówkowego z zagranicznymi dochodami?

Zawsze potrzebnym do uzyskania kredytu dokumentem jest dowód tożsamości, którym może być dowód osobisty (wymagany od obywatela polskiego) lub paszport (od obcokrajowca).

Oprócz tego będą Ci potrzebne dokumenty potwierdzające Twoją zdolność kredytową.

 • Wyciąg z konta bankowego, na które otrzymujesz wynagrodzenie – Bez tego się nie obejdzie. Zdecydowana większość banków nie udzieli Ci kredytu jeśli nie otrzyma wyciągu z konta bankowego, gdy pracujesz za granicą. Osoby otrzymujące wynagrodzenie w gotówce muszą wziąć pod uwagę, że ich zdolność kredytowa zostanie zaniżona ze względu na brak danych.
 • Umowa o pracę, kontrakt, inna umowa – Jak wspomnieliśmy wyżej, banki mogą akceptować różne formy zatrudnienia pod warunkiem, że kredytobiorca ma stabilne zatrudnienie i potrafi to udowodnić. Osobie często zmieniającej pracę lub freelancerowi może być trudno udowodnić zagraniczne dochody.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu/zamiarze dalszego zatrudnienia od pracodawcy – Uzyskanie takiego dokumentu świadczy zarówno o stabilności zatrudnienia, jak i dobrych stosunkach z pracodawcą, więc bank który otrzyma tłumaczenie dokumentu będzie na pewno bardziej skłonny udzielić kredytu.
 • Zeznanie podatkowe – Jest świetnym dokumentem potwierdzającym zagraniczne dochody. Można je przetłumaczyć z języka, w którym zostało złożone i załączyć skan do wniosku kredytowego. Ze względu na podobieństwa w systemach podatkowych wewnątrz Unii Europejskiej, zeznanie podatkowe za poprzedni rok może przekonać bank do udzielenia kredytu.

Bank może zażądać innych dokumentów potwierdzających dochody, historię kredytową lub wydatki klienta. Zwłaszcza udowodnienie dochodów z poza Unii Europejskiej może wymagać szczególnej dokumentacji.

Wszystkie dokumenty muszą być oczywiście przetłumaczone na język polski, by bank w Polsce mógł je uznać. Tłumaczenie powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Jak złożyć wniosek o kredyt gotówkowy dla pracujących za granicą?

Wnioski o kredyt gotówkowy można aktualnie składać:

 • W placówce banku na terenie Polski,
 • Za pośrednictwem infolinii danego banku,
 • W aplikacji mobilnej banku,
 • Za pośrednictwem serwisu transakcyjnego,

Spróbuj tego

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek online (polecamy właśnie ten sposób), pamiętaj by przygotować skany dokumentów potwierdzających dochody i zatrudnienie. Prześlesz je do banku jako załączniki do wniosku. Jeśli udajesz się do placówki banku, albo miej je w formie papierowej, albo przygotuj się na wysłanie ich elektronicznie. W przeciwnym wypadku przedłużysz całą procedurę.

Wniosek kredytowy możesz wypełnić korzystając z szablonu dostępnego na stronie banku lub w aplikacji mobilnej, ale ze względu na specyfikę produktu (czyli kredytu transgranicznego) lepiej będzie jeśli skontaktujesz się z bankiem telefonicznie i wypełnisz wniosek z pomocą pracownika. Zwłaszcza jeśli sięgasz po taki kredyt po raz pierwszy.

Na jakich warunkach można uzyskać kredyt gotówkowy zarabiając za granicą?

W zależności od banku będą to warunki standardowe dla kredytu gotówkowego, rozszerzone o pewne wymagania lub zastrzeżenia, a nawet zupełnie indywidualne. W Alior Banku czy ING Banku Śląskim można nawet korzystać z promocji kredytowych, bo bank udziela standardowego kredytu gotówkowego w złotówkach, tylko zdolność kredytową oblicza na podstawie zagranicznych zarobków.

Bank może wymagać rachunku bankowego w Polsce, na który wpływa zagraniczne wynagrodzenie i będzie bardziej chętny udzielić kredyt dla pracujących za granicą, jeśli jest to konto w tym właśnie banku.

Jakie banki oferują kredyt gotówkowy dla osób pracujących za granicą?

Znaczna część dużych banków w Polsce ma jakąś ofertę dla osób zarabiających za granicą. Mogą to być jednak zróżnicowane produkty – zarówno kredyty złotówkowe, jak i w walucie obcej. Na pewno warto przyjrzeć się kredytom w:

 • Alior Bank – Udziela kredytu gotówkowego (złotówkowego) do 200 000 zł osobom pracującym za granicą, ale mającym adres zamieszkania w Polsce. Potrzebne będą: wyciąg z konta, umowa o pracę/kontrakt, zaświadczenie o zatrudnieniu. Ma też kredyty hipoteczne w euro dla osób, które zarabiają w tej walucie.
 • Pekao S.A. – Bank jest gotowy udzielić kredytu gotówkowego osobom pracującym za granicą. Potrzebny jest polski dowód osobisty, a wpływy z wynagrodzenia przez przynajmniej 6 miesięcy powinny wpływać na konto w polskim banku. Bank ma ofertę kredytów hipotecznych w obcych walutach.
 • PKO BP – Ten bank deklaruje, że przelicza dochody z innych walut na złotówki i na tej podstawie udziela kredytu gotówkowego. Jest to jedna z najbardziej przyjaznych dla klienta oferta, warta rozważenia zwłaszcza w przypadku osób, które łączą dochody z różnych krajów. Prowizja i warunki kredytu ustalane są indywidualnie, więc nie należy oczekiwać, że będzie to najtańsza opcja, za to może być najbardziej dostępna.
 • mBank – Udziela kredytów gotówkowych dla osób pracujących za granicą pod warunkiem, że mają one umowę o pracę (lub inną podobnie trwałą) i przelewają wynagrodzenie na konto w polskim banku, najlepiej oczywiście mBanku.
 • ING Bank Śląski – Akceptuje jedynie umowy o pracę z Unii Europejskiej i EFTA, ale udziela standardowego kredytu gotówkowego na zasadach dostępnych dla wszystkich.

Santander Bank, Credit Agricole, BNP Paribas czy Citi Handlowy także udzielają kredytów dla osób zarabiających za granicą. Najlepiej skontaktować się u źródła i omówić z pracownikiem banku swoją sytuację, żeby dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzebne.

Na co warto zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy przy dochodach z zagranicy?

Przede wszystkim warto przemyśleć czy potrzebujesz kredytu hipotecznego czy gotówkowego i w którym kraju faktycznie chcesz go spłacać. To nie jest oczywiste. Zacznij więc od przemyślenia całej sytuacji.

 • Zwróć uwagę na deklaracje banków dotyczące tego jakich dokumentów wymagają i jakie są gotowe uznać. Twoja zdolność kredytowa będzie się różnić w zależności od banku tak bardzo, że nie jesteśmy Ci w stanie pomóc z jej obliczeniem.
 • Uwzględnij szanse przeprowadzki, zmiany pracy i sytuacji życiowej, które mogą Cię czekać w kolejnych latach. Może wpłynąć to na Twoje plany kredytowe.
 • Jeśli zarabiasz w unikalnej walucie rozważ przelewanie wynagrodzenia na konto w polskim banku, co będzie droższe, ale pozwoli łatwiej udowodnić przychody.
 • Pamiętaj, że zeznania podatkowe z innych krajów są dobrymi dokumentami potwierdzającymi dochody.
 • Wybierz najtańszy kredyt spośród dostępnych, ale weź też pod uwagę politykę banku na wypadek poślizgnięcia z Twojej strony (czy możesz zmienić walutę spłaty, skorzystać z wakacji kredytowych gdy coś pójdzie źle).

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny przy dochodach z zagranicy?

Tak, ale zasady przyznawania kredytu hipotecznego są odmienne. Banki mają zarekomendowane by udzielić kredyt hipoteczny tylko w tej walucie, w której kredytobiorca zarabia. Wynika to z historii kredytów frankowych, gdy oprócz osób pracujących za granicą zaciągały je osoby zarabiające w złotówkach. Wzrost wartości franka szwajcarskiego spowodował bardzo duże zwiększenie rat kredytów. Od tej pory klient nie ma prawa wziąć na siebie ryzyka kursowego.

Kredyt hipoteczny można uzyskać w kilku popularnych walutach takich jak dolar amerykański, korona czeska, funt brytyjski, czy euro. Mogą to zrobić osoby, które faktycznie w tych walutach zarabiają. Kredyt hipoteczny w Polsce nie jest dostępny dla pracujących za granicą i zarabiających w egzotycznych walutach typu rupia indyjska czy meksykańskie peso.

Warto pamiętać , że kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, które będziesz spłacać od 5 do 30 lat. Nie zawsze warto więc zaczynać od kredytu hipotecznego, jeśli nie wiesz w jakim kraju będziesz pracować i zarabiać w kolejnych latach. Kredyty hipoteczne zawsze związane są z ryzykiem nagłego podniesienia stóp procentowych, inflacji czy w przypadku osób pracujących za granicą – zmiany sytuacji politycznej. Bardzo dobrym przykładem warunków zewnętrznych, które wpłynęły na kredyt hipoteczny wielu osób pracujących za granicą było wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć:

 1. Teoretycznie można zaciągnąć kredyt gotówkowy w innej walucie niż się zarabia, ale jest to bardzo utrudnione.
 2. W polskich bankach można zaciągać kredyty gotówkowe w popularnych walutach (euro, dolary amerykańskie, franki szwajcarskie), ale oferta banków jest uboga.
 3. Kredyt dla pracujących za granicą wymaga dostarczenia przetłumaczonych (przez tłumacza przysięgłego) dokumentów potwierdzających zatrudnienie i zarobki.
 4. Dla części osób pracujących za granicą bardziej opłacalne będzie uzyskanie kredytu gotówkowego w miejscu gdzie pracują, zamiast w Polsce.
 5. Kredyty w obcej walucie zawsze związane są z ryzykiem kursowym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Bank odmówił mi przyznania kredytu z uwagi na zbyt krótki okres pracy w aktualnej firmie - co mogę zrobić?

  Rozwiązaniem może być przystąpienie do wniosku kredytowego osoby, która posiada wystarczającą zdolność kredytową i zarabia w złotówkach. Inną opcją jest złożenie wniosku o kredyt ponownie, w momencie wypracowania odpowiedniego okresu stażu w firmie.  

 2. Gdzie mogę uzyskać kredyt gotówkowy przy dochodach z zagranicy?

  Trzeba sprawdzić jakie źródła dochodów akceptuje bank. Zawsze też warto bezpośrednio skontaktować się z potencjalnym kredytodawcą, bo poza standardowo dostępną ofertą możliwe jest wynegocjowanie indywidualnych warunków. 

 3. Ile muszę pracować za granicą, żeby uzyskać kredyt gotówkowy w Polsce?

  Szczegółowe wymagania zależą od oferty banku. Jednak trzeba założyć co najmniej 6-miesięczny staż pracy w aktualnej firmie za granicą.

 4. W jakiej walucie mogę uzyskać kredyt hipoteczny?

  Tylko tej, która stanowi główne źródło Twoich dochodów. Dodatkowym ograniczeniem może być waluta, w której bank udziela kredytów walutowych: np. euro.

 5. Jak długo muszę czekać na decyzję o przyznaniu kredytu gotówkowego?

  Czas oczekiwania na decyzję kredytową zależy przede wszystkim od złożenia kompletnego wniosku ze wszystkim dokumentami wymaganymi przez bank.

 6. Czy dostanę kredyt w Polsce pracując za granicą?

  Jest to jak najbardziej możliwe, zależy jednak od zdolności i historii kredytowej.

 7. W jakim banku dostanę kredyt na zagraniczne dochody?

  Do banków gotowych udzielić takiego kredytu należą Alior Bank, PKO BP, Pekao czy Santander Consumer Bank.

 8. Czy można wziąć coś na raty pracując za granicą?

  Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Prawdopodobnie będzie to możliwe, ale też utrudnione, ze względu na konieczność dostarczenia przetłumaczonych dokumentów.

 9. W jakiej walucie dostanę kredyt, jeśli mam zagraniczne dochody?

  Największe szanse masz na uzyskanie kredytu w walucie zarobkowania. Pojawiają się jednak oferty banków gotowych przeliczać dochody z popularnych walut europejskich.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Mac
Mac
3 lat temu

Niestety żaden bank nie oferuje już kredytu w funtach…