Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Prolongata kredytu. Jak działa?

Dopadł Cię brak pracy lub większe wydatki związane np. z chorobą, a masz do spłaty kredyt gotówkowy lub hipoteczny? W niektórych przypadkach można wydłużyć okres spłaty. Odroczenie płatności konkretnej raty pozwoli Ci utrzymać terminowość i tym samym uratować płynność finansową. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co daje prolongata kredytu.

Jak wynika z raportu InfoDług, we wrześniu 2023 r. w Polsce nieopłacone w terminie zobowiązania kredytowe wynosiły 37,3 mld zł. Przejściowe trudności z płynnością finansową  mogą przytrafić się każdemu. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji problem ze spłatą kredytu, może skutkować kosztami windykacyjnymi, a nawet komornikiem. Dlatego lepiej dokonać prolongaty kredytu, czyli uzgodnić z bankiem nowy harmonogram rat dostosowany do możliwości kredytobiorcy.

Co to jest prolongata?

Definicja słowa prolongata mówi, że jest to słowo z łaciny oznaczające przedłużenie umowy, kontraktu czy innego ustalenia zawartego przez strony. Wobec tego prolongata kredytu to porozumienie zmieniające warunki umowy kredytowej.

Dotoczy ono najczęściej:

 • zawieszenia rat i zachowania terminu zakończenia umowy,
 • zawieszenia rat i wydłużenia okresu spłaty.

Karencja kredytu to specyficzny rodzaj prolongaty polegający na odroczeniu płatności tylko części kapitałowej raty. W czasie zawieszenia kredytobiorca spłaca odsetki.

Jak działa prolongata kredytu?

Prolongata kredytu to wydłużenie okresu kredytowania o czas uzgodniony z bankiem. Prolongata może polegać na:

 • odroczeniu spłaty kredytu przez określony czas – np. przez pół roku nie płacisz nic, a później spłacasz raty raty sześć miesięcy dłużej,
 • obniżeniu wysokości rat przy wydłużonym okresie spłaty – tzn. nie masz przerwy w spłacie kredytu, ale od określonego miesiąca płacisz niższe raty, niż przewidywał to pierwotny harmonogram i finalnie spłacasz kredyt dłużej.

Uwaga!

Prolongata kredytu to nie jest umorzenie całości lub części zaciągniętego zobowiązania. Zawierając umowę o prolongatę, spłacasz (w najlepszym przypadku) tyle samo, ile przewidywała umowa kredytowa. Korzyścią dla Ciebie jest ustabilizowanie domowego budżetu w gorszym finansowo okresie.

Jak działa prolongata przy kredycie gotówkowym?

W okresie pandemii niektóre banki (np. Bank Pocztowy S.A.) wcieliły w życie pozaustawowe moratorium Związku Banków Polskich, czyli jednolite zasady prolongaty kredytów. Zakładało ono odroczenie spłaty kredytu gotówkowego i wydłużenie okresu spłaty lub bez wydłużania go. Prolongata była dostępna dla kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców.

Obecnie banki się z tego wycofały i stosują prolongaty kredytów gotówkowych na własnych warunkach.

Co oznacza prolongata kredytu hipotecznego?

Wakacje kredytowe to wsparcie rządowe w przypadku kredytów hipotecznych. Wakacje pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu przez okres wskazany w ustawie. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu w dniu 12 kwietnia 2024 r. uchwalono, że będzie to maksymalnie dwa razy w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 r. W czasie prolongaty nie będą naliczane odsetki.

O ustawowe wakacje kredytowe możesz się ubiegać, jeżeli:

 • masz kredyt w złotówkach, którego całkowita wartość nie przekracza 1,2 mln zł,
 • rata kredytu hipotecznego przekroczy 30 proc. dochodu Twojego gospodarstwa domowego lub w momencie składania wniosku masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W tej chwili (stan na 17 kwietnia 2024 r.) prace nad ustawą znajdują się Senacie, ale wszystko wskazuje na to, że nowelizacja wejdzie w życie we wspomnianym kształcie od 1 czerwca 2024 r.

Oprócz rządowych wakacji kredytowych niektóre banki przewidują prolongaty terminu spłaty kredytu hipotecznego na własnych warunkach. Często wtedy prolongata nie jest za darmo (bank nalicza odsetki), ale jest dostępna dla szerszego grona kredytobiorców.

Kiedy można uzyskać prolongatę kredytu?

O wakacje kredytowe możesz się ubiegać, jeżeli spełniasz warunki ustawowe. Natomiast prolongaty komercyjne udzielane są na zasadach ustalonych przez bank. Zasadniczo celem prolongaty jest pomoc w poprawie płynności finansowej kredytobiorcy.

Jednak niektóre banki wymagają jedynie przedstawienia argumentów na odroczenie płatności. Wtedy bank wyrazi zgodę (lub nie) na podstawie indywidualnej decyzji.

Kto może złożyć wniosek o prolongatę kredytu?

Wniosek o prolongatę kredytu składa kredytobiorca. W przypadku prolongat pozaustawowych bank bada sytuację klienta i kwestia jej przyznania leży po stronie banku.

Natomiast jeśli chodzi o rządowe wakacje kredytowe, to instytucja finansowa nie może ich odmówić, gdy kredytobiorca spełnia warunki ustawy. Warto też wiedzieć, kto składa wniosek w przypadku kiedy jest kilku kredytobiorców. Rzecznik Finansowy wyjaśnił na swojej stronie internetowej, że każdy z nich powinien podpisać się we wniosku.

Jakie są elementy wniosku o prolongatę kredytu?

Wniosek o prolongatę kredytu hipotecznego możesz złożyć w serwisie transakcyjnym, listowanie lub osobiście w oddziale – to zależy od banku.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kredytobiorcy, czyli Twoje,
 • adres kredytobiorcy,
 • numer umowy kredytowej,
 • proponowany termin wydłużenia okresu kredytowania lub typu prolongaty,
 • umotywowanie wniosku,
 • podpis kredytobiorcy.

Jak uzyskać prolongatę spłaty kredytu?

Głównym obowiązkiem dłużnika jest regulowanie rat zgodnie z wydanym harmonogramem spłaty. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, powinien złożyć wniosek o zawieszenie płatności rat lub ich zmniejszenie.

Spróbuj tego

Banki samodzielnie ustalają zakres oferty dotyczącej zawieszenia spłaty rat kredytów lub pożyczek. Decydują o grupie kredytobiorców objętych ofertą, wysokości opłat i okresie, w którym można odroczyć spłatę rat. Do prolongaty są zatem uprawnione tylko te osoby, które spełnią warunki banku i na zasadach przewidzianych przez bank.

Rozpatrywanie wniosku o prolongatę trochę trwa, wobec tego należy go złożyć odpowiednio wcześniej.

Natomiast warunki rządowych wakacji kredytowych narzucone są ustawą. Bank nie ma prawa odmówić prolongaty czy zmienić jej zasad dla klienta, który spełnia warunki prawne i składa wniosek o skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych.

Co ważne przy ubieganiu się o rządowe wakacje kredytowe – jak wyjaśnił Rzecznik Finansowy wniosek o wakacje przyjmowany (akceptowany) jest w momencie wpłynięcia. Oznacza to, że można go złożyć w niemal ostatniej chwili.

Potwierdzają to zresztą zasady mBanku S.A. z ubiegłorocznych wakacji – wnioski o wakacje były przyjmowane przez aplikację najpóźniej w dniu spłaty. Jeżeli komuś przypadała płatność np. 15 marca i 15 marca wnioskował o skorzystanie z wakacji – bank nie pobierał raty.

Na jakich warunkach bank ustala prolongatę kredytu?

W zależności od banku i uzgodnionych warunków prolongata kredytu może polegać na:

 • czasowym zawieszeniu spłaty kapitału w racie,
 • czasowym zmniejszeniu miesięcznej raty kredytu,
 • stałym zmniejszeniu raty,
 • odroczeniu płatności kapitału i odsetek.

Jakie są skutki prolongaty kredytu?

Następstwa prolongaty zależą od warunków umowy.

Spróbuj tego

Rządowe wakacje kredytowe są darmowe - bank nie powinien doliczać odsetek w czasie zawieszenia. Co oznacza, że spłacasz kwotę, która wynika z umowy, ale dochodzi do wydłużenia okresu spłaty o czas zawieszenia.

Natomiast odroczenie spłaty części kapitałowej zobowiązania powoduje mniejsze raty przez uzgodniony czas i potem:

 • proporcjonalne zwiększenie przyszłych rat kredytu przy zachowaniu terminu spłaty z umowy kredytu,
 • wydłużenie terminu spłaty umowy kredytu o okres odroczonych rat kredytu.

Jak będzie w Twoim przypadku? To zależy od warunków przyjętych w danym banku i na jakich zasadach podpiszecie umowę prolongaty.

Jakie są wady i zalety prolongaty kredytu?

Wydłużenia terminu spłaty kredytu dokonujemy najczęściej w sytuacji podbramkowej, gdy nie mamy środków. Raczej mało kto decyduje się na prolongatę tylko dlatego, że nie ma ochoty płacić rat. Wobec tego prolongata ratuje domowy budżet. Poza tym pozwala spać spokojnie i nie martwić się np. o mieszkanie, jeżeli udzielenie prolongaty było związane z kredytem hipotecznym.

Do głównych wad prolongaty należy wydłużenie okresu kredytowania. Dłużej jesteś dłużnikiem i Twoja zdolność kredytowa jest obniżona. Oprócz tego w większości przypadków zwiększa się koszt kredytu, czyli ostatecznie płacisz więcej.

Kiedy warto skorzystać z prolongaty kredytu?

O prolongatę warto wnioskować, kiedy masz kłopoty finansowe i nie jesteś w stanie chwilowo spłacać rat. Brak spłaty rat bez prolongaty (czyli bez uzgodnienia z bankiem) może spowodować wypowiedzenie umowy kredytowej i konieczność spłacenia całego zobowiązania jednorazowo. Wobec tego lepiej zawrzeć z bankiem układ, w którym ten wyrazi zgodę na zawieszenie spłaty kredytu poprzez prolongatę.

W jakim banku w Polsce można uzyskać prolongatę kredytu?

Po wejściu w życie wakacji kredytowych w 2024 r. prolongata kredytu hipotecznego będzie możliwa w każdym banku, który takiego kredytu udziela. Bank nie będzie mógł jej odmówić z mocy prawa, jeżeli spełnisz warunki.

Natomiast pożyczkę lub kredyt gotówkowy prolongujesz np. w ING Banku Śląskim S.A. i mBank S.A.

Prolongata kredytu w ING Bank Śląski S.A. nazywa się restrukturyzacją zadłużenia. Możesz wnioskować o prolongatę kredytu gotówkowego, hipotecznego, dla przedsiębiorców i rozłożenia na korzystniejsze raty zadłużenia na karcie kredytowej. Wniosek złożysz w serwisie Moje ING lub w placówce. Bank zaznacza, że złożenie wniosku jest możliwe także, kiedy już masz zadłużenie, ale maleją Twoje szanse na pozytywną decyzję.

Również w mBanku S.A. możliwa jest prolongata pożyczki polegająca tak naprawdę na karencji. W okresie karencji spłacasz wyłącznie odsetki, a po zakończeniu karencji wracasz do spłaty pełnej raty kredytu składającej się z kapitału i odsetek. Bank dolicza kwotę kapitału, która zgodnie z pierwotnym harmonogramem przypadałaby do spłaty w trakcie karencji, więc Twoje raty będą wyższe niż przed okresem karencji.

Jakie są alternatywy dla prolongaty kredytu?

Dobrą alternatywą dla prolongaty jest kredyt konsolidacyjny. Pozwala on na zamianę kilku rat w jedną. Wtedy miesięczna płatność jest mniejsza niż zsumowane raty. Jednak kredyt konsolidacyjny jest możliwy do uzyskania, kiedy masz kilka zobowiązań. Nie można skonsolidować jednego kredytu czy jednej pożyczki.

Jeżeli masz problem ze spłatą zadłużenia, a Twój bank nie przewiduje prolongat, i tak skontaktuj się ze swoją instytucją finansową. Wyjaśnisz sytuację i być może znajdziecie kompromis. Bankom także zależy na regularnym wpływom z rat i są w stanie iść na ustępstwa w przypadku problemów finansowych kredytobiorcy.

Źródła:

 • https://zbp.pl/Aktualnosci/Stanowiska-i-komentarze/Jednolite-zasady-oferowania-narzedzi-pomocowych-przez-banki-%E2%80%93-moratorium-pozaustawowe
 • https://media.big.pl/informacje-prasowe/825227/raport-infodlug-rekordowy-wzrost-zadluzenia-polakow-inflacja-bardziej-zaszkodzila-polsce-wschodniej
 • https://www.ing.pl/kontakt/pomoc-dla-kredytobiorcow/restrukturyzacja#faq=1

Co warto wiedzieć?

 1. Prolongata spłaty kredytu to zmiana warunków umowy kredytowej. Może polegać na czasowym zawieszeniu rat przy zachowaniu okresu kredytowania lub wydłużenia go o czas zawieszenia.
 2. Ustawowe wakacje kredytowe, czyli prolongata kredytu hipotecznego najpewniej wejdą w życie 1 czerwca 2024 r.
 3. O prolongatę należy złożyć wniosek. Trzeba w nim zawrzeć przede wszystkim dane kredytodawcy i umotywowanie wydłużenia okresu spłaty. Nieraz trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji finansowej.
 4. Wniosek o przedłużenie spłaty kredytu najlepiej złożyć przed upływem płatności kolejnej raty (tej, której kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić).
 5. Jeżeli bank kredytobiorcy nie przewiduje w regulaminie wydłużenia terminu spłaty, to i tak w razie problemów finansowych warto skontaktować się z bankiem i próbować dojść do porozumienia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co to znaczy prolongata?

  Prolongata to całkowite odroczenie płatności rat albo zmniejszenie ich wysokości przez określony czas. Prolongata nie umarza kredytu, ale pozwala złapać dłużnikowi oddech finansowy, kiedy jego sytuacja się czasowo pogorszy.

 2. Czy można przedłużyć spłatę kredytu?

  Tak, na tym polega prolongata spłaty kredytu. Dłużnik nie płaci np. w ogóle rat przez pół roku (lub spłaca same odsetki), a później reguluje zobowiązanie o adekwatnie dłuższy czas.

 3. Czy jest możliwość zawieszenia spłaty kredytu?

  Tak. W zależności od banku zawieszenie kredytu może skutkować wydłużeniem okresu kredytowania lub pozostawieniem starego terminu z zastrzeżeniem, że po odwieszeniu raty będą wyższe niż przed nim.

 4. Ile kosztuje prolongata kredytu?

  Za samą prolongatę banki nie pobierają zazwyczaj opłat. Jednak w czasie zawieszenia wciąż naliczają odsetki, więc i tak finalnie spłaca się więcej. Wyjątek dotyczy ustawowych wakacji kredytowych, które są darmowe.

 5. Czy można przedłużyć prolongatę kredytu?

  To zależy od banku. W razie przedłużających się problemów w spłacie zobowiązania zawsze warto się skontaktować z bankiem i negocjować zmianę warunków umowy.

Porównaj kredyty hipoteczne
Justyna Czerwińska
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments