Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Karencja spłaty kredytu – co to oznacza?

Podstawowym obowiązkiem kredytobiorcy jest terminowe regulowanie rat zaciągniętego zobowiązania. Jednak w razie przejściowych kłopotów, można skorzystać z karencji spłaty kredytu hipotecznego lub innego. Jak otrzymać karencję w spłacie kredytu? Co to jest karencja w spłacie kredytu? Karencja spłaty kredytu to rozwiązanie, po które warto sięgnąć tylko w określonych okolicznościach. Karencja w spłacie kredytu, oznacza zmniejszenie obciążenia kredytobiorcy przez okres od 1 miesiąca do nawet 5 lat. 

Bank za każdym razem ocenia zdolność kredytową klienta, szacuje ryzyko kredytowe, sprawdza dotychczasowy sposób spłaty zobowiązań czy prosi o potwierdzenie wysokości dochodów i warunków zatrudnienia. Wszystkie te zabiegi są niezbędne, żeby jak najbardziej uprawdopodobnić i uwiarygodnić terminową spłatę rat kredytu.

Życie pisze jednak swoje scenariusze. Utrata pracy, narodziny dziecka, a co za tym idzie większe wydatki, choroba, czy inne niespodziewane wydarzenia mogą mieć wpływ na zmniejszenie zdolności do terminowych płatności zobowiązania. Co zrobić w takim przypadku? Sprawdzić umowę – być może przewiduje ona możliwość ratunku w trudnej sytuacji, a takim rozwiązaniem jest karencja spłaty kredytu.

Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Trzeba zacząć od tego, że rata kredytu składa się z dwóch elementów: części odsetkowej i kapitałowej. Karencja spłaty kredytu oznacza zawieszenie spłaty tylko części kapitałowej, natomiast odsetki klient musi nadal regulować zgodnie z harmonogramem spłaty. Instytucja karencji może być zastosowana zarówno w stosunku do kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych czy samochodowych.

To rozwiązanie jest przeznaczone dla kredytów długoterminowych, które zakłada, że na przestrzeni lat sytuacja finansowa kredytobiorcy może się chwilowo pogorszyć. Zwykle udzielenie karencji spłaty kredytu wiąże się z obowiązkiem spełnienia dodatkowych warunków – zazwyczaj z brakiem zaległości w spłacie kredytu czy z uregulowaniem określonej, minimalnej liczby pełnych rat kapitałowo – odsetkowych.

Karencja spłaty kredytu czasem zamiennie jest nazywana wakacjami kredytowymi. To błąd, ponieważ obie instytucje niosą za sobą inne skutki. Wakacje kredytowe pozwalają na “zamrożenie” na pewien okres spłaty pełnej raty kapitałowo – odsetkowej.

Karencja spłaty kredytu oznacza:

 • zmniejszenie obciążenia kredytobiorcy przez okres od 1 miesiąca do nawet 5 lat;
 • wydłużenie terminu spłaty lub zwiększenie obciążenia kredytobiorcy po okresie karencji;
 • wzrost całkowitego kosztu kredytu;
 • utrzymanie pozytywnej historii kredytowej.

Jak otrzymać karencję spłaty kredytu?

Wniosek można złożyć w placówce banku, ale również przez internet czy nawet w ramach infolinii. Termin rozpatrzenia wniosku to zwykle 14 dni. Oprócz typowych informacji identyfikujących kredytobiorcę, trzeba podać czas, o który chcemy odroczyć spłatę i powód odroczenia, a także zwykle informacje dotyczące ogólnej sytuacji majątkowej: rodzaj zatrudnienia czy wysokość osiąganych dochodów. Rozpatrzenie wniosku albo podpisanie aneksu do umowy w związku z karencją spłaty kredytu, może wiązać się z dodatkową opłatą albo prowizją.

Bank po podjęciu decyzji przedstawi kredytobiorcy nowy harmonogram spłaty zobowiązania. Trzeba pamiętać, że zawieszone raty kapitałowe nie ulegają umorzeniu, ale będą musiały zostać spłacane w przyszłości. W zależności od oferty banku w grę wchodzą dwie opcje:

 • wydłużenie okresu kredytowania spłaty – co oznacza, że liczba rat zwiększy się o okres zawieszenia – wysokość rat nie ulega wówczas zmianie, jednak całkowite koszty kredytu są wyższe,
 • podwyższenie wysokości codziesięcznych rat – w tym przypadku długość okresu spłaty zadłużenia nie ulega zmianie, jednak kwota wpłacana co miesiąc do banku będzie wyższa.

Wady i zalety karencji spłaty kredytu

Karencja spłaty kredytu z założenia ma pomóc klientowi uporać się z przejściowymi kłopotami finansowymi, które utrudniają mu terminowe regulowanie rat – i to jest jej najważniejsza zaleta. Dodatkowo warto jeszcze wymienić:

 • ochronę przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego, a dalej również przed postępowaniem sądowym czy podjęciem czynności przez komornika,
 • ochronę przed zepsuciem historii kredytowej – bank może wpisać fakt zawieszenia spłaty kredytu do Biura Informacji Kredytowej (BIK), jednak nie jest to traktowane negatywnie, karencja w spłacie kredytu pozwala również uniknąć wpisu do Krajowego Rejestru Długów (KRD) czy innych baz dłużników,
 • ochronę przed naliczaniem odsetek karnych od należności przeterminowanych.

Jednak zanim zdecydujesz się na to rozwiązanie, pomyśl również o konsekwencjach:

 • zawieszenie spłaty dotyczy tylko raty kapitałowej, część odsetkową nadal trzeba płacić w terminie,
 • okres całego kredytu wydłuży się, co w konsekwencji będzie mieć wpływ na wysokość całkowitych kosztów kredytu – będą wyższe,
 • rata kredytu może wzrosnąć – trzeba być przygotowanym, że po okresie chwilowej ulgi, comiesięczne obciążenie z tytułu rat kredytowych będzie większe,
 • to rozwiązanie doraźne – warto się zastanowić, czy niższa rata w krótkim okresie wystarczy na wyjście z finansowego kryzysu.
ZALETY KARENCJI KREDYTOWEJWADY KARENCJI KREDYTOWEJ
Brak karnych odsetek za nieterminową spłatęCałkowite koszty kredytu są wyższe
Nie psuje historii kredytowejRata może wzrosnąć
Bank nie kieruje sprawy do sąduCzęść odsetkową i tak trzeba spłacać

Co robić gdy bank nie zgodzi się na karencję spłaty kredytu?

Nie każdy bank godzi się na przyznanie kredytobiorcom karencji w spłacie kredytu. Nawet te, które mają taką ofertę, mogą uznać, że klient nie spełnia wymagań w tym zakresie. Dlatego warto mieć przygotowaną alternatywną możliwość. Potencjalnie w sytuacji gdy przewidujesz trudności ze spłatą kredytu długoterminowego (np. kredytu hipotecznego) możesz rozważyć opcje takie jak:

 • Kredyt refinansowy – Polega na przeniesieniu kredytu do innego banku. Kwota do spłaty pozostaje ta sama, ale warunki spłaty mogą być bardziej korzystne. Oczywiście w nowym banku warto poinformować o swojej sytuacji jeszcze przed podpisaniem umowy, by trudności ze spłatą się nie powtórzyły. Tu możesz przeczytać więcej o kredycie refinansowym.
 • Kredyt konsolidacyjny – Wbrew pozorom można wziąć kredyt konsolidacyjny tylko po to, by “skonsolidować” jeden dotychczasowy kredyt. Może to pozwolić odroczyć spłatę kilku rat na później. Ewentualnie problem może zostać rozwiązany przez rozłożenie kredytu na więcej rat, przez co pojedyncza rata będzie niższa. Tu znajdziesz więcej informacji o kredycie konsolidacyjnym.
 • Restrukturyzacja kredytu – Karencja w spłacie kredytu hipotecznego lub innego to tylko jeden ze sposobów na restrukturyzację zadłużenia w danym banku. Niekiedy banki oferują rozwiązania takie jak wakacje kredytowe, zmiany układu rat (stałe – malejące – rosnące), wydłużenia okresu spłaty. Warto porozmawiać o swojej sytuacji ze specjalistą w banku. Tu możesz zapoznać się z informacjami o restrukturyzacji zadłużenia.

Wszystkie rozwiązania alternatywne wobec karencji w spłacie kredytu hipotecznego lub innego, mają dokładnie tę samą wadę co sama karencja. Ostateczny koszt skorzystania z nich jest wyższy niż w przypadku spłacenia kredytu w terminie. Należy traktować je jako koła ratunkowe, a nie produkty w sklepie.

Kiedy warto skorzystać z karencji kredytu?

Karencja spłaty kredytu przyniesie faktyczną ulgę kredytobiorcy tylko wtedy, jeśli część kapitałowa raty będzie wysoka. W innym przypadku, jeśli wysokość odsetek przewyższa kapitał, nie dość, że pomoc takiego rozwiązania będzie niewielka, to jeszcze wpłynie negatywnie na wysokość całkowitych kosztów kredytu. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić harmonogram spłat i ocenić czy taka operacja się opłaca.

Karencja w spłacie kredytu hipotecznego lub innego jest na pewno lepsza niż zaniechanie płatności rat z uwagi na kłopoty finansowe. Daje czas na podjęcie działań, które pomogą odzyskać utraconą czy zachwianą płynność finansową. Nie wpływa również negatywnie na historię kredytową, dzięki czemu zaciągnięcie zobowiązania w przyszłości będzie prostsze.

Nie mając możliwości, by spłacać kredyt terminowo – należy skorzystać z karencji lub rozwiązań wobec niej alternatywnych. W każdym innym wypadku, lepiej spłacić w terminie dotychczasowy kredyt.

Karencja spłaty kredytu w mBanku

Standardowo bank umożliwia odroczenie spłaty części kapitałowej raty kredytu na okres od 1 do 3 miesięcy. Dyspozycję można złożyć online bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się do swojego serwisu transakcyjnego.

Karencja spłaty kredytu w PKO BP

Klient, który decyduje się na kredyt hipoteczny może liczyć na możliwość zawieszenia spłaty kapitału kredytu hipotecznego do 36 miesięcy (jednorazowo w okresie kredytowania kredytu hipotecznego).

Karencja spłaty kredytu w Alior Banku

W przypadku kredytu hipotecznego “Megahipoteka” bank oferuje możliwość zawieszenia spłaty rat do 6 miesięcy w roku, a łącznie nawet do 5 lat – przy maksymalnym okresie kredytowania do 30 lat. Faktyczny okres i warunki spłaty zostaną ustalone w umowie kredytowej.

Karencja spłaty kredytu w Santander Bank Polska

Bank obiecuje dopasowanie warunków kredytu hipotecznego w zakresie karencji do potrzeb i oczekiwań klienta. Maksymalny okres karencji liczony od uruchomienia pierwszej transzy kredytu hipotecznego, nie może łącznie przekroczyć 36 miesięcy.

Podsumowanie

Karencja w spłacie kredytu hipotecznego lub innego to na pewno rozwiązanie, które warto rozważyć w przypadku kłopotów finansowych. W szczególności spłata kredytu długoterminowego może przynieść niespodziewane pogorszenie sytuacji majątkowej. Jeśli nie masz ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, dwu lub trzy miesięczna ulga pod postacią odroczenia spłaty raty kapitałowej może pomóc znaleźć inne lub dodatkowe źródło zarobków.

Za każdym razem warto jednak policzyć koszty i sprawdzić warunki spłaty po okresie zawieszenia. Dodatkowo trzeba wybrać okres, który pozwoli na największe oszczędności – czyli wówczas, kiedy rata kapitałowa jest wysoka, a odsetki stosunkowo niskie.

Warto wiedzieć

 1. Karencja to zawieszenie spłaty części kapitałowej kredytu hipotecznego lub innego.
 2. Banki udzielają karencji w przypadku kredytów długoterminowych np. kredyt hipoteczny.
 3. Okres karencji może wynosić od 1 do 60 miesięcy.
 4. Alternatywnymi rozwiązaniami są: wakacje kredytowe, kredyt refinansowany, kredyt konsolidacyjny.
 5. Bank ponownie oblicza zdolność kredytową i może odmówić przyznania karencji.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy Karencja jest obowiązkowa?

  Nie. Karencja w spłacie kredytu to uprawnienie, a nie obowiązek kredytobiorcy. Z instytucji karencji warto skorzystać w momencie przejściowych trudności finansowych dla zmniejszenia comiesięcznych obciążeń.

 2. Czy w okresie karencji można nadpłacać kredyt?

  Tak. Klient może nadpłacić kredyt hipoteczny lub inny również w okresie karencji. Co więcej taka operacja jest dla kredytobiorcy opłacalna,  bo finalnie przełoży się na krótszy okres spłaty zobowiązania lub niższą ratę. Jednak szczegółowe warunki takiej dyspozycji najlepiej uzgodnić z bankiem.

 3. Ile można nie płacić rat kredytu?

  Maksymalny okres karencji oraz zasady związane z korzystaniem z takiego rozwiązania powinna określać umowa kredytu hipotecznego lub innego. W zależności od oferty okres karencji może wynosić od 1 do 60 miesięcy w całym okresie finansowania. Chwilowa ulga w spłacie kredytu hipotecznego lub innego może wiązać się jednak później z podwyższeniem kosztów i w konsekwencji wyższą ratą. Dlatego karencję w spłacie kredytu hipotecznego lub innego warto stosować tylko w uzasadnionych okolicznościach.

 4. Czy w okresie karencji można korzystać z wakacji kredytowych?

  Wakacje kredytowe to alternatywne rozwiązanie, które polega na zawieszeniu raty kapitałowo-odsetkowej. Możliwość jednoczesnego skorzystania z karencji w spłacie kredytu i wakacji kredytowych zależy od polityki konkretnego banku. Stanowisko w tej sprawie nie jest jednolite. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Michał Mucha
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jolanta
Jolanta
2 lat temu

Dzięki, bardzo pomocne informacje, oby więcej takich konkretnych ludzi i artykułów ułatwiających życie, gorąco pozdrawiam