Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Restrukturyzacja kredytu – na czym polega i jak z niej skorzystać?

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego to pomoc w uniknięciu kłopotów finansowych, w które można wpaść z powodu nieterminowej spłaty zobowiązania. Choć na takie rozwiązanie musi zgodzić się bank, to zwykle będzie ono korzystne dla obu stron umowy kredytowej.

W dniu zaciągania kredytu trudno jest ocenić, jak sytuacja życiowa i finansowa kredytobiorcy będzie wyglądać za kilka miesięcy, a co dopiero za kilka lat. Utrata znacznej części dochodów lub niespodziewany wzrost kosztów mogą utrudnić terminową spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ratunkiem w takiej sytuacji może być tzw. restrukturyzacja zadłużenia. W dalszej części tekstu skupimy się na zagadnieniu restrukturyzacji kredytu gotówkowego.

Co to jest i na czym polega restrukturyzacja kredytu gotówkowego?

Restrukturyzacja kredytu polega na zmianie warunków umowy kredytu gotówkowego na wniosek kredytobiorcy. Głównym celem takiego zabiegu jest dostosowanie warunków spłaty zobowiązania do nowych okoliczności, związanych zwykle z kłopotami finansowymi kredytobiorcy.

Rozwiązanie zaproponowane przez bank w ramach restrukturyzacji może być stałe i obejmujące cały okres trwania umowy – np. wydłużenie spłaty kredytu i jednoczesne zmniejszenie raty, lub okresowe np. zawieszenie płatności raty kapitałowo-odsetkowej na okres 3 miesięcy. Rodzaj pomocy powinien być uzależniony od rodzaju problemów kredytobiorcy i oceny dostępnych sposobów poprawy jego sytuacji finansowej.

Warto też pamiętać, że restrukturyzacja kredytu pociąga za sobą zwykle dodatkowe koszty. Zarówno wydłużenie okresu spłaty zobowiązania, jak i zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wiąże się z wyższymi odsetkami. Dlatego przy złożeniu wniosku o restrukturyzację warto poprosić bank o przedstawienie różnych wariantów zmiany warunków umowy wraz z wyliczeniem kosztów poszczególnych rozwiązań.

Kiedy można ubiegać się o restrukturyzację kredytu gotówkowego?

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia warto złożyć jak najszybciej – najlepiej od momentu pojawienia się kłopotów finansowych. Unikanie problemu nie sprawi, że on zniknie, a zmiana warunków spłaty zobowiązania może pomóc uniknąć nawarstwiania się długów z powodu utraty pracy czy pogorszenia sytuacji finansowej. Poza tym bank przychylniej spojrzy na klienta, który zgłasza problem i szuka rozwiązań, a tym samym chce spłacić zobowiązanie.

Osoba, która nagle przestaje regulować raty kredytu, a wniosek o restrukturyzację składa w momencie rozpoczęcia procedury windykacji, może spotkać się z decyzja odmowną lub większa liczbą wymagań co do zabezpieczenia dalszej spłaty zobowiązania.

Bank przed wydaniem decyzji ponownie zbada zdolność kredytową wnioskodawcy. Może się okazać, że zmiana warunków spłaty kredytu będzie wymagała ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia np. przystąpienia do długu osoby trzeciej lub ustanowienia hipoteki na nieruchomości należącej do dłużnika.

Jak zgłosić gotowość do restrukturyzacji kredytu gotówkowego?

Procedura jest dość prosta i rozpoczyna się od wypełnienia wniosku o restrukturyzację kredytu, który jest zazwyczaj dostępny na stronie internetowej banku. W ramach wniosku o restrukturyzację należy zwykle podać:

 • dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL,
 • dane dotyczące umowy kredytu, który ma podlegać restrukturyzacji: numer, data zawarcia umowy,
 • powód powstania zaległości w spłacie zadłużenia lub braku możliwości spłaty zobowiązania na dotychczasowych warunkach – może to być np. utrata pracy, sytuacja rodzinna lub osobista, zdarzenie losowe, inne zobowiązania finansowe czy zmniejszenie wysokości uzyskiwanych dochodów,
 • prognoza poprawy sytuacji kredytobiorcy – można wskazać m.in. uzyskiwanie dodatkowych dochodów np. na podstawie najmu mieszkania czy znalezienie dodatkowej pracy, uzyskanie prawa do emerytury czy powrót do pracy po urlopie wychowawczym,
 • wnioskowana forma restrukturyzacji.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (głównie dotyczącymi aktualnej wysokości uzyskiwanych dochodów) należy złożyć w banku. Potem trzeba już czekać na kontakt pracownika i zapoznać się z propozycją nowych warunków spłaty zobowiązania.

Rodzaje rozwiązań restrukturyzacyjnych

Wśród rozwiązań, które może zaproponować bank w ramach restrukturyzacji zadłużenia można wymienić:

 • wydłużenie okresu kredytowania – dzięki czemu miesięczna rata kredytu będzie niższa, bardziej dopasowana do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy,
 • zawieszenie spłaty zobowiązania – bank może zawiesić płatność zarówno raty kapitałowo-odsetkowej, jak i tylko kapitałowej na ustalony przez strony okres – to rozwiązanie sprawdzi się w sytuacji, gdy kłopoty finansowe kredytobiorcy mają jedynie charakter przejściowy i po upływie okresu zawieszania płatności, kredytobiorca będzie zdolny do dalszej terminowej spłaty zobowiązania,
 • konsolidacja dotychczasowego zadłużenia – czyli połączenie co najmniej dwóch zaciągniętych zobowiązań w jedno z mniejszą ratą – w praktyce polega na wydłużeniu okresu spłaty zobowiązania i ujednoliceniu warunków (w tym oprocentowania) różnych kredytów. Wysokość raty jest dopasowania do aktualnych możliwości kredytobiorcy,
 • zmiana kosztów kredytowania – bank może zgodzić się na tymczasowe obniżenie marży lub oprocentowania dając czas kredytobiorcy na poprawę swojej sytuacji finansowej,
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązania np. pod postacią hipoteki na nieruchomości w celu zmniejszenia wysokości rat i obniżenia kosztów kredytu,
 • przystąpienie osoby trzeciej do kredytu – wsparcie współkredytobiorcy posiadającego wysoką zdolność kredytową traktowane jest jako element obniżający ryzyko, co może ułatwić terminową spłatę zobowiązania,
 • zamiana kredytu odnawialnego na pożyczkę ratalną z indywidualnie dopasowaną miesięczną ratą.

Na czym polega restrukturyzacja kredytu ze zmianą kredytobiorcy?

W sytuacji, gdy kredytobiorca umrze przed zakończeniem spłaty kredytu, jego zobowiązanie przechodzi na następców prawnych. Mogą oni oczywiście odrzucić spadek, gdy zadłużenie przekracza aktywa, ale w większości wypadków muszą jednak spłacić kredyt gotówkowy spadkodawcy. Na co mogą nie mieć ani środków, ani zdolności kredytowej.

W takiej sytuacji zdecydowanie warto udać się do banku i ubiegać o restrukturyzację kredytu gotówkowego. W niektórych wypadkach bank będzie skłonny renegocjować warunki kredytu lub zezwoli na kilkumiesięczną karencję w spłacie kredytu. Oba rozwiązania pomogą w uporządkowaniu spraw finansowych zmarłego. Na pewno trzeba jednak działać aktywnie, a nie czekać na sytuację, gdy bank upomni się o zaległe raty.

Drugim przypadkiem, w którym może być potrzebna restrukturyzacja kredytu jest rozwód lub równoważna z nim sytuacja. Kredyt gotówkowy wzięty wspólnie obciąża obie osoby, ale mogą one chcieć przenieść zobowiązanie tylko na jedną z nich, ponieważ to ona korzystała faktycznie z pożyczonych środków. Prawdopodobnie spłacanie wspólnego kredytu w pojedynkę byłoby zbyt dużym obciążeniem, więc warto ubiegać się o restrukturyzację.

Czy restrukturyzacja kredytu wpływa na zdolność kredytową?

Restrukturyzacja kredytu jest w większości wypadków raczej skutkiem obniżonej zdolności kredytowej niż jej przyczyną. Gdyby kredytobiorca w dalszym ciągu miał taką zdolność kredytową, jaką przedstawił bankowi przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego, nie miałby problemu, by ten kredyt spłacić.

Ubiegając się restrukturyzację kredytu gotówkowego, uczciwie przyznajemy, że nasza zdolność kredytowa się obniżyła. Natomiast sama restrukturyzacja zadłużenia zapobiega dalszemu pogorszeniu sytuacji, która miałby miejsce w przypadku nieterminowych spłat i rosnących zaległości wobec banku. Na pewno, gdy potrzebujesz restrukturyzacji kredytu, nie odkładaj jej w obawie przed utratą zdolności kredytowej.

Jaki jest koszt restrukturyzacji kredytu gotówkowego?

Zgadzając się na restrukturyzację kredytu gotówkowego bank idzie na rękę kredytobiorcy i nic dziwnego, że często wymaga czegoś w zamian.

W przypadku rozłożenia spłaty na więcej rat ostateczny koszt kredytu będzie wyższy. Za udzielenie karencji w spłacie kredytu lub wakacji kredytowych bank może zażądać dodatkowej prowizji. W innych wypadkach będzie prawdopodobnie żądał dodatkowego zabezpieczenia (hipoteka, poręczenie, zastaw rejestrowy).
Koszt restrukturyzacji kredytu nie jest przeważnie zbyt wysoki, ale trzeba wziąć go pod uwagę.

Jak wygląda restrukturyzacja kredytu gotówkowego na przykładzie wybranych banków?

Klient Banku BNP Paribas może złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu, a bank po weryfikacji sytuacji dłużnika może zaproponować mu:

 • konsolidację posiadanych produktów kredytowych,
 • zmianę kredytu odnawialnego na kredyt spłacany w indywidualnie dopasowanych miesięcznych ratach,
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • okresowe obniżenie miesięcznych rat,
 • czasowe zawieszenie spłaty miesięcznych rat,
 • odroczenie spłaty kapitału,
 • zawarcie umowy ugody.

Składając wniosek o restrukturyzację zobowiązań klienta indywidualnego w Alior Banku można ubiegać się o:

 • zawieszenie płatności raty na wskazany okres,
 • czasowe zmniejszenie raty na wskazany okres,
 • stałe zmniejszenie wysokości raty wraz z wydłużeniem okresu kredytowania,
 • spłatę w ratach produktów odnawialnych,
 • zamianę kredytu/kredytów gotówkowych na kredyt zabezpieczony na nieruchomości wraz z wydłużeniem okresu kredytowania,
 • inne, zaproponowane we wniosku, rozwiązanie.

Wniosek o restrukturyzację kredytu dla klientów detalicznych w Banku Pocztowym, przewiduje poniższe formy wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji:

 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • obniżenie wysokości miesięcznej raty,
 • prolongatę w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych,
 • przystąpienie do długu przez osobę trzecią,
 • zmianę algorytmu spłaty z rat malejących na równe,
 • rozłożenie zadłużenia przeterminowanego na raty w formie kapitalizacji,
 • inne, zaproponowane we wniosku, rozwiązanie.

Klient Santander Consumer Banku składający wniosek o restrukturyzację zobowiązania niewymagalnego i zobowiązania wymagalnego z tytułu umowy kredytu lub pożyczki może liczyć na:

 • wprowadzenie karencji w spłacie kapitału kredytu lub pożyczki na okres wskazany przez bank, a następnie rozłożeniu tego kapitału na kolejne raty określone w harmonogramie spłat,
 • wydłużenie okresu kredytowania.

Czy warto wnioskować o restrukturyzację kredytu gotówkowego?

Restrukturyzacja kredytu opłaca się zarówno kredytodawcy jak i osobie, która zaciągnęła zobowiązanie. Bank zyskuje możliwość odzyskania pożyczonych pieniędzy, nawet jeśli okres spłaty kredytu wydłuży się. Natomiast kredytobiorca uniknie postępowania windykacyjnego, a nawet komornika oraz ujawnienia opóźnień w Biurze Informacji Kredytowej, dzięki czemu jego historia kredytowa nie ulegnie pogorszeniu. Wybór sposobu restrukturyzacji powinien być jednak poprzedzony analizą kosztów związanych z tą czynnością.

Warto wiedzieć

 • Zarówno wydłużenie okresu spłaty zobowiązania, jak i zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wiąże się z wyższymi odsetkami. 
 • Głównym celem restrukturyzacji kredytu gotówkowego jest dostosowanie warunków spłaty zobowiązania do nowych okoliczności, związanych zwykle z kłopotami finansowymi kredytobiorcy.   
 • Jeśli kredytobiorca umrze przed zakończeniem spłaty kredytu, jego zobowiązanie przechodzi na następców prawnych. 
 • Za przyznanie karencji w spłacie kredytu lub wakacji kredytowych bank może zażądać dodatkowej prowizji. 
 • Przystąpienie osoby trzeciej do zobowiązania jest jedną z form restrukturyzacji kredytu gotówkowego. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy bank może odmówić mi restrukturyzacji kredytu?

  Tak. Bank może, ale nie musi zgodzić się na restrukturyzację kredytu. Wyjątkiem może być sytuacja, w której takie zobowiązanie wynika bezpośrednio z zapisów umowy kredytowej. 

 2. Ile kosztuje restrukturyzacja kredytu?

  Koszty restrukturyzacji są uzależnione od polityki prowadzonej przez bank. Samo złożenie wniosku nie powinno wiązać się z żadnymi kosztami. Jednak podpisanie aneksu do umowy najczęściej wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Na ostateczny koszt może też wpływać wybrana forma restrukturyzacji.

 3. Jak działa restrukturyzacja?

  Restrukturyzacja kredytu oznacza zmianę warunków umowy kredytowej na podstawie wniosku złożonego przez kredytobiorcę. Celem zawarcia aneksu jest najczęściej dostosowane warunków kredytu do nowej sytuacji, która zwykle wynika z kłopotów finansowych kredytobiorcy. 

 4. Czy można zmniejszyć ratę kredytu gotówkowego?

  Jednym ze sposobów na wsparcie kredytobiorcy jest obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytu gotówkowego. Jest to możliwe np. za sprawą wydłużenia okresu kredytowania, przez co zmniejsza się kwota miesięcznego obciążenia, ale też zwiększa się całkowity koszt kredytu. Osobie borykającej się z trudnościami finansowymi z reguły będzie zależeć na zmniejszeniu wysokości raty kredytu gotówkowego. 

 5. Czy można odroczyć spłatę kredytu gotówkowego?

  Możliwość odroczenia spłaty kredytu gotówkowego zależy od polityki danego banku w tym zakresie. Jeśli taka forma wsparcia jest dopuszczalna to może obejmować odroczenie całej raty kapitałowo-odsetkowej, samych odsetek lub wyłącznie kapitału. Odroczenie spłaty kredytu gotówkowego wymaga złożenia wniosku.  

PORÓWNAJ KREDYTY
Michał Mucha
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
1 rok temu

Mam dług 43 tys złożyłem o restrukturyzacje bank się zgodził ale do spłaty mam 86 tys .O co chodzi ? Czy to możliwe ?

Tomasz
Tomasz
1 rok temu

Spłaciłem kredyt który był restrukturyzowany, teraz ten sam bank mi odmawia nowej pożyczki powołując się na art 70a prawa bankowego. Czy to powszechna praktyką banków?