Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Co to jest limit kredytowy na koncie bankowym?

Limit kredytowy w rachunku bankowym to dość tani sposób na dodatkowe pieniądze bez zbędnych formalności. Sprawdzamy kto może złożyć wniosek i jakie warunki musi spełnić, żeby otrzymać dodatkową gotówkę do dyspozycji.

Potocznie można spotkać się z określeniem kredyt w rachunku bankowym albo limit kredytowy w rachunku osobistym – obie nazwy odnoszą się do tego samego produktu finansowego. Choć jest to rodzaj kredytu, limit w rachunku bankowym różni się od zwykłego kredytu gotówkowego. Różnice dotyczą zarówno sposobu wykorzystania pozyskanych środków, jak i metody naliczania odsetek.

Co to jest limit kredytowy w rachunku bankowym?

Limit kredytowy to rodzaj kredytu powiązanego z rachunkiem bankowym. Kwota przyznanego limitu powiększa saldo dostępnych środków na koncie klienta. Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. Odsetki naliczane są w dopiero w momencie wykorzystania limitu, a nie jak ma to miejsce w przypadku kredytu gotówkowego, od momentu przyznania finansowania.

Każdy wpływ na konto w pierwszej kolejności przeznaczony jest na spłatę wykorzystanych środków. Umowa o limit w rachunku bankowym zawierana jest zwykle na 12 miesięcy. Po tym okresie limit, na wniosek klienta, może zostać odnowiony na kolejny rok.

Jak działa limit kredytowy?

Najprościej pokazać to na przykładzie. Jeśli na rachunku bankowym posiadasz środki własne w kwocie 4.000 zł i dodatkowo został przyznany Ci limit kredytowy w wysokości 5.000 zł – to dysponujesz łączną kwotą w wysokości 9.000 zł. Przy czym w pierwszej kolejności do płatności bezgotówkowych czy wypłaty gotówki w bankomacie zostaną wykorzystane Twoje własne pieniądze. Limit zostanie uruchomiony dopiero, jeśli płatności przekroczą kwotę 4.000 zł.

Jeśli w danym miesiącu nie wydasz nic ponad swoje środki, nie zapłacisz żadnych odsetek od limitu w rachunku bankowym, pomimo, że pieniądze masz do dyspozycji przez cały czas. Natomiast jeśli wydatki sięgną 5.000 zł – wówczas 4.000 zł zostanie ściągnięte z Twoich środków a 1.000 zł z limitu. W takim przypadku od kwoty 1.000 zł zostaną naliczone odsetki za każdy dzień wykorzystania, aż do momentu spłaty.

Każda wpłata na rachunek bankowy zmniejsza zadłużenie. Oznacza to, że w przypadku wpływu na konto kwoty 4.000 zł, dla przytoczonego wyżej przykładu, w pierwszej kolejności zostanie spłacony limit w wysokości 1.000 zł, a 3.000 zł możesz wykorzystać dowolnie jako środki własne.

Kto może skorzystać z limitu kredytowego na koncie?

Warunki do uzyskania limitu bankowego są podobne, jak w przypadku kredytu gotówkowego, choć sama procedura badania zdolności kredytowej odbywa się w sposób uproszczony. Bank łatwo oceni możliwości finansowe klienta w oparciu o wpływy na rachunek i ponoszone wydatki.

Dlatego najlepiej wniosek o przyznanie limitu złożyć w banku, w którym posiadasz główne konto z historią wpływów sięgającą co najmniej 6 miesięcy. Wówczas do udzielenia limitu wystarczy zwykle wniosek bez dodatkowych dokumentów.

Ogólne wymagania stawiane kredytobiorcy to:

  • wiek – ukończone co najmniej 18 lat,
  • stałe źródło dochodów,
  • posiadanie adresu zamieszkania na terenie kraju,
  • zdolność kredytowa,
  • konto w banku złożenia wniosku o uruchomienie limitu.

Dokumenty, które mogą być potrzebne to:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu,
  • wyciąg z innego konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie.

Kredytodawca w ramach standardowej procedury sprawdzi również dotychczasową historię kredytową klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Dlatego, podobnie jak w przypadku innych produktów finansowych, warto zadbać o terminową spłatę wcześniejszych zobowiązań.

W jaki sposób ubiegać się o limit kredytowy w rachunku bankowym?

Wniosek o limit w rachunku bankowym można złożyć zarówno w placówce banku, przez infolinię, jak i online.

Ten ostatni sposób jest nie tylko najprostszy i najwygodniejszy, ale również może okazać się najtańszy. Dla przykładu klient Santander Banku, który złoży wniosek o przyznanie limitu w placówce banku czy przez infolinię – zapłaci prowizję za uruchomienie limitu, jeśli zrobi to przez internet – nie poniesie żadnych kosztów.

Jakie koszty limitu kredytowego?

Elementem składowym każdej oferty limitu kredytowego w rachunku bankowym są odsetki. Przy czym, tak jak już wcześniej wspomniano, odsetki naliczane są tylko od kwoty wykorzystanego limitu do momentu spłaty zadłużenia – czyli w praktyce może to być tylko kilka dni w miesiącu. Dodatkowo bank może naliczyć prowizję z tytułu:

  • uruchomienia limitu,
  • podwyższenia kwoty limitu w czasie trwania umowy,
  • odnowienia limitu.

Ile wynosi kwota limitu na rachunku bankowym?

Kwota udzielonego klientowi limitu zależy od posiadanej przez niego zdolności kredytowej.

W ocenie tego parametru bank weźmie pod uwagę zarobki wnioskującego oraz ponoszone przez niego wydatki. Nie bez znaczenia będzie także wiarygodność finansowa klienta – w tym przypadku bank sprawdzi jak wnioskujący radził sobie ze spłatą swoich dotychczasowych zobowiązań i na tej podstawie oceni, czy można uznać go za wiarygodnego klienta. 

Czym jest suma limitów kredytowych?

Wypełniając wnioski o kredyt bardzo często można spotkać się z pytaniem o sumę limitów kredytowych. Warto więc wyjaśnić sobie, czym w ogóle jest to pojęcie. 

Suma limitów kredytowych to łączna wartość wszystkich limitów, jakie zostały udzielone klientowi w ramach konta osobistego oraz karty kredytowej. 

Co ważne, nie chodzi tutaj o kwotę, jaką klient dotychczas wykorzystał, ale o podsumowanie wszystkich kwot, jakie zostały udostępnione do jego dyspozycji. 

Przykładowo, jeśli przyznano nam limit na rachunku w kwocie 5 000 zł, a dodatkowo posiadamy kartę kredytową, gdzie udzielony limit wynosi 10 000 zł, suma naszych limitów kredytowych będzie wynosiła 15 000 zł – niezależnie od tego, jaką część tej kwoty wykorzystaliśmy. 

Michał Mucha Michał Mucha

Jak wygląda umowa o limit kredytowy?

Umowa o udostępnienie limitu kredytowego na rachunku bankowym powinna zostać zawarta na piśmie. Co więcej, musi być ona sporządzona jako oddzielny dokument.  

W umowie o limit kredytowy na koncie osobistym powinny znaleźć się takie elementy jak: 

  • wysokość limitu, jaki został przyznany danemu klientowi, 
  • zasady korzystania z przyznanego limitu, 
  • wysokość odsetek oraz sposób ich naliczania, 
  • wysokość i warunki naliczania innych opłat za korzystanie z limitu na koncie, 
  • zasady spłaty i warunki rozliczania zadłużenia powstałego w ramach limitu na rachunku, 
  • konsekwencje nieterminowej spłaty zaciągniętego zadłużenia, 
  • warunki umowy oraz czas jej obowiązywania, 
  • zasady składania reklamacji, 
  • warunki odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, 
  • podpis klienta/posiadacza limitu na rachunku osobistym. 

Jak spłacić limit na koncie bankowym?

Spłata limitu na koncie bankowym odbywa się automatycznie – zawsze wtedy, gdy na rachunek wpłyną jakieś środki finansowe. Jeśli kwota, która trafiła na rachunek klienta będzie na tyle wysoka, aby pokryć całość wykorzystanej kwoty, limit zostanie spłacony w całości. Jeśli nie, spłata limitu będzie jedynie częściowa. 

Środki, które wpłyną na konto klienta, zawsze w pierwszej kolejności zostaną przekazane na spłatę zaciągniętego limitu.

Na co można przeznaczyć środki pozyskane w ramach limitu kredytowego?

Banki pozostawiają dowolność co do przeznaczenia środków uzyskanych w ramach limitu kredytowego na rachunku. Przykładowo, klient może więc wspomniane pieniądze: 

– wypłacić z bankomatu, 

– przelać na inny rachunek, np. opłacając rachunki online, 

– wydać na codzienne zakupy, np. płacąc kartą debetową, 

– przeznaczyć na rezerwację, np. pobytu w hotelu, 

– przelać na konto oszczędnościowe, 

– przeznaczyć na spłatę innych kredytów. 

Jakie korzyści daje posiadanie limitu kredytowego?

Limit kredytowy w rachunku bankowym to rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku niespodziewanych wydatków. W takiej sytuacji pieniądze są na koncie do dyspozycji klienta, bez dodatkowych wniosków czy czekania na podjęcie decyzji kredytowej przez bank.

Zaletą tej formy finansowania jest również fakt naliczania odsetek tylko od kwoty wykorzystanego limitu. Osoba, która sporadycznie potrzebuje skorzystać z dodatkowych środków, bo jej wydatki zwykle nie przekraczają bieżących wpływów, powinna wybrać ofertę z niską prowizją za uruchomienie limitu.

Warto wiedzieć:

  1. Limit kredytowy można uruchomić zarówno w rachunku bieżącym, jak i na karcie kredytowej. 
  2. Wysokość udostępnionego dla klienta limitu zależy od jego zdolności kredytowej. 
  3. Wszystkie środki, które wpływają na rachunek klienta, są w pierwszej kolejności przekazywane na spłatę zadłużenia powstałego wskutek skorzystania z dostępnego w ramach konta limitu. 
  4. Środki pozyskane w ramach limitu na koncie bankowym można przeznaczyć na dowolny cel. 
  5. Uruchomienie limitu na koncie bankowym wymaga sporządzenia odrębnej umowy na piśmie. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

  1. Jak wypowiedzieć umowę o limit kredytowy?

    Każdy bank indywidualnie określa zasady wypowiedzenia takiej umowy. Zwykle można to jednak zrobić bez podania przyczyny i bez dodatkowych opłat. Od dnia złożenia wypowiedzenia umowy o limit na koncie, klient będzie miał zwykle 30 dni na spłatę posiadanego zadłużenia. 

  2. Czym się różni limit na koncie od limitu na karcie kredytowej?

    Zasada działania obu limitów jest podobna, choć możemy wskazać kilka różnic dotyczących spłaty zadłużenia. Przykładowo, w przypadku limitu na koncie spłata odbywa się automatycznie, kiedy tylko na rachunek trafią jakiekolwiek środki finansowe. W przypadku karty kredytowej trzeba natomiast samemu pamiętać o terminach dokonywania spłat. 

  3. Czy limit na koncie posiada tzw. okres bezodsetkowy?

    Nie, okres bezodsetkowy obowiązuje wyłącznie w przypadku karty kredytowej. 

  4. Czy uruchomienie limitu na rachunku wiąże się z dodatkowymi opłatami?

    Wszystko zależy od wybranego banku. Niektóre banki naliczają opłatę za uruchomienie limitu w ramach konta, inne robią to bezpłatnie. 

  5. Czy limit na rachunku można odnowić?

    Tak, limit na rachunku jest odnawialny. Oznacza to, że każdy wpływ na rachunek powoduje w pierwszej kolejności spłatę takiego zadłużenia i odnawiana kwotę do dyspozycji. Przedłużenie limitu na rachunku często wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty. 

  6. Jak zwiększyć limit kredytowy?

    Aby zwiększyć limit kredytowy należy skontaktować się z bankiem np. za pośrednictwem bankowości internetowej lub dzwoniąc na infolinię. Konsultant poinformuje nas czy jest taka możliwość. Można dowiedzieć się również, jaka jest maksymalna dostępna kwota finansowania. Za zwiększenie limitu kredytowego najczęściej pobierana jest dodatkowa opłata.  

  7. Jak sprawdzić swój limit kredytowy?

    Najwygodniejszym sposobem na sprawdzenie swojego limitu kredytowego jest zalogowanie się do bankowości internetowej lub mobilnej, a następnie sprawdzenie szczegółów produktu w odpowiedniej zakładce. Jeśli nie korzystamy z takiego dostępu to pozostaje nam jeszcze kontakt z infolinią lub wizyta w placówce banku.  

  8. Czy można zrezygnować z limitu kredytowego?

    Rezygnacja z limitu kredytowego jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu w banku takiej potrzeby. W efekcie umowa rozwiązywana zostanie z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia. Jeśli rezygnacja wynika ze zmiany cennika lub regulaminu to możliwe jest wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Aby zrezygnować z limitu musi być on spłacony. Bank naliczy także potencjalne opłaty, które naliczone zostaną w okresie wypowiedzenia. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments