Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Faktoring — czym jest, dla kogo jest oraz ile kosztuje?

Poprawa płynności finansowej, natychmiastowy dostęp do pieniędzy zaraz po wystawieniu faktury czy elastyczne podejście do terminów płatności – to pojęcia, które wiążą się z usługą faktoringu. Sprawdziliśmy jak, komu i czy faktycznie faktoring może pomóc w prowadzeniu biznesu.

spotkanie biznesowe dwóch mężczyzn i kobieta
Źródło obrazka: strona promocji
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

 

 

Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) wartość rynku stale rośnie – średnio o 16% z roku na rok. W zeszłym roku przedsiębiorcy powierzyli faktorom wierzytelności na łączną kwotę 281,7 mld zł. Aktualnie z faktoringu w Polsce korzysta 18 tysięcy klientów. Usługę faktoringu świadczą zarówno banki komercyjne jak i samodzielne, wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty.

Faktoring — co to takiego?

Faktoring to narzędzie, które umożliwia poprawę płynności finansowej przedsiębiorcy, dzięki uwolnieniu pieniędzy zamrożonych w wystawionych fakturach. Jak działa? Polega na wykupie przez faktora (bank lub inną wyspecjalizowaną w tym zakresie instytucję finansową) od faktoranta (przedsiębiorcy – bez względu na wielkość obrotów firmy) nieprzeterminowanych wierzytelności (faktur) z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Takie rozwiązanie pozwala faktorantowi uzyskać gotówkę w krótkim czasie po wystawieniu faktury, niezależnie od terminu płatności.

Podmioty faktoringu
Mechanizm działania faktoringu

Rodzaje faktoringu

Teoretycy zagadnień ekonomicznych uważają, że w praktyce można spotkać dwa główne rodzaje faktoringu pełny i niepełny, a wszystkie inne, alternatywne wersje, są uznawane jako faktoring mieszany. Faktoring pełny jest też najpopularniejszą formą, bo daje faktorantowi pewność tego, że nie będzie musiał oddawać faktorowi pieniędzy, jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny.

Rodzaje faktoringu:

 • pełny (inaczej właściwy lub bez regresu) — firma faktoringowa bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko niewypłacalności kontrahentów faktoranta. Przedsiębiorca otrzymuje od faktora pieniądze w wysokości wystawionej faktury pomniejszonej o prowizję;
 • niepełny (inaczej z regresem) — polega na przyjęciu przez faktora wierzytelności faktoranta, ale ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje przy przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że jeśli kontrahent nie opłaci faktury, wówczas faktorant będzie musiał oddać pieniądze faktorowi;
 • odwrócony (inaczej nazywany finansowaniem dostaw) — polega na płatności zobowiązań klienta przez firmę faktoringową do jego dostawców;
 • mieszany — zawiera w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego. Polega na możliwości przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahentów na faktora, ale tylko do kwoty określonej w umowie. Po przekroczeniu limitu ryzyko przechodzi na przedsiębiorcę – faktoranta.
Jaki rodzaj faktoringu wybierają polskie firmy

Faktoring w Polsce i na świecie

Rynek faktoringu w Polsce zaczął się rozwijać od 1990 r. Jednak największy boom na tego typu usługę wybuchł w 2008 r., kiedy banki wprowadziły wyśrubowane warunki kredytowe dla firm. Faktoring stał się wówczas rozwiązaniem umożliwiającym utrzymanie płynności finansowej.

Według raportu „Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2018 r.” opublikowanego przez GUS, z usług faktoringu w tym czasie skorzystało 17.917 klientów – z czego:

 • 25,5% – prowadziła działalność w zakresie handlu,
 • 22,4% – przemysłu,
 • 17,1% transportu,
 • 14,9% usług.

Liczba wykupionych faktur wyniosła 15.513, a wartość wierzytelności sięgnęła 269.629 mln zł – to wzrost o 21,6% w stosunku do 2017 r. Aż 88,1 % ogólnej liczby wykupionych wierzytelności stanowił faktoring krajowy, 11,9% to faktoring zagraniczny.

W ramach faktoringu krajowego najczęściej stosowany był faktoring pełny (57,3%), dalej faktoring niepełny (30,3%), odwrócony (9,4%) i mieszany (2,9%).

Badaniem GUS objęto 57 podmiotów prowadzących działalność faktoringową: 10 banków komercyjnych i 47 przedsiębiorstw prowadzących wyspecjalizowaną działalność w zakresie faktoringu.

Na świecie jako pierwsze faktoring wprowadziły instytucje finansowe w USA. Jednak szczególną popularnością ta usługa cieszy się w Europie – aż 65% wierzytelności powierzanych firmom faktoringowym pochodzi od klientów z tej części świata. Najczęściej umowy faktoringowe zawierane są w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Polska pod względem wielkości przychodów uzyskiwanych przez branżę, plasuje się na dziewiątym miejscu na rynku europejskim.

Światowa wartość faktoringu

Faktoring a prawo

Umowa faktoringu jest umową nienazwaną, która może być zawarta zgodnie z obowiązującą w prawie polskim swobodą zawierania umów. Nie ma natomiast w Polsce jednolitych przepisów, które by regulowały tę instytucję.

Na gruncie prawa międzynarodowego faktoring został unormowany w ramach tzw. konwencji ottawskiej z 1988 r. Dokument definiuje faktoring jako umowę pomiędzy dwoma podmiotami: faktorantem a faktorem, zgodnie z którą faktorant przenosi na faktora własność wierzytelności, które powstały z umowy sprzedaży towarów jego klientom.

Po stronie faktora występują co najmniej dwie z usług:

 • finansowanie faktoranta,
 • prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami,
 • inkaso wierzytelności,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Kiedy skorzystać z faktoringu?

Przedsiębiorcy korzystają z usług firm faktoringowych w przypadku:

 • chęci zwiększenia płynności finansowej,
 • braku zdolności kredytowej,
 • stosowania dłuższych terminów płatności za faktury,
 • chęci ograniczenia zatorów płatniczych,
 • problemów z terminową płatnością ze strony kontrahentów – dla ich zdyscyplinowania,
 • chęci zmniejszenia ryzyka działalności finansowej,
 • chęci uzyskania finansowania szybko i bez dodatkowych zabezpieczeń.

Koszty faktoringu

Instytucje oferujące faktoring działają na wolnym rynku, więc nie sposób ustalić dokładnych kosztów usługi. W książce „Decyzje finansowe firmy. Metody analizy.” autorzy, Jacek Kowlczyk i Aleksander Kusak, piszą, że przedsiębiorcy często wybierają faktoring ze względu na cenę właśnie, która dla firmy jest kosztem uzyskania przychodu. Zwykle koszt faktoringu składa się z dwóch elementów: prowizji i odsetek.

 • Prowizja za przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników przy 30-dniowym finansowaniu mieści się najczęściej w przedziale od 0,1 do 1,5% wartości wierzytelności.
 • Prowizja za usługi dodatkowe, czyli księgowość, rozliczenia transakcji, doradztwo finansowe itd. mieści się najczęściej w przedziale od 0,3 do 2,5% wartości wierzytelności.
 • Odsetki od udzielonej pożyczki naliczane są od momentu przyjęcia wierzytelności do chwili jej zapłaty, według określonej stopy procentowej (może to być WIBOR lub stopa redyskontowa) — tu też czasem doliczana jest marża.
Zalety i wady faktoringu

Faktoring idealnym sposobem finansowania?

Faktoring jest niewątpliwie atrakcyjną formą poprawy płynności finansowej bez obniżenia zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Daje również możliwość stosowania dłuższych terminów płatności, co może być kluczowe dla konkurencyjności firmy korzystającej z takiej usługi.

Jednak każdy wybór produktów finansowych przez firmę powinien być zawsze poprzedzony dokładną analizą i kalkulacją kosztów. Dopiero wtedy ocena czy lepiej w konkretnym przypadku wybrać faktoring czy jednak kredyt obrotowy będzie wiarygodna.

 

Czytaj też: Czym są zapowiadane Pracownicze Plany Kapitałowe?

Czytaj też: Cashback – łatwa wypłata gotówki ze sklepowej kasy

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o