Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Karty płatnicze

Karta debetowa a kredytowa – którą wybrać?

W dzisiejszej publikacji poruszę zagadnienie związane z kartami debetowymi i kartami kredytowymi. Skupię na wyjaśnieniu różnic pomiędzy obiema kartami, wytłumaczę jakimi instrumentami są opisywane karty oraz przekażę sporo wskazówek praktycznych związanych z korzystaniem z tych kart w życiu codziennym. Dodatkowo wiele zagadnień zostanie wyjaśnionych w wygodnej formie tabelarycznej, co zdecydowanie ułatwia zrozumienie powyższych zagadnień.

Tytułem wstępu wyjaśniam, że zgodnie z art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 30) – zw. dalej: „ustawa” – przez kartę płatniczą należy rozumieć kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751 – zw. dalej: „rozporządzenie UE”. Wyjaśnienie – karta płatnicza w rozumieniu rozporządzenia UE oznacza instrument płatniczy, który umożliwia płatnikowi zainicjowanie transakcji kartą debetową lub kredytową.

Czym jest i jak działa karta debetowa?

W sporym uproszczeniu wskazuję, że karta debetowa jest wydawana do konta osobistego. Pozwala ona na swobodne i bezproblemowe korzystanie z pieniędzy, które znajdują się na Twoim koncie osobistym (na rachunku bankowym w danym banku). Za jej pomocą wygodnie zapłacisz za zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym oraz wypłacisz gotówkę z bankomatu. Na uwagę zasługuje fakt, że jeżeli na Twoim koncie bankowym nie ma pieniędzy, wówczas nie będziesz mógł korzystać z karty debetowej do momentu, kiedy nie pojawią się na nim nowe środki finansowe.

Korzystanie z karty debetowej co do zasady będzie związane z koniecznością dokonywania opłat – wszystko to zależy od warunków, które przedstawi Tobie konkretny bank. Opłaty te mogą również zostać zniesione z uwagi na spełnienie określonych warunków (liczba transakcji bezgotówkowych, transakcji gotówkowych, przelewów, transakcji na określoną sumę pieniędzy etc.). Zdarzają się też oferty zapewniające bezwarunkową bezpłatność karty.

Karta debetowa wygląda bardzo podobnie do karty kredytowej. Różnica polega na tym, że karta debetowa ma zazwyczaj napis „debit”. Korzystanie z karty debetowej jest intuicyjne, proste i bezpieczne – zarówno przy wybieraniu gotówki z bankomatu oraz podczas płatności w sklepach.

Uwaga!

Ważna definicja z rozporządzenia UE - karta debetowa oznacza instrument płatniczy, który umożliwia płatnikowi zainicjowanie transakcji kartą debetową, z wyłączeniem transakcji realizowanych przy użyciu kart przedpłaconych.

Jak działa limit debetowy na koncie bankowym?

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania płatności kartą debetową na kwotę, która przekracza sumę środków finansowych na rachunku bankowym. Wyjaśniam w tym miejscu – czym dokładnie jest debet w odniesieniu do karty debetowej.

Debetem nazywamy każdą kwotę na minusie, czyli zadłużenia klienta wobec konkretnego banku, od którego naliczane są odsetki i które to zadłużenie Klient zobowiązuje się spłacić. Limit debetu jest uzależniony od konkretnego banku i zawsze powinien być indywidualnie ustalany dla Klienta, gdyż sytuacja finansowa i zdolność każdego Klienta różnią się od siebie.

Uwaga!

Transakcja kartą debetową oznacza niebędącą transakcją kartą kredytową transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę, w tym z transakcjami kartami przedpłaconymi - tak art. 2 pkt 4 rozporządzenia UE.

Czym jest i jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa to karta płatnicza z limitem kredytowym (limit kredytowy jest każdorazowo indywidualnie ustalany w zależności od banku, zdolności kredytowej Klienta etc.). W dużym uproszczeniu wskazuję, że karta kredytowa działa na zasadzie kredytu udzielonego przez bank Klientowi. W momencie, kiedy dokonujesz transakcji za pomocą karty kredytowej, wówczas bank udostępnia kredyt, który musisz spłacić w określonym, późniejszym terminie.

Ważne jest zatem, że nie korzystasz więc bezpośrednio z własnych środków, ale zaciągasz dług w stosunku do banku. Na karcie kredytowej najczęściej widnieje napis „credit”.

Uwaga!

Ważna definicja z rozporządzenia UE - karta kredytowa oznacza instrument płatniczy, który umożliwia płatnikowi zainicjowanie transakcji kartą kredytową - tak art. 2 pkt 34 rozporządzenia UE.

Porównaj najlepsze

karty kredytowe

Sprawdź oferty

Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy kartą kredytową a debetową?

Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić kartę kredytową od karty debetowej, jednak poza samym wyglądem mają one wiele cech wspólnych. Naturalnie pojawiają się także różnice. Porównanie obu produktów prezentujemy w poniższej tabeli.

 

Podobieństwa i różnice pomiędzy kartą debetową a kartą kredytową
Parametr do porównaniaKarta debetowaKarta kredytowa
Rodzaj wykonywanych transakcji- gotówkowe
- bezgotówkowe
- gotówkowe
- bezgotówkowe
Koszty przy realizowaniu transakcji gotówkowych (wypłata pieniędzy z bankomatu) - może pojawić się prowizja - prowizja
- brak okresu bezodsetkowego, co oznacza, że odsetki z tytułu wykorzystanych środków zostaną naliczone od dnia wypłaty gotówki z bankomatu
Wysokość transakcji- do wysokości środków własnych zgromadzonych na koncie lub przyznanej przez bank linii debetowej- do wysokości limitu przyznanego przez bank
Warunki wydania karty - do rachunku osobistego
- bez konieczności badania zdolności kredytowej klienta
- niezależnie od posiadanego rachunku osobistego
- podstawą jest posiadanie zdolności kredytowej na odpowiednio wysokim poziomie
Własność środków finansowych- klient korzysta z pieniędzy własnych zgromadzonych na rachunku bankowym- posiadacz karty korzysta ze środków udostępnionych (pożyczonych) przez bank
Wpływ na zdolność kredytową- brak wpływu na zdolność kredytową (parametr, który nie wchodzi do analizy)- obniża zdolność kredytową (wpływa na zdolność kredytową)

 

Jak odróżnić kartę debetową od kredytowej?

Różnica pomiędzy kartą debetową a kredytową jest dość wyraźna. W pierwszej kolejności wskazuję, że na karcie kredytowej widnieje najczęściej napis „credit”, natomiast na karcie debetowej jest napis „debit”. Różnica polega również na tym, że kartą kredytową możesz płacić, nawet gdy nie masz na swoim rachunku bankowym określonych środków pieniężnych. W przypadku karty debetowej co do zasady nie jest to możliwe. Karta debetowa i karta kredytowa w samym wyglądzie nie różnią się już praktycznie w ogóle od siebie. Kartę debetową otrzymuje posiadacz rachunku bankowego (tak jest w większości przypadków).

Przykład 1

Pan Mariusz założył sobie rachunek bankowy w oddziale banku na swoim osiedlu. W ciągu tygodnia od założenia konta otrzymał listem poleconym kartę debetową, która jest przypisana do jego nowego rachunku bankowego. Dzięki karcie kredytowej Pan Mariusz może bezproblemowo dokonywać płatności bezgotówkowych, wybierać pieniądze z bankomatów etc.

Przykład 2

Pani Mariola otrzymuje od swoich kontrahentów wynagrodzenie dość nieregularnie. Dlatego też ważne jest dla niej, aby mieć stały dostęp do środków pieniężnych. W tym celu podjęła rozmowy ze swoim bankiem i wyrobiła sobie kartę kredytową, do której bank przypisał jej limit 20 000 złotych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Pani Mariola zawsze ma dostęp do określonej sumy pieniędzy i spłaca udzielony jej kredyt w momencie otrzymania pieniędzy od swoich kontrahentów. Uwaga – należy ostrożnie podchodzić do takiego postępowania i przewidywać swoje możliwości finansowe na przyszłość, aby nie narazić się na dodatkowe odsetki, kary za opóźnienia w płatnościach etc.

Zatem każda z tych kart daje Klientowi różne możliwości. Karta kredytowa to nic innego jak udzielenie kredytu od banku wraz z obowiązkiem jego spłaty w określonym czasie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kartę debetową?

Aby otrzymać kartę debetową należy założyć rachunek bankowy (rachunek osobisty). Karta debetowa jest przypisana do konkretnego rachunku konta osobistego i umożliwia sprawne oraz bezpieczne dokonywanie płatności. Najczęściej karta debetowa jest wysyłana listem poleconym na adres wskazany przez Klienta bezpośrednio po momencie, w którym został uruchomiony rachunek bankowy.

Jeżeli Klient nie otrzymał karty debetowej istotne jest, aby skierował się z wnioskiem do banku, aby ten przesłał mu kartę debetową na określony adres. W praktyce takie sytuacje występują bardzo rzadko, jednakże warto jest wtedy skontaktować się bezpośrednio z bankiem np. poprzez infolinię, wizytę w oddziale banku, elektronicznie w formie wiadomości e-mail lub pisemnie w formie tradycyjnego listu do banku z wnioskiem o wydanie karty debetowej do rachunku bankowego.

Aby otrzymać kartę debetową nie trzeba spełniać dodatkowych warunków. Bank w takiej sytuacji nie bada zdolności kredytowej Klienta. Zatem w zasadzie każdy Klient, który założył rachunek bankowy, otrzyma kartę debetową przypisaną do tego rachunku osobistego.

Inaczej jest w przypadku karty kredytowej. W takiej sytuacji bank sprawdza konkretnego Klienta i ocenia, czy i na jakich warunkach może zostać mu przyznana karta kredytowa z ściśle określonym limitem kredytowym

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kartę kredytową?

Aby otrzymać kartę kredytową należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim zwracam uwagę na zdolność kredytową Klienta. Banki zawsze sprawdzają jaka jest zdolność kredytowa Klienta i na ile mogą udzielić mu kredytu. Wyjaśniam – nie ma dolnej granicy dochodów jakie Klient musi otrzymywać, aby wyrobić kartę kredytową. Bank zawsze indywidualnie podchodzi do tego zagadnienia.

Jeżeli Klient chce wyrobić sobie kartę kredytową, musi udać się do oddziału banku albo złożyć taki wniosek przez internet. Wówczas po weryfikacji zdolności kredytowej Klienta, bank wydaje kartę kredytową z ściśle określonym limitem i na konkretnych warunkach.

Uwaga!

Zawsze warto jest sprawdzić konkretne warunki kredytowe, które obowiązują w odniesieniu do danej karty kredytowej. Właściwa i wnikliwa analiza warunków pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych dla Klienta.

Karta debetowa a kredytowa – ile kosztują?

Na tak postawione pytanie nie sposób jest jednoznacznie udzielić odpowiedzi. Warunki przyznawania (wydawania) kart debetowych i kart kredytowych różnią się w poszczególnych bankach. Wyjaśniam, że za wydanie karty debetowej i kredytowej w większości przypadków nie są pobierane opłaty przez banki. Bank może natomiast pobierać opłatę za korzystanie z karty kredytowej lub karty debetowej. Wszystko to zależy od konkretnych warunków w danym banku.

Koszty za korzystanie z karty debetowej lub karty kredytowej mogą oczywiście wzrosnąć w sytuacji, gdy Klient podejmie działania lub zaniecha podjęcia określonych działań, które bezpośrednio wpływają na jego sytuację finansową. Traktuję tu typowo o sytuacjach, w których Klient opóźnia się z dokonywaniem swoim płatności za zobowiązania finansowe, nie dokonuje określonej ilości transakcji bezgotówkowych etc. W takich okolicznościach bank może obciążyć Klienta dodatkowymi opłatami za przekroczenie warunków (za brak spełnienia warunków).

Przykład

Pan Marek otrzymał z banku kartę debetową. W warunkach określone zostało, że obsługa miesięczna karty debetowej jest darmowa pod warunkiem, że Pan Marek dokona w każdym miesiącu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych tą kartą. Niestety Pan Marek zapomniał o tym i został obciążony przez bank opłatą w wysokości 15,00 złotych za miesiąc za obsługę karty debetowej. W takiej sytuacji Pan Marek nie ma możliwości skutecznego zareklamowania takiej opłaty, gdyż wprost nie spełnił czytelnych warunków, które wymagane były przez bank. Pan Marek pamięta teraz o dokonywaniu minimum 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu i nie jest mu naliczana opłata w wysokości 15,00 złotych miesięcznie.

Jak wygląda oferta kart debetowych w wybranych bankach?

Jak wspomniałem wcześniej, karta debetowa powiązania jest z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i nie może być oferowana jako niezależny produkt. Z tego powodu prezentujemy ofertę wybranych kart debetowych wraz z przypisanymi kontami osobistymi. Wskazana w tabeli bezpłatność może wymagać spełnienia dodatkowych warunków – poznasz je szczegółowo korzystając z naszego rankingu kont osobistych. Oferty zweryfikowano dnia 17.03.2024 r.

 

Zestawienie podstawowych opłat związanych z posiadaniem konta i karty debetowej (stan na 17.03.2024 r.)
Konto osobisteProwadzenie kontaBankomaty krajoweKarta do kontaBankomaty za granicą
Millennium 360° z premią w Bank Millennium0,00 złotych0,00 złotych0,00 złotych0,00 złotych
Konto Przekorzystne w Bank Pekao SA0,00 złotych0,00 złotych / 5,00 złotych0,00 złotych5,00 złotych
Konto osobiste Direct w ING Bank Śląski S.A.0,00 złotych0,00 złotych / 10,00 złotych0,00 złotych10,00 złotych
Nest konto w Nest Bank0,00 złotych0,00 złotych / 6,00 złotych0,00 złotych6,00 złotych
CitiKonto w Citi Handlowy0,00 złotych0,00 złotych0,00 złotych0,00 złotych
Konto dla Ciebie w Credit Agricole0,00 złotych0,00 złotych / 7,00 złotych0,00 złotych12,00 złotych
Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce0,00 złotych0,00 złotych / 1,00 złotych0,00 złotych10,00 złotych
Konto Santander w Santander Bank Polska0,00 złotych0,00 złotych / 3,00 złotych0,00 złotych10,00 złotych
VeloKonto w Velo Bank0,00 złotych0,00 złotych / 5,00 złotych0,00 złotych10,00 złotych
eKonto z premią w mBank0,00 złotych0,00 złotych0,00 złotych0,00 złotych
Konto Jakże Osobiste w Alior Bank0,00 złotych0,00 złotych / 2,50 złotych0,00 złotych5,00 złotych
Konto Otwarte na Ciebie w promocji "Promocja dla Ciebie" w BNP Paribas Bank Polska0,00 złotych0,00 złotych / 7,00 złotych2,00 złotych12,00 złotych
Konto za Zero w PKO Bank Polski0,00 złotych0,00 złotych / 10,00 złotych0,00 złotych0,00 złotych

 

Jak wygląda oferta kart kredytowych w wybranych bankach?

W poniższej tabeli przeanalizowaliśmy podstawowe parametry kart kredytowych w wybranych bankach. Skupilismy się na opłacie za prowadzenie karty, długości okresu bezodsetkowego, oprocentowaniu nominalnym i RRSO. Jeśli interesują Cię bardziej szczegółowe parametry, to znajdziesz je w naszym rankingu kart kredytowych. Oferty zweryfikowano dnia 17.03.2024 r.

 

Zestawienie wybranych kart kredytowych (aktualne na dzień 17.03.2024 r.)
Karta kredytowaProwadzenie kartyOkres bezodsetkowyOprocentowanieRRSO
Citi Simplicity (Citi Handlowy)0,00 złotych56 dni18.50%22.88%
Mastercard Standard (BNP Paribas)0,00 złotych56 dni18.50%26.85%
Citibank BP Motokarta (Citi Handlowy)0,00 złotych56 dni18.50%20.15%
TurboKARTA (Santander Consumer Bank)0,00 złotych54 dni18.50%21.40%
Karta Kredytowa z Żubrem (Bank Pekao)0,00 złotych59 dni17.75%18.95%

 

Co wybrać – kartę debetową czy kredytową?

Na tak postawione pytanie nie sposób jest jednoznacznie odpowiedź. Wyjaśniam, że obie te karty różnią się od siebie i każda z nich przeznaczona jest dla różnego typu Klienta. Aby najlepiej zobrazować to, która karta jest lepsza w odniesieniu do konkretnej sytuacji zasadnym jest, abym posłużył się przykładami z życia codziennego.

Przykład 1

Pani Katarzyna ma problem z bieżącą realizacją swoich zobowiązań finansowych. Dla Pani Katarzyny, która niestety nie posiada wysokiej dyscypliny w odniesieniu do rzetelnego spłacania swoich zobowiązań, karta kredytowa może okazać się rozwiązaniem, które narazi ją na dodatkowe koszty i problemy finansowe. Dla Pani Katarzyny zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie tylko karty debetowej.

Przykład 2

Pan Dariusz zdecydował się na złożenie wniosku o przyznanie mu karty kredytowej, gdyż dowiedział się, że w jego banku istnieje taka możliwość. Pan Dariusz często korzysta z tego instrumentu i terminowo dokonuje spłaty zaciągniętego kredytu. Jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną, jeżeli chodzi o finanse, dlatego też karta kredytowa w jego przypadku to dobre rozwiązanie i pozwala mu na dokonywanie zakupów nawet w sytuacji, gdy chwilowo nie posiada pieniędzy na rachunku bankowym. Jednocześnie jest osobą, która bardzo dobrze zarabia, jednak jego dochody są nieregularne. Pan Dariusz jednak doskonale wie i planuje swoje finanse i zawsze dotrzymuje terminów spłaty swoich zobowiązań. Karta kredytowa w takiej sytuacji jest dla niego idealnym rozwiązaniem bez realnego zagrożenia dla jego interesów finansowych.

Przykład 3

Pan Arkadiusz posiada wiele rachunków bankowych. Jest osobą, która posiada różne źródła dochodu i otrzymuje je dość nieregularnie. Jednocześnie jest osobą, która ma dość wysokie koszty do poniesienia w każdym miesiącu. Zdarzają się sytuacje, że kontrahenci Pana Arkadiusza płacą mu dopiero po 45 dniach od wykonania przez niego danej usługi. Pan Arkadiusz zdecydował się na posiadanie zarówno karty debetowej do swojego bieżącego rachunku osobistego oraz do posiadania karty kredytowej, która zdecydowanie ułatwia mu codzienne funkcjonowanie z uwagi na dość wysoki limit kredytu, który został mu przyznany przez bank. Pan Arkadiusz jest osobą, która rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych, które ma w stosunku do banku. Dlatego też oba te rozwiązania są dobre dla Pana Arkadiusza, który ma wysoką zdolność kredytową i jest osobą wiarygodną dla banków.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 30);
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.

Warto wiedzieć

 • Na karcie debetowej najczęściej widnieje napis „debit”, natomiast na karcie kredytowej widnieje napis „credit”;
 • Założenie karty kredytowej zawsze powinno być poprzedzone wnikliwą analizą warunków kredytowych;
 • Posiadając kartę kredytową powinieneś pamiętać, że ma ona wpływ na Twoją zdolność kredytową;
 • Karta kredytowa daje możliwość zakupu w sytuacji, gdy w danej chwili nie posiadasz na rachunku bankowym pieniędzy;
 • Karta debetowa co do zasady nie ma może mieć ujemnego salda.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy kartą debetową można płacić jak kartą kredytową?

  Tak. Kartą debetową można płacić tak jak kartą kredytową. Z praktycznego punktu widzenia ich obsługa w momencie dokonywania płatności jest taka sama.

 2. Czy karta debetowa to karta do bankomatu?

  Tak. Karta debetowa to karta, którą można dokonywać operacji w bankomacie. Kartą debetową bez problemów można pobrać pieniądze z bankomatu i w zdecydowanej większości przypadków kosztuje to mniej, niż wypłata kartą kredytową, która powinna być używana do transakcji bezgotówkowych. 

 3. Czy karta debetowa i karta płatnicza to jest to samo?

  Karta płatnicza w rozumieniu rozporządzenia UE oznacza instrument płatniczy, który umożliwia płatnikowi zainicjowanie transakcji kartą debetową lub kredytową. Zatem karta debetowa to rodzaj karty płatniczej w rozumieniu obowiązujących przepisów.

 4. Jak uniknąć opłaty za używanie karty debetowej?

  Można uniknąć opłaty za używanie karty debetowej. Ważne jest, aby zawsze sprawdzić warunki danej karty debetowej. Najczęściej wiąże się to z obowiązkiem dokonywania określonej ilości transakcji kartą debetową w miesiącu na określoną wartość etc.

 5. Ile kosztuje posiadanie karty kredytowej?

  Posiadanie karty kredytowej może wiązać się kosztami. Do takich kosztów zaliczamy m.in. stałe opłaty, koszty spłaty kredytu, odsetki etc. Oczywiście warunki mogą się różnić i być inne w każdym banku. Najczęściej taka opłata miesięczna za posiadanie karty kredytowej wynosi 6 – 12 złotych.

 6. Czy karty debetowe i kredytowe mogą być wirtualne?

  Tak. Zdarzają się sytuacje, gdy takie karty mogą być wirtualne. Wyjaśniam, że karty wirtualne dzielimy na trzy rodzaje: karty kredytowe, karty debetowe oraz karty przedpłacone (prepaid).

 7. Czy dostępne są pozabankowe karty debetowe i kredytowe?

  Tak. Na rynku występują karty debetowe i karty kredytowe pozabankowe. Jest to rozwiązanie, które zyskuje na popularności wśród Klientów instytucji pozabankowych.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments