Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Santander Bank Polska przelewy – sesje Elixir przychodzące i wychodzące

Zastanawiasz się, w jaki dzień i o której godzinie otrzymasz przelew na swoje konto w Santander Bank Polska. A może chcesz wiedzieć, jaka jest szansa, że zlecony w piątek przelew dotrze na rachunek odbiorcy przed weekendem. Sprawdź, jak działają sesje Elixir i w jaki sposób pieniądze przekazywane są pomiędzy bankami.

Wykonując standardowy przelew w złotych polskich na konto w innym banku nie możesz liczyć na błyskawiczne zaksięgowanie pieniędzy na rachunku odbiorcy. Najpierw wskazana przez Ciebie kwota musi „opuścić” Twój bank i trafić do systemu rozliczeń międzybankowych. Następnie środki przekazywane zostaną na numer rachunku beneficjenta przelewu. Godziny tych operacji są dokładnie określone, a rozliczenia mają miejsce podczas tzw. sesji Elixir.

Sesje Santander Bank Polska – czym są?

Zlecając standardowy przelew w złotych polskich z Santander Bank Polska na rachunek w innym banku w pierwszej kolejności będziesz mieć do czynienia z tzw. sesją wychodzącą. Natomiast kiedy czekasz na wpływ środków z innego banku, to możesz określić konkretną porę takiej operacji sprawdzając godziny sesji przychodzących.

Symulacje godziny księgowania przelewu możesz przeprowadzić tylko w sytuacji, kiedy wiesz, w którym banku ma konto zleceniodawca transferu oraz o jakiej godzinie złożył dyspozycję przelewu.

Pomiędzy sesjami wychodzącymi i przychodzącymi przekazywane środki trafiają do systemu rozliczeń międzybankowych. Określenie czasu potrzebnego na realizację przelewu jest kłopotliwe, ponieważ godziny księgowania takich operacji różnią się w zależności od banku.

Sesje Elixir można ominąć zlecając przelew natychmiastowy, przelew na numer telefonu lub przekazując pieniądze pomiędzy kontami w tym samym banku – przelewy wewnętrzne realizowane są zazwyczaj w czasie rzeczywistym.

Ile jest sesji Elixir?

W każdy dzień roboczy w poszczególnych bankach odbywają się po 3 sesje przelewów wychodzących i 3 sesje przelewów przychodzących. Nie inaczej jest w Santander Bank Polska. Sesje rozliczeniowe nie są realizowane w weekendy i święta. W dni wolne możesz złożyć w systemie dyspozycję przelewu zewnętrznego w złotych polskich do innego banku, ale realizacja operacji rozpocznie się najwcześniej w najbliższy dzień roboczy.

Liczba sesji Elixir w dniu roboczym
Sesje wychodząceSesje przychodzące
Sesja ISesja I
Sesja IISesja II
Sesja IIISesja III

Zasady te nie dotyczą wszystkich przelewów. O innych porach księgowane są przelewy zagraniczne i przelewy europejskie SEPA realizowane w euro. Inaczej są również realizowane płatności w ramach systemu Express Elixir, Blue Cash i Blik.

W jakich godzinach są księgowane przelewy w Santander Bank Polska?

Godziny księgowania krajowych przelewów przychodzących i wychodzących w złotych polskich powiązane są z sesjami rozliczeniowymi systemu Elixir. Słowem wyjaśnienia rozwiązanie to zostało stworzone przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Jest to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych.

Transakcje mogą być wprowadzane do systemu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wśród systemów rozliczeniowych KIR wyróżnić można dodatkowo:

 • system Euro Elixir – służy do przetwarzania określonych transakcji w euro,
 • system Express Elixir – służy do realizacji natychmiastowych przelewów w złotych polskich.

Harmonogram dostępny na stronie internetowej KIR wskazuje godziny sesji 3 sesji Elixir oraz określa etapy każdej z nich. Szczegółowe dane prezentuje tabela:

Harmonogram sesji Elixir
EtapSesja nr 1Sesja nr 2Sesja nr 3
Otwarcie wejścia16:00
(dzień poprzedni)
9:30
(dzień rozliczeniowy)
13:30
(dzień rozliczeniowy)
Zamknięcie wejścia9:3013:3016:00
Przetwarzanie, rozliczenie9:30  – 10:3013:30 – 14:3016:00 – 17:00
Rozrachunek10:30  – 11:0014:30 – 15:0017:00  – 17:30
Wyjścieod 11:00od 15:00od 17:30
Raportypo 11:00po 15:00po 17:30

Pamiętaj, że 24 grudnia oraz w ostatnim dniu roboczym w roku odbywa się tylko 1. i 2. sesja rozliczeniowa.

Sesje wychodzące w Santander Bank Polska realizowane są wcześniej niż sesje rozliczeniowe w systemie Elixir. Natomiast sesje przychodzące rozliczane później lub w momencie zamykania sesji Elixir. Godziny księgowania przelewów w Santander Bank Polska znajdują się w poniższej tabeli (stan na 20.06.2023 r.):

Godziny sesji Elixir w Santander Bank Polska
Sesje wychodzące ElixirSesje przychodzące Elixir
8:15 - I sesja Elixir po 10:30 - I sesja Elixir
12:15 - II sesja Elixir po 14:30 - II sesja Elixir
14:45 - III sesja Elixir po 17:00 - III sesja Elixir

Załóżmy, że Twój znajomy ma konto w Alior Banku i wysyła w poniedziałek na Twór rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w Santander Bank Polska przelew na kwotę 100 zł. Dyspozycja została złożona o godzinie 8:00. Najpierw środki zostaną przekazane do systemu międzybankowego w pierwszej sesji wychodzącej z Alior Banku o godzinie 8:20.

Rozrachunek tego przelewu w systemie nastąpi między godziną 10:30 a 11:00. Następnie środki trafią na Twoje konto w Santander Bank Polska najpewniej podczas drugiej sesji przychodzącej, która odbywa się po godzinie 10:30. Gdyby Twój znajomy miał rachunek w tym samym banku, to środki zostałyby przekazane w czasie rzeczywistym w ramach przelewu wewnętrznego – nawet w dni wolne od pracy.

Sesje Elixir obowiązują również w przypadku przelewów zewnętrznych do ZUS i US. Z innymi zasadami księgowania przelewów w Santander Bank Polska spotkasz się w przypadku m.in.:

 • Przelewów natychmiastowych (Express Elixir, Blue Cash) – są one realizowane w kilka sekund nawet w weekendy i święta.
 • Przelewów zagranicznych – obowiązują tu inne godziny sesji.
 • Przelewów wewnętrznych między kontami własnymi lub na inne konto w Santander Bank Polska.

Jak księgowany jest przelew zagraniczny w Santander Bank Polska?

Przelewy zagraniczne w Santander Bank Polska mogą być zlecane na rachunek odbiorcy w banku krajowym lub zagranicznym. Obowiązują tu inne zasady niż w przypadku zewnętrznych przelewów krajowych w polskiej walucie. I tak przelewy europejskie SEPA w trybie zwykłym księgowane są w następnym dniu roboczym po dniu zlecenia przelewu przez zleceniodawcę (D+1).

W przypadku pozostałych przelewów zagranicznych w walutach obcych, z wyłączeniem przelewów SEPA, są one księgowane w dni robocze w następujących terminach:

 • tryb zwykły – w drugim dniu roboczym po zleceniu przelewu zagranicznego (D+2),
 • tryb pilny (dotyczy przelewów w EUR, USD, GBP, PLN) – w następnym dniu roboczym po zleceniu przelewu (D+1),
 • tryb ekspresowy (dotyczy przelewów w EUR, USD, GBP, PLN) – w tym samym dniu roboczym, w którym został zlecony przelew (D+0).

Składając dyspozycję przelewu zagranicznego w Santander Bank Polska zwróć uwagę na dni wolne od pracy i godzinę zlecenia przelewu. Pamiętaj, również o świętach i dniach wolnych od pracy w kraju beneficjenta przelewu.

Sprawdź również, jak dzielone są opłaty za przelew zagraniczny. Możliwe są trzy warianty kosztowe:

 • Opłata dzielona (SHA) – pokrywasz koszty Santander Banku, a beneficjent przelewu pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących.
 • Opłata obciąża tylko nadawcę (OUR) – jeśli zlecasz transfer tego typu to pokrywasz koszty Santander Banku, banków pośredniczących i banku odbiorcy.
 • Opłata obciąża tylko odbiorcę (BEN) – jeśli zlecasz taki przelew to nie pokrywasz kosztów banku odbiorcy, banków pośredniczących, ani Santander Banku.

Ile kosztują przelewy w Santander Bank Polska?

Zlecając przelew w Santander Bank Polska, zwróć uwagę na koszty związane z taką operacją. Zależą one od m.in. rodzaju przelewu, kanału zlecenia, waluty czy rodzaju posiadanego konta osobistego. Sprawdziliśmy, jak prezentują się koszty wybranych przelewów dla posiadacza Konta Jakie Chcę, który ukończył 26 rok życia (stan na 21.06.2023 r., zestawienie przygotowane na podstawie tabeli opłat i prowizji dla kont osobistych):

Opłaty za wybrane przelewy w Santander Bank Polska
Typ przelewuBankowość internetowa/mobilnaPlacówka banku
Wewnętrzny na rachunek obcy w Santander Bank Polska0,00 zł10,00 zł
Wewnętrzny na rachunek własny w Santander Bank Polska0,00 zł0,00 zł
Krajowy w złotych do innego banku0,00 zł10,00 zł
Express Elixir lub Blue Cash0,00 złx
Polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym0,00 zł10,00 zł
Zagraniczny do banków zagranicznych (inny niż SEPA)0,20%; min. 20 zł; max. 200 zł0,25%; min. 28,50 zł; max. 200 zł

Jak widać, znacznie mniejsze koszty generują przelewy, które zlecisz online za pośrednictwem bankowości elektronicznej Santander internet lub aplikacji Santander mobile. Więcej szczegółów związanych z Kontem Jakie Chcę znajdziesz w rankingu kont osobistych.

Szybie przelewy w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej w Santander Bank Polska z Kontem Jakie Chcę i Kontem Select oferowane są za 0 zł (stan na 21.06.2023).

Czym różni się przelew Elixir od przelewu Express Elixir w Santander Bank Polska?

W Santander Bank Polska możesz zlecać również przelewy natychmiastowe, które realizowane są w systemie Express Elixir lub BlueCash. W obu przypadkach transfery realizowane są w trybie 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Pieniądze przekazywane są na konto odbiorcy w czasie od kilku sekund do kilku minut od zlecenia przelewu.

Aby przelew był skuteczny, bank odbiorcy również musi przyjmować transfery tego typu. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania przelewów Express Elixir znajdziesz w tabeli dostępności, która znajduje się na stronie internetowej KIR. Podobne informacje, ale dotyczące przelewów BlueCash, znajdziesz na stronie spółki Blue Media S.A.

Maksymalna kwota przelewu Express Elixir w Santander Banku wynosi 5.000 zł. Natomiast maksymalna kwota przelewu BuleCash jest czterokrotnie wyższa i wynosi 20.000 zł.

Zlecenia przelewów natychmiastowych Express Elixir i Blue Cash realizowane są wyłącznie w złotych polskich na rachunki w innych bankach krajowych. Nie obejmują one przelewów na rachunki urzędów skarbowych (US), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i organów celnych.

Jakie dane są potrzebne do przelewu w Santander Bank Polska?

Posiadając konto osobiste w Santander Bank Polska możesz zlecić przelew w bankowości Santander internet, aplikacji mobilnej lub w oddziale banku. Prawidłowa realizacja zewnętrznego przelewu wymaga posiadania konkretnych danych. W przypadku standardowego przelewu w złotych polskich na rachunek w innym krajowym banku należy wskazać:

 • numeru konta odbiorcy,
 • dane odbiorcy przelewu,
 • kwotę przelewu,
 • tytuł przelewu.

Przelew ten będzie przetwarzany w godzinach określonych przez sesje Elixir w bankach nadawcy i odbiorcy przelewu. Jeśli chcesz przekazać pieniądze szybko lub w dzień wolny od pracy, skorzystaj z przelewu natychmiastowego lub przelewu na numer telefonu. Dzięki temu środki mogą trafić do innego banku nawet w kilka sekund.

Zlecając przelew zagraniczny w banku Santander Bank Polska trzeba posiadać więcej danych niż w przypadku standardowego przelewu krajowego. W takim wariancie należy wskazać:

 • kwotę i walutę przelewu,
 • nazwę i adres odbiorcy,
 • numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN,
 • kod BIC banku odbiorcy,
 • opcję kosztową (OUR, BEN SHA),
 • numer rachunku nadawcy do rozliczenia przelewu,
 • tryb realizacji przelewu (standardowy, pilny, ekspresowy).

W przypadku przelewu europejskiego SEPA w Santander Bank Polska wymagana jest nazwa i adres odbiorcy, kwota przelewu i jego numer rachunku bankowego w formacie IBAN.

 

Źródła:

 1. https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
 2. https://www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir/
 3. https://www.santander.pl/przydatne-informacje/harmonogram-przelewow-zagranicznych
 4. https://toip.santander.pl/produkt/konto-jakie-chce

Warto wiedzieć

 • Standardowe krajowe przelewy zewnętrzne w złotych polskich realizowane są w ramach sesji Elixir. W Santander Banku przelewy przychodzące księgowane są w dni robocze podczas sesji po 10:30, 14:30 i 17:00. Natomiast sesje przelewów wychodzących odbywają się o 8:15, 12:15 i 14:45.
 • Przelew natychmiastowy w Santander Bank Polska realizowany jest w systemie Express Elixir lub BlueCash. W takim wariancie pieniądze mogą trafić na rachunek bankowy odbiorcy nawet w kilka sekund.
 • Jeśli chcesz szybko przekazać pieniądze do innego banku i ominąć system Elixir to skorzystaj z przelewu natychmiastowego lub przelewu na numer telefonu.
 • Zlecając przelew zagraniczny z opcją OUR pokrywasz koszty swojego banku, banków pośredniczących i banku odbiorcy.
 • W każdym banku przyjmującym i wysyłającym przelewy w systemie Elixir wyróżniamy po 3 sesje przychodzące i wychodzące.
 • Szczegółowe opłaty za przelewy w Santander Bank Polska znajdziesz w tabeli opłat i prowizji dla klientów indywidualnych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można przyśpieszyć przelew w Santander Bank Polska?

  Można przyspieszyć przelewy wychodzące. W przypadku przelewów w złotych polskich na rachunki krajowych banków można skorzystać m.in. z przelewu natychmiastowego lub przelewu na numer telefonu. Jeśli zlecasz przelew zagraniczny możesz wybrać tryb pilny lub ekspresowy.

 2. Kiedy dojdzie przelew wewnętrzny w Santander Bank Polska?

  Przelew wewnętrzny, który jest realizowany pomiędzy kontami prowadzonymi w tym samym banku, księgowany jest niemal natychmiastowo. Dotyczy to często zarówno przelewów własnych, jak i na konta obce prowadzone przez ten sam bank.

 3. Jak sprawdzić, kiedy dojdzie przelew?

  Trzeba sprawdzić, w jakich godzinach realizowane są sesje wychodzące i przychodzące w banku nadawcy i odbiorcy oraz w jaki dzień została złożona dyspozycja. Dotyczy to standardowych przelewów w złotych polskich na rachunki w innych bankach krajowych.

 4. O której godzinie wpływają pieniądze na konto w Santander Bank Polska?

  Jeśli mowa o przelewie krajowym w złotych polskich z innego banku, to godzinę wpływu środków na swoje konto określisz weryfikując sesje Elixir w swoim banku i banku nadawcy. Pamiętaj, że dyspozycje realizowane są wyłącznie w dni robocze.

 5. Kiedy stosowane są sesje Elixir w Santander Bank Polska?

  Santander Bank Polska stosuje sesje Elixir w trakcie rozliczania zewnętrznych przelewów w złotych polskich na rachunki w innych bankach. Pozwala to m.in. na działanie zgodnie z europejskimi wymogami oraz zbiorczą realizację dyspozycji klientów zgromadzonych w czasie pomiędzy sesjami.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments