Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Wspólny kredyt gotówkowy – kto może wziąć?

Kredyt gotówkowy można zaciągnąć samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami. Takie finansowanie często jest dużo łatwiejsze do zdobycia, a banki przychylniejszym okiem patrzą na współkredytobiorców posiadających zdolność kredytową. Sprawdź, z czym jest wspólny kredyt gotówkowy i jak go zaciągnąć krok po kroku.

Aktualna oferta banków w obszarze kredytów gotówkowych daje bardzo szerokie możliwości związane z pozyskaniem finansowania na dowolny cel niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są banki, które gotowe są pożyczyć około 200.000 zł na okres do nawet 120 miesięcy. Skorzystanie z takiej oferty wymaga jednak posiadania wysokiej zdolności kredytowej. Szansą na pozytywne rozpatrzenie wniosku może być solidny współkredytobiorca.

Z kim można wziąć kredyt gotówkowy?

Banki są bardzo elastyczne co do rodzaju więzi, które łączą przyszłych wspólnych kredytobiorców – nie ma więc wymogu, aby tacy klienci byli np. spokrewnieni. Oznacza to, że wspólny kredyt gotówkowy możesz wziąć zarówno z osobą należącą do twojej rodziny, jak i zupełnie dla ciebie obcą.  

Banki dopuszczają sytuację, gdzie kredyt będą dzielić ze sobą aż cztery osoby. Najczęściej współkredytobiorców jest jednak dwóch. 

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać kredyt ze współkredytobiorcą?

Powyższa elastyczność banków, nie oznacza jednak, że współkredytobiorcą może być każdy. Osoby biorące wspólny kredyt gotówkowy muszą posiadać odpowiednią zdolność kredytową, jednak nie musi być ona taka sama u każdego z nich.  

Współkredytobiorcy nie muszą mieć także zarobków na tym samym poziomie. Niemniej jednak, oceniając zdolność kredytową, bank sprawdzi, czy każdy z nich spłaca sumiennie swoje indywidualne zobowiązania i czy z uwagi na nie, będzie on w stanie spłacać terminowo także wspólny kredyt. 

Oprócz odpowiedniej zdolności kredytowej przyszli współkredytobiorcy muszą także spełnić inne wymagania formalne wymagane do danego kredytu, np. być w odpowiednim wieku.  

Na jaką kwotę zobowiązania można liczyć biorąc kredyt we dwie osoby?

Nie da się wskazać konkretnej kwoty kredytu gotówkowego, jaką mogą uzyskać osoby wspólnie składające wniosek. Wszystko zależy bowiem od posiadanej przez współkredytobiorców zdolności kredytowej.  

Jeśli chcesz ocenić wspólną zdolność kredytową, skorzystaj z naszego kalkulatora. Wystarczy zsumować dochód obu kredytobiorców, wpisać go w nasz formularz, a następnie wypełnić pozostałe pola. W ten sposób otrzymasz orientacyjną kwotę kredytu gotówkowego, jaka może być w zasięgu konkretnych współkredytobiorców.

Czy współkredytobiorca zwiększa szanse na otrzymanie kredytu?

Jeśli wybrana przez ciebie osoba posiada dobrą zdolność kredytową, nie ma na swoim koncie niespłaconych zobowiązań lub aktualnych zbyt wielu kredytów i pożyczek, a do tego otrzymuje regularne dochody i spełnia wymagania formalne stawiane przez bank, złożenie wspólnego wniosku o kredyt może zwiększyć twoje szanse na otrzymanie finansowania.

Z drugiej strony, jeśli twój potencjalny współkredytobiorca spłaca wysoki kredyt hipoteczny lub np. posiada zaległości w spłacie innych zobowiązań finansowych odnotowane przez bazy dłużników, wspólne złożenie wniosku nie tylko nie zwiększy twoich szans na uzyskanie finansowania, ale wręcz może je utrudnić.

Warto dobrze przemyśleć, kogo chcesz uczynić swoim współkredytobiorcą. W razie wątpliwości, warto sięgnąć do naszego kalkulatora zdolności kredytowej i sprawdzić, czy rzeczywiście złożenie wniosku o wspólny kredyt gotówkowy z kimś innym pomoże w uzyskaniu pozytywnej decyzji z banku. 

Michał Mucha Michał Mucha

Jakie obowiązki będzie pełnił współkredytobiorca?

Osoby posiadające wspólny kredyt gotówkowy odpowiadają za niego solidarnie, nawet jeśli realnie z pożyczonych środków korzysta np. tylko jeden kredytobiorca. W przypadku kredytu gotówkowego bank nie sprawdza bowiem, na jaki cel zostaną przeznaczone środki finansowe i kto rzeczywiście nimi dysponuje. 

W przypadku braku terminowych płatności rat, bank będzie dochodził więc swoich roszczeń od obu kredytobiorców, nawet jeśli udzielonym finansowaniem zarządzał wyłącznie jeden z nich. Wszelkie zwłoki z płatnością dają bankowi prawo do objęcia czynnościami windykacyjnymi obu współkredytobiorców. 

W jakich sytuacjach bank może odmówić kredytu współkredytobiorcom?

Wspomnieliśmy już,  że dobrze wybrany współkredytobiorca, może zwiększyć twoje szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego. Bank może jednak odmówić kredytu, jeśli obaj wnioskujący nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej bądź nie spełniają wymagań formalnych stawianych względem danej oferty. 

Warto także pamiętać, że w przypadku osób posiadających wspólny kredyt gotówkowy, spada indywidualna zdolność kredytowa każdego z kredytobiorców. Tym samym, mogą oni spotkać się z odmową banku, jeśli po uzyskaniu wspólnego finansowania, któryś z nich zdecyduje się złożyć wniosek np. o kredyt hipoteczny. 

Co w sytuacji, w której współkredytobiorca nie spłaca kredytu?

Zgodnie z prawem, za terminową spłatę wspólnego kredytu gotówkowego odpowiadają obaj kredytobiorcy. Jeśli jeden z nich przestanie wywiązywać się z tego obowiązku, w praktyce cała odpowiedzialność za spłatę kredytu spadnie na drugiego kredytobiorcę. Jeśli będzie on chciał uniknąć kłopotów związanych np. z windykacją, nie będzie miał wyjścia – musi wziąć na siebie spłatę całości raty. 

Czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu?

W czasie trwania umowy kredytowej dopuszczalna jest sytuacja, w której jeden z kredytobiorców wycofuje się ze swojego zobowiązania, a cała odpowiedzialność za spłatę kredytu przechodzi na drugiego ze współkredytobiorców. Takie działanie zawsze wymaga jednak zgody banku.  

Aby uzyskać przyzwolenie banku na zwolnienie jednego z kredytobiorców z odpowiedzialności za kredyt, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten powinien zawierać takie dane jak: 

 • imiona, nazwiska i numery PESEL wszystkich kredytobiorców, 
 • numer umowy kredytu i datę jej zawarcia, 
 • dane kredytobiorcy (imię, nazwisko, PESEL), który ma być zwolniony z kredytu. 

Co ważne, wniosek powinien zawierać także uzasadnienie, dlaczego bank powinien przychylić się do prośby współkredytobiorców oraz dane niezbędne do oszacowania zdolności kredytowej osoby, która przejmuje całość zobowiązania kredytowego.  

Odpowiedni formularz powinien być dostępny na stronie internetowej banku. Zwykle należy go pobrać, wypełnić i dostarczyć do banku osobiście. 

Czy poręczyciel i współkredytobiorca oznacza to samo?

W przypadku wspólnego kredytu gotówkowego każdy ze współkredytobiorców może korzystać z udostępnionych przez bank środków i odpowiada w takim samym stopniu za spłatę zobowiązania. Poręczając kredyt nie masz dostępu do otrzymanych od banków funduszy, a za spłatę kredytu odpowiadasz dopiero wtedy, gdy jego właściciel z jakichś przyczyn nie jest w stanie spłacać swojego zobowiązania. W takim wypadku trzeba więc będzie uregulować dług za niego. 

Jakie są wady i zalety wspólnego kredytu gotówkowego?

Wspólny kredyt gotówkowy niewątpliwie ma wiele zalet. Najważniejsza z nich to zwiększenie szansy na zdobycie finansowania – zdolność kredytowa dwóch osób zwykle jest dużo wyższa niż w przypadku kredytobiorcy składającego wniosek kredytowy samodzielnie.

 • Dodatkowo, dzielenie spłaty raty kredytu ze współkredytobiorcą nie obciąża tak mocno domowego budżetu jak w przypadku indywidualnej spłaty kredytu.
 • W przypadku przejściowych problemów finansowych często można też liczyć na pomoc drugiej osoby, która przez jakiś czas może wziąć na siebie spłatę całego zobowiązania. 

Niestety, wspólny kredyt gotówkowy ma także swoje wady. Jeśli przykładowo twój kredytowy wspólnik okaże się nie być tak sumienny jak się wydawało, spłata kredytu może całkowicie spaść na twoje barki. Warto więc dobrze zastanowić się, czy naprawdę chcesz podejmować takie zobowiązania z daną osobą. 

Czy warto brać wspólny kredyt gotówkowy?

O wspólny kredyt gotówkowy na pewno warto starać się, gdy wnioskujesz o wyższą kwotę zobowiązania, ale twoja zdolność kredytowa jest niewystarczająca, aby uzyskać takie finansowanie. W takim przypadku współkredytobiorca posiadający dobrą zdolność kredytową może zwiększyć twoje szanse na otrzymanie kredytu. 

Wspólny kredyt gotówkowy to także mniejsze obciążenie dla domowego budżetu, dlatego może być bezpieczniejszym rozwiązaniem niż zaciągnięcie kredytu w pojedynkę. 

Warto wiedzieć

 1. Osoby posiadające wspólny kredyt gotówkowy odpowiadają za jego spłatę w takim samym stopniu, niezależnie do tego czy z otrzymanych środków korzysta każdy z nich, czy tylko jedna osoba. 
 2. Wspólny kredyt gotówkowy można zaciągnąć z dowolną osobą, która posiada odpowiednią zdolność kredytową i spełni wymagania formalne stawiane przez bank. 
 3. Aby sprawdzić, jaką kwotę można orientacyjnie pożyczyć z inną osobą, warto skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. 
 4. Banki dopuszczają możliwość rezygnacji z kredytu przez jednego ze współkredytobiorców i przeniesienie całości zobowiązania na pozostałych kredytobiorców wymienionych w umowie. 
 5. W sytuacji, gdy jeden z kredytobiorców nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, konsekwencje np. w postaci windykacji mogą dotknąć każdego ze współkredytobiorców. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym się różni kredyt dla małżeństw od kredytu dla współkredytobiorców?

  W praktyce między pojęciami “kredyt dla małżeństw”, a “kredyt dla współkredytobiorców” nie ma żadnej różnicy. Bank najbardziej interesuje kondycja finansowa osób ubiegających się o finansowanie, a nie ich relacje czy stopień pokrewieństwa.  

 2. Jakie produkty finansowe można otrzymać ze współkredytobiorcą?

  Jak sama nazwa wskazuje, ze współkredytobiorcą można ubiegać się o różnego rodzaju kredyty. Wśród najbardziej popularnych rozwiązań wymienić można kredyty gotówkowe i hipoteczne. Rzadziej kredyty samochodowe.  

 3. Czy wniosek o wspólny kredyt gotówkowy można złożyć online?

  Wszystko zależy od oferty i procedur konkretnego banku. Przy kredytach na niewielkie kwoty, z krótkim okresem spłaty, możliwe jest złożenie wspólnego wniosku przez internet. Kiedy potencjalna kwota zobowiązania jest znaczna, to może pojawić się konieczność odwiedzenia oddziału banku.  

 4. Czy można wziąć wspólny kredyt mając rozdzielność majątkową?

  Tak, rozdzielność majątkowa nie stoi na przeszkodzie, aby dwie osoby mogły zaciągnąć wspólny kredyt gotówkowy. W żadnym wypadku nie chroni ona jednak przed odpowiedzialnością za spłatę zadłużenia, kiedy współkredytobiorca przestanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. 

 5. Kim jest żyrant kredytu?

  Żyrant kredytu to inna nazwa poręczyciela kredytu. Żyrant własnym podpisem potwierdza, że bierze na siebie spłatę zobowiązania w przypadku, gdy dany kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać go samodzielnie. Żyrant nie korzysta ze środków pożyczonych od banku.

 6. Czy można wziąć kredyt gotówkowy w 2 osoby?

  Można wziąć w banku wspólny kredyt z członkiem rodziny, partnerem lub przyjacielem. Banki nie stawiają tu większych ograniczeń, a nawet przychylniejszym okiem rozpatrują wnioski, w których każdy ze współkredytobiorców ma bardzo dobrą zdolność kredytową

 7. Czy małżeństwo ma większe szanse na kredyt gotówkowy?

  To zależy od indywidualnej sytuacji finansowej każdego ze współmałżonków. Co prawda mogą prowadzić oni wspólne gospodarstwo domowe, ale jedno z nich może mieć np. wątpliwą historię kredytową, co może zmniejszyć szansę na wspólny kredyt gotówkowy

PORÓWNAJ KREDYTY
Katarzyna Gaweł
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments