Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Depozyt notarialny – ile kosztuje i przed czym chroni?

Czym jest depozyt notarialny? W jaki sposób działa i jakie są jego koszty? Kto może go założyć i dlaczego warto to zrobić? O tym wszystkim przeczytasz w niniejszym artykule.

Przekazanie pieniędzy do depozytu notarialnego jest mało znanym sposobem na to, by realnie zabezpieczyć swoją transakcję. Z punktu widzenia prawnego – jest to rozwiązanie wyjątkowo skuteczne, które warto znać w momencie dokonywania większych przelewów, bądź potencjalnego zaistnienia sporów sądowych. W Polsce, depozytem notarialnym jest najczęściej czynność, która przy udziale notariusza doprowadza do zabezpieczenia transakcji związanych z sprzedażą nieruchomości. Jak to działa w praktyce?

Czym jest i jak działa depozyt notarialny?

Wiele osób zastanawia się czym jest depozyt notarialny. W praktyce najczęściej jest on specjalnym środkiem ochrony prawnej, który wykorzystuje się do tego, by zabezpieczyć transakcję dotyczącą sprzedaży nieruchomości. To pewnego rodzaju gwarancja dla obu stron transakcji.

Rola notariusza jest kluczowa w tworzeniu takiej formy depozytu. To on jest odpowiedzialny za przetwarzanie i przechowywanie środków na specjalnym koncie bankowym oraz za ich zwolnienie wskazanej osobie, bądź jej następcy prawnemu, gdy spełnione zostaną określone warunki. Warto znać instytucję depozytu notarialnego, gdyż zapewnia ona ochronę zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego nieruchomość.

Jak skorzystać z depozytu notarialnego?

Depozyt notarialny jest procesem formalizowanym w kancelarii notarialnej, gdzie sporządza się protokół w formie aktu notarialnego. Powyższy protokół zawiera kluczowe informacje, takie jak:

 • data przyjęcia depozytu,
 • identyfikacja osoby wpłacającej depozyt,
 • planowana data wydania depozytu,
 • pełne dane osoby, która ma odebrać depozyt, w tym imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Warunki, na jakich ma nastąpić wypłata depozytu, są zawarte w protokole i muszą być sformułowane w sposób jednoznaczny, bez miejsca na różnorodne interpretacje.

Jak ustanowić depozyt notarialny krok po kroku?

Jeżeli zależy Ci na tym by profesjonalnie i bez zbędnej zwłoki ustanowić depozyt notarialny, to:

 • Wybierz notariusza, który ma doświadczenie w tym temacie.
 • Przygotuj na spotkanie wszelkie dokumenty takie jak dowód tożsamości, umowa kupna-sprzedaży (jeśli tego dotyczy czynność) oraz inne dokumenty związane z przedmiotem depozytu.
 • Upewnij się, że masz dostęp do środków, które mają zostać zdeponowane.

Jak przebiega sporządzenie protokołu depozytu w formie aktu notarialnego?

Gdy zbierzesz wszelkie dokumenty, to w kancelarii notariusz sporządzi protokół w formie aktu notarialnego, który będzie zawierał wszystkie kluczowe informacje, takie jak:

 • data przyjęcia depozytu,
 • tożsamość stron,
 • warunki wydania depozytu,
 • dane osoby odbierającej depozyt.

Gdy wszelkie informacje zostaną potwierdzone – notariusz przyjmie środki, bądź zażąda ich przekazania na wskazany przez niego rachunek bankowy.

W depozycie notarialnym można przechowywać środki w walucie polskiej lub obcej, a nawet papiery wartościowe. Pamiętaj, że w celu wydania depozytu osobie wskazanej, najpierw muszą zrealizować się przesłanki z treści protokołu aktu notarialnego.

Przed czym chroni depozyt notarialny?

Depozyt notarialny warto wybrać, gdy istnieje potrzeba bezpiecznego przechowywania dokumentów, pieniędzy lub wartościowych przedmiotów, zwłaszcza w sytuacjach wymagających potwierdzenia ich autentyczności i stanu przez neutralną stronę. Wybór depozytu notarialnego może również zminimalizować ryzyko sporów i nieporozumień, zapewniając profesjonalne i rzetelne zarządzanie przechowywanymi przedmiotami.

Co można przechowywać w ramach depozytu notarialnego?

Depozyt notarialny to nie tylko bezpieczna forma przechowywania środków finansowych, ale także cenny mechanizm zabezpieczający wartościowe dokumenty związane z transakcjami z nieruchomościami.

W ramach depozytu notarialnego można zdeponować różne rodzaje aktywów, w tym:

 • papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje czy certyfikaty inwestycyjne
 • walutę polską
 • walutę obcą

Decydując się na zdeponowanie konkretnych aktywów, warto zwrócić uwagę na pewne zagadnienia. Na przykład, jeśli chodzi o papiery wartościowe, trzeba mieć na uwadze ich wartość nominalną, a także fakt, że zmienia się ona w czasie. To oznacza, że wartość depozytu notarialnego może się zmniejszyć lub zwiększyć, co wpłynie na zasadę wypłaty depozytu. Zasady dotyczące wahania kursu waluty są takie same, jak w przypadku wahania kursu papierów wartościowych.

Ile kosztuje depozyt notarialny?

Koszt depozytu notarialnego Polsce jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. dotyczące maksymalnych stawek taksy notarialnej. Koszty te są zależne od kwoty, która ma zostać zdeponowana i są wyliczane na podstawie określonych stawek.

Koszt depozytu notarialnego

Dla różnych przedziałów kwotowych cena, którą musimy przygotować na poczet depozytu notarialnego przedstawia się następująco:

 • Do 3000 zł, koszt wynosi 100 zł pomnożone przez połowę,
 • Od 3001 zł do 10 000 zł, koszt to 100 zł plus 3% od kwoty powyżej 3000 zł, pomnożone przez połowę,
 • Od 10 001 zł do 30 000 zł, koszt to 310 zł plus 2% od kwoty powyżej 10 000 zł, pomnożone przez połowę,
 • Od 30 001 zł do 60 000 zł, koszt to 710 zł plus 1% od kwoty powyżej 30 000 zł, pomnożone przez połowę,
 • Od 60 001 zł do 1 000 000 zł, koszt to 1010 zł plus 0,4% od kwoty powyżej 60 000 zł, pomnożone przez połowę,
 • Od 1 000 001 zł do 2 000 000 zł, koszt to 4770 zł plus 0,2% od kwoty powyżej 1 000 000 zł, pomnożone przez połowę,
 • Powyżej 2 000 000 zł, koszt wynosi 6770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł pomnożone przez połowę. W przypadku transakcji między osobami z I grupy podatkowej, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn z 28 lipca 1983 r., maksymalny koszt to 7500 zł pomnożone przez połowę.

Oprócz tych kosztów, do taksy notarialnej (wynagrodzenia notariusza) dodaje się 23% podatku VAT oraz ewentualny koszt taksy notarialnej za wypisy aktu notarialnego, który wynosi 6,00 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Kiedy stosuje się depozyt u notariusza?

Depozyt u notariusza stosuje się w różnych sytuacjach prawnych, gdzie należy zabezpieczyć interesy obu stron umowy. Najczęściej będą to:

 • Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości.
 • Zabezpieczenie wykonania umowy.
 • Przechowywanie ważnych dokumentów.
 • Transakcje międzynarodowe.
 • Zabezpieczenie spadku (szczególnie, gdy dziedziczy małoletni).

W każdym przypadku, depozyt notarialny zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa i zaufania, umożliwiając stronom skupienie się na meritum transakcji, a nie na obawach związanych z bezpieczeństwem środków czy dokumentów.

Depozyt notarialny – jakie dokumenty są potrzebne?

Żeby zapewnić prawidłowe sporządzenie protokołu depozytu notarialnego należy przygotować poniższe informacje:

 • imiona stron,
 • nazwisko,
 • imiona rodziców (ojca i matki),
 • numer PESEL,
 • data i miejsce urodzenia,
 • aktualny stan cywilny (np. panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec),
 • adres zameldowania/zamieszkania (ewentualny inny adres do korespondencji, jeśli różni się od adresu zamieszkania, czy zameldowania),
 • typ i numer dokumentu tożsamości (takiego jak dowód osobisty, paszport, karta pobytu itp.), a także data jego wygaśnięcia,
 • obywatelstwo.

Ważne jest także określenie osoby uprawnionej do odbioru depozytu, wraz z jej danymi osobowymi i warunkami, które muszą być spełnione, aby depozyt mógł zostać odebrany oraz oszacowanie wartości papierów wartościowych lub określenie kwoty pieniędzy, które mają zostać zdeponowane.

Jakie korzyści daje depozyt notarialny?

Strony uczestniczące w transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, które decydują się na ustanowienie depozytu notarialnego, mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa w odniesieniu do całego procesu transakcji. Bez wątpienia wynika ono z kilku kluczowych aspektów:

 • Nadzór notariusza: Podczas wykonywania czynności notarialnych związanych z wpłatą odpowiedniej sumy na depozyt, strony mogą być pewne, że ich interesy są odpowiednio chronione przez notariusza. Notariusz w tym wypadku działa jako osoba zaufania publicznego.
 • Specjalne konto bankowe: Środki wpłacone na depozyt są przechowywane na dedykowanym koncie bankowym prowadzonym przez notariusza, co dodatkowo zwiększa ich bezpieczeństwo.
 • Ochrona interesów obu stron: Depozyt notarialny chroni interesy zarówno sprzedającego, jak i kupującego nieruchomość, zabezpieczając obie strony przed ewentualnymi nieprawidłowościami.
 • Bezpieczeństwo ceny sprzedaży: Cena sprzedaży lub jej część jest przechowywana na rachunku notariusza, który jako osoba zaufania publicznego, gwarantuje bezpieczeństwo tej części transakcji.
 • Ochrona przed zajęciem: Depozyt notarialny zaksięgowany na rachunku bankowym nie jest narażony na zajęcie z żadnego tytułu. Jeśli transakcja sprzedaży nieruchomości nie zostanie sfinalizowana, notariusz przelewa środki na rachunek wskazany przez kupującego.

Wszystkie te elementy razem tworzą kompleksowy system zabezpieczeń, który znacząco podnosi poziom zaufania i komfortu stron uczestniczących w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, czyniąc depozyt notarialny kluczowym narzędziem w tym procesie.

Czy depozyt notarialny jest bezpieczny?

Ryzyko utraty depozytu notarialnego w praktyce nie istnieje. Depozyt notarialny jest bezpiecznym rozwiązaniem, które znalazło zastosowanie w wielu aspektach prawa. Funkcjonowania depozytu notarialnego regulują określone przepisy, które gwarantują, że pieniądze trafiające do depozytu są odpowiednio chronione.

Instytucja depozytu notarialnego działa na zasadach przejrzystości i zaufania, a wydanie depozytu następuje tylko po spełnieniu określonych warunków.

Kiedy warto zdecydować się na depozyt notarialny?

Depozyt notarialny warto wybrać, gdy istnieje potrzeba bezpiecznego przechowywania dokumentów, pieniędzy lub wartościowych przedmiotów, zwłaszcza w sytuacjach wymagających potwierdzenia ich autentyczności i stanu przez neutralną stronę. Jest to szczególnie przydatne w trakcie skomplikowanych transakcji prawnych, gdzie oba podmioty mogą chcieć gwarancję, że pewne warunki zostaną spełnione przed przekazaniem ruchomości/nieruchomości.

Wybór depozytu notarialnego może również zminimalizować ryzyko sporów i nieporozumień, zapewniając profesjonalne i rzetelne zarządzanie przechowywanymi przedmiotami.

Czy depozyt notarialny podlega egzekucji komorniczej?

Według obecnie istniejących przepisów procedury cywilnej – depozyt notarialny, który znajduje się na rachunku bankowym notariusza nie podlega egzekucji. Wynika to z faktu, że organ egzekucyjny nie ma możliwości zajęcia rachunku bankowego osoby trzeciej (w tym wypadku notariusza).

Ponadto według umowy i samej konstrukcji depozytu – notariusz może go wydać określonej osobie po spełnieniu konkretnych przesłanek. Nie zmienia to faktu, że taki depozyt jest określony na dany czas. W praktyce znaczy to, że depozyt notarialny w pewnym momencie wygasa. Od tej chwili dłużnik ma otrzymać wierzytelność od notariusza (środki wpłacone na depozyt). W związku z tym komornik będzie mieć możliwość jej zajęcia w trybie art. 896 kpc.

Powyższa treść nie ma charakteru porady prawnej, a jest jedynie subiektywną oceną stanu faktycznego przez autora.

Warto wiedzieć

 1. Depozyt notarialny ma prawo przyjąć nie tylko osoba na rzecz której został on ustanowiony, lecz także następca prawny.
 2. Depozyt notarialny, to specjalny rodzaj zabezpieczenia dokumentów, pieniędzy lub wartościowych przedmiotów przez notariusza.
 3. Notariusz, jako osoba publiczna, gwarantuje bezstronność i rzetelność w procesie przechowywania depozytu, co zwiększa zaufanie stron transakcji.
 4. Korzystanie z depozytu notarialnego może wiązać się z określonymi opłatami, które są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa.
 5. Depozyt notarialny jest dostępny dla różnych stron, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.
 6. Przechowywanie przedmiotów w depozycie notarialnym zapewnia dodatkową ochronę prawną, ponieważ notariusz potwierdza ich stan i zawartość, co może być kluczowe w przypadku ewentualnych sporów sądowych.

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy depozyt notarialny jest oprocentowany?

  Zazwyczaj depozyt notarialny nie jest oprocentowany. Jest to zabezpieczenie środków, a nie forma inwestycji, więc zwykle nie generuje odsetek. Warto jednak skonsultować się z notariuszem, ponieważ mogą istnieć wyjątkowe okoliczności lub regulacje prawne, które zmienią ten stan rzeczy.

 2. Kto płaci za depozyt u notariusza?

  Koszty związane z ustanowieniem depozytu notarialnego zwykle pokrywa strona, która go inicjuje. Powyższa kwestia może być przedmiotem negocjacji między stronami. W przypadku transakcji kupna-sprzedaży, koszty te mogą być podzielone między kupującego i sprzedającego zgodnie z umową. 

 3. Czy depozyt u notariusza jest bezpieczny?

  Tak, depozyt u notariusza jest uważany za bardzo bezpieczny. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, a środki są przechowywane na specjalnym, odrębnym rachunku bankowym, którym notariusz nie może dowolnie dysponować. Proces jest również regulowany przez prawo, co dodatkowo zwiększa ochronę kapitału. 

 4. Czy notariusz może przechowywać pieniądze?

  Tak, notariusz może przechowywać pieniądze w ramach depozytu notarialnego. Pieniądze te są przechowywane na specjalnym rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie do celów depozytowych i są zabezpieczone zgodnie z obowiązującym prawem. 

 5. Czy komornik może zająć depozyt notarialny?

  Depozyt notarialny jest zazwyczaj chroniony przed egzekucją komorniczą, ponieważ jest odrębnym i nienaruszalnym rachunkiem, który służy określonemu celowi. Niemniej jednak pamiętajmy, że depozyt ma ustalony czas trwania, a po jego wygaśnięciu – środki te stają się wierzytelnością, która komornik może zająć. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments