Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Wniosek o wykreślenie hipoteki – jak wypełnić wniosek?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, to proces, który pozwala na pozbycie się wszelkich obciążeń prawnych na danej nieruchomości. Kiedy jednak można to zrobić? W jaki sposób złożyć wniosek? O tym piszemy poniżej!

Zakończenie hipoteki zawsze wiąże się z istotnymi momentami w życiu każdego człowieka. Koniec w spłacie zadłużenia, decyzja o przekształceniu swojego zobowiązania, czy nawet nabycie nieruchomości na skutek licytacji komorniczej – to elementy które sprawią, że konieczne będzie wypełnienie wniosku, a następnie – wykreślenie wpisu z księgi wieczystej danej nieruchomości. Jak skutecznie złożyć wniosek o zmianę danego stosunku prawnego?

Kiedy można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Proces złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej występuje w trzech głównych przypadkach:

 • całkowitej spłaty kredytu hipotecznego,
 • przeprowadzeniu refinansowania dotychczasowego kredytu hipotecznego,
 • zanim sprzedamy nieruchomość.

Spłata kredytu hipotecznego, a wykreślenie hipoteki z KW

Po spłacie kredytu hipotecznego, wielu ludzi odczuwa ogromną ulgę. Przecież po wielu latach, w końcu nie musimy już martwić się o regularne spłacanie naszego zadłużenia. Jednak z perspektywy własnego komfortu psychicznego warto bezzwłocznie zająć się usuwaniem nieaktualnych wpisów z księgi wieczystej. W rzeczywistości, dbanie o to, aby stan księgi wieczystej odzwierciedlał rzeczywisty stan naszej nieruchomości, jest naszym obowiązkiem. Dlatego lepiej jest złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jak najszybciej. Jest to szczególnie istotne, gdy planujemy jakąkolwiek sprzedaż tej części majątku.

Refinansowanie kredytu a wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku to często mądra decyzja. Refinansowanie kredytu ma potencjał obniżenia RRSO i ogólnych kosztów, co często prowadzi do znaczących oszczędności, liczonych w tysiącach złotych. W praktyce refinansowanie polega na spłacie istniejącego kredytu i zaciągnięciu nowego. W związku z tym procesem konieczne jest usunięcie hipoteki ustanowionej przez poprzedni bank. Jednocześnie nowy kredytodawca wprowadza swój wpis do księgi wieczystej.

Wykreślenie hipoteki z KW a zakup obciążonej nieruchomości

Podczas procesu kupna lub sprzedaży nieruchomości, która jest obciążona hipoteką, istnieje również obowiązek usunięcia wpisu z księgi wieczystej. Warto pamiętać o istnieniu promesy bankowej dotyczącej wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. W promesie bankowej zawarte są informacje dotyczące całkowitej kwoty pozostałego zadłużenia. Dodatkowo, znajdziemy tam numer konta, na które należy dokonać spłaty hipoteki. Pierwszą rzeczą, jaką pokrywa sprzedawca, jest spłata pozostałego zadłużenia hipotecznego. Wszystkie pozostałe środki przekazywane są sprzedającemu.

Kto może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

W teorii, zarówno kredytobiorca, jak i wierzyciel hipoteczny mogą ubiegać się o usunięcie wpisu z księgi wieczystej. Jednakże w praktyce, procedury formalne zwykle są prowadzone przez właściciela nieruchomości, a bank nie podejmuje bezpośrednich działań w tym zakresie.

Na początku kredytobiorca musi uzyskać pisemne oświadczenie wierzyciela hipotecznego o spłacie zobowiązania i możliwości wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Aby to zrobić, musi złożyć stosowny wniosek w banku. Gdy posiada już taką pisemną zgodę – konieczne jest przeprowadzenie formalności w sądzie wieczystoksięgowym.

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Kiedy już posiadamy oficjalną zgodę z banku, możemy udać się do miejscowego sądu wieczystoksięgowego. Sprawą będzie zajmować się właściwy miejscowo sąd. W praktyce jest to sąd rejonowy przy miejscu położenia nieruchomości. W tym właśnie sądzie znajdują się księgi wieczyste dla twojej nieruchomości.

Wniosek o wykreślenie hipoteki powinien składać się z formularza KW-WPIS. Druk znajdziemy np. w budynku sądu. W sekcji ,,wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki” należy wskazać, że chcemy wykreślenia hipoteki umownej. Najczęściej ma to miejsce po prostu po spłacie wierzytelności.

Jakie informacje podać do wniosku KW – WPIS?

Wykreślenie hipoteki umownej nastąpi na skutek uzyskania stosownej zgody wierzyciela i złożenia wniosku. Niemniej jednak musimy w naszym dokumencie zawrzeć również takie informacje jak:

 • dane osobowe,
 • dane adresowe,
 • dane kontaktowe.

Dodatkowo, w formularzu musimy podać numer księgi wieczystej oraz numer potwierdzenia od banku. Warto również uwzględnić dane banku jako uczestnika postępowania. Co ważne – wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej musi być podpisany. Wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą podpisać ten dokument. To kluczowe, ponieważ brak podpisów może uniemożliwić pozytywne rozpatrzenie wniosku o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej.

Jakie dokumenty są potrzebne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej?

Procedura złożenia wniosku o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej odbywa się w sądzie rejonowym, w dziale zajmującym się księgami wieczystymi. Do uzyskania tego celu będziemy potrzebować trzech kluczowych dokumentów:

 • Zgoda banku na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej, czyli tzw. kwit mazalny.
 • Wniosek do sądu o usunięcie hipoteki, znany jako KW-WPIS.
 • Dowód opłacenia wymaganej opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki umownej.

Najlepiej przygotować dwie kopie każdego z tych dokumentów. Jedne zostaną złożone w sądzie rejonowym, a drugie będą przechowywane przez nas samych.

Jak uzyskać zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Prawo działa dosyć precyzyjnie w tym zakresie. Co do zasady – gdy właściciel nieruchomości wywiązuje się ze swoich obowiązków i spłaca całkowicie kredyt hipoteczny, wierzyciel nie może utrudniać procesu usunięcia hipoteki z księgi wieczystej. Zazwyczaj otrzymujemy zgodę wierzyciela bez większych problemów podczas procedury usunięcia hipoteki. Jednakże, w rzadkich przypadkach, mogą pojawić się trudności z aktualizacją stanu księgi wieczystej.

Jakie są przyczyny braku wykreślenia hipoteki?

Największym problemem w przypadku ksiąg wieczystych jest składanie wniosków z opóźnieniem przez interesanta. Niestety w takiej sytuacji może się okazać, że bank, w którym kredyt został zaciągnięty, już nie istnieje. W takich przypadkach odpowiedzialność za rozwiązanie problemu spoczywa na właścicielu nieruchomości, który powinien skontaktować się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest instytucją w pełni kontrolowaną przez państwo.

BGK w pewnym zakresie może przejąć obowiązki zlikwidowanych banków komercyjnych. Jednakże, nie zawsze wszystkie kwestie można załatwić w BGK. Czasami konieczne jest nawet złożenie sprawy sądowej w celu uzgodnienia treści księgi wieczystej. Dlatego tak ważne jest, aby składać wniosek o usunięcie hipoteki bezzwłocznie, zaraz po spłacie zobowiązania hipotecznego.

Brak zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki – co zrobić w takiej sytuacji?

Mimo że ustawa o księgach wieczystych i hipotece nakłada na wierzyciela obowiązek podjęcia działań umożliwiających usunięcie hipoteki z księgi wieczystej, istnieją różne sytuacje, w których może on zwlekać z wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.

Życie pokazało, że na rynku istnieje wiele nieruchomości na których widnieje obciążenie w KW pomimo spłaty kredytu. Dodatkowo – często też banki, które pełniły rolę wierzycieli w takich postępowaniach już dawno nie istnieją, co jeszcze bardziej utrudnia wszelkie procedury.

Proces sądowy

Niezależnie od sytuacji – właściciel nieruchomości powinien dążyć do usunięcia wszelkich niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w treści księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

Stan prawa nieruchomości jest określany przez wpisy w Dziale II, III i IV księgi wieczystej, a nie przez wpisy w Dziale I księgi wieczystej. Usunięcie hipoteki z księgi wieczystej wymaga udowodnienia sądowi wieczystoksięgowemu, że wierzytelność została spłacona.

Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługuje prawo do wpisu w księdze wieczystej, może wnieść sprawę sądową w celu uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Co zrobić, gdy bank, w którym zaciągnąłem kredyt hipoteczny przestał istnieć?

Jeśli natomiast w księdze wieczystej w Dziale IV znajduje się wpis o hipotece, która wygasła, a wierzyciel nie istnieje lub zmienił nazwę, właściciel nieruchomości powinien skontaktować się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jest to kompetentny podmiot, który wydaje oświadczenia w zakresie możliwości usunięcia wpisów w Działach III i IV ksiąg wieczystych lub pozostałych zbiorach dokumentów.

Pamiętaj, że BGK ma uprawnienia do wydawania oświadczeń umożliwiających usunięcie hipoteki, właściwie tylko jeśli wierzycielem był bank. W praktyce zatem, jeśli hipoteka była ustanowiona na rzecz osoby fizycznej, które zmarła, to jedyną możliwością ustalenia stanu prawnego nieruchomości będzie proces sądowy.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – krok po kroku

Jeżeli chcesz dokonać wykreślenia hipoteki, należy wypełnić formularz o wykreślenie hipoteki, który jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Możesz go także znaleźć we właściwym miejscowo sądzie rejonowym. Następnie, na pierwszej stronie formularza należy dokonać następujących wpisów:

 • W punkcie nr 1, wprowadź nazwę sądu rejonowego, który jest odpowiedzialny za uzgodnienie treści księgi wieczystej.
 • W punkcie nr 2, wprowadź informację dotyczącą wydziału sądu, który prowadzi księgę wieczystą.
 • W punkcie nr 3, wprowadź numer księgi wieczystej, który jest związany z nieruchomością, dla której wnioskujesz o wykreślenie hipoteki.

Jak wypełnić drugą stronę formularza KW – WPIS?

Na drugiej stronie formularza, należy wykonać następujące kroki:

 • W rubryce „wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki,” zaznacz „X” przy odpowiednim polu, które wskazuje na to, że jest to wniosek o wykreślenie hipoteki.
 • Następnie, w polu nr 7, wprowadź szczegółowy opis wniosku o wykreślenie hipoteki. Podaj informacje dotyczące rodzaju hipoteki. Najczęściej dotyczą one tego, czy masz do czynienia z hipoteką umowną, kaucyjną etc. Wskaż kwoty hipoteki oraz nazwę wierzyciela (banku), na rzecz którego hipoteka została początkowo wpisana.
 • Pozostałe pola na tej stronie należy przekreślić, ponieważ nie są one potrzebne w przypadku wniosku o wykreślenie hipoteki.

Trzecia strona formularza powinna zawierać twoje dane adresowe oraz dane uczestników postępowania, w tym wierzyciela oraz wszelkich współwłaścicieli nieruchomości. Na czwartej stronie przekreśl pola od 57 do 80 (o ile nie ma dwóch wnioskodawców). W polach 81-83 – podaj liczbę załączników ,,0″. Do wniosku załącz list mazalny i ureguluj opłatę w kwocie 100 złotych. Wpisz informacje o załączonych dokumentach w polach 83-88 (np. list mazalny). Na koniec podpisz dokument własnoręcznie i tyle!

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Opłata za usunięcie hipoteki z księgi wieczystej wynosi 100 zł. Jest obowiązkowa. Dowód uiszczenia opłaty sądowej eliminuje potencjalne braki formalne. Warto podkreślić, że opłata dotyczy wykreślenia hipoteki w każdej jej formie. Możesz ją uiścić na kilka sposobów:

Płatność w kasie sądu

Możesz udać się osobiście do kasy sądu i dokonać opłaty. Należy jednak pamiętać, że kasa jest otwarta tylko w określonych godzinach.

Przelew bankowy

Prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem może być dokonanie standardowego przelewu bankowego. W tytule przelewu koniecznie powinno znaleźć się hasło „wykreślenie hipoteki” oraz numer księgi wieczystej.

Elektroniczny znaczek opłaty sądowej

Istnieje również opcja korzystania z elektronicznego znaczka opłaty sądowej. Możesz go nabyć w kasie sądu lub za pomocą portali internetowych Ministerstwa Finansów. Po zakupie elektronicznego znaczka, otrzymasz oznaczenie, które musisz wydrukować i dołączyć do wniosku o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej.

Dlaczego warto złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki w wydziale ksiąg wieczystych?

Usunięcie hipoteki z księgi wieczystej to nasza odpowiedzialność jako właścicieli nieruchomości. Pozwala to zagwarantować zgodność stanu prawnego danego majątku ze stanem rzeczywistym. Nie zapominajmy także o komforcie psychicznym, który bez wątpienia jest istotny z punktu widzenia spłacania wieloletniego zobowiązania.

Warto złożyć wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości jak najszybciej, ponieważ wtedy procedura jest najprostsza i najszybsza. Jeśli odkładamy to na później, mogą pojawić się dodatkowe formalności. Czasami może być konieczny kontakt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego lub nawet wszczęcie postępowania sądowego. Szybko złożony wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej ma także praktyczne korzyści. Po przeprowadzeniu tej procedury zyskamy większą swobodę w sprzedaży nieruchomości, co jest szczególnie istotne dla potencjalnego nabywcy.

Jak sprawdzić czy sąd wykreślił hipotekę z księgi wieczystej?

Właściciel lokalu może łatwo zweryfikować tę informację korzystając z internetowego systemu Elektronicznej Księgi Wieczystej. Wystarczy, że poda numer księgi, aby bezpłatnie przejrzeć ją online.

Warto wiedzieć

 1. Hipotekę można wykreślić z księgi wieczystej tylko wtedy, gdy wszelkie zobowiązania związane z nią zostały spłacone w całości. Wierzyciel lub organ prawny muszą potwierdzić spłatę tychże zobowiązań.
 2. Jeśli wierzyciel hipoteczny nie wyrazi zgody na wykreślenie hipoteki, może być konieczne skierowanie sprawy do sądu. Zgoda wierzyciela jest kluczowym elementem usunięcia wpisu hipoteki.
 3. Procedura usunięcia hipoteki rozpoczyna się od złożenia wniosku o jej wykreślenie do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego. Właściwym miejscowo jest sąd rejonowy przy którym położona jest nieruchomość.
 4. Należy pamiętać o kosztach związanych z procesem wykreślenia hipoteki, takich jak opłaty notarialne czy sądowe.
 5. Wpłać opłatę sądową wraz ze złożeniem wniosku, gdyż jej brak spowoduje, że nie będzie on skutecznie rozpatrywany.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej online?

  Niemożliwe jest złożenie wniosku o usunięcie hipoteki za pośrednictwem internetu. Jednakże istnieje możliwość dokonania opłaty sądowej przez internet. Wniosek trzeba złożyć osobiście w sądzie rejonowym w dziale ksiąg wieczystych. 

 2. Ile wynosi opłata za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

  Opłata od wniosku i wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wynosi 100 złotych. 

 3. Jak wykreślić hipotekę po spłacie kredytu?

  Proces ten rozpoczyna się od momentu uregulowania zadłużenia. Kolejnym krokiem jest uzyskanie od wierzyciela listu mazalnego przez kredytobiorcę. Następnie, trzeba pozyskać odpowiedni formularz wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (oznaczony jako KW-WPIS), który można otrzymać osobiście z kancelarii sądowej lub pobrać go ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podaj w nim podstawowe informacje, w tym dane uczestnika postępowania, numer KW, list mazalny etc. Nie zapomnij o dokonaniu opłaty sądowej. 

 4. Kto może wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

  W zasadzie, wniosek o usunięcie wpisu z księgi wieczystej może być złożony zarówno przez osobę zadłużoną (kredytobiorcę), jak i przez instytucję udzielającą hipoteki (wierzyciela hipotecznego). W rzeczywistości jednak, to właściciel nieruchomości zajmuje się głównie kwestiami formalnymi związanymi z tym procesem, a bank nie angażuje się bezpośrednio w te działania. Jedyne co robi, to w praktyce wystawia list mazalny. 

 5. Jak sprawdzić czy nieruchomość jest obciążona hipoteką?

  Jeżeli chcesz sprawdzić, czy hipoteka jest wolna od wad prawnych, możesz skorzystać z narzędzia dostępnego online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajduje się ono pod adresem: ekw.ms.gov.pl. Do znalezienia informacji wystarczy tylko numer księgi wieczystej nieruchomości. Informacje o hipotece można sprawdzić w dziale IV księgi wieczystej.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments