Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Karty Kredytyowe

Kredyt czy karta kredytowa? Co jest bardziej opłacalne?

Kredyt gotówkowy i karta kredytowa mogą pomóc Ci, gdy potrzebujesz gotówki. Mimo wielu podobieństw są to jednak produkty bankowe przeznaczone na zupełnie różne okazje. Jeśli zastanawiasz się kredyt czy karta kredytowa, w tym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

W Polsce aktywnych jest ok 5,3 miliona kart kredytowych. Każde zadłużenie na nich traktowane jest jako kredyt. Czy w takim razie pomiędzy kartą kredytową a kredytem gotówkowym nie ma różnicy?

Jakie są różnice pomiędzy kredytem, a kartą kredytową?

Karta kredytowa jest rodzajem kredytu. Dokładniej kredytem odnawialnym, konsumenckim, z odroczonym terminem spłaty. W potocznym rozumieniu określamy jednak słowem “kredyt” przede wszystkim kredyt gotówkowy. Oba produkty bankowe zdecydowanie różnią się od siebie i są użyteczne dla klienta w innych sytuacjach.

Podstawowe różnice między kredytem (gotówkowym), a karta kredytową wyglądają następująco:

 

KARTA KREDYTOWA 

KREDYT GOTÓWKOWY 

Masz przyznany limit zadłużenia, możesz wykorzystać go, ale nie musisz 

Bank wypłaca Ci całą pożyczoną kwotę 

Spłacasz według własnego uznania. 

Spłacasz zgodnie z harmonogramem spłat. 

Po spłacie (częściowej lub całkowitej), możesz ponownie pożyczyć pieniądze bez podpisywania dodatkowej umowy. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych środków w trakcie spłaty lub po spłaceniu całości, musisz podpisać nową umowę. 

Jeśli oddasz całą pożyczoną kwotę w okresie bezodsetkowym, nie musisz płacić odsetek. 

Odsetki są wliczone w wysokość rat, zawsze je płacisz. 

Spłacenie karty przed terminem nie daje żadnych korzyści. 

Spłacenie kredytu przed terminem pozwala odzyskać część prowizji i zmniejsza ogólny koszt kredytowania. 

Aktywnie korzystając z karty (czyli często pożyczając i oddając) możesz uzyskać nagrody i bonusy. 

Kredyt jest jednorazową umową i banku nie obchodzi jak często wykorzystujesz pożyczone środki. 

Przeważnie wiąże się z wydaniem karty płatniczej (plastiku), ale coraz bardziej popularne są wirtualne karty. 

Nie wiąże się z wydaniem karty płatniczej, ale możesz mieć taką przypisaną do konta, na które bank przeleje kredyt. 

Jeśli nie spłacasz w terminie bezodsetkowym, odsetki zawsze zostaną naliczone. 

W wyjątkowych wypadkach możesz skorzystać z wakacji kredytowych i odłożyć spłatę na później. 

 

Oprócz tego pojawiają się różnice praktyczne, wynikające nie tyle ze specyfiki produktu, co z realiów rynku finansowego:

 • Oprocentowanie kredytów gotówkowych przeważnie jest niższe niż kart kredytowych,
 • Limit kredytu gotówkowego jest znacznie wyższy niż w przypadku karty kredytowej,
 • Kredyt jest łatwiej uzyskać całkowicie online, bez umów przesyłanych kurierem.

Występują też liczne podobieństwa pomiędzy oboma produktami:

 • Są kredytami konsumenckimi – osoba fizyczna korzystająca z kredytu gotówkowego/karty kredytowej ma zapewnioną ochronę prawną jako konsument.
 • Wpływają na zdolność kredytową – posiadanie kart kredytowych wpływa na możliwość np. zaciągnięcia kredytu hipotecznego, nawet jeśli limit na karcie nie został wykorzystany.
 • Mogą podlegać konsolidacji – jeśli nie jesteś w stanie spłacić karty/kredytu gotówkowego, jest szansa, że uzyskasz kredyt na spłatę tych produktów, a kredyt konsolidacyjny spłacisz w dłuższym terminie.

Jaka jest dostępność kredytów i kart kredytowych?

Karty kredytowe i kredyty gotówkowe należą do popularnych, szeroko dostępnych produktów bankowych. Oczywiście nie są przeznaczone dla wszystkich, jak to ma miejsce w przypadku kont bankowych, ale korzystają z nich setki tysięcy osób w każdym roku.

Z obu produktów mogą korzystać osoby, które:

 • Są dorosłe, mają pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Mają odpowiednią zdolność kredytową i historię dotychczasowych spłat.
 • Mogą wylegitymować się ważnym dowodem osobistym (paszport uznaje się jedynie w przypadku obcokrajowców)
 • Posiadają konto bankowe (mogą je założyć jednocześnie z wystąpieniem o kredyt/kartę).

Zarówno karty kredytowe jak i kredyty gotówkowe są dostępne dla większości dorosłych osób w Polsce. Właściwe pytanie nie brzmi, czy możesz zaciągnąć kredyt, tylko na jakich warunkach możesz to zrobić i jak dużo możesz pożyczyć od banku.

Kto i na jakich warunkach może zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Kredyt przyznawany jest na podstawie wniosku, który możesz złożyć w oddziale banku lub online (polecamy tę drugą opcję).

We wniosku klient banku określa kwotę kredytu i termin w jakim chciałby go spłacić. W tym momencie bank dokonuje analizy zdolności kredytowej (czyli realnej możliwości spłaty kredytu) oraz wiarygodności kredytowej (czyli dotychczasowej historii spłat i opóźnień).

Klient widniejący w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych nie może uzyskać kredytu. Przeważnie kredyt do 5000 zł można uzyskać przy skróconej procedurze, bez zaświadczeń o dochodach i całkowicie online.

Kredyty na większe kwoty (maksymalnie do ok. 200 000 – 250 000 zł) można uzyskać po przedstawieniu odpowiednich dokumentów świadczących o dochodach, niezaleganiu z podatkami i ewentualnej zgodzie małżonka.

Wnioski kredytowe można aktualnie wypełnić online w we wszystkich bankach, większość z nich oferuje możliwość zawarcia umowy online w różnych formach (np. potwierdzenie tożsamości podczas wideorozmowy).

Kredyt może uzyskać osoba mająca już zobowiązania finansowe (np. inny kredyt), ale jej zdolność kredytowa jest znacznie obniżona. Przeważnie konto w danym banku nie jest wymagane do uzyskania kredytu, ale może ułatwić jego otrzymanie lub skrócić procedurę.

Kto i na jakich warunkach może skorzystać z karty kredytowej?

Wniosek o kartę kredytową można złożyć online, za pośrednictwem strony banku. Samo podpisanie umowy nie jest tak uproszczone jak w przypadku najmniejszych kredytów – umowa karty zostanie jednak przesłana kurierem i musi być podpisana przez klienta. Podobnie będzie z przypisaną do karty kredytowej fizyczną karta płatniczą (plastikiem).

Wszystkich pozostałych czynności można dokonać za pośrednictwem internetu.

Uzyskanie limitu na karcie kredytowej wymaga odpowiedniej zdolności kredytowej i wpływa na nią. Ze względu na stosunkowo niskie (w porównaniu z kredytami) kwoty dostępne na kartach kredytowych, zdolność kredytowa rzadko bywa przyczyną odrzucenia wniosku o kartę. Może być nim natomiast zła historia spłat, widnienie w bazach dłużników lub posiadanie innych kart kredytowych.

W przypadku karty kredytowej wystarczające mogą być wyciąg z konta i oświadczenie o dochodach, bez konieczności dostarczania zaświadczeń. Wszystko zależy jednak od banku i jego polityki w tym zakresie.

Jaka jest różnica w spłacie kredytu i karty kredytowej?

Kredyt gotówkowy polega na jednorazowym pożyczeniu całej kwoty i późniejszej spłacie comiesięcznych rat, aż do całkowitej spłaty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami.

Przykładowo pan Adrian pożyczył 11 000 zł na 12 miesięcy. Koszty kredytu (prowizja, ubezpieczenie i odsetki) wynoszą 1000 zł. Pan Adrian ma do spłaty 12 000 zł, które po rozłożeniu na 12 rat, dadzą 1000 zł miesięcznej raty.

Niedotrzymanie terminu skutkuje naliczeniem kary umownej, a potem też żądaniem natychmiastowej spłaty całości kredytu. Osoby, które w danym czasie nie mają możliwości spłacenia raty kredytu powinny wystąpić o jedno z rozwiązań awaryjnych (konsolidacja, wakacje kredytowe, refinansowanie kredytu).

Karta kredytowa działa na zasadzie przyznanego limitu zadłużenia, który można wykorzystywać, spłacać i ponownie wykorzystywać. W praktyce opłaca się spłacać wszystkie wydatki kartą w ciągu okresu bezodsetkowego, unikając w ten sposób płacenia za pożyczenie pieniędzy.

Nie ma jednak takiego obowiązku, a głównym dochodem banku z kart kredytowych są właśnie odsetki od zadłużenia na karcie niespłaconego w terminie.

Przykładowo pani Bożena ma kartę kredytową z limitem 5 000 zł. Jej okres bezodsetkowy wynosi 56 dni. 1 sierpnia pan Bożena potrzebowała gotówki na duże zakupy i wydała (zadłużyła się) 1500 zł. 28 sierpnia pani Bożena dostała wypłatę i całkowicie spłaciła kartę, nie płacąc z tego tytułu żadnych odsetek. 10 września musiała jednak dokonać naprawy samochodu, która kosztowała ją 4 000 zł. Przed upływem okresu bezodsetkowego była w stanie spłacić jedynie 2000 zł. Wskutek tego w listopadzie do jej kwoty zadłużenia na karcie zostały doliczone odsetki za pożyczenie pozostałych 2000 zł.

Na ogół w przypadku braku spłaty karty kredytowej bank po prostu dopisuje na niej dodatkowe zadłużenie tak długo jak długo mieści się ono w limicie.

Ile kosztuje kredyt gotówkowy?

Głównym kosztem kredytu gotówkowego są odsetki. Oprócz tego pojawia się jeszcze prowizja za przyznanie kredytu i ewentualne koszty ubezpieczenia spłaty. Wszystkie koszty wliczane są w wysokość rat, które spłaca kredytobiorca. Z tego powodu najłatwiej oceniać całkowity koszt kredytu obliczając:

Suma wszystkich rat – pożyczona kwota = całkowity koszt kredytu

Kalkulator kredytu gotówkowego na stronie finanse.rankomat.pl pozwala szybko obliczyć jego całkowity koszt. Bank ma obowiązek podać klientowi informację o wysokości rat i całkowitym koszcie kredytu gotówkowego.

Aktualnie oprocentowanie takich kredytów waha się w granicach 9-18%, ale należy mieć na uwadze, że oferty banków zmieniają się często. Najlepsze znajdziesz w rankingu kredytów gotówkowych.

Na koszty kredytu mogą wpływać czynniki takie jak wysokość stóp procentowych/WIBOR. Warto przeczytać umowę przed jej zawarciem – rodzaj oprocentowania zawsze jest tam określony.

Ile kosztuje korzystanie z karty kredytowej?

W przeciwieństwie do kredytu gotówkowego nie można z góry określić kosztu korzystania z karty kredytowej i to nawet przy założeniu, że stopy procentowe/WIBOR pozostaną niezmienne.

W rankingu na stronie finanse.rankomat wybieramy przede wszystkim karty kredytowe, z których możliwe jest korzystanie za 0 zł. Nawet w przypadku najlepszych ofert wymaga to jednak żelaznej dyscypliny finansowej. Każdy bank określa we własnym zakresie warunki bezpłatnego korzystania z karty.

Najczęściej należą do nich:

 • aktywne korzystanie z karty (np transakcje za 2000 zł/m-c, 6 transakcji w m-cu),
 • spłacanie całości zadłużenia w okresie bezodsetkowym.

Ponadto mogą pojawiać się wymagania dotyczące korzystania z innych produktów danego banku.

Samo oprocentowanie kart kredytowych (po przekroczeniu okresu bezodsetkowego) jest przeważnie znacznie wyższe niż w przypadku kredytów. Mogą też pojawiać się comiesięczne opłaty za utrzymanie karty, jeśli klient nie spełnia warunków bezpłatnego korzystania.

W rankingu znajdziesz karty, gdzie spełnienie warunków jest dość proste, ale nawet wybierając je – przeczytaj warunki umowy.

Pamiętaj, że WIBOR ma wpływ na oprocentowanie kart kredytowych.

Gdzie szukać najlepszych ofert kredytów gotówkowych?

Wybór najlepszego kredytu gotówkowego warto zacząć wypełniając wszystkie pola w kalkulatorze kredytu gotówkowego na stronie finanse.rankomat.pl. W wyniku obliczeń nie tylko zobaczysz najbardziej atrakcyjne oferty kredytowe, ale też od razu poznasz wysokość raty i całkowite koszty kredytu.

W praktyce każdy bank komercyjny udzieli Ci kredytu gotówkowego, jeśli posiadasz odpowiednią zdolność kredytową. Nie warto jednak kierować się sentymentem do znanego banku, zwłaszcza gdy chodzi o istotną dla Ciebie kwotę.

Najtańszy kredyt może wygenerować nawet dwukrotnie niższe koszty niż najdroższy. To duża różnica i w sytuacji, gdy większość kredytów można zaciągnąć online powinna mieć decydujące znaczenie.

Gdzie szukać najlepszych ofert kart kredytowych?

Najlepsze oferty kart kredytowych zbieramy co miesiąc w rankingu kart kredytowych na stronie finanse rankomat.pl. Porównujemy je przypisując wartość punktową do najważniejszych cech jakie taka karta powinna posiadać, przede wszystkim:

 • Możliwości korzystania bezkosztowego,
 • Wartości możliwych do zebrania premii (cashback, rabaty itp.),
 • Długości okresu bezodsetkowego,
 • Elastyczności warunków umowy.

Ranking uwzględnia najlepsze karty kredytowe dla osób fizycznych, które są nowymi klientami danego banku (a przynajmniej nie mają w nim karty kredytowej).

Jakie są wady i zalety kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy działa na zasadzie jednorazowego pożyczenia całej kwoty i późniejszego stopniowego spłacania długu aż do całkowitej spłaty kredytu. Definiuje to sytuacje, w których jest najbardziej użyteczny. Pozwala sfinansować znaczny wydatek natychmiast.

Na pewno zaletami takiego rozwiązania są:

 • Stosunkowo niskie oprocentowanie – Bank może zaproponować dobre warunki ze względu na niewielkie ryzyko. Cała kwota pożyczana jest w momencie, gdy bank sprawdził zdolność kredytową klienta. W dodatku kredytobiorca spłaca pożyczoną kwotę w regularnych ratach co jest korzystne dla banku.
 • Wysoka dostępna kwota kredytu – Maksymalna kwota kredytu gotówkowego jest znacznie wyższa niż w przypadku karty kredytowej. Przeważnie klient korzystający z kredytu może pożyczyć 2 do 5 razy więcej niż wynosiłby maksymalny limit karty.
 • Możliwość zaciągnięcia kredytu online – Aktualnie większość banków oferuje kredyty online z weryfikacją za pomocą wideoorozmowy, selfie, lub aplikacji mobilnej.
 • Uproszczone procedury przy niskich kwotach – Kredyt na kilka tysięcy złotych można zaciągnąć bez dostarczania dokumentów innych niż wyciąg z konta bankowego.

Kredyt gotówkowy ma jednak również pewne wady:

 • Harmonogram spłat jest z góry określony – Nie ma tu miejsca na dowolność ze strony klienta, który powinien spłacać kredyt w comiesięcznych ratach bez żadnych opóźnień. Kredyt jest z pewnością mniej elastyczny od karty kredytowej.
 • Brak okresu bezodsetkowego – Nawet zaciągając kredyt na bardzo krótki okres trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek, a często też prowizji za przyznanie finansowania.

Kredyt gotówkowy nie sprawdza się dobrze w sytuacjach, gdy:

 • Nie potrafisz z góry określić kwoty jakiej potrzebujesz
 • Potrzebujesz gotówki na bardzo krótki okres, ale takie sytuacje się powtarzają
 • Wiesz, że być może będziesz potrzebować gotówki, ale nie wiesz, kiedy.

Bardzo dobrze za to spełnia swoje zadanie, gdy:

 • Musisz sfinansować jednorazowy, ale duży wydatek,
 • Masz stabilne dochody,
 • Podejmujesz decyzję na spokojnie, wybierając promocyjną ofertę kredytu

Jakie są wady i zalety karty kredytowej?

Karta kredytowa najlepiej sprawdza się w celu pokrywania bieżących wydatków i szybkiego spłacania pożyczonej od banku kwoty. Traci jednak na opłacalności, jeśli wiesz, że nie uda Ci jej spłacić w terminie bezodsetkowym.

Zaletami karty kredytowej są na pewno:

 • Bardzo duża elastyczność – możesz pożyczać niewielkie kwoty w razie potrzeby i spłacać je w dogodnym terminie.
 • Okres bezodsetkowy – wiele dostępnych na rynku kart kredytowych pozwala wykorzystać limit i spłacić go w ciągu 45-60 dni nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.
 • Odnawialność kredytu – Po spłacie karty kredytowej, możesz po raz kolejny wykorzystać limit, bez konieczności zawierania nowej umowy.
 • Bonusy, promocje, rabaty – Banki mają bardzo wiele promocyjnych rozwiązań dla użytkowników kart kredytowych – cachback, dostęp do kafeterii, zniżki na stacjach benzynowych itp.
 • Możliwość zmiany na kredyt – W większości wypadków, jeśli uznasz, że jednorazowa spłata limitu na karcie jest niemożliwa, możesz zmienić zadłużenie na niej na kredyt gotówkowy. W drugą stronę to nie działa.

Potencjale wady kart kredytowych dotyczą zwłaszcza sytuacji, w których użytkownik korzysta z nich nieprawidłowo. Do takich wad należą:

 • Wyższe oprocentowanie po okresie bezodsetkowym – Oprocentowanie kart kredytowych jest średnio wyższe niż kredytów gotówkowych i tak samo uzależnione od wysokości stóp procentowych.
 • Konieczność zachowania dyscypliny finansowej – Karta kredytowa jest bardzo prosta w użyciu i łatwo wykorzystać dostępny na niej limit.
 • Niższa dostępna kwota kredytowania – Limity na kartach kredytowych są znacznie niższe niż w przypadku kredytów gotówkowych.

Karta jest dobra, jeśli:

 • Nie masz oszczędności, a wiesz, że nieprzewidziane wydatki mogą się przydarzyć,
 • Świetnie radzisz sobie z pilnowaniem terminów i czytaniem warunków umów (na karcie kredytowej można nawet zarobić),
 • Twoje potrzeby finansowe nie są ściśle sprecyzowane.

Traci na użyteczności, gdy:

 • Zamierzasz pożyczyć kwotę, której zbyt szybko nie spłacisz
 • Nie potrafisz się powstrzymać przed robieniem zakupów

Kredyt czy karta kredytowa – co wybrać?

Jeśli w Twojej sytuacji oba rozwiązania są dostępne i na tyle zbliżone do siebie, że zastanawiasz się, które z nich wybrać to prawdopodobnie:

 • Potrzebujesz stosunkowo niewielkiej kwoty, która pozostaje daleko od Twojej maksymalnej zdolności kredytowej. Gdyby było inaczej, karta kredytowa w ogóle nie wchodziłaby w grę.
 • Nie chodzi Ci o zakup nieruchomości ani samochodu. Nie planujesz poważnej inwestycji ani założenia firmy. W takich sytuacjach kredyt byłby oczywistym wyborem.

W takiej sytuacji pozostaje Ci odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie:

Czy potrafisz precyzyjnie określić kwotę jakiej potrzebujesz?

Tak – prawdopodobnie chodzi Ci o sfinansowanie pojedynczego wydatku – wybierz kredyt gotówkowy.

Nie/Trudno powiedzieć – potrzebujesz bardziej limitu lub rezerwy niż konkretnej kwoty – wybierz kartę kredytową.

Bardzo prawdopodobne, że możesz korzystać jednocześnie z kredytu gotówkowego i karty kredytowej. Takie rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko popadnięcia w nadmierne zadłużenie, ale może być użyteczne, jeśli obu produktów bankowych używasz zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli spłacasz raty w terminie, a zadłużenie na karcie w okresie bezodsetkowym.

Warto wiedzieć

 • Zarówno kredyt gotówkowy dla osób fizycznych, jak i karta kredytowa są traktowane jako kredyty konsumenckie. 
 • Karta kredytowa lepiej sprawdza się przy pokrywaniu bieżących wydatków, a kredyt gotówkowy, gdy trzeba sfinansować jeden duży wydatek. 
 • Oba produkty wymagają zdolności kredytowej i wpływają na przyszłą możliwość zaciągania kredytów.  
 • Karty kredytowe mogą być bezkosztowe, ale jeśli nie są spłacane w terminie kosztują więcej niż kredyty gotówkowe.  
 • Umowy kredytowe w przypadku kredytów gotówkowych możesz zawrzeć online, w przypadku kart kredytowych usługa nie została jeszcze całkiem zdigitalizowana.  

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można mieć jednocześnie kredyt i kartę kredytową w tym samym banku?

  Tak, dopóki ma się zdolność kredytową, można zaciągać w swoim banku kolejne zobowiązania. Może być to także kredyt gotówkowy i karta kredytowa. 

 2. Czy trzeba spłacić karty kredytowe i kredyt zaciągając kredyt hipoteczny?

  Karty kredytowe i kredyty gotówkowe obniżają zdolność kredytową na potrzeby kredytu hipotecznego, ale nie negują możliwości jego otrzymania.  

 3. Czy karta kredytowa zwiększa zdolność kredytową?

  Korzystanie z karty kredytowej i terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań na niej nie zwiększa zdolności kredytowej, ale buduje wiarygodność użytkownika jako rzetelnego spłacającego. Czasami pozwala to uzyskać kredyt na lepszych warunkach. 

 4. Czy opłaca się korzystać z karty kredytowej?

  Jeśli już ma się kartę kredytową, to na pewno opłaca się z niej korzystać, ponieważ dzięki temu można obniżyć opłaty za korzystanie z karty do 0 zł. 

 5. Czy kartę kredytową widać w BIKu?

  Tak, wszystkie instytucje legalnie udzielające pożyczek i kredytów mogą sprawdzić, czy masz otwartą kartę kredytową. Widzą też historię jej spłaty, więc lepiej regulować zadłużenie w terminie. 

 6. Kiedy korzystniejszym rozwiązaniem będzie karta kredytowa?

  Kiedy pożyczasz niewielkie kwoty, które jesteś w stanie szybko zwrócić, dzięki czemu możesz skorzystać z okresu bezodsetkowego. Jeśli bank nie pobiera innych opłat, to może być to sposób na darmowy kredyt.

 7. Ile kosztuje korzystanie z karty kredytowej?

  Wszystko zależy od oferty banku i sposobu użytkowania karty. Jeśli bank nie pobiera opłaty za prowadzenie karty, a Ty spłacasz całe zadłużenie w okresie bezodsetkowym i nie wykonujesz innych operacji obarczonych prowizją, to korzystanie z karty kredytowej może być bezpłatne.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments