Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – gdzie uzyskać?

Mieszkanie bez wkładu własnego możesz sfinansować za pomocą kredytu bez wkładu własnego z programu Nowy Ład. 27 maja 2022 weszły jednak w życie przepisy pozwalające zaciągnąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Czym jest kredyt bez wkładu własnego i jak go uzyskać?

 

Stałe dochody, niewielkie lub całkowity brak zadłużenia, a na dodatek wzorowa historia kredytowa. Niestety, czasem i to nie wystarcza do uzyskania kredytu na mieszkanie. Obok zdolności kredytowej i rzetelności płatniczej trzeba jeszcze posiadać wymagany wkład własny, a to często stanowi już barierę nie do przekroczenia. Nie dziwią zatem dane Eurostatu, z których wynika, że w 2019 roku razem z rodzicami mieszkało aż 46 proc. Polaków wieku od 25 do 34 lat. Wskaźnik ten byłby z pewnością znacznie niższy, ale obecnie, by móc w ogóle myśleć o kredycie hipotecznym, co do zasady trzeba najpierw zgromadzić minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czym jest i ile wynosi wkład własny do kredytu hipotecznego?

Wkład własny to nic innego, jak udział klienta w inwestycji finansowanej przy wsparciu banku. Wymóg jego wniesienia może pojawić się nie tylko przy kredycie hipotecznym, ale również innych zobowiązaniach, takich jak kredyt inwestycyjny czy samochodowy. Co ważne jednak, w przypadku kredytu mieszkaniowego jego minimalna wielkość jest ściśle określona przez przepisy. W ostatnich latach była ona stopniowo podnoszona: najpierw z 0 do 10, następnie z 10 do 15, aż wreszcie z 15 do 20 procent wartości nieruchomości.

Obecnie obowiązujący, 20-procentowy minimalny wkład własny, uważa się za docelowy poziom zabezpieczenia, który w najbliższych latach nie powinien ulec zmianie. Dla wielu osób planujących zaciągnąć kredyt hipoteczny to jednak marne pocieszenie – wystarczy wspomnieć, że przy kredytowanym zakupie mieszkania za 400 tys. zł, wymagany wkład własny wynosi aż 80 tys. złotych.

Wspomniany próg stanowi jedynie wymagane przez bank minimum, tak więc kredytobiorca może zapewnić dowolny, wyższy od tej wartości, wkład własny. Warto zauważyć, że im większy jest ten ostatni, tym niższa jest kwota kredytu, a co za tym idzie, również związane z nim koszty.

Dlaczego banki wymagają wkładu własnego?

Wymóg wniesienia 20-procentowego wkładu własnego wynika ze zmodyfikowanej Rekomendacji S, którą w 2017 roku wprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego; w dokumencie tym zastrzeżono jednak, że wykupując ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, klient może zapewnić mniejszy (ale nie mniejszy niż 10 procent wartości inwestycji) udział własny. Banki udzielające kredytów hipotecznych mają obowiązek stosować się do tych wytycznych, dla dobra zarówno swojego, jak i swoich klientów.

Głównym powodem, dla którego zdecydowano się wprowadzić takie zabezpieczenie, była potrzeba zapewnienia większego bezpieczeństwa finansowego bankom, kredytobiorcom hipotecznym, ale również pozostałym uczestnikom rynku finansowego. By móc lepiej zrozumieć stojące za tym przesłanki, wystarczy wyobrazić sobie sytuację kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt na sto procent ceny mieszkania, ale już po kilku latach, ze względu na problemy finansowe, został zmuszony sprzedać nieruchomość.

Jeśli w tym czasie jej cena spadłaby o kilka, kilkanaście procent w stosunku do ceny zakupu, kredytobiorca zostałby bez mieszkania i z niespłaconą częścią zadłużenia. A co, jeśli nie miałby przy tym środków na spłatę długu? Albo gdyby nieruchomość, na przykład duży dom w mało atrakcyjnej lokalizacji, nie znalazła nabywcy przez wiele miesięcy?

Przedstawiony przykład obrazuje dość skrajny przypadek, ale w przeszłości takich nie brakowało. Wymóg wniesienia wkładu własnego skutecznie zmniejszył liczbę problematycznych kredytów.

Zapraszamy do pobrania poradnika

 • Czym jest zdolność kredytowa?
 • Co wpływa na zdolność kredytową?
 • Jak poprawić zdolność kredytową?
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy!
Raport został przesłany na twój adres email:
(Jeżeli nie widzisz wiadomości od nas sprawdź foldery spam i oferty w swojej skrzynce e-mail)
Przepraszamy!
Nie udało się przesłać raportu
(Odśwież stronę i spróbuj ponownie)

Czy kredyt hipoteczny bez wkładu własnego to dobry pomysł?

Określając prawne zasady dotyczące kredytów hipotecznych, ustawodawca kieruje się przeważnie jednym z dwóch założeń:

Wolności umów – Założenie, że obywatel jest wolnym człowiekiem w pełni zdolnym do podejmowania decyzji finansowych i wzięcia za nie odpowiedzialności prowadzi do prostego wniosku: rynek kredytów hipotecznych nie powinien być regulowany przez państwo. W takiej sytuacji każdy ma prawo zawrzeć z bankiem taką umowę jaką wynegocjuje. Kredyt na 99 lat? Proszę bardzo. Brak wkładu własnego? Czemu nie. RRSO = 100% i więcej – jeśli ktoś chce zawrzeć taką umowę, nie mamy przeciwwskazań. Tylko niech potem nie marudzi, że zawarł niesprawiedliwy kontrakt.

Protekcjonizmu państwowego – Założenie, że obywatel (statystyczny) nie jest zdolny do podejmowania decyzji o znaczeniu finansowym i nie potrafi przeczytać umowy z bankiem, prowadzi do wniosku, że trzeba go chronić poprzez zakazy. Wychodząc z takiego założenie, ustawodawca dąży do zminimalizowania ryzyka po stronie kredytobiorcy. Oznacza to jak najwyższy procentowo wkład własny, jak najostrzejsze zasady przyznawania kredytów, konieczność ubezpieczania kredytów i ewentualnie brak możliwości zaciągania ich na zakup nie wybudowanych jeszcze nieruchomości.

Zarówno obowiązujące przepisy, jak i praktyka rynkowa muszą znaleźć się gdzieś pomiędzy tymi dwoma sprzecznymi ze sobą skrajnościami. W efekcie obywatel, ani nie ma swobody zawierania umów, ani nie jest do końca chroniony. Można jedynie wybrać, w którą stronę przesuniemy granicę prawną.

Polska po 1989 zaczynała od bardzo szerokiej swobody umów w zakresie kredytów hipotecznych. Nie był wymagany wkład własny, banki mogły pisać oferty “małym drukiem”, a w razie niemożliwości spłaty kredytobiorca często zostawał bez mieszkania, za to z długami. Być może kredytobiorcy w końcu nauczyliby się nie zaciągać zobowiązań zbyt trudnych do spłaty, ale nie zdążyli, bo państwo interweniowało. Podniesienie wysokości wkładu własnego, dość restrykcyjna w skali świata ustawa deweloperska i precyzyjne określenie co dzieje się w sytuacji gdy ktoś nie może spłacić kredytu przyniosło kilka efektów:

 • Mniej osób może zaciągnąć kredyt hipoteczny (bo muszą zebrać wkład własny)
 • Mniej osób ma trudności ze spłatą kredytu (bo Ci, którzy mieliby problem i tak go nie dostali)
 • Kredyty są tańsze (bo dla banku wiążą się z mniejszym ryzykiem braku spłaty)

Kolejne obostrzenia w zakresie przyznawania kredytów skłaniają jednak kredytobiorców do kombinowania i szukania obejść obowiązujących przepisów zamiast do przemyślenia sprawy i np. zbudowania sobie oszczędności.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego to dobry pomysł w społeczeństwach gdzie przeciętny obywatel jest odpowiedzialny i potrafi podejmować samodzielne decyzje finansowe, a przede wszystkim – ponosić ich konsekwencje.

Wkład własny to nie tylko gotówka!

Jak już zasugerowaliśmy, odpowiedź na pytanie postawione w tytule artykułu może być tylko jedna: nie można wziąć kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego lub innej formy zabezpieczenia. Co istotne jednak, wydana przez KNF Rekomendacja S nie wskazuje, że tym ostatnim musi być koniecznie gotówka. Oznacza to, że nie posiadając oszczędności w wysokości 20 proc. wartości nabywanego mieszkania lub budowanego domu nadal można uzyskać kredyt hipoteczny.

W najlepszej sytuacji są ci, którzy zgromadzili przynajmniej 10-procentowy wkład własny, jak również osoby zaciągające kredyt na budowę domu. Te grupy wnioskodawców mają bowiem do dyspozycji najwięcej opcji, które pozwalają uporać się ze zbyt niskim wkładem własnym w formie gotówki. Niezależnie jednak, kto ubiega się o kredyt bez wystarczającej kwoty oszczędności, musi mieć on na uwadze, że nawet, jeśli jakieś rozwiązanie jest możliwe, to nie zawsze warto z niego korzystać – bezpieczeństwo finansowe zawsze powinno być priorytetem.

Sposoby na poradzenie sobie z wkładem własnym

Poniżej zebraliśmy potencjalne rozwiązania, które pozwalają uporać się z problemem brakującej gotówki i uzyskać kredyt hipoteczny. Podkreślamy, że poszczególne z nich nie zawsze są dostępne w danym banku lub w przypadku konkretnego kredytobiorcy.

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego

Osoby, które zgromadziły co najmniej 10 proc. kwoty potencjalnego kredytu, mogą wykupić ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Taki produkt nie daje żadnej realnej ochrony, ale pozwala otrzymać finansowanie mimo braku wystarczającej kwoty oszczędności. Skorzystanie z niego powoduje zwykle wzrost marży banku o około 0,2-0,3 punktu procentowego – podwyższone raty płaci się do momentu aż saldo kredytu nie spadnie do wymaganego poziomu 80 proc. wartości nieruchomości.

Zabezpieczenie na innej nieruchomości

Osoby, które posiadają już dom, mieszkanie czy działkę, mogą na takiej nieruchomości ustanowić hipotekę na rzecz banku. Dodatkowa nieruchomość zabezpieczy spłatę kredytu i zwolni z wymogu wniesienia wkładu własnego. Co ważne jednak, nie może ona zabezpieczać innego zobowiązania, ani posiadać służebności osobistej.

Środki zgromadzone w ramach III filaru emerytalnego

Niektóre banki, jako substytut wkładu własnego, akceptują pieniądze odkładane w ramach IKE lub IKZE. Co oczywiste, nie wiąże się to z koniecznością ich wypłaty – kredytodawca zabezpiecza się na środkach do wymaganej kwoty.

Zastaw na papierach wartościowych

Bank może zaakceptować również ustanowienie zastawu na bezpiecznych papierach wartościowych. Część kredytodawców przyjmuje jako zabezpieczenie wyłącznie obligacje skarbowe, ale inni uznają również obligacje korporacyjne, jednostki funduszy inwestycyjnych, a nawet akcje. Co ważne jednak, w ten sposób można zwykle uzupełnić maksymalnie połowę wymaganego wkładu własnego.

Wycena nieruchomości powyżej ceny jej zakupu

To opcja dostępna tylko w pojedynczych bankach, i w zasadzie wyłącznie dla osób nabywających mieszkania i domy z rynku wtórnego. Polega ona na tym, że kredytodawca przyjmuje jako wkład własny różnicę pomiędzy wyceną nieruchomości, a faktyczną ceną jej zakupu. Niezależnie jednak od wielkości tej różnicy, oczekuje wkładu własnego w wysokości minimum 10 proc. wartości kredytu.

Dodatkowe opcje dla budujących dom

W przypadku budowy domu z pomocą kredytu hipotecznego, wkładem własnym może być działka, na której stanie nieruchomość, czy też wcześniej poniesione koszty związane z inwestycją, a przykład zakup materiałów, robocizna, sporządzenie projektu architektonicznego.

Kredyt bez wkładu własnego z programu Nowy Ład

Od dnia 27 maja 2022 weszły w życie zapowiadane wcześniej przepisy Nowego Ładu, które umożliwiają zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez posiadania wkładu własnego.

Jest to forma pomocy państwowej, która umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego osobom o wystarczających na jego spłatę dochodach, ale nie posiadających oszczędności.

Na czym polega kredyt bez wkładu własnego z Programu Nowy Ład?

Kredytobiorca:

 • Musi mieć zdolność kredytową żeby pożyczyć wymaganą kwotę.
 • Pożycza od banku całą kwotę pokrywającą wartość nieruchomości.
 • Nie wnosi wkładu własnego.
 • Zaciąga kredyt na 15 lub więcej lat.
 • Korzysta z gwarancji państwowej w wysokości 10-20% wysokości kredytu.
 • Może skorzystać ze spłaty rodzinnej jeśli urodzą mu się kolejne dzieci.

Gwarancja państwowa jest tak naprawdę gwarancją dla banku. Gdyby kredytobiorca przestał spłacać kredyt na bardzo wczesnym etapie kredytowania (np. po 3 miesiącach), straci kupione na kredyt mieszkanie, ale nie będzie musiał dodatkowo oddawać żadnej kwoty bankowi.

Jest to więc rodzaj ubezpieczenia, bardzo podobnego do sytuacji, gdy sam kredytobiorca zabezpiecza wkład własny w formie zastawu na papierach wartościowych.

Dla kogo przeznaczony jest kredyt bez wkładu własnego z programu Nowy Ład?

Z kredytów bez wkładu własnego w programie Nowy Ład mogą skorzystać osoby fizyczne i gospodarstwa domowe (rodziny), które nie są właścicielami mieszkań, ani domów.

Obostrzenie to jest złagodzone w przypadku rodzin wielodzietnych. O kredyt bez wkładu własnego mogą wystąpić rodziny z:

 • 2 dzieci – nawet jeśli mają mieszkanie do 50 m
 • 3 dzieci – do 75 m
 • 4 dzieci – do 90 m
 • 5 i więcej dzieci – nawet jeśli mają duży dom, bez ograniczeń metrażowych.

Program pozwala zaciągnąć kredyt zarówno osobom, które chcą kupić mieszkanie lub dom na kredyt, jak i rodzinom, które dzięki temu chcą przeprowadzić się np. do większego lokum.

Na czym polega spłata rodzinna?

Jeśli osobie, która zaciągnęła kredyt urodzi się 2 dziecko, państwo spłaci za niego 20 000 zł kredytu. W przypadku 3 i kolejnych dzieci spłata będzie wynosić 60 000 zł.

Spłata rodzinna nie dotyczy dzieci urodzonych przed zaciągnięciem kredytu.

Jaki wpływ będzie mieć program Nowy Ład na rynek kredytowy?

Wejście w życie przepisów dotyczących kredytu bez wkładu własnego:

Pozwoli zaciągać kredyty osobom, które nie mają zebranego wkładu własnego. Zwiększy to zapotrzebowanie na kredyty, a w związku z tym także koszty kredytów.

Umożliwi spłacenie części własnego kredytu środkami z budżetu państwa. Przełoży się to na większe wydatki państwowe i w efekcie prawdopodobnie spowoduje podniesienie zobowiązań podatkowych.

W ocenie redakcji rankomat.pl, program może być korzystny dla osób o średnich zarobkach i umożliwić im zaciągnięcie kredytu hipotecznego o 2-3 lata wcześniej niż gdyby musiały zebrać wkład własny.

Jak wziąć kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego?

Jak widać, otrzymanie kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego lub innej, alternatywnej formy zabezpieczenia, nie jest możliwe. Z drugiej strony, istnieje całkiem sporo rozwiązań, które pozwalają ominąć konieczność odłożenia 20 proc. wartości nieruchomości. Najchętniej wykorzystywaną jest oczywiście ubezpieczenie brakującego wkładu własnego, z którego może skorzystać niemal każdy, kto uzbierał przynajmniej połowę potrzebnej kwoty. Inne opcje wypadają korzystniej pod względem finansowym, ale są dostępne głównie dla tych, którzy posiadają wartościowe aktywa niegotówkowe.

 

Czytaj też: Czym jest i jak działa odwrócony kredyt hipoteczny?

Czytaj też: Jakie produkty bank dodaje do kredytu hipotecznego?

Warto wiedzieć

 • Aktualnie nie można zaciągnąć kredytu mieszkaniowego bez wkładu własnego
 • Wkład własny nie musi być pokryty gotówką, istnieją inne formy zabezpieczenia
 • Nowy Ład może wprowadzić finansowanie wkładów własnych na koszt obywateli

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Komu ułatwi zaciągnięcie kredytu program Nowy Ład?

  Przepisy ułatwią zaciągnięcie kredytu osobom o stabilnych i przynajmniej średnich dochodach, ale nie mającym zbudowanych oszczędności. 

 2. Czy kredyt bez wkładu własnego oznacza większą kwotę do spłaty?

  Tak. Wnosząc wkład własny obniża się jednocześnie wysokość kredytu. Przykładowo zaciągając kredyt na 500 000 zł bez wkładu własnego, trzeba będzie spłacić 500 000 zł kapitału i odsetki od 500 000 zł. Jeśli wkład własny wyniósłby 20%, kredytobiorca faktycznie pożyczyłby od banku tylko 400 000 zł i od tej kwoty spłacałby odsetki. 

 3. Czy w porównywarce rankomat będą kredyty bez wkładu?

  Na dzień dzisiejszy nie porównujemy kredytów przeznaczonych tylko dla pewnego określonego grona odbiorców, by nie przekłamywać wyników kalkulacji. Nie pojawiają się więc oferty kredytów opartych o pomoc państwową. Nie wykluczone jednak, że jeśli zainteresowanie będzie duże, dodamy oddzielną możliwość porównania tego typu kredytów. 

 4. Kiedy kredyt bez wkladu wlasnego?

  Kredyt bez wkładu własnego to oferta skierowana do osób, które posiadają odpowiednio wysoką zdolność kredytową, ale nie mają środków na pokrycie wymaganego przez bank wkładu własnego. Gwarancje BGK wynoszą od 10% do 20% wartości nieruchomości czyli właściwie zastępują wymagane minimum środków własnych. Kredyt z zabezpieczeniem dotyczy tylko umów zawartych na minimum 15 lat, a kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego  nie są właścicielami innego mieszkania (chyba że chodzi o rodzinę z dwojgiem lub większą liczbą dzieci). 

 5. Co zamiast wkładu własnego?

  Osoby, które spełniają warunki do uzyskania kredytu bez wkładu własnego, mogą otrzymać finansowanie w wysokości 100% wartości nieruchomości. W zamian bank udzielający kredytu otrzymuje gwarancję ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości od 10 do 20% wartości nieruchomości. W praktyce oznacza to zastąpienie wymogu zgromadzenia odpowiedniej wysokości środków własnych na pokrycie minimalnego wkładu własnego gwarancją BGK.

 6. Czy można dostać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

  Standardowo jednym z głównych warunków pozwalających na zaciągniecie kredytu hipotecznego jest posiadanie wkładu własnego. W zależności od banku powinien on wynosić od 10% do 20% wartości nieruchomości. Wyjątkiem jest realizowany właśnie program rządowy „Mieszkanie bez wkładu własnego”, jednak posiada on szereg ograniczeń i nie każdy z niego skorzysta.

 7. Kiedy wchodzi kredyt bez wkładu własnego?

  Ustawa z dnia 1 października 2021 roku o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która opisuje zasady programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” weszła w życie 26 maja 2022 roku. Od tego terminu można składać wnioski o kredyty hipoteczne z gwarancjami.

 8. Jakie banki oferują kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego?

  Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” wszedł w życie 26 maja 2022 r. Liczba banków oferujących kredyt hipoteczny bez wkładu własnego stale rośnie. Produkt ten oferuje m.in. PKO Bank Polski, Alior Bank, Bank Pekao, Santander Bank Polska czy Bank Polskiej Spółdzielczości. 

 9. Jak ominąć wkład własny?

  Jedynym sposobem na kredyt hipoteczny bez wkładu własnego jest skorzystanie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, jednak ma on pewne ograniczenia. W pozostałych przypadkach konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości od 10% do 20% wartości nieruchomości. Nie zawsze musi mieć on jednak formę pieniężną i bank może przyjąć w zamian np. inną nieruchomość, działkę budowlaną czy zadatek dla sprzedającego.

Porównaj kredyty hipoteczne
Michał Mucha
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
marek
marek
11 miesięcy temu

Co w sytuacji gdy sprzedający oczekuje zabezpieczenia umowy zadatkiem do czasu otrzymania kredytu. Zakładając że kupujący ma środki na zadatek jednak nie chce ich angażować docelowo. Jaką procedure się wtedy stosuje. Czy np. zapis w umowie przedwstępnej że zadatek zostanie zwrócony przez kupującego po podpisaniu umowy kredytowej itp. będą akceptowane przez banki?

Karolina
Karolina
3 lat temu

W jakim banku można uzyskać kredyt pod hipotekę innej nieruchomości?

Marek
Marek
4 lat temu

W jakim banku akceptują wkład własny w postaci IKE lub IKZE?

Marcin
Marcin
2 lat temu
Reply to  Marek

BOŚ