Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Lokaty

Co to jest lokata rentierska? Jak nalicza się jej oprocentowanie?

Lokata rentierska zapewnia regularną wypłatę odsetek w trakcie trwania umowy, co daje możliwość dalszych inwestycji lub dodatkowej konsumpcji. Wcześniej produkt ten był oferowany zamożnym klientom bankowości prywatnej, a obecnie rozwiązanie to jest także dostępne dla klientów detalicznych. Sprawdzamy, czym jest lokata rentierska, jak naliczane są odsetki i które banki oferują depozyty tego typu.

Dynamiczny wzrost podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) przełożył się z opóźnieniem na korzystniejsze oprocentowanie lokat bankowych. Nie ma tu jednak mowy o zabezpieczeniu oszczędności przed utratą wartości. Chodzi tu bardziej zmniejszenie tempa erozji odłożonych pieniędzy.

Decydując się na lokatę bankową, w szczególności na dłuższy termin, pozbawiamy się dostępu do swoich środków, a na odsetki musimy czekać do czasu zakończenia umowy. Aby szybciej cieszyć się z zysków wypracowanych przez przekazany do banku kapitał zysków możemy skorzystać z tzw. lokaty rentierskiej.

Co to jest lokata rentierska?

Lokata rentierska jest rodzajem depozytu terminowego, który zapewnia jej właścicielowi cykliczne wypłaty odsetek zamiast ich kapitalizacji. Oznacza to, że odsetki wypłacane są na rachunek klienta w określonych terminach w trakcie trwania umowy np. co miesiąc, kwartał lub pół roku.

Z uwagi na niestandardowy mechanizm wypłaty odsetek lokaty rentierskie zakładane są na dłuższy termin. Aktualnie w standardowej ofercie banków znajdują się lokaty rentierskie na okres od 12 do 36 miesięcy.

W bardziej obrazowy i ogólny sposób lokatę rentierską można porównać do pożyczki, jakiej klient udzielił bankowi, a ten w zamian za założenie depozytu wypłaca cykliczne odsetki od otrzymanej kwoty kapitału. W przeszłości rozwiązanie to oferowane było wyłącznie osobom posiadającym odpowiednio wysokie oszczędności. Obecnie lokata rentierska jest także w zasięgu osób posiadających nawet czterocyfrowe kwoty.

Jak założyć lokatę rentierską?

Warunkiem skorzystania z lokaty rentierskiej, podobnie jak każdego innego produktu finansowego, jest podpisanie umowy z bankiem. Określa ona m.in. wysokość oprocentowania, sposób naliczania i częstotliwość wypłaty odsetek czy konsekwencje wcześniejszej rezygnacji z lokaty.

Depozyt tego typu często uruchomić można przez bankowość elektroniczną, mobilną oraz bezpośrednio w oddziale banku. Warto przy okazji zwrócić uwagę czy skorzystanie z oferty lokaty rentierskiej nie wymaga założenia konta osobistego, które może okazać się źródłem dodatkowych kosztów.

Co odróżnia lokatę rentierską od standardowych lokat?

Głównym elementem odróżniającym lokatę rentierską od standardowych lokat terminowych jest sposób wypłaty odsetek. Lokata rentierska gwarantuje cykliczne wpływy w trakcie obowiązywania umowy. Przykładowo zakładając depozyt tego typu na 24 miesiące z kwartalną wypłatą odsetek, nasze konto zostanie zasilone 8 razy zanim umowa dobiegnie końca.

W przypadku standardowych lokat bankowych odsetki dopisywane są do kapitału, który przekazaliśmy do banku. Nie ma tu znaczenia czy lokata kapitalizowana jest miesięcznie, kwartalnie czy na koniec okresu – odsetki trafią na nasze konto dopiero po zakończeniu umowy. Wcześniejsze zerwanie lokaty wiąże się najczęściej z utratą wszystkich wypracowanych odsetek.

Dodatkowo standardowe lokaty bankowe proponowane są na bardziej różnorodnych warunkach, co pozwala lepiej dopasować ofertę do naszych bieżących potrzeb. Posługując się przykładem skrajnym, lokatę standardową założyć można nawet na okres jednego dnia deponując kwotą 500 zł (Lokata Millenet w Banku Millennium).

Lokata rentierska to z kolei okres od 12 do 36 miesięcy. Minimalna wymagana kwota wsadu uległa w ostatich latach istotnemu obniżeniu np. BNP Paribas Bank Polska wymaga wpłaty przynajmniej na poziomie 1.000 zł.

Podsumowując standardowe lokaty terminowe to lepsze dopasowanie do bieżących potrzeb klienta, krótsze okresy deponowania i dostępność dla kwot od kilkuset złotych. Z kolei lokaty rentierskie to wyższa wymagana kwota wsadu i dłuższy okres “mrożenia” kapitału, w zamian za regularnie wypłacane odsetki w trakcie obowiązywania umowy.

Jak obliczyć zysk z lokaty rentierskiej?

Lokata rentierska oferuje najczęściej oprocentowanie stałe, co pozwala dokładniej oszacować korzyści wynikające z wyboru konkretnej propozycji. Załóżmy, że zakładamy lokatę rentierską na kwotę 50.000 zł na okres 12 miesięcy. Bank oferuje comiesięczną wypłatę odsetek. Oprocentowanie stałe wynosi 3% w skali roku, czyli 0,25% miesięcznie.

Przy wyliczaniu odsetek bank zakłada, że rok liczy 365 dni (niektóre umowy przewidują, że rok liczy 360 dni). Od wypracowanego zysku pobierany jest automatycznie 19% podatek Belki. Przy takich założeniach każdego miesiąca na nasze konto trafi 101,25 zł. Zysk przed potrąceniem podatku wynosił 125 zł.

Które banki oferują lokatę rentierską?

Lokata rentierska jest aktualnie rzadko promowanym rozwiązaniem, skierowanym najczęściej do klientów bankowości prywatnej. Są jednak banki oferujące tego typu depozyty osobom o skromniejszych zasobach finansowych, które zainteresowane są mechanizmem regularnej wypłaty odsetek. Sprawdziliśmy propozycje 3 banków, skierowane do różnego rodzaju klientów (zweryfikowano 19.09.2022 r.).

Lokata rentierska w Banku Pekao SA

Bank Pekao SA przygotował propozycję lokaty rentierskiej, która z uwagi na niski próg wejścia skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców. Kluczowe parametry oferty prezentują się następująco:

 • Oprocentowanie stałe: 6% w skali roku
 • Okres trwania lokaty: 36 miesięcy
 • Częstotliwość wypłaty odsetek: kwartalna
 • Kwota minimalna: 5.000 zł
 • Kwota maksymalna: brak kwoty maksymalnej.

Lokatę można założyć przez bankowość elektroniczną, mobilną i bezpośrednio odwiedzając Bank Pekao. Aby skorzystać z oferty trzeba założyć konto osobiste – w przypadku klientów detalicznych będzie to Konto Przekorzystne. Kiedy zdecydujemy się na zerwanie lokaty Bank Pekao SA obniży kwotę lokaty o sumę wypłaconych wcześniej odsetek.

Lokata rentierska w Getin Banku

Getin Bank ofertę lokaty rentierskiej kieruje do osób posiadających wyższą kwotę oszczędności. Oprocentowanie lokaty rentierskiej uzależnione jest od okresu deponowania. Szczegółowe parametry oferty prezentują się tak:

 • Oprocentowanie stałe:
  • 6% w skali roku na 36 miesięcy
  • 4,5% w skali roku na 24 miesiące
  • 3,5% w skali roku na 18 miesięcy
 • Częstotliwość wypłaty odsetek: miesięczna
 • Kwota minimalna: 50.000 zł
 • Kwota maksymalna: brak kwoty maksymalnej.

Getin Bank pozwala na wybór dnia, w którym każdego miesiąca wypłacane będą odsetki. Zerwanie lokaty rentierskiej przed terminem oznacza obniżenie oprocentowania do 0,1% w skali roku. Bank odejmie też od kwoty lokaty sumę wypłaconych wcześniej odsetek.

Lokaty rentierskie w BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska przygotował lokaty rentierskie dla klientów bankowości premium. Ich główne parametry prezentują się następująco:

 • Oprocentowanie stałe:
  • 0,75% w skali roku na 24 miesiące dla lokaty Inwestor Plus
  • 0,65% w skali roku na 12 miesięcy dla lokaty Inwestor Extra
 • Kwota minimalna: 1.000 zł
 • Kwota maksymalna: brak kwoty maksymalnej

Odsetki od depozytów rentierskich w BNP Paribas Bank Polska naliczane są od wpływu środków na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego ostatni dzień każdego pełnego okresu odsetkowego utrzymywania lokaty włącznie. Likwidacja lokaty przed terminem powoduje utratę odsetek za bieżący okres odsetkowy.

Czy lokaty rentierskie są bezpieczne?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do kwoty 100 tys. euro wyrażonej w złotych. Aktualnie jest to równowartość około 470.000 zł. Zarówno kapitał lokat rentierskich, jak i wypracowane odsetki objęte bankowym funduszem gwarancyjnym. Przekroczenie wskazanego limitu obarczone jest już ryzykiem, dlatego warto mieć ten element na uwadze deponując swoje oszczędności w bankach.

Na co zwracać uwagę wybierając lokatę rentierską?

Na wstępie warto zadać sobie pytanie, czy zależy nam regularnej wypłacie odsetek w ramach zawartej umowy, czy może bardziej interesuje nas częstsze korzystanie z depozytów krótkoterminowych z okresem zapadalności od 1 do 6 miesięcy. Odpowiedź na to pytanie może ułatwić porównywarka lokat. Aby wybrać najlepszą lokatę rentierską to warto zwrócić uwagę na:

 • Oprocentowanie nominalne – stawka komunikowana jest w skali roku. Najczęściej mamy do czynienia z oprocentowaniem stałym. Odeski naliczane są od powierzonego kapitału lokaty.
 • Okres trwania umowy – lokaty rentierskie oferowane są najczęściej na okres powyżej 12 miesięcy. Jeśli złożysz dyspozycję wypłaty środków przed upływem terminu umownego, to najprawdopodobniej stracisz wszystkie wypłacone do tego momentu odsetki.
 • Minimalna kwota wsadu – część banków nadal kieruje ofertę lokat rentierskich wyłącznie do klientów dysponujących sześciocyfrową kwotą oszczędności. Są jednak instytucje proponujące znacznie niższy limit.
 • Częstotliwość wypłaty odsetek – zysk z lokaty przekazywany jest na rachunek klienta w określonych przedziałach czasowych np. miesięcznie lub kwartalnie. Niektóre banki pozwalają także określić dzień wypłaty odsetek.
 • Konieczność skorzystania z produktów dodatkowych – bank może kierować ofertę wyłącznie do klientów, którzy zdecydują się założyć równolegle konto osobiste. Należy sprawdzić, jakie koszty generować będzie dodatkowy rachunek.
 • Konsekwencje zerwania depozytu przed czasem – taki ruch najczęściej kończy się utratą wszystkich wypracowanych odsetek.

Jakie są zalety lokaty rentierskiej?

Lokata rentierska jest wartym rozważania sposobem na pomnażanie pieniędzy połączonym z regularną wypłatą odsetek w okresie trwania umowy. W ten sposób możemy pozyskać dodatkowe środki na dalsze inwestycje lub przeznaczyć je na bieżącą konsumpcję.

Do pozostałych zalet lokaty rentierskiej możemy zaliczyć relatywnie wysokie i stałe oprocentowanie oraz bezpieczeństwo wsadu i gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100.000 euro wyrażonej w złotych w jednym banku.

Jakie są wady lokaty rentierskiej?

Lokata rentierska nie jest pozbawiona wad. Pierwszą z nich jest konieczność zamrożenia swoich oszczędności na okres od jednego roku do nawet 3 lat. W obecnej sytuacji rynkowej może okazać się, że atrakcyjne na dzień założenia lokaty oprocentowanie, będzie dalece niewystarczające w perspektywie najbliższych kwartałów. Oczywiście sytuacja nie musi rozwijać się w niekorzystnym dla deponentów kierunku, ale w tak niepewnym otoczeniu trzeba mieć to na uwadze.

Wadą lokaty rentierskiej może być także konieczność założenia konta osobistego, które może być źródłem dodatkowych kosztów. Warto zatem sprawdzić, jakie opłaty bank pobiera za prowadzenia takiego rachunku i czy można ich uniknąć, wywiązując się z konkretnych warunków np. wykonując każdego miesiąca transakcje bezgotówkowe na określoną kwotę.

Ograniczona dostępność też może być wadą lokat rentierskich. Najciekawsze propozycje mogą być adresowane do wyłącznie zamożnych klientów bankowości private banking. Nie jest jednak powiedziane, że podobnego, a nawet lepszego efektu nie osiągniemy korzystając ze standardowych depozytów bankowych. Dlatego tak ważne jest, aby podejmowaniu decyzji zawsze towarzyszyło porównywanie ofert różnych banków.

Warto wiedzieć

 1. Lokata rentierska jest rodzajem depozytu terminowego, który zapewnia jej właścicielowi cykliczne wypłaty odsetek zamiast ich kapitalizacji.
 2. Lokaty rentierskie są najczęściej oferowane na okres od 12 do 36 miesięcy.
 3. Likwidacja lokaty rentierskiej przed terminem powoduje najczęściej całkowitą utratę wypracowanych odsetek.
 4. W zależności od oferty lokaty rentierskie zapewniają wypłatę odsetek w terminach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych przez cały okres trwania umowy.
 5. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do kwoty 100 tys. euro wyrażonej w złotych.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co oznacza lokata rentierska?

  Lokata rentierska jest rozwiązaniem dla klientów indywidualnych, którzy chcieliby, aby odsetki naliczane od kapitału wpłaconego na rachunek lokaty wypłacane były w regularnych odstępach czasu w trakcie trwania umowy. Pozostałe założenia lokaty rentierskiej są zbliżone do warunków standardowych lokat.

 2. Czym lokata rentierska różni się od innych lokat?

  W przeciwieństwie do standardowych depozytów terminowych odsetki w lokacie rentierskiej nie są doliczane do powierzonego kapitału, tylko są cyklicznie wypłacane na rachunek osobisty klienta. Powoduje to, że posiadacz takiego depozytu może liczyć na regularne zasilanie domowego budżetu w trakcie obowiązywania umowy. Lokaty rentierskie oferowane są najczęściej na okres powyżej 12 miesięcy.

 3. Ile lokat rentierskich można założyć?

  Wszystko zależy od oferty konkretnego banku. Zazwyczaj nie ma limitu i klient indywidualny może założyć dowolną liczbę lokat rentierskich. Ograniczenia mogą pojawić się, kiedy mamy do czynienia z ofertą promocyjną. W takiej sytuacji zazwyczaj można założyć tylko jedną lokatę na preferencyjnych warunkach.

 4. Kto może skorzystać z lokaty rentierskiej?

  Lokata rentierska skierowana jest do osób, którym zależy na regularnej wypłacie odsetek od powierzonego kapitału i nie widzą przeszkód w zamrożeniu oszczędności na okres od jednego roku do trzech lat. Ten typ lokaty najlepiej sprawdzi się, kiedy kapitał jest na tyle wysoki, że wypłacane odsetki pozwolą na dalsze inwestycje lub w odczuwalny sposób wpłyną na kondycję osobistego budżetu.

 5. Jakie jest oprocentowanie lokat rentierskich?

  Najczęściej to oprocentowanie stałe. Oznacza to, że w każdym okresie wypłacone odsetki będą takie same. Lokaty rentierskie z jednej strony oferują niższe stawki niż depozyty promocyjne, ale z drugiej mogą być one wyższe od lokat ze standardowej oferty. Przykładowo Bank Pekao SA oraz Getin Bank oferują lokaty rentierskie oprocentowane na 6% w skali roku na okres 36 miesięcy (stan na 19.09.2022).

 6. Ile kosztuje założenie lokaty rentierskiej?

  Założenie lokaty rentierskiej nie wiąże się z dodatkową opłatą. Ta jednak może pojawić się, kiedy skorzystanie z oferty depozytowej wymagać będzie np. założenia konta osobistego. Prowadzenie takiego rachunku może być płatne, dlatego lepiej sprawdzić, czy skorzystanie z takiej oferty faktycznie jest opłacalne.

 7. Czy opłaca się założyć lokatę rentierską?

  Jeśli zależy nam na spokoju i cyklicznej wypłacie odsetek od kapitału wpłaconego na rachunek lokaty rentierskiej, to warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że blokując oszczędności na okres kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu miesięcy nie będziemy mogli skorzystać z lepiej oprocentowanych ofert – o ile takie pojawią się na rynku. Zerwanie lokaty rentierskiej przed czasem niestety oznacza utratę wszystkich lub większości wypracowanych odsetek.

Porównaj lokaty
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments