Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Ile trwa załatwienie kredytu hipotecznego?

Ubieganie się o kredyt hipoteczny wymaga cierpliwości. Z czego wynika wydłużony czas oczekiwania na decyzję banku? Ile w rzeczywistości trwa załatwienie kredytu hipotecznego? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, jak skrócić czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Z uwagi na spadek popytu na kredyty hipoteczne w ostatnich kwartałach, czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wyraźnie się skrócił. Banki są w stanie podejmować decyzję w terminie znacznie krótszym niż ustawowe 21 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku. Start programu Bezpieczny kredyt 2% może jednak zmienić tę sytuację.

Etapy ubiegania się o kredyt – od czego zacząć?

Aby zrozumieć, dlaczego proces uzyskania kredytu hipotecznego jest tak czasochłonny, trzeba zacząć od uporządkowania etapów, jakie musi przejść każdy potencjalny kredytobiorca zainteresowany finansowaniem tego typu. W dużym uproszczeniu etapy te będą prezentować się następująco:

 • wybór oferty,
 • wypełnienie wniosku kredytowego,
 • dostarczenie potrzebnych dokumentów,
 • analiza zdolności kredytowej oraz wiarygodności finansowej,
 • wydanie decyzji kredytowej.

Wśród wskazanych powyżej punktów najwięcej czasu zabiera skomplementowanie potrzebnych dokumentów, których przy kredycie hipotecznym trzeba dostarczyć naprawdę sporo. Więcej o dokumentach wymaganych do kredytu hipotecznego piszemy w poradniku: Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Czasochłonna jest także analiza zdolności kredytowej klienta – tutaj wiele zależy od banku i liczby wniosków, które aktualnie wpłynęły do rozpatrzenia. Jeżeli będzie ich dużo, wydanie decyzji kredytowej może przesunąć się w czasie.

Ile czasu czeka się na wydanie na decyzji kredytowej w banku?

Czas oczekiwania na decyzję banku w sprawie kredytu hipotecznego określa Ustawa o kredycie hipotecznym. Zgodnie z tym dokumentem okres ten może wynosić maksymalnie 21 dni kalendarzowych. Co ważne, czas ten liczony jest dopiero od momentu dostarczenia do banku wszystkich potrzebnych dokumentów. 

Jaki jest realny oczekiwania na przyznanie kredytu hipotecznego?

Jeszcze w 2021 roku, realny okres oczekiwania na decyzję kredytową od momentu złożenia wniosku wynosi średnio od czterech do sześciu tygodni. Banki często prosiły klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, czym zyskiwały dodatkowy czas na analizę złożonego wniosku. Niektóre instytucje stosują także dwuetapową weryfikację wniosków (najpierw podejmowana jest decyzja wstępna, a następnie ostateczna), co także wydłuża okres oczekiwania na końcową odpowiedź banku.

W związku z ograniczonym popytem na kredyty hipoteczne aktualnie czas oczekiwania na decyzję kredytową jest krótszy. Składając od razu kompletny wniosek na zakup standardowej nieruchomości decyzja kredytowa może być podjęta nawet w kilkanaście dni.

Od czego zależy długość czasu oczekiwania na przyznanie kredytu?

Czas oczekiwania na decyzję kredytową banku tak naprawdę zależy od kilku czynników. W przypadku kredytu hipotecznego mogą to być takie składowe jak:

 • liczba wniosków o kredyt hipoteczny, które wpłynęły do banku w podobnym czasie – im atrakcyjniejsza propozycja kredytów, tym więcej osób będzie nią zainteresowanych;
 • konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów przez kredytobiorcę – ustalony przepisami czas na wydanie decyzji kredytowej liczy się dopiero od momentu dostarczenia do banku wszystkich wymaganych dokumentów;
 • liczba dokumentów, które musi przejrzeć bank – im więcej dokumentów wymaganych do kredytu, tym więcej czasu trzeba poświęcić na ich analizę;
 • liczba pracowników banku oddelegowanych do analizy wniosków – im więcej osób pracuje nad rozpatrzeniem wniosków, tym sprawniej wydawane są decyzje kredytowe.
 • automatyzacja procesów weryfikacji klienta – jeśli bank posiada takie mechanizmy, znacznie przyspieszają one analizę zdolności kredytowej danej osoby, a tym samym wydanie decyzji kredytowej.

Niestety, na większość z powyższych czynników potencjalny klient nie ma wpływu. Może jedynie postarać się dostarczyć do banku od razu komplet potrzebnych dokumentów. Jeśli to się uda i bank nie będzie już potrzebował od niego kolejnych zaświadczeń, być może będzie on w stanie uzyskać decyzję kredytową szybciej.

Wstępna a ostateczna decyzja kredytowa

W przypadku dwuetapowej weryfikacji wniosku o kredyt hipoteczny banki wydają najpierw wstępną decyzję kredytową, a następnie po dokładnej analizie możliwości finansowych klienta, podejmują tzw. decyzję ostateczną. A czym dokładnie różni się wstępna decyzja kredytowa od tej ostatecznej?

Wstępna decyzja kredytowa to deklaracja banku, że udzieli on kredytu danej osobie. Składana jest na początku procesu wnioskowania, nie jest wiążąca i może ulec zmianie po analizie zdolności kredytowej klienta. Wstępna decyzja kredytowa wydawana jest na podstawie oświadczeń złożonych przez klienta. Biorąc pod uwagę te dane bank oblicza czy dana osoba ma szansę na kredyt, czy też jej wniosek trzeba od razu odrzucić. Jeśli wstępna decyzja kredytowa jest pozytywna, potencjalny kredytobiorca przechodzi na kolejny etap w procesie ubiegania się o kredyt.

Ostateczna decyzja kredytowa podejmowana jest po dokładnej analizie zdolności kredytowej klienta, jego wiarygodności finansowej, dostarczonych dokumentów itp. W odróżnieniu od decyzji wstępnej, jest ona dla banku wiążąca, przy czym może być ona negatywna lub pozytywna. Ostateczna decyzja kredytowa może także zawierać warunki, jakie kredytobiorca musi spełnić, aby umowa o kredyt hipoteczny mogła zostać zawarta. Co istotne, każda ostateczna decyzja kredytowa ma swój termin ważności – zwykle wynosi on od 30 do 60 dni.

Ile czasu ma bank na wypłatę kredytu hipotecznego?

W przypadku kredytu hipotecznego przelew środków raczej nie będzie natychmiastowy. Od momentu wydania decyzji kredytowej bank ma:

 • 7 dni roboczych na przekazanie środków kredytobiorcy, jeśli kupuje on nieruchomość z rynku wtórnego,
 • 21 dni na przekazanie środków kredytobiorcy, jeśli kupuje on nieruchomość z rynku pierwotnego.

Czas wypłaty środków z kredytu hipotecznego powinien zostać określony w zawartej z bankiem umowie. Co ważne, na czas wypłaty kredytu wpływa także fakt czy przekazanie środków następuje w transzach, czy też jednorazowo.

Ile czasu ma bank na wypłatę transzy kredytu hipotecznego?

Nie wszystkie kredyty hipoteczne wypłacane są w całości na konto klienta. W wielu przypadkach zobowiązanie będzie wypłacane “po kawałku”, czyli w tak zwanych transzach.

Transza kredytu hipotecznego to część zobowiązania, którą bank wypłaca zgodnie z terminem określonym w umowie kredytu.

Wypłata transz kredytu odbywa się zatem według konkretnego harmonogramu ustalonego z bankiem. 

Jak można skrócić czas oczekiwania na kredyt hipoteczny?

Wspomnieliśmy już, że potencjalny kredytobiorca nie ma zbyt wielkiego wpływu na przyspieszenie wydania decyzji w sprawie kredytu hipotecznego. Jedyne działania, jakie można podjąć w tym przypadku to:

 • upewnienie się, że składany wniosek kredytowy nie zawiera błędów,
 • dostarczenie do banku wszystkich wymaganych dokumentów.

Przed przekazaniem wniosku kredytowego do banku warto sprawdzić go dwa, a nawet trzy razy i upewnić się, że nie popełniono błędu podając np. takie dane jak numer dowodu czy numer PESEL.

Na stronach internetowych banków zwykle dostępny jest także wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny. Warto zgromadzić wszystkie dokumenty z takiej listy. A jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości, dobrze jest skontaktować się telefonicznie z bankiem i potwierdzić, jakie dokumenty będą wymagane w konkretnym przypadku.

Ile się czeka na kredyt w danym banku?

Poniższa tabela przedstawia orientacyjny czas oczekiwania na decyzję w sprawie kredytu hipotecznego w wybranych bankach komercyjnych:

BankCzas oczekiwania na decyzję kredytową
Alior Bankzazwyczaj do 18 dni (do otrzymania wstępnej decyzji)
ING Bank Śląskido miesiąca
Bank Millenniumok. 2 tygodnie (po spełnieniu określonych warunków)
BNP Paribasok. 1,5 miesiąca
PKO BPok. 1,5 miesiąca
Pekaook. 1,5 miesiąca
mBankponad miesiąc

Bank nie wypłacił kredytu hipotecznego?

Po podpisaniu umowy o kredyt hipoteczny może się wydawać, że już nic nie stoi na do wypłaty pieniędzy na konto. Niestety, w praktyce nie działa to tak prosto.

Po podpisaniu umowy kredytowej zwykle należy jeszcze dostarczyć do banku np. akt notarialny potwierdzający zakup nieruchomości bądź potwierdzenie ustanowienia hipoteki. 

A co w przypadku, jeśli powyższe wymagania zostały spełnione, a środków z kredytu nadal nie ma na koncie? Jeżeli od zawarcia umowy nie minęło jeszcze 14 dni, można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z kredytem jeszcze przed zawarciem umowy. Na szczęście sytuacje, kiedy bank nie wypłaca przyznanego kredytu hipotecznego należą raczej do rzadkości.

 

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

Warto wiedzieć:

 1. Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym, na wydanie decyzji w sprawie kredytu hipotecznego bank ma 21 dni kalendarzowych. Czas ten jest liczony od momentu dostarczenia do banku wszystkich potrzebnych dokumentów.
 2. Rzeczywisty czas oczekiwania na decyzję kredytową liczony od momentu złożenia wniosku może wynosi średnio od czterech do sześciu tygodni.
 3. W przypadku dwuetapowej weryfikacji bank podejmuje najpierw wstępną decyzję kredytową, a po analizie zdolności kredytowej klienta wydaje decyzję ostateczną. Decyzja wstępna nie jest dla banku wiążąca.
 4. Potencjalny kredytobiorca raczej nie ma możliwości przyspieszenia decyzji kredytowej. Może jednak sprawdzić, czy wniosek kredytowy na pewno został wypełniony poprawnie oraz zgromadzić od razu wszystkie potrzebne dokumenty, ograniczając tym samym ewentualne straty czasu wynikające z niedopatrzeń w tych kwestiach.
 5. Kredyt hipoteczny może być wypłacony w całości lub w transzach. Harmonogram wypłaty poszczególnych transz zobowiązania dołączony jest do umowy kredytowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co zrobić, jeśli minął termin ważności decyzji kredytowej?

  Jeśli minął termin ważności decyzji kredytowej i umowa nie została zawarta, cały proces ubiegania się o kredyt będzie trzeba uruchomić od nowa. Oznacza to konieczność ponownego dostarczenia listy wymaganych dokumentów.

 2. Czy bank wyjaśni mi powody udzielenia negatywnej decyzji kredytowej?

  Tak, banki mają obowiązek wyjaśnienia klientowi, dlaczego otrzymał on negatywną decyzję kredytową. Oczywiście, trzeba wystąpić o taką informację i nie jest ona przekazywana z automatu. 

 3. Dlaczego czas oczekiwania na kredyt hipoteczny w niemal każdym banku wygląda inaczej?

  Czas oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej zależy np. od ilości wniosków, jakie w podobnym czasie wpłynęły do banku. Jeśli przykładowo dany bank ma atrakcyjną ofertę, będzie on wybierany częściej niż konkurencja. Z uwagi na to czas oczekiwania na decyzję kredytową w takiej instytucji może być dużo dłuższy niż w innych bankach.

 4. Jak odstąpić od umowy kredytu, jeśli bank nie wypłacił mi środków?

  Na odstąpienie od umowy mamy 14 dni licząc od dnia jej zawarcia. Odstąpienie musi mieć charakter pisemny, a wzór dokumentu powinien zostać dołączony do umowy kredytowej.

 5. Czy wnioskowanie o kredyt hipoteczny przez Internet może przyspieszyć wydanie decyzji kredytowej?

  Z uwagi na charakter kredytu hipotecznego nie można wnioskować o niego przez Internet. Online możemy jedynie złożyć zapytanie o daną ofertę bądź zamówić kontakt z doradcą. Wszystkich wymaganych formalności należy jednak dopełnić osobiście.

 6. Ile się czeka na decyzję o kredycie hipotecznym?

  Czas oczekiwania na decyzję kredytową zależy od wielu elementów tj. kompletność wniosku, sytuacja finansowa kredytobiorcy, liczba osób ubiegająca się o finansowanie, stan i rodzaj nieruchomości czy sposób wniesienia wkładu własnego. Oznacza to, że trudno dokładnie określić, ile czeka się na kredyt hipoteczny w 2023 roku.

Porównaj kredyty hipoteczne
Katarzyna Gaweł
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments