Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Co to jest promesa kredytowa?

Promesa kredytowa to dokument wystawiany przez bank przy okazji ustalania zdolności kredytowej klienta, najczęściej przy kredycie hipotecznym. Sprawdź, kiedy warto starać się o jej wydanie, jakich dokumentów będzie wymagał kredytodawca i kiedy promesa może okazać się nieważna.

Zakup nieruchomości wiąże się z dużą liczbą formalności – w szczególności, jeśli wymaga finansowego wsparcia banku w postaci kredytu hipotecznego. Choć posiadanie promesy kredytowej nie jest obowiązkowe, to znacznie ułatwia proces negocjacji pomiędzy stronami umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Promesa kredytowa daje gwarancję, że kupujący posiada odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Promesa zabezpiecza również interesy potencjalnego kredytobiorcy, bo pomaga określić, na jaką kwotę kredytu może liczyć.

Co to jest promesa kredytowa?

Promesa to w języku prawniczym przyrzeczenie wykonania określonej czynności. W przypadku promesy kredytowej obietnica dotyczy udzielenia kredytu w określonej wysokości i jest składana na piśmie przez bank wnioskodawcy. Zobowiązanie banku do udzielenia kredytu obowiązuje przez czas określony, zwykle nieprzekraczający 60 dni.

Promesa kredytowa udzielana jest na podstawie uzupełnionego wniosku o kredyt hipoteczny lub innego dokumentu pozwalającego ustalić stan majątkowy wnioskodawcy oraz dokumentów finansowych przez niego złożonych (najczęściej bank wymaga zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i dochodach) i ma na celu określenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Bank samodzielnie sprawdzi również dotychczasową historię kredytową klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Do wydania promesy mogę być potrzebne także inne dokumenty np. związane z nieruchomością, na której zakup klient chce zaciągnąć zobowiązanie kredytowe.

Co zawiera promesa kredytowa?

Promesa kredytowa zawiera deklarację banku do udzielenia kredytobiorcy finansowania na określonych warunkach. W treści dokumentu znajdują się takie informacje jak:

 • dane banku, który wydaje promesę – nazwa, siedziba, nr KRS, NIP, REGON,
 • dane osoby ubiegającej się o kredyt, która wystąpiła o wydanie promesy – imię i nazwisko, adres,
 • określenie wysokości potencjalnego kredytu,
 • dodatkowe warunki wymagane do zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu – np. uzupełnienie lub aktualizacja dokumentów dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem finansowania,
 • formę zabezpieczenia (jeśli występuje),
 • okres obowiązywania promesy,
 • podpis upoważnionego wystawcy dokumentu,
 • data i miejscowość,
 • podpis wnioskodawcy.

Dodatkowo dokument może zawierać klauzulę określającą, kiedy promesa będzie bezskuteczna.

Które banki udzielają promesy kredytowej?

Wydanie promesy kredytowej przy kredycie hipotecznym to standardowa procedura stosowana przez banki. Dlatego możliwość jej otrzymania gwarantuje wiele instytucji finansowych. Różnice poszczególnych ofert mogą dotyczyć czasu oczekiwania na wydanie promesy, rodzaju dokumentów wymaganych przez bank do oceny zdolności kredytowej klienta i tych związanych z nieruchomością czy wreszcie kosztów wydania samego dokumentu.

Promesę kredytową możesz otrzymać m.in. w:

Ile kosztuje wydanie promesy kredytowej?

Koszty wydania promesy zależy od oferty konkretnego banku. Jeszcze niedawno klient, który ubiegał się o wydanie takiego dokumentu musiał liczyć się z dodatkowym wydatkiem rzędu nawet kilkuset złotych. Aktualnie wydanie promesy coraz częściej jest bezpłatne, choć zawsze warto o to zapytać pracownika banku lub samodzielnie sprawdzić w tabeli opłat i prowizji. Koszt wydania promesy kredytowej w wybranych bankach prezentuje się następująco (zweryfikowano 27.07.2023 r.):

 • według cennika mBanku za wydanie promesy przy kredycie hipotecznym lub pożyczce hipotecznej klient będzie musiał zapłacić 150 zł,
 • w Santander Bank Polska udzielenie promesy do kredytu hipotecznego kosztuje do 200 zł, ale kwota zostanie zwrócona na konto osobiste klienta w razie podpisania przez niego umowy kredytu,
 • w Banku Pekao promesa kredytowa dla klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny jest darmowa.

Jak otrzymać promesę kredytową?

Promesa kredytowa wydawana jest na wniosek osoby, która planuje zaciągnąć kredyt hipoteczny. Aby bank mógł określić potencjalną kwotę finansowania, konieczne jest przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz załączenie odpowiednich dokumentów pozwalających określić m.in. wysokość osiąganych dochodów, koszty utrzymania gospodarstwa domowego czy wysokość obciążeń wynikających ze spłacanych zobowiązań finansowych. Dokumentacja ta pozwala na uzyskanie szacunkowej promesy kredytowej.

Kiedy przyrzeczenie banku dotyczyć ma konkretnej nieruchomości mamy do czynienia z promesą szczegółową (całkowitą). W takiej sytuacji wymagana lista wydłuża się dokumentację związaną z kredytowaną nieruchomością. Z jednej strony rozwiązanie tego typu to bardziej skomplikowane formalności i dłuższy czas oczekiwania na decyzję. Z drugiej strony zmniejsza to ryzyko bezskuteczności promesy kredytowej w sytuacji, kiedy bank nie zaakceptuje wybranej przez kredytobiorcę nieruchomości.

Dlaczego promesa kredytowa jest ważna dla kredytobiorcy?

Wyróżniamy co najmniej trzy powody, dla których promesa jest ważna dla kredytobiorcy:

 1. To rzetelna informacja od banku określająca wysokość zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Wiedza na temat maksymalnej wysokości kredytu, jaką można otrzymać w danym momencie, znacznie ułatwia szukanie mieszkania o określonej wartości i oszczędzi rozczarowań co do kwoty, którą można pożyczyć.
 2. Promesa daje większą pewność uzyskania pieniędzy w konkretnym banku, dzięki temu droga do kupna mieszkania będzie prostsza i mniej stresująca.
 3. Promesa kredytowa daje przewagę w negocjacjach ze sprzedawcą mieszkania czy domu. Zawarcie umowy przedwstępnej kupna nieruchomości wiąże się często z koniecznością zapłaty zadatku, który przepadnie, jeśli kupujący nie wywiąże się z przyrzeczonej obietnicy zawarcia umowy docelowej np. z powodu odmowy udzielenia kredytu. Przedstawienie promesy kredytowej wzmacnia pozycję negocjacyjną kupującego i może pomóc obniżyć kwotę zadatku.

Dzięki temu nawet w razie odmowy udzielenia finansowania przez bank utrata zadatku będzie mniej dotkliwa. Dodatkowo osoba, która posiada promesę kredytową jest bardziej wiarygodna w oczach sprzedawcy nieruchomości. Pisemna deklaracja wypłaty kredytu przez bank zwiększa szanse, że klient uzyska pieniądze konieczne przy podpisaniu umowy kupna nieruchomości.

Czy promesa kredytowa daje gwarancję otrzymania finansowania?

Promesa nie jest równoznaczna z gwarancją otrzymania finansowania. Bank co prawda deklaruje wypłatę kredytu w określonej wysokości, ale uzależnia podpisanie umowy kredytowej od spełnienia określonych warunków. Promesa kredytowa wydawana jest na podstawie wniosku kredytobiorcy i dokumentów finansowych, pozwalających ocenić jego zdolność kredytową.

Trzeba jednak pamiętać, że w okresie obowiązywania promesy mogą pojawić się nieprzewidziane dla wnioskodawcy okoliczności, np. wypowiedzenie umowy o pracę, czego konsekwencją będzie odmowa udzielenia kredytu przez bank. Podobnie będzie w sytuacji, jeśli klient nie spełni innych zawartych w promesie warunków.

Kiedy promesa kredytowa może okazać się nieważna?

Chociaż promesa kredytowa to przyrzeczenie ze strony banku na udzielenie kredytu w określonej kwocie to zdarzają się sytuacje, w których jej zapisy tracą moc. Może mieć to miejsce w przypadku wspomnianego pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy np. na skutek utraty dochodów.

Kolejnym powodem mogą być negatywne wpisy w bazach dłużników, które pojawiły się po wystawieniu promesy kredytowej. Opóźnienia w spłacie bieżących zobowiązań w trakcie ubiegania się o kredyt są prostym sposobem na unieważnienie promesy i negatywną decyzję banku.

Jeśli mówimy o promesie na kredyt hipoteczny, to nie możemy zapominać, że głównym zabezpieczeniem takiego zobowiązania jest kredytowana nieruchomość. Jeśli budynek, lokal lub grunt nie spełnia wymogów banku, lub wycena nieruchomości wyraźnie odbiega od realiów rynkowych, to bank może uznać promesę kredytu za niewiążącą. Czynnikiem ryzyka może być również zmieniające się prawo i przepisy, które będą stać w sprzeczności z zapisami wystawionej promesy kredytowej.

Warto wiedzieć

 • Promesa kredytowa to obietnica udzielenia kredytu w określonej wysokości i jest składana na piśmie przez bank, w którym został złożony wniosek o wydanie takiego dokumentu.
 • Promesa nie jest równa gwarancji otrzymania finansowania. Bank co prawda deklaruje wypłatę kredytu w określonej wysokości, ale uzależnia podpisanie umowy kredytowej od spełnienia określonych warunków.
 • Koszt wydania promesy kredytu może wahać się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Niektóre banki wystawiają promesę za darmo, dlatego przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się, ile kosztuje taka usługa.
 • Przed wystawieniem promesy kredytowej konieczna jest weryfikacja zdolności kredytowej wnioskodawcy.
 • Bank może uznać promesę za nieważną, kiedy po wystawieniu dokumentu pojawią się w bazach dłużników negatywne informacje na nasz temat.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co zrobić, kiedy bank nie wystawi promesy kredytowej?

  Jeśli bank nie wystawi nam promesy kredytowej z powodu braku zdolności kredytowej to warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Możliwe, że kolejny kredyt będzie źródłem trudnych do udźwignięcia konsekwencji finansowych. Jeśli problemem jest nieruchomość, można dopytać o dokładne przyczyny odrzucenia wniosku — możliwe, że problem tkwi w mało wiarygodnej wycenie. W sytuacji, kiedy jesteśmy pewni swoich możliwości finansowych i nie zgadzamy się z decyzją banku, zamiast o promesę możemy wnioskować o standardową decyzję kredytową.

 2. Jak długo ważna jest promesa kredytowa?

  Wszystko zależy od oferty banku. Przyrzeczenie udzielenia kredytu jest najczęściej ważne od 30 do 60 dni.

 3. Kiedy potrzebna jest promesa kredytowa?

  Po pierwsze promesa kredytowa pozwala stwierdzić, jak bank ocenia naszą kondycję finansowo-majątkową. Dzięki temu możemy określić rodzaj nieruchomości znajdującej się w naszym zasięgu. Po drugie promesa kredytowa jest dodatkowym argumentem w trakcie negocjacji ze sprzedawcą nieruchomości, ponieważ potwierdza, że bank jest gotowy udzielić nam finansowania w wymaganej kwocie.

 4. Jakich dokumentów wymaga bank do wystawienia promesy?

  Wystawienie promesy kredytowej poprzedzone jest oceną zdolności kredytowej. Poza wnioskiem musimy przedstawić dokumenty pozwalające potwierdzić naszą tożsamość oraz zweryfikować naszą kondycję finansową. Wnioskując o promesę szczegółową, konieczne jest również przedłożenie dokumentacji związanej z kredytowaną nieruchomością.

 5. Jak długo czeka się na promesę kredytową?

  Od kilku dni do nawet dwóch tygodni. Wiele zależy od wewnętrznych procedur banku, liczby rozpatrywanych w danym momencie wniosków oraz od poziomu skomplikowania potencjalnej transakcji. Okres ten liczony jest najczęściej od momentu złożenia wniosku o promesę kredytową wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Porównaj kredyty hipoteczne
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bartek
Bartek
2 lat temu

Santander Bank Polska nie udziela promesy

Kuba
Kuba
2 lat temu
Reply to  Bartek

W tabeli opłat i prowizji Santandera widnieje cena promesy:
toip.santander.pl/produkt/kredyty-hipoteczne