Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Co to jest promesa kredytowa?

Promesa kredytowa to dokument wystawiany przez bank przy okazji ustalania zdolności kredytowej klienta, najczęściej przy kredycie hipotecznym. Sprawdź, kiedy warto starać się o jej wydanie i jakich dokumentów będzie wymagał kredytodawca.

mężczyzna przy biurku podpisujący dokumenty i stojąca po przeciwnej stronie kobieta
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Zakup nieruchomości wiąże się z dużą liczbą formalności – w szczególności, jeśli wymaga uzyskania finansowania zewnętrznego. Choć posiadanie promesy kredytowej nie jest obowiązkowe, to znacznie ułatwia proces negocjacji pomiędzy stronami umowy kupna – sprzedaży nieruchomości. Promesa kredytowa daje gwarancję, że kupujący posiada odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Promesa zabezpiecza również interesy potencjalnego kredytobiorcy, bo pomaga określić na jaką kwotę kredytu może liczyć.

Co to jest promesa kredytowa?

Promesa to w języku prawniczym przyrzeczenie wykonania określonej czynności. W przypadku promesy kredytowej obietnica dotyczy udzielenia kredytu w określonej wysokości i jest składana na piśmie przez bank wnioskodawcy. Zobowiązanie banku do udzielenia kredytu obowiązuje przez czas określony, zwykle nie przekraczający 60 dni.

Promesa kredytowa udzielana jest na podstawie uzupełnionego wniosku o kredyt hipoteczny lub innego dokumentu pozwalającego ustalić stan majątkowy wnioskodawcy oraz dokumentów finansowych przez niego złożonych (najczęściej bank wymaga zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i dochodach) i ma na celu określenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Bank samodzielnie sprawdzi również dotychczasową historię kredytową klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Do wydania promesy mogę być potrzebne także inne dokumenty np. związane z nieruchomością, na zakup której klient chce zaciągnąć zobowiązanie kredytowe.

Dlaczego promesa kredytowa jest ważna dla kredytobiorcy?

Powody są co najmniej trzy. Po pierwsze rzetelna informacja od banku określająca wysokość zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Wiedza na temat maksymalnej wysokości kredytu, jaką można otrzymać w danym momencie, znacznie ułatwi szukanie mieszkania o określonej wartości i oszczędzi rozczarowań co do kwoty, którą można pożyczyć.

Po drugie promesa daje większą pewność uzyskania pieniędzy w konkretnym banku, dzięki temu droga do kupna mieszkania będzie prostsza i mniej stresująca.

I wreszcie promesa kredytowa daje przewagę w negocjacjach ze sprzedawcą mieszkania czy domu. Zawarcie umowy przedwstępnej kupna nieruchomości wiąże się często z koniecznością zapłaty zadatku, który przepadnie jeśli kupujący nie wywiąże się z przyrzeczonej obietnicy zawarcia umowy docelowej np. z powodu odmowy udzielenia kredytu. Przedstawienie promesy kredytowej wzmacnia pozycję negocjacyjną kupującego i może pomóc obniżyć kwotę zadatku.

Dzięki temu, nawet w razie odmowy udzielenia finansowania przez bank, utrata zadatku będzie mniej dotkliwa. Dodatkowo osoba, która posiada promesę kredytową jest bardziej wiarygodna w oczach sprzedawcy nieruchomości. Pisemna deklaracja wypłaty kredytu przez bank daje pewność, że klient uzyska pieniądze konieczne przy podpisaniu umowy kupna nieruchomości.

Czy promesa kredytowa daje gwarancję otrzymania finansowania?

Promesa nie jest równa gwarancji otrzymania finansowania. Bank co prawda deklaruje wypłatę kredytu w określonej wysokości, ale uzależnia podpisanie umowy kredytowej od spełnienia określonych warunków. Promesa kredytowa wydawana jest na podstawie wniosku potencjalnego kredytobiorcy i dokumentów finansowych, pozwalających ocenić jego zdolność kredytową.

Trzeba jednak pamiętać, że w okresie obowiązywania promesy mogą pojawić się nieprzewidziane dla wnioskodawcy okoliczności, np. wypowiedzenie umowy o pracę, czego konsekwencją będzie odmowa udzielenia kredytu przez bank. Podobnie będzie w sytuacji, jeśli klient nie spełni innych zawartych w promesie warunków.

Co zawiera promesa kredytowa?

Promesa kredytowa zawiera deklarację banku do udzielenia kredytobiorcy finansowania na określonych warunkach. W treści dokumentu znajdują się takie informacje jak:

 • dane banku, który wydaje promesę – nazwa, siedziba, nr KRS, NIP, REGON,
 • wskazanie danych osoby, która ubiega się o kredyt i wystąpiła o wydanie promesy – imię i nazwisko, adres,
 • określenie wysokości kredytu,
 • dodatkowe warunki wymagane do zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu – np. uzupełnienie lub aktualizacja dokumentów dotyczących nieruchomości będącej
 • przedmiotem finansowania,
 • okres obowiązywania promesy,
 • podpis upoważnionego wystawcy dokumentu.

Dodatkowo dokument może zawierać klauzulę określającą, kiedy promesa będzie bezskuteczna. Może się to zdarzyć np.:

 • w razie ujawnienia okoliczności, że dane przedstawione przez wnioskodawcę do jej wydania były nieprawdziwe,
 • w okresie jej ważności wystąpią takie przesłanki, które uzasadniają stwierdzenie, że wnioskodawca faktycznie utracił zdolność kredytową albo jest ona realnie zagrożona – np. pogorszenie sytuacji materialnej w razie utraty pracy przez wnioskodawcę albo ujawnienie informacji w bazie BIK o zaległościach w spłacie innych zobowiązań,
 • w przypadku kiedy klient nie spełni dodatkowych warunków określonych w promesie.

Ile kosztuje wydanie promesy kredytowej?

Wysokość kosztów wydania promesy zależy od oferty banku. Jeszcze niedawno klient, który ubiegał się o wydanie takiego dokumentu musiał liczyć się z dodatkowym wydatkiem rzędu nawet kilkuset złotych. Aktualnie wydanie promesy coraz częściej jest bezpłatne, choć zawsze warto o to zapytać pracownika banku.

Przykład:

 • według cennika mBanku za wydanie promesy przy kredycie hipotecznym lub pożyczce hipotecznej, klient będzie zobowiązany do zapłaty 150 zł,
 • w Santander Bank Polska udzielenie promesy do kredytu hipotecznego kosztuje do 200 zł, ale kwota zostanie zwrócona na konto osobiste klienta w razie podpisania przez niego umowy kredytu,
 • w Banku Pekao promesa kredytowa ważna 60 dni dla klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny jest darmowa.

Które banki udzielają promesy kredytowej?

Wydanie promesy kredytowej przy kredycie hipotecznym to standardowa procedura stosowana przez banki. Dlatego możliwość jej otrzymania gwarantuje wiele instytucji finansowych. Różnice poszczególnych ofert mogą dotyczyć czasu oczekiwania na wydanie promesy, rodzaju dokumentów wymaganych przez bank do oceny zdolności kredytowej klienta i tych związanych z nieruchomością czy wreszcie kosztów wydania samego dokumentu.

Promesę kredytową możesz otrzymać m.in. w:

 • mBanku,
 • Santander Bank Polska,
 • ING Banku Śląskim,
 • Banku Pekao S.A.,
 • Banku Crédit Agricole,
 • Alior Banku.

Podsumowanie

Promesa kredytowa to dokument, który może ułatwić drogę do kupna wymarzonego mieszkania. Pomimo konieczności spełnienia dodatkowych warunków określonych przez bank, pewność uzyskania finansowania w przypadku otrzymania promesy kredytowej jest wysoka. Dlatego staranie o jej wydanie powinno być dla potencjalnego kredytobiorcy jednym z obligatoryjnych elementów w procesie kupna nieruchomości.

Korzyści płynące z posiadania promesy kredytowej są na tyle duże, że nawet ewentualna konieczność wniesienia opłaty z tytułu jej wydania, nie powinna być dla przyszłego wnioskodawcy przeszkodą.

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

para emerytów na spotkaniu z pracownicą banku

Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy?

Udzielenie kredytu zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej klienta banku. Oprócz wysokości osiąganych dochodów i comiesięcznych wydatków instytucja udzielająca finansowania...

Komentarze:

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o