Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Ile można wypłacić z bankomatu? Jakie są limity wypłat i transakcji 2024

W dzisiejszej publikacji skupimy się na limitach wypłat gotówki z bankomatów w 2024 r. Odpowiemy na pytania jakie są limity wypłat gotówki, co powoduje, że te limity są coraz bardziej restrykcyjne oraz wskażemy, które banki i bankomaty mają największe limity wypłat gotówki w naszym kraju. Z roku na rok obserwujemy trend obniżania limitów wypłat gotówki oraz limitów transakcji w bankomatach. Dlaczego tak się dzieje?

Konsumenci oraz przedsiębiorcy coraz częściej zadają sobie pytania o limit wypłaty z bankomatu, o dzienny limit wypłat odnośnie ilości transakcji oraz o wiele innych, pochodnych kwestii, które mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie z perspektywy łatwego i bezproblemowego dostępu do gotówki przy użyciu ogólnodostępnych bankomatów.

Szczególną rolę odgrywają również limity transakcji bezgotówkowych. O tym wszystkim w dalszej części publikacji. Sprawdź zatem, jakie są limity wypłat z bankomatów i transakcji bezgotówkowych w 2024 roku.

Limity w bankomatach przy wypłacie gotówki.

Limit wypłaty gotówki z bankomatu może okazać się niezwykle uciążliwy szczególnie w sytuacji, gdy szybko musimy wybrać pieniądze z naszego rachunku bankowego a nie chcemy robić tego w placówce banku.

Limity w bankomatach przy wypłacie gotówki są zróżnicowane w zależności od rodzaju bankomatu lub banku. Oczywistym pozostaje fakt, iż każdy bankomat posiada górny limit wypłat gotówki, co przekłada się bezpośrednio na naszą sytuację, gdy chcemy sprawnie wybrać pieniądze z naszego rachunku bankowego.

Limity wypłat gotówki są w obecnych czasach sytuacją powszechną. Jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy bez większych problemów pobierać większe ilości banknotów z bankomatu. Regularnie obserwujemy trend, który zmierza w kierunku ustanawiania coraz to bardziej rygorystycznych limitów. Spora część bankomatów posiada również dzienny limit wypłaty gotówki.

Bankomaty jednorazowo są w stanie wypłacić około 30, maksymalnie do 40 banknotów podczas jednej transakcji. Oznacza to, że z technicznego punktu widzenia i przy założeniu, że bankomat wyda nam tylko banknoty o nominale 200,00 złotych, będziemy mogli wybrać maksymalnie 8.000,00 złotych gotówki z bankomatu.

Ciekawostką jest fakt, iż bankomaty w Polsce nie wydają banknotów o nominale 500,00 złotych. Banknot z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego jest niezwykle poszukiwany przez kolekcjonerów i notafilistów.

Poruszając tematykę limitów w bankomatach nie sposób jest również podnieść kwestii, że naturalnym limitem jest również fizyczny brak banknotów w maszynie bankomatu. Okoliczności takie zdarzają się najczęściej w okresach, w których wzmożona jest skala transakcji gotówkowych (m.in.: święta, okres wakacyjny etc.).

W takich okolicznościach warto jest skorzystać z innego bankomatu, gdyż oczekiwanie na uzupełnienie gotówki w bankomacie bezpośrednio z banku może okazać się niezwykle czasochłonne – szczególnie, gdy mówimy o transakcjach w dni wolne od pracy, święta etc.

W 2024 roku Polakom przysługuje 13 dni świątecznych – wolnych od pracy.

Ile można wypłacić z bankomatu?

W tym miejscu należy wskazać, że ogólnie przyjęte limity wypłat gotówki z bankomatów są ustalane w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości i praktyki klientów banków. Z cyklicznej publikacji “Informacja o kartach płatniczych” przygotowanej w styczniu 2024 r. przez Narodowy Bank Polski wynika, że w III kw. 2023 r. średnia wartość pojedynczej wypłaty gotówkowej wyniosła 807 zł i była o 0,2% większa w porównaniu z II kw. 2023 r.

Należy wyjaśnić, że zwykły limit wypłaty z bankomatu w Polsce wynosi około 800,00 złotych lub 1.000,00 złotych. Niektóre bankomaty (dotyczy to bankomatów, które należą do poszczególnych banków), mogą mieć swoje własne, wyższe limity wypłat gotówki np. około 4.000,00 złotych lub nawet 8.000,00 złotych (górna granica uzależniona maksymalną ilością banknotów, które może wydać maszyna bankomatu ze względu na grubość pliku gotówki).

Naturalnie można dokonać kilku transakcji w bankomacie w ciągu jednego dnia. W takim przypadku okolicznościami, które mogą wstrzymać proces kolejnych wypłat są m.in.:

 • limity na rachunku bankowym, które są związane z ograniczeniami w podejmowaniu gotówki z bankomatów;
 • limity transakcyjne (limit ilości transakcji w ciągu dnia) ustanowione przez konkretny bank lub bankomat;
 • brak gotówki w konkretnej maszynie bankomatowej (limit techniczny).

Ile można wypłacić z bankomatu jednorazowo?

Należy wyjaśnić, że generalną zasadą jest ograniczenie wypłat z bankomatu do wysokości 800,00 złotych lub 1.000,00 złotych. Wyjątkiem są bankomaty, które należą do konkretnego banku – wówczas jednorazowy limit wypłaty z bankomatu uzależniony jest od ilości banknotów, które mogą zostać wydane przez maszynę bankomatową – jest to maksymalnie 8.000,00 złotych (plik 40 banknotów o nominale 200,00 złotych każdy).

Należy podkreślić, że tak wysokie limity wypłat są rzadkością i występują niestety coraz rzadziej.

Częściej korzystamy z mniejszych wypłat z bankomatu, rzadziej korzystamy natomiast z wypłat, które przekraczają kilka tysięcy złotych. Mając to na uwadze, sektor bankowy tak właśnie ustanowił limity transakcyjne.

Ile najmniej można wypłacić z bankomatu?

W tym miejscu należy wyjaśnić, że dolną granicę wypłaty gotówki z bankomatu każdy bank ustala samodzielnie. W praktyce oznacza to, że najmniejszym nominałem możliwym do pobrania z bankomatu jest banknot o nominale 10,00 złotych.

Część bankomatów zdecydowała się na podwyższenie dolnego limitu wypłat, wprowadzając najniższy możliwy do pobrania nominał o wartości 20,00 złotych.

W przypadku najmniejszych kwot, które możemy pobrać z bankomatu, możemy zauważyć, że tendencja ta zbliża się do wartości 20,00 złotych, czasem wręcz do wartości 50,00 złotych (co w praktyce występuje stosunkowo rzadko).

Generalnie możemy wskazać, że bankomat posiada jednorazowy dolny limit wypłaty gotówki na poziomie pomiędzy 10,00 a 20,00 złotych.

Ile najwięcej można wypłacić z bankomatu w 2024 roku?

Odgórny limit wypłaty z bankomatu również uzależniony jest od konkretnego bankomatu lub banku, który obsługuje określony bankomat. W praktyce możemy wypłacić z bankomatu nawet do 20.000,00 złotych. Nie jest ogólną zasadą, że generalnie limity w bankomatach są na poziomie około 10.000,00 złotych i może to się różnić oraz zmieniać na przestrzeni czasu.

Należy zwrócić uwagę, że kwestie związane z limitami wypłaty gotówki z bankomatów mogą ulegać zmianie w szczególności z uwagi na sytuację gospodarczą, ewentualne zagrożenia zewnętrzne, sytuację geopolityczną etc. To właśnie w sytuacjach, gdy dochodzi do dużych zmian, dynamicznie podejmowanych decyzji, konfliktów zbrojnych etc. – sektor bankowy ogranicza wypłaty z bankomatów, czasem wręcz wstrzymuje je na pewien czas.

Warto jest mieć na uwadze fakt, że zawsze należy wcześniej sprawdzić m.in.:

 • dzienne limity wypłat w danym bankomacie (szczególnie jeżeli planujemy wypłatę większej ilości gotówki – tzw. maksymalny limit dzienny);
 • należy sprawdzić swój limit miesięczny (czy nie został lub nie zostanie przekroczony – wówczas warto jest zmienić ten limit w bankowości internetowej);
 • wysokość kwoty wypłaty jednorazowej w danym bankomacie i ewentualnie zmienić bankomat do planowanej wypłaty gotówki;
 • domyślny limit ustawiony przez bank w bankowości elektronicznej.

Jakie są limity wypłaty gotówki w zależności od banku lub bankomatu?

W tym miejscu warto jest wskazać, jakie są limity wypłaty gotówki w zależności od banku lub bankomatu (stan na dzień 30.01.2024 r., który może ulec zmianie).

Limity wypłat w Euronet

Z bankomatu Euronet możemy wypłacić gotówkę na poziomie: 800,00 złotych.

Limity wypłat w Planet Cash

Bankomat Planet Cash posiada górny limit wypłat gotówki na poziomie: 1.000,00 złotych (wyjątkiem są wypłaty przez klientów z banków, którzy nawiązali współpracę ze spółką Planet Cash – wówczas limity te będą zdecydowanie wyższe, w zależności od ustaleń konkretnego banku – czasem nawet bez ograniczeń kwotowych).

Limity wypłat w Alior Banku

Z bankomatu Alior Bank możemy wypłacić gotówkę na poziomie: 15.000,00 złotych.

Limity wypłat w BNP Paribas

Bankomat BNP Paribas posiada górny limit wypłat gotówki na poziomie: 20.000,00 złotych.

Limity wypłat w BOŚ Banku

Bankomat BOŚ Bank posiada górny limit wypłat gotówki na poziomie: do górnej granicy posiadanych środków lub limitu środków w danej maszynie bankomatowej.

Limity wypłat w Credit Agricole

Z bankomatu Credit Agricole możemy wypłacić gotówkę na poziomie: 5.000,00 złotych.

Limity wypłat w ING Banku Śląskim

Z bankomatu ING Bank Śląski możemy wypłacić gotówkę na poziomie: 10.000,00 złotych.

Limity wypłat w mBanku

Z bankomatu mBank możemy wypłacić gotówkę na poziomie: 10.000,00 złotych.

Limity wypłat w Banku Millennium

Z bankomatu Millennium Bank możemy wypłacić gotówkę na poziomie: 2.000,00 złotych.

Limity wypłat w Banku Pekao S.A.

Bankomat Pekao S.A. posiada górny limit wypłat gotówki na poziomie: 3.000,00 złotych.

Limity wypłat w PKO BP

Z bankomatu PKO BP możemy wypłacić gotówkę na poziomie: 20.000,00 złotych

Limity wypłat w Banku Pocztowym

Bankomat Bank Pocztowy posiada górny limit wypłat gotówki na poziomie: 6.000,00 złotych.

Jak podnieść limit wypłat z bankomatu?

Aby podnieść dzienny limit wypłat należy:

 • udać się do oddziału banku i zlecić taką dyspozycję pracownikowi banku;
 • samodzielnie uruchomić bankowość internetową i dokonać zmian (w praktyce oznacza to zmianę limitów w zakładce dotyczącej karty, następnie należy dokonać wyboru zakładki „limity” i dostosować je do swoich potrzeb).

Dzienny limit wypłaty z bankomatu warto jest bieżąco kontrolować. Nie jest zalecanym posiadanie wysokich limitów na wypłaty z bankomatów, na obsługę transakcji bezgotówkowych etc. W przypadku kradzieży karty, wysokie limity mogą okazać się niezwykle dotkliwe dla naszego portfela. Złodziej będzie mógł do górnych limitów dokonywać różnego rodzaju transakcji, przez co realnie utracimy sporą część pieniędzy.

Sektor bankowy zdecydowanie rekomenduje bieżące kontrolowanie swoich limitów (limit kwotowy) na kartach bankowych (sugerowanym jest podnoszenie limitów do maksymalnych wartości tylko na czas dokonywania konkretnej transakcji, następnie szybki powrót do standardowych, dużo niższych limitów). Warto jest należycie zadbać o nasz limit kwoty do wpłaty w bankomacie, aby ograniczyć skalę ewentualnych skutków kradzieży.

 

Źródła:

 1. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9352348,dni-wolne-od-pracy-w-2024-roku-kalendarz–dlugie-weekendy.html
 2. https://nbp.pl/system-platniczy/dane-i-analizy/karty-platnicze/informacje-kwartalne/

Warto wiedzieć

 1. Przed przystąpieniem do transakcji wypłaty pieniędzy z bankomatu zawsze poznaj limity wypłat gotówki (dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy planuje się wypłatę większej ilości gotówki);
 2. Warto jest rozważyć zmianę limitu wypłat tylko do momentu poprzedzającego transakcję (później wrócić do poprzednich, bezpiecznych limitów);
 3. Aby zmienić limit wypłat należy albo udać się do placówki bankowej albo skorzystać z bankowości internetowej (standardowo to bank ustala limit dzienny, ustala limit miesięczny etc.);
 4. Maksymalne limity warto jest ustanawiać tylko na czas dokonywania konkretnej transakcji (również na czas transakcji bezgotówkowych). Następnie zmienić limit wypłat;
 5. Warto jest wcześniej sprawdzić jaki jest limit dobowy pobierania gotówki w danym bankomacie (informacje te dostępne są na stronach konkretnego banku lub konkretnego operatora maszyny bankomatowej).

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy można samodzielnie ustanowić limit dziennych wypłat z bankomatu?

  Oczywiście, że tak. Samodzielnie można ustanawiać limity dzienne wypłat z bankomatu np. w bankowości elektronicznej lub podczas wizyty w oddziale banku. Czasem możliwa jest zmiana limitów podczas rozmowy za pośrednictwem infolinii banku.

 2. Które bankomaty wypłacają więcej niż 1000 zł?

  Generalnie należy wskazać, że limity do 1.000,00 złotych nie funkcjonują w przypadku bankomatów należących do konkretnych banków. Zatem korzystając z bankomatów, które są własnością danego banku nie powinniśmy mieć problemu z pobraniem więcej niż 1.000,00 złotych w gotówce.

 3. Ile jest pieniędzy w bankomacie?

  Nigdy nie jest to informacja jawna i powszechnie znana. Przewiduje się, że przeciętny bankomat może mieć około kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych w gotówce. Wszystko uzależnione jest od lokalizacji bankomatu, od rodzaju bankomatu, czasu i okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększone zapotrzebowanie na gotówkę w danym rejonie.

 4. Jaki jest limit w bankomacie w 2024 roku?

  Bankomaty posiadają limit jednorazowej wypłaty gotówki (najczęściej jest to wartość 800,00 – 1.000,00 złotych). Dodatkowo bankomaty posiadają limit jednorazowego wydania plików pieniędzy (30 – 40 banknotów). Naturalnym limitem w bankomacie jest również limit gotówki, która znajduje się w maszynie bankomatowej.

 5. Ile razy dziennie można wypłacić z bankomatu?

  Każdy bankomat może mieć ustanowione własne limity w zakresie dziennych transakcji. W praktyce nie ma podanej jednej, z góry określonej liczby dziennych transakcji, które są możliwe do zrealizowania w bankomacie. Ograniczeniem mogą być limity własne klienta banku lub ograniczona ilość gotówki w maszynie bankomatowej.

 6. Co się stanie, gdy dojdę do limitu dziennych wypłat z bankomatu?

  W takiej sytuacji bankomat nie wypłaci gotówki, której wartość przekracza dzienny limit wypłat. Bankomat zwróci nam kartę i nie dojdzie do realizacji dyspozycji (wypłaty gotówki).

Porównaj konta osobiste
Adrian Chruszcz
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
6 miesięcy temu

O jakiegoś czasu banki walczą z gotówką (pomijając fakt że pieniądze na koncie są własnością banku) i obniżają możliwości wybierania z bankomatów… niestety przy obecnej inflacji to bardzo niewygodne dlatego osobiście wybieram przez kilka dni wszystkie środki z rachunku nie ufając bankom które stosują takie praktyki

Spajder
Spajder
7 miesięcy temu

Chore i to stwierdzenie ze ludzie rzadko wypłacają po kilka tyś z bankomatu. Jak potrzebuje to powinienem miec możliwosc wyplaty w końcu to MOJE pieniądze mam limit na karcie 2tys.dziennie i musze 3 razy przeprowadzac operacje bo bank ma takie widzimi się co kompletnie przeczy logice. Nie zrozumiała jest również zawiłosc z 500zł wprowadzili do obiegu a w bankomacie nie uświadczysz co rozwiazalo by kwestie wyplat gdy potrzebujesz te kilka tyś.