Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Jak obliczyć odsetki i ratę kredytu hipotecznego?

Wysokość raty kredytu hipotecznego to ważny element planowania domowego budżetu. Choć szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania, dopasowany do Twojego kredytu, bank przedstawi po podpisaniu umowy kredytowej, to wstępną kalkulację wysokości rat i odsetek możesz przygotować wcześniej, również samodzielnie. Sprawdź, jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego w kilku krokach.

Wysokość raty kredytu hipotecznego w istotny sposób wpłynie na comiesięczne obciążenie domowych finansów. Dlatego wybór odpowiedniej oferty kredytowej jest tak ważny. Wysokość odsetek kredytu to jeden z elementów, które trzeba wziąć pod uwagę przy obliczaniu wysokości raty. Jednak jej ostateczna wysokość i wartość całkowitych kosztów kredytowych zależy jeszcze od innych parametrów: rodzaju rat, okresu kredytowania, prowizji banku, składki ubezpieczenia i oczywiście wysokości samego kredytu. Sprawdźmy zatem jak obliczyć odsetki i wysokość raty kredytu oraz jak ustawić parametry spłaty zobowiązania, żeby jego finalne koszty były jak najniższe.

Czym są odsetki przy kredycie hipotecznym?

Odsetki od kredytu hipotecznego to podstawowe wynagrodzenie banku pobierane z tytułu udzielonego zobowiązania. Jednocześnie odsetki to największy koszt kredytu hipotecznego, który poniesiesz w związku z uzyskaniem finansowania.

Odsetki naliczane są przez cały okres kredytowania. Ich wysokość zależy od oprocentowania kredytu, pożyczonej kwoty i wybranego okresu spłaty, a także rodzaju rat: malejących lub równych. Najmniej za pożyczony kapitał zapłacisz przy kredycie z niską kwotą, krótkim okresem spłaty i wybierając ofertę z najniższym oprocentowaniem. Taka konfiguracja kredytu nie zawsze jest możliwa. W wyborze najkorzystniejszej opcji może Ci pomóc przygotowanie kilku kalkulacji wysokości odsetek dla różnych konfiguracji.

Co wpływa na wysokość odsetek kredytu hipotecznego?

Podstawą naliczenia odsetek jest wysokość oprocentowania kredytu, na które składają się dwa elementy:

 • stawka referencyjna: WIBOR/WIRON – jej wysokość jest niezależna od banku. To część zmienna oprocentowania.
 • marża banku – ten element oprocentowania może podlegać negocjacjom i obniżeniu np. w razie jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z dodatkowych produktów finansowych oferowanych przez bank czy wykupienie proponowanego ubezpieczenia. Marża banku stanowi stały element oprocentowania, zwykle niezmienny przez cały okres spłaty kredytu (chyba, że inne postanowienia w tym zakresie zostały zawarte w umowie).

Na całkowity koszt kredytu składają się jeszcze inne, oprócz odsetek elementy, w szczególności:

 • prowizja banku – przy kredycie hipotecznym wysokość prowizji liczona jest zwykle jako określony procent udzielonego finansowania i może być płatna jednorazowo, albo doliczona do rat kredytu
 • składka ubezpieczenia – wykupienie polisy oferowanej przez bank może oprócz ochrony w razie nieprzewidzianej sytuacji, mieć również pozytywny wpływ na wysokość kosztów kredytowych

Jaki wpływ na wysokość raty ma ubezpieczenie kredytu?

Wykupienie polisy na życie czy od utraty pracy przy kredycie hipotecznym nie jest obowiązkowe. Co więcej bank jest zobowiązany przedstawić Ci ofertę kredytu bez opcji dodatkowego ubezpieczenia, jednak często będzie ona mniej korzystna.

Polisa oprócz zabezpieczenia w razie utraty pracy lub śmierci kredytobiorcy i możliwości pokrycia całości lub części pozostałej do spłaty kwoty zobowiązania przez ubezpieczyciela, bardzo często może oznaczać niższe koszty kredytu.

Uwaga!

Ubezpieczenie oznacza dla kredytodawcy niższe ryzyko kredytowe, a co za tym idzie możliwość obniżenia lub rezygnacji z prowizji lub obniżenia oprocentowania (a właściwie jednego z elementów oprocentowania czyli marży banku). W praktyce może to oznaczać niższą ratę kredytu. Przy czym dla pełnej kalkulacji trzeba jeszcze określić wysokość kosztów polisy.

Szacując koszty kredytu warto wziąć pod uwagę kwestię wysokości składki, ewentualnych korzyści, które ona daje i zakres proponowanego ubezpieczenia.

Z czego składa się rata kredytu hipotecznego?

Rata kredytu składa się z dwóch elementów:

 • części kapitałowej – obejmuje spłatę pożyczonego kapitału,
 • części odsetkowej – obejmuje część kosztową.

Wysokość obu części zależy od wyboru rodzaju rat: równych lub malejących.

Rata równa przy kredycie hipotecznym oznacza, że przez cały okres spłaty zobowiązania będziesz płacił taką samą kwotę (pod warunkiem, że wysokość stawki referencyjnej WIBOR lub WIRON nie ulegnie zmianie). Charakterystyczne dla rat równych są poniższe cechy:

 • W początkowym okresie spłaty zobowiązania większa część raty to odsetki, a spłacany kapitał stanowi jej niewielką część. W konsekwencji takie rozwiązanie będzie droższe.
 • Zaletą wyboru rat równych jest stałe, przewidywane obciążenie dla domowego budżetu.
 • Wybór rat równych będzie korzystny dla osób z niższą zdolnością kredytową – raty równe stanowią dla banku mniejsze ryzyko kredytowe, dlatego oczekiwania w zakresie posiadanej zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, będą niższe niż przy kredycie hipotecznym z ratą malejącą.

Natomiast wybór raty malejącej oznacza, że na początku spłaty zobowiązania Twoja rata będzie wysoka, ale będzie maleć wraz z upływem czasu. Dzieje się tak dlatego, że odsetki będą naliczane od, z każdym miesiącem niższej kwoty głównej, która pozostała jeszcze do spłaty. Cechy charakterystyczne rat malejących to:

 • Część kapitałowa raty przez cały okres spłaty zobowiązania jest stała.
 • To rozwiązanie jest tańsze, ale początkowe raty stanowią dość duże obciążenie dla domowych finansów.
 • Dla uzyskania kredytu hipotecznego z ratą malejącą banki wymagają wysokiej zdolności kredytowej.

Jak naliczane są odsetki od kredytu hipotecznego?

Odsetki naliczane są przez cały okres spłaty kredytu hipotecznego (poza okresem wakacji kredytowych, o których piszemy w dalszej części artykułu), choć ich wysokość w poszczególnych miesiącach będzie różna. Bank nalicza odsetki od kwoty głównej pozostałej do spłaty, dlatego ich wartość jest z każdą ratą mniejsza. Wyraźnie będzie to widać przy ratach malejących. Podobnie jest przy ratach równych, bo choć wysokość raty kredytu będzie przez cały okres taka sama, to zmieni się proporcja pomiędzy częścią kapitałową a odsetkową.

Przykład

Porównajmy wysokość kosztów i relacja wysokości części kapitałowej do odsetek dla kredytu spłacanego w ratach równych i malejących przy następujących założeniach:

 • Kwota kredytu 300 000 zł
 • Okres kredytowania 25 lat
 • Oprocentowanie kredytu 3,4%
Numer ratyRata stałaCzęść kapitałowaCzęść odsetkowaRata malejącaCzęść kapitałowaCzęść odsetkowa
11 485,83635,838501 850,001 000850
21 485,83637,63824,201 847,171 000847,17
31 485,83639,44846,391 844,331 000844,33
1311 485,83918,50567,331 481,671 000481,67
3001 485,831 481,634,201 002,831 0002,83
 • Kwota, którą spłacisz do banku przy racie stałej: 445 748,83 zł
 • Kwota, którą spłacisz wybierając raty malejące: 427 925,00 zł

Różnica w kosztach całkowitych przy takiej samej kwocie kredytu wynosi prawie 18 tys. zł. Przy czym w pierwszym okresie spłaty, rata równa będzie niższa od raty malejącej o prawie 400 zł. Dopiero około 131 raty, zatem po około 10 lat spłaty, wysokość raty równej i malejącej będzie porównywalna.

Dzięki temu, że przy racie malejącej wysokość części kapitałowej jest wyższa, pożyczony kapitał kredytu spłacisz szybciej, a odsetki z upływem czasu będą naliczane od niższej kwoty i dzięki temu finalnie będą mniejsze.

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego?

Sposobów na obliczenie raty kredytu hipotecznego jest kilka. Wybór właściwego wzoru zależy od rodzaju rat kredytowych: malejących lub stałych. W każdym przypadku dla ułatwienia można skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów. Symulację wysokości poszczególnych rat kredytu hipotecznego możesz również uzyskać u doradcy kredytowego czy bezpośrednio w banku.

Na wstępną kalkulację pozwolą Ci także dostępne na stronie banku kalkulatory. Skorzystaj z naszego kalkulatora rat kredytowych, a oprócz symulacji wysokości raty zyskasz od razu możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jak obliczyć ratę od kredytu hipotecznego – rata stała

Jak już wcześniej wspominaliśmy, rata stała oznacza, że w każdym miesiącu spłaty zobowiązania przez cały okres umowy (o ile nie zmieni się stawka referencyjna WIBOR lub WIRON) wpłacisz do banku taką samą kwotę, która obejmie część kapitałową i odsetkową.

Wysokość rat równych można obliczyć według wzoru:

R=K*(1+(b/m)^n)*(1+(b/m)-1)/[(1+(b/m)^n)-1]

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • R – wysokość raty równej
 • K – kwota udzielonego kredytu
 • b – wysokość oprocentowania kredytu w skali roku
 • m – liczba miesięcy w roku
 • n – liczba rat
 • ^ – symbol potęgowania

Przykład

 • Kwota kredytu: 300 000 zł
 • Okres spłaty: 25 lat
 • Oprocentowanie: 4 %
 • Wysokość raty przez cały okres spłaty: 1 583,51 zł
 • Całkowita wartość odsetek: 175 053 zł

Jak obliczyć ratę od kredytu hipotecznego – raty malejące?

W przypadku raty malejącej część kapitałowa przez cały okres spłaty zobowiązania jest naliczana w takiej samej wysokości, a różnice dotyczą odsetek. Ich wysokość maleje w związku z coraz to niższą kwotą główną pozostałą do spłaty. W konsekwencji rata kredytu będzie wyższa na początku spłaty zobowiązania i będzie maleć z każdą kolejną spłatą.

Przykład

 • Kwota kredytu: 300 000 zł
 • Okres spłaty: 25 lat
 • Oprocentowanie: 4 % (marża banku + stawka referencyjna WIBOR)
 • Wysokość części kapitałowej raty przez cały okres spłaty: 1.000 zł (300 000 zł/300 rat)
 • Całkowita wartość odsetek: 150 500 zł

Kalkulator raty kredytu hipotecznego, który jest dostępny na naszym serwisie może Ci ułatwić wyliczenie.

Jak obliczyć odsetki od kredytu hipotecznego?

Jeśli chcesz sprawdzić ile w danym miesiącu zapłacisz odsetek, możesz skorzystać z poniższego wzoru:

O = K * r * n/Y

gdzie poszczególne elementy wzoru oznaczają:

 • O – kwota odsetek
 • K – kwota kapitału pozostałego do spłaty zobowiązania
 • r – oprocentowanie kredytu w skali roku
 • n – liczba dni miesiąca, dla którego obliczane są odsetki
 • Y – liczba dni w roku

Przykład

Założenia:

 • kwota kredytu pozostałego do spłaty to 200 000 zł
 • oprocentowanie 4% w skali roku
 • obliczenia są wykonywane dla miesiąca, który liczy 30 dni (np. kwietnia)
 • rok – 365 dni

Dla obliczenia wysokości odsetek należy wykonać następujące działanie:

 • 200 000 x 0,04 x 30/365 = 657,53 zł

Zatem w badanym miesiącu część odsetkowa raty wyniesie 657,53 zł.

Jak karencja i wakacje kredytowe wpływają na ratę kredytu hipotecznego?

Wakacje kredytowe i karencja w spłacie kredytu hipotecznego to rozwiązania, które mogą pomóc Ci np. w razie pojawienie się przejściowych kłopotów finansowych. Niektóre oferty kredytowe gwarantują możliwość skorzystania z jednej z takich opcji na określonych warunkach określonych w umowie kredytowej.

Jeśli strony nie przewidziały takiej możliwości wcześniej, zawsze pozostaje  możliwość negocjacji z bankiem w tym zakresie już w czasie spłaty zobowiązania. Wtedy jednak nie ma gwarancji, że kredytodawca zgodzi się na takie rozwiązanie, a jeśli już to może wiązać się to z dodatkowymi kosztami.

Wypowiedź eksperta

Dodatkowym rozwiązaniem mogą być tzw. rządowe wakacje kredytowe, z których można skorzystać bez względu na zapisy w umowie kredytowej. Wystarczy spełnić jedynie warunki ustawowe. Trzeba jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie ograniczone w czasie, stosowane wyjątkowo i w związku z określoną sytuacją gospodarczą. Więcej o wakacjach kredytowych przeczytasz w naszym artykule: Wakacje kredytowe 2024 - kto skorzysta ze wsparcia i kiedy złożyć wniosek? | Finanse Rankomat
Bartłomiej Borucki Bartłomiej Borucki

Wakacje kredytowe oznaczają, że przez określony czas: miesiąc, dwa, trzy lub więcej, nie płacisz raty kredytu bez żadnych negatywnych konsekwencji. Zawieszona zostaje zarówno spłata części kapitałowej, jak i odsetkowej raty kredytu. W konsekwencji jednak całkowity okres spłaty zobowiązania wydłuża się, a tym samym rosną ogólne koszty zobowiązania. W przypadku karencji w spłacie kredytu zawieszona zostaje jedynie część kapitałowa raty. Odsetki płacone są bez zmian.

Jak obniżyć wysokość odsetek przy kredycie hipotecznym?

Wysokość odsetek przy kredycie hipotecznym możesz obniżyć na kilka sposobów zarówno na starcie finansowania, jak i w trakcie spłaty kredytu hipotecznego. Poniżej kilka opcji, które możesz wziąć pod uwagę:

 • porównanie ofert dostępnych na rynku – to kluczowe działanie przed podjęciem decyzji, którą ofertę wybrać. Pozwala znaleźć ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb, zarówno w zakresie kosztów, jak i pozostałych warunków finansowania
 • negocjacje warunków kredytowych – warunki ogólnej oferty kierowanej do szerokiego grona odbiorców niekoniecznie muszą wyglądać tak samo w momencie podpisania umowy. Wysokość oprocentowania kredytu czy prowizji można negocjować. O lepszą pozycję negocjacyjną warto zadbać wcześniej, budując pozytywną historię kredytową, gromadząc wysoki wkład własny, spłacając inne zobowiązania przed zaciągnięciem kolejnego kredytu
 • wybór krótszego okres kredytowania – krótszy okres spłaty oznacza niższe koszty, w tym odsetki od kredytu hipotecznego. Minusem tego rozwiązania będzie wyższa rata. Mimo to nie warto decydować się na rozłożenie spłaty kredytu na najdłuższy możliwy okres, ale wybrać opcję najbardziej korzystną kosztowo z dopasowaniem wysokości raty do Twoich możliwości finansowych
 • wybór rat malejących – ta opcja również oznacza oszczędności w zakresie odsetek. Obliczenia ile możesz zaoszczędzić, sprawdzisz we wcześniejszym akapicie naszego artykułu
 • nadpłata kredytu – zgodnie z przepisami masz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – zarówno w całości, jak i w części. Dzięki nadpłacie możesz ograniczyć wysokość odsetek zapłaconych do banku
 • renegocjacja warunków umowy – w razie zmiany Twojej sytuacji finansowej możesz zwrócić się do banku o zmianę warunków umowy i dzięki temu uzyskać niższe oprocentowanie
 • refinansowanie kredytu – czyli możliwość skorzystania z korzystniejszej oferty i przeniesienie kredytu do innego banku

Jak zmienia się rata kredytu w przypadku nadpłaty kredytu?

Nadpłacanie kredytu może wpłynąć zarówno na skrócenie okresu spłaty zobowiązania (z pozostawieniem raty na dotychczasowym poziomie), jak i obniżenie wysokości raty kredytu. To drugie rozwiązanie będzie zauważalne w przypadku rat malejących. Odsetki naliczane będą co miesiąc od niższej niż zakładana w harmonogramie kwoty głównej (pomniejszonej o nadpłacone środki), a tym samym rata kredytu może zauważalnie spaść.

Opłacalność nadpłaty i jej wpływ na wysokość raty trzeba badać indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju rozliczeń określonych w umowie kredytowej i możliwości oferowanych przez bank a także rodzaju nadpłaty: większej jednorazowej czy mniejszej, ale płaconej cyklicznie.

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot odsetek

Prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny, zostało zagwarantowane ustawą. Całkowita spłata kredytu oznacza, że całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty, które przypadają za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, nawet jeśli poniosłeś je przed tą spłatą.

W praktyce oznacza to, że nie musisz płacić odsetek, do których byłbyś zobowiązany przy spłacie kredytu w terminie określonym umową, a dodatkowo możesz zwrócić się do banku o zwrot prowizji i innych kosztów w wysokości proporcjonalnej do okresu i ilości rat, o który umowa została skrócona.

Ile kosztuje nadpłata kredytu hipotecznego?

Nadpłata kredytu hipotecznego to uprawnienie, które może dać Ci spore oszczędności. Jednocześnie nie jest to na rękę kredytodawcy, który traci na takiej operacji część swojego zarobku pod postacią odsetek. Dlatego przepisy pozwalają na ustalenie w umowie kredytowej rekompensaty na rzecz banku w razie wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu hipotecznego.

Ewentualna rekompensata musi jednak być ustalona w oparciu o przepisy ustawy.

Dla kredytu ze zmienną stopą oprocentowania:

 • rekompensata może być naliczona i pobrana wyłącznie, jeśli nadpłata zobowiązania zrealizowana została w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
 • i jednocześnie rekompensata nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty ani większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu
 • jeśli do zakończenia umowy o kredyt hipoteczny pozostało mniej niż rok (zgodnie z terminem określonym w umowie) rekompensata nie może być wyższa niż odsetki, które przypadałyby za okres pozostały do zakończenia umowy.

W przypadku kredytu hipotecznego ze stałą stopą oprocentowania kredytodawca może naliczyć rekompensatę w razie nadpłaty kredytu zrealizowanej w okresie obowiązywania stałego oprocentowania.

Spróbuj tego

W razie chęci przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego, możesz zwrócić się do banku z wnioskiem o przekazanie informacji o kosztach tej spłaty. Bank ma określony czas na udzielenie odpowiedzi: to 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku. Warto skorzystać ze swojego uprawnienia i precyzyjnie określić koszty takiej operacji. Dodatkowo warto też sprawdzić co na temat przedterminowej spłaty zostało wpisane do umowy kredytowej.

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000819/U/D20170819Lj.pdf

Warto wiedzieć:

 1. Odsetki to główny koszt kredytu hipotecznego. Ich wysokość zależy m.in. od marży banku, stawki referencyjnej WIBOR lub WIRON oraz okresu spłaty zobowiązania.
 2. Rata kredytu hipotecznego składa się z części kapitałowej i odsetkowej.
 3. Biorąc kredyt hipoteczny można skorzystać z rat równych lub malejących.
 4. Raty kredytu hipotecznego można obliczyć według określonych wzorów lub skorzystać z kalkulatorów dostępnych online.
 5. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego wiąże się z obniżeniem kosztów o odsetki za niewykorzystany okres kredytowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaka część raty to odsetki?

  W zależności od wybranego rodzaju rat kredytu hipotecznego stosunek wysokości odsetek do części kapitałowej będzie różny. Zarówno przy racie stałej, jak i racie malejącej początkowa wartość odsetek jest jednak wyższa niż spłacanego kapitału. 

 2. Jak naliczane są odsetki od kredytu hipotecznego?

  Odsetki od kredytu hipotecznego naliczane są przez cały okres kredytowania od kwoty pozostałej do spłaty. Zatem z upływem czasu wysokość płaconych odsetek maleje. 

 3. Jak rata kredytu zmienia się w przypadku podwyższenia lub obniżenia stóp procentowych?

  Zmiana stóp procentowych wpływa na stawkę WIBOR, która jest jednym z elementów składowych oprocentowania. W konsekwencji obniżenie stóp procentowych oznacza niższą ratę kredytu, a ich podwyższenie konieczność płacenia wyższych odsetek. Ta zasada działa przy kredycie ze zmienną stopą procentową. Zmiana wysokości stóp procentowych nie wpłynie na wysokość raty z okresowo stałym oprocentowaniem kredytu.

 4. Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego?

  Jeszcze przed zawarciem umowy kredytowej warto negocjować z bankiem wysokość prowizji czy oprocentowania. Można też zdecydować się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia skorzystać z innych produktów finansowych oferowanych przez bank i dzięki temu obniżyć koszty kredytu. W czasie trwania umowy obniżenie raty kredytu można osiągnąć poprzez nadpłacenie kwoty głównej.

 5. Jaki rodzaj rat wybrać przy kredycie hipotecznym: malejące czy stałe?

  Przy wysokiej zdolności kredytowej bardziej opłacalne kosztowo będą raty malejące. Taki rodzaj rat sprawdzi się też w razie chęci wcześniejszej spłaty kredytu. Raty stałe są jednak mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu i nie wymagają wysokiej zdolności kredytowej. Decyzję, który rodzaj rat wybrać warto podjąć po analizie obu rozwiązań i korzyści w odpowiedzi na indywidualne potrzeby kredytobiorcy.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

10 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tomasz
Tomasz
1 rok temu

nie wiem, jak to jest możliwe, ale przy każdym podstawieniu tego wzoru wyskakuje mi w excelu błąd dzielenia przez 0… czy jest ktoś w stanie skorygować te wzory??
R=A*(1+(b/m)^n)*(1+(b/m)-1)/[(1+(b/m)^n)-1]
R=A*(1+(b/m)^n)*(1+(b/m)-1)/[(1+(b/m))^n-1]

premek
premek
2 lat temu

Czy wzór R=A*(1+(b/m)^n)*(1+(b/m)-1)/[(1+(b/m)^n)-1],
nie powinien wyglądać następująco:
R=A*(1+(b/m)^n)*(1+(b/m)-1)/[(1+(b/m))^n-1] ?

Tomek
Tomek
2 lat temu
Reply to  premek

Dokładnie tak i jest to wysokość raty kapitałowej a nie całej raty jak można wywnioskować z tekstu.

Monika
Monika
2 lat temu

Witam, spłacam kredyt hipoteczny – do tej pory rata wynosiła 1800 pln w tym 1100 pln kapitał + 700 pln odsetki. Po zmianie stóp procentowych obecna rata 2400 pln – w tym 800 pln kapitał + 1600 odsetki – dlaczego mimo tak ogromnego wzrostu raty /o ponad 1/3 / bank obniżył jeszcze wysokość spłaty kapitału ?

Michał Mucha
Editor
2 lat temu
Reply to  Monika

Bank powinien udzielić na to pytanie znacznie pełniejszej odpowiedzi niż my. Nie znamy umowy jaką zawarła Pani z bankiem i szczerze mówiąc nie powinniśmy znać :).

Tomek
Tomek
2 lat temu
Reply to  Monika

Jeżeli ma Pani kredyt hipoteczny o racie stałej to niestety tak to wygląda i nie jest to złą wola banku 🙁
Proszę wyliczyć za pomocą zamieszczonych tutaj wzorów:
O = K * r * n/Y dla odsetek
i poprawiony przez kolegę Przemka
R=A*(1+(b/m)^n)*(1+(b/m)-1)/[(1+(b/m))^n-1] dla kapitału
Pozdrawiam i życzę wytrwałości w tych trudnych czasach

Stefan
Stefan
2 lat temu
Reply to  Tomek

We wzorze jest (1+(b/m)-1).
1 plus nawias minus 1
błąd w zapisie bo obecny zapis tego fragmentu nie ma sensu

Tomek 2
Tomek 2
2 lat temu
Reply to  Stefan

Też się nad tym zastanawiam…

Damian
Damian
1 rok temu
Reply to  Stefan

Polecam ten wzór:
=(A*((b/12)*((1+(b/12)))^n))/((((1+(b/12)))^n)-1)

Sławomir
Sławomir
1 rok temu
Reply to  Monika

Bo tak działa kredyt z ratami równymi. Czym większa stopa tym w racie zwiększa się część odsetkowa, a maleje kapitałowa.