Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Jaki kredyt przy zarobkach 4000 zł netto?

Masz dochód 4000 złotych netto miesięcznie i potrzebujesz dodatkowych środków? Przy takich zarobkach możesz wziąć kredyt gotówkowy lub hipoteczny – to zależy od Twoich potrzeb. W artykule sprawdzę, o kredyt w jakiej wysokości możesz się starać.

Jak informuje Związek Banków Polskich w raporcie AMRON-SARFiN w II kwartale 2023 r. Polacy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe na łączną wartość 11,3 mld złotych. Przeciętna wartość kredytu to 366 139 złotych. Czy możliwe jest uzyskanie kredytu tej wysokości przy zarobkach 4000 złotych netto? Co, oprócz dochodów, bank sprawdza przy wyliczaniu zdolności kredytowej? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zarabiam 4000 zł netto – czy mam szansę na kredyt?

Wiele osób zastanawia się, czy bank im udzieli kredytu przy zarobkach 4000 netto miesięcznie. Taka kwota jest wystarczająca, aby instytucje finansowe uznały, że kredytobiorca ma realne możliwości spłaty zobowiązania. Można zatem powiedzieć, że banki dadzą kredyt gotówkowy lub hipoteczny osobie z takim wynagrodzeniem. Jednak jest to stwierdzenie ogólne i nie zawsze prawdziwe.

Kluczowa jest ocena zdolności kredytowej konkretnego wnioskodawcy, czyli to, czy można mu pożyczyć pieniądze, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Zdolność kredytowa jest wyznacznikiem maksymalnej kwoty, którą bank zgadza się pożyczyć wnioskującemu o kredyt. Jeżeli przełożymy ją na wielkość miesięcznej raty, to powinna być ona w takiej wysokości, aby kredytobiorca był w stanie ją spłacić, uwzględniając inne swoje zobowiązania i koszty utrzymania.

Zdolność kredytowa może wynieść 0, jeżeli w procesie oceny ryzyka kredytowego zostanie ustalone, że potencjalny kredytobiorca nie spłaca innych zobowiązań. Mówiąc krócej – jeśli po prześwietleniu baz typu BIK, BIG, KRD wnioskodawca widnieje w nich jako dłużnik, taka osoba jest niewiarygodna dla banku i nie uzyska kredytu bez względu na dochody netto m-c.

Uwaga – figurowania w bazach dłużników nie powinno się odbierać zero-jedynkowo. To znaczy, że nie każde opóźnienie w spłacie przekreśla szanse na kredyt.

Osoba, która zdaje sobie sprawę, że ma kiepską historię kredytową, może śmiało starać się o pożyczkę, gdyż możliwe, że w ocenie banku nie wypadnie tak źle, jak sama uważa. Jednak szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytobiorcy, który w przeszłości okazał się niewypłacalny, są niższe niż wnioskodawcy bez takich epizodów.

Możliwa jest także sytuacja, że wnioskodawca ma za małą zdolność kredytową (w stosunku do potrzeb). Co to znaczy? Np. ktoś o zarobkach 4000 netto chce wziąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości za 1 mln zł. Przy analizie jakościowej klienta (tak się nazywa fachowo część oceny ryzyka, kiedy system sprawdza wnioskodawcę w bazach dłużników) kredytodawca ustali, że klient jest solidny, ale jego dochody są za niskie, aby mógł spłacać ratę od milionowego kredytu. Bank w takiej sytuacji jest w stanie pożyczyć mu pieniądze, ale nie 1 mln, tylko tyle, na ile pozwala zdolność kredytowa wnioskującego.

I tu dochodzę do sedna. Ogólnie dochód 4000 zł netto jest wystarczający, aby zaciągnąć jakikolwiek kredyt (chyba że wnioskujący nie ma zdolności kredytowej np. ze względu na złą historię spłaty zobowiązań ujawnioną w BIK), ale nie wiadomo, czy wystarczający duży, aby pokrył potrzeby wnioskodawcy.

Jaką mam zdolność kredytową przy wynagrodzeniu 4000 złotych netto?

W sieci można znaleźć niejeden kalkulator zdolności kredytowej, który wylicza ją na podstawie zarobków. Tak naprawę zarobki to za mało, aby oszacować wypłacalność wnioskodawcy. Wyniki z takiego kalkulatora są poglądowe i niewiele mają wspólnego z prawdziwą kalkulacją.

Banki podejmują decyzję o tym, jaka jest zdolność kredytowa wnioskodawcy na podstawie wielu czynników. Znaczenie ma np. sytuacja życiowa kredytobiorcy. Każdy z nas ponosi codzienne wydatki: na żywność, środki czystości itp. Systemy bankowe uwzględniają koszty przeciętnej egzystencji gospodarstwa domowego. Jeśli wnioskujący jest osobą prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe, to sam płaci za wszystko, a więc ma wyższe koszty niż gospodarstwa dwuosobowe, w których wydatki rozkładają się na dwa źródła dochodu.

Wniosek – aby możliwie najwiarygodniej obliczyć zdolność kredytową, trzeba podać jak najwięcej informacji dotyczących kredytobiorcy. Inaczej jest to trochę wróżenie z fusów.

Co, oprócz zarobków, bank bierze pod uwagę licząc zdolność kredytową?

Wysokość zarobków to kluczowa sprawa przy wyliczaniu zdolności kredytowej, ale nie jedyna.

Banki biorą pod uwagę jeszcze:

 • posiadanie stałego źródła dochodu (np. osoba z umową o pracę i zarobkach 4000 zł netto jest dla banku bardziej wiarygodna niż pracujący na umowę o dzieło z takim samym dochodem),
 • dodatkowe, oprócz zarobków, dochody: np. Alior Bank S.A. i PKO BP S.A. uwzględniają świadczenie 500+,
 • jaka jest liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • ile wynoszą stałe opłaty na utrzymanie,
 • czy wnioskodawca ma (i w jakiej wysokości) inne zobowiązania: pożyczki, kredyty, alimenty itd.

Podsumowując – banki oceniają zdolność kredytową wnioskodawcy przez pryzmat jego dochodów (zarobków i innych wpływów) oraz wydatków.

Jak wygląda ocena zdolności kredytowej przez bank?

Systemy bankowe do wyliczania zdolności kredytowej opierają się na dwóch rodzajach analiz:

 • ilościowej – bierze pod uwagę wysokość dochodu, wydatki i inne policzalne parametry,
 • jakościowej – uwzględnia cechy wnioskodawcy, które mają wpływ na jego skłonność do spłacania kredytu w terminie (np. sprawdza, czy widnieje on w bazach jako dłużnik).

To rodzaj algorytmu będący podstawą do oceny punktowej (tzw. scoringu). Scoring poniżej określonej liczby punktów oznacza, że wnioskodawca nie ma zdolności kredytowej i bank nie pożyczy mu środków. Pracownik, który proceduje wniosek kredytowy widzi tylko komunikat o odmowie udzielenia kredytu, nie widzi jednak przyczyny odmowy.

Wnioskodawca, któremu bank odmówił kredytu, może zażądać wyjaśnienia przyczyn negatywnej decyzji. Wniosek o wyjaśnienie decyzji można złożyć w ciągu 1 roku od decyzji, a bank ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Przepis ten wynika z art. 70a prawa bankowego i dotyczy zarówno kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych.

Warto dopytywać w banku o przyczynę odmowy. Może się zdarzyć, że negatywna decyzja jest związana z drobnym, niespłaconym zobowiązaniem i do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt wystarczy je uregulować.

Jak samodzielnie obliczyć zdolność kredytową?

Osoba, która chce wiedzieć, jaka jest jej zdolność kredytowa przy zarobkach 4000 netto może skorzystać z kalkulatora. Ważne, aby wybrać kalkulator zdolności kredytowej w miarę jak najbardziej dokładny, czyli opierający się też na innych parametrach niż tylko dochody.

O tym, jaka jest zdolność kredytowa, nie decydują wyłącznie dochody.

Przykład:

Sprawdziłam w kalkulatorze znalezionym w sieci, jaki kredyt hipoteczny może wziąć osoba o zarobkach 4000 netto.

 • W pierwszej opcji zaznaczyłam, że chodzi o osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo ze stałymi kosztami utrzymania w wysokości 1 500 zł, posiadającą inny kredyt gotówkowy z ratą 1 000 zł. System wyliczył zdolność na 152 000 zł.
 • W drugim wariancie wybrałam, że osoba o zarobkach 4000 netto mieszka z dzieckiem. Nie ma innych kredytów i pożyczek, a koszt utrzymania dwuosobowego gospodarstwa to 2500 zł. System wyliczył zdolność na 117 000 zł. Potwierdza to, że każda zmiana parametru (w tym przypadku zmiana liczby osób) istotnie wpływa na zmniejszenie lub zwiększenie zdolności kredytowej.

Czy można zwiększyć zdolność kredytową przy zarobkach 4000 zł netto?

Zdolność kredytową można powiększyć przy każdych zarobkach, nie tylko 4000 zł netto. Najlepszy sposób to zwiększenie dochodów. Metoda dobra, ale nie do realizacji z dnia na dzień, a czasem w ogóle niemożliwa.

Jakie zatem ma wyjście osoba, która chce wziąć kredyt hipoteczny na upatrzone mieszkanie i nie może czekać? Poniżej kilka sposób, które pozwolą na szybkie zwiększenie zdolności kredytowej:

 • wydłużenie okresu spłaty zobowiązania – oznacza niższą ratę kredytu, dzięki temu można pożyczyć więcej,
 • wybór rat równych zamiast malejących – te drugie oznaczają wyższe wymagania banku w zakresie wysokości kredytowej,
 • wzięcie kredytu z inną osobą – drugim kredytobiorcą może dowolna osoba, nawet nie spokrewniona.

Alternatywnym wyjściem jest skorzystanie z Bezpiecznego kredytu 2% lub Rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Mechanizmy obu kredytów opierają się na pomocy państwa przy spłacie, ale działają nieco inaczej. O Bezpieczny kredyt 2% może ubiegać się osoba do 45 roku życia, a zasady Rodzinnego kredytu mieszkaniowego pozwalają starać się o pożyczkę bez względu na wiek.

Na jaki kredyt mam szansę przy zarobkach 4000 zł netto?

To, jaka jest zdolność kredytowa przy zarobkach 4000 netto, zależy od wielu czynników. Przykładowo: dla dwóch koleżanek z pracy zatrudnionych na takim samym stanowisku z taką samą pensją instytucja finansowa prawdopodobnie wyliczy inną zdolność kredytową.

Nie liczy się wyłącznie wynagrodzenie. Co bank bierze oprócz niego? Ocena zdolności kredytowej uwzględnia m.in.:

 • wielkość kredytu i liczbę miesięcy, przez które ma być spłacany,
 • oprocentowanie kredytu,
 • formę zatrudnienia wnioskodawcy,
 • liczbę osób na utrzymaniu,
 • raty innych kredytów i limity na kartach kredytowych,
 • miesięczne wydatki na utrzymanie (czynsz, opłaty za prąd, telefon, internet itp.).

Każdy bank ma swój algorytm do wyliczania zdolności kredytowej. Warto porównywać oferty od kilku instytucji, ponieważ może się okazać, że w jednej dostaniemy kredyt w wysokości najwyżej np. 200 000 zł, a inna nie będzie miała problemu, aby pożyczyć 300 000 zł.

Kredyt gotówkowy przy zarobkach 4000 zł netto

Kredyt gotówkowy jest łatwiejszy do otrzymania niż kredyt hipoteczny. Dużo zależy od wnioskowanej kwoty, ale banki na ogół nie prześwietlają wnioskodawców tak mocno, jak przy kredycie mieszkaniowym.

W przypadku klienta, który ma rachunek w danym banku i chce wziąć kredyt gotówkowy, bank opiera się na weryfikacji wpływów na konto. Nie oczekuje np. zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, co jest nierealne przy kredycie hipotecznym.

Kredyt hipoteczny przy zarobkach 4000 zł netto

Zdolność kredytowa przy zarobkach 4000 netto może być niewystarczająca do zaciągnięcia kredytu hipotecznego w pożądanej wysokości. Wszystko oczywiście zależy od posiadanego wkładu własnego i wartości nieruchomości.

Przykład

 • W mBank S.A. singiel zarabiający 4000 zł netto z kosztami utrzymania wynoszącymi 2500 zł i ratą innego kredytu w wysokości 500 zł, może liczyć na kredyt hipoteczny o wartości do 95 000 zł. To za mało, aby kupić kawalerkę w większym mieście. Ale prawdopodobnie wystarczy np. na działkę w wiejskiej okolicy.
 • W PKO BP S.A. sytuacja jest podobna. Samotny rodzic z jednym dzieckiem i zarobkach 4000 netto (powiększonych o świadczenie 500+, które ten bank wlicza do dochodu) może dostać kredyt hipoteczny na kwotę 160 000 zł. To więcej niż w mBanku S.A., ale wciąż za mało, zakładając że rodzic z dzieckiem ma inne potrzeby lokalowe niż osoba prowadząca gospodarstwo jednoosobowo.

Na początku napisałam, że Polacy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe o średniej wysokości ponad 360 000 zł. Oznacza to, że takie są potrzeby przeciętnego wnioskodawcy. Czy o taki kredy można starać się przy zarobkach 4000 netto? Niestety, będzie ciężko. Rata kredytu wyniesie około 2 500 zł miesięcznie, czyli ponad 60% dochodu. Nie ma banku, który w takiej sytuacji oceniłby pozytywnie zdolność kredytową wnioskodawcy. Alternatywą jest zmniejszenie wartości kredytu lub wzięcie go wspólnie z inną osobą.

Jaki wkład własny przy kredycie hipotecznym i wynagrodzeniu 4000 zł netto?

Wysokość wkładu własnego nie zależy od zarobków ani zdolności kredytowej wnioskującego. Wkład własny wylicza się od wartości nieruchomości, na którą jest udzielany kredyt hipoteczny. Z zasady wkład własny powinien wynosić 20%, ale Komisja Nadzoru Finansowego poluzowała zasady i dopuszcza wkład na poziomie 10% przy dodatkowym ubezpieczeniu tego wkładu.

Powyższe nie dotyczy Bezpiecznego Kredytu 2% – w jego przypadku nie jest wymagany żaden wkład własny.

Na jaki okres spłaty mogę wziąć kredyt przy zarobkach 4000 zł netto?

Maksymalny okres spłaty pożyczki zależy od:

 • rodzaju kredytu (kredyty hipoteczny można spłacać dłużej niż kredyt gotówkowy),
 • regulaminu danego banku (np. w jednym kredyty są udzielane na max. 5 lat, a w innym – 10 lat),
 • zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Kluczowe jest obciążenie związane z wysokością raty.

Przykład

Wnioskodawca zarabia 4000 zł netto i stara się o kredyt w wysokości 200 000 zł. Ma plan taki, że chce jak najszybciej go spłacić, dlatego zaznaczył, żeby rozłożyć go na 10 lat. W takiej sytuacji rata kredytu wyniosłaby niemal tyle, co jego miesięczne zarobki. Żaden bank nie udzieli kredytu z ratą równą wynagrodzeniu. Bank zaproponuje wydłużenie czasu spłaty do np. 25 lat, ale z ratą w takiej wysokości, aby kredytobiorcę było stać na jej płacenie.

Warto wiedzieć, że każdy kredyt (zarówno hipoteczny, jak i gotówkowy) można spłacić w każdej chwili. Kredytobiorca, który wziął kredyt na mieszkanie na 20 lat, ale po roku otrzymał duży spadek, ma prawo do natychmiastowej spłaty całego zobowiązania przed terminem określonym w umowie, a bank ma obowiązek przeliczyć zobowiązanie wg dnia faktycznej spłaty.

Jaka jest alternatywa dla kredytu gotówkowego przy zarobkach 4000 zł netto?

Kredyty gotówkowe udzielane są bez wskazywania celu finansowania. Kredytobiorca może wydać środki, na co tylko chce i nie musi informować o tym banku. W takim samym mechanizmie działają np.:

Oba produkty dają dostęp do dodatkowych pieniędzy. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi a kredytem, jest to, że 100% kredytu bank wypłaca konkretnego dnia. A ze środków na karcie kredytowej lub w limicie można dowolnie korzystać, kiedy się chce (w okresie przewidzianym umową).

Kredyt gotówkowy czy hipoteczny przy zarobkach 4000 zł netto – co się bardziej opłaca?

Kredyty hipoteczne i gotówkowe opierają się na innych mechanizmach i nie można stwierdzić, który jest korzystniejszy, ponieważ często nie ma wyboru. Tzn. wnioskodawca, który pożycza środki na nieruchomość, musi posiłkować się kredytem hipotecznym, a osoba chcąca np. wyjechać na wakacje życia, musi korzystać z kredytu gotówkowego.

Dlaczego tak jest? Przypominam, że przeciętna wartość kredytu to ponad 360 000 zł. Oznacza to, że tyle pieniędzy potrzebuje przeciętny człowiek, aby kupić wymarzone M-2. Kredytu gotówkowego w takiej kwocie nie udzieli żaden bank. Maksymalne kwoty pożyczane przez banki mieszczą się w przedziale od kilkudziesięciu tysięcy do 200 000 zł (tyle można wziąć w Pożyczce Internetowej w Alior Bank S.A.).

Teraz o kosztach obu rodzajów kredytów. W przypadku kredytu mieszkaniowego RRSO kształtuje się w graniach 8-10%, przy gotówkowych jest to 12-14%. Z ekonomicznego punktu widzenia zatem bardziej opłaca się kredyt hipoteczny, zamiast gotówkowego. Ale haczyk polega na tym, że aby otrzymać kredyt hipoteczny, należy zabezpieczyć go hipoteką. W związku z tym kredytu hipotecznego nie dostanie osoba, która chce przeznaczyć środki np. na rozkręcenie działalności. Nie ma znaczenia, czy zdolność kredytowa jej na to pozwala, czy nie.

Podsumowując – teoretycznie można wziąć kredyt gotówkowy na zakup mieszkania, ale jest to nieopłacalne i często realnie niewykonalne, jeżeli ktoś potrzebuje np. 300 000 zł, a bank ma w swojej ofercie kredyty gotówkowe do 100 000 zł.

Z kolei kredyt hipoteczny da się zaciągnąć wyłącznie na zakup nieruchomości. Inne wydatki można sfinansować tylko kredytem gotówkowym (wyjątkiem są specjalne kredyty samochodowe na zakup pojazdu).

 Źródła:

 • https://www.amron.pl/strona.php?tytul=raporty-amron-sarfin

Warto wiedzieć

 1. Czynniki brane przez bank pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej to m.in.: zarobki, staż pracy, forma zatrudnienia, liczba osób w gospodarstwie domowym i koszty utrzymania.
 2. Minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym to 20% wartości nieruchomości lub 10% pod warunkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.
 3. Zdolność kredytowa przy zarobkach 4000 netto to około 200 000 zł (dla singla z kosztami utrzymania 1000 zł i bez innych kredytów).
 4. Aby zwiększyć zdolność kredytową przy zarobkach 4000 netto można wybrać raty równe (zamiast malejących), wydłużyć okres spłaty lub wziąć kredyt z drugą osobą.
 5. Alternatywą dla kredytów gotówkowych może być karta kredytowa lub limit w koncie (debet).

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Ile dostanę kredytu przy zarobkach 4000 zł?

  Zdolność kredytowa nie zależy tylko od zarobków, ale i innych czynników takich jak: rodzaj umowy, liczba osób na utrzymaniu itp. Kalkulator zdolności kredytowej podpowiada, że wnioskodawca z zarobkami 4000 zł, który prowadzi sam gospodarstwo domowe, może liczyć na kredyt w wysokości do 200 000 zł. 

 2. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt 2%?

  Nie ma minimalnego pułapu zarobków uprawniających do tego kredytu. Bank ocenia zdolność kredytową w oparciu o zwyczajowe wytyczne, jednak podchodzi do nich nieco przychylniej niż przy tradycyjnym kredycie. Wynika to z faktu, że banki mają obowiązek uwzględnić fakt, że do rat będzie się dokładał budżet państwa. 

 3. Jakie trzeba mieć zarobki, żeby dostać kredyt hipoteczny 500 tys. zł?

  W mBank taki kredyt otrzyma singiel z zarobkami ok. 9 000 netto lub osoba, która zarabia 11 000 zł., ale ma na utrzymaniu dwójkę dzieci.

 4. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt na 300 tys. zł?

  Singiel powinien zarabiać 5000 zł. W przypadku dwóch osób w gospodarstwie domowym wystarczą łączne zarobki na poziomie ok. 7 000 zł. 

 5. Jaki kredyt przy zarobkach 4000 zł netto - gotówkowy czy hipoteczny?

  To dwa różne kredyty udzielane na inne cele. Kredyt hipoteczny można wziąć tylko na zakup nieruchomości (nie można nim sfinansować np. samochodu). Z kolei z kredytu gotówkowego da się zapłacić za mieszkanie, ale jest on drogi (droższy niż hipoteczny) i maksymalna kwota kredytu często nie wystarczy na kupno nieruchomości. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments