Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Rozwód a kredyt gotówkowy – jak wygląda spłata kredytu po rozpadzie małżeństwa?

Rozwód a kredyt gotówkowy – co się dzieje z zaciągniętymi pożyczkami, kiedy sąd orzeka o rozpadzie małżeństwa? Czy długi dzielą się po równo, a może przejmuje je jeden z małżonków? Czy w czasie rozwodu można wziąć kredyt? Wszystkiego dowiesz się z tego tekstu.

W I połowie 2022 roku do sądów wpłynęło ponad 38,7 tys. pozwów rozwodowych. To o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z badania dla MondayNews. Ekonomista, Marek Zuber twierdzi, że wspólna spłata zaciągniętego kredytu mieszkaniowego scala małżeństwo.

Wspólny kredyt łączy małżeństwa?

Pary z kredytem rzadziej decydują się na formalne rozstania, bo zwykle żadnej ze stron nie stać na to, aby spłacić drugą. W 2021 roku było 2,5 mln aktywnych umów kredytowych. Ponadto znaczna część osób obawia się kosztów związanych z wniesieniem sprawy do sądu i woli pozostać przy rozstaniu nieformalnym.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 31. mówi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Rozwód a kredyt gotówkowy – od czego zacząć?

Skupmy się jednak na kredycie gotówkowym. Partnerzy decydują się na zaciągnięcie wspólnego kredytu gotówkowego w trakcie trwania małżeństwa, bo dzięki temu mogą liczyć na lepsze warunki finansowe lub wyższą kwotę pożyczki.

Kredyt gotówkowy jednak może stwarzać problem podczas rozwodu. Być może to będą mniejsze kłopoty niż wspólny kredyt hipoteczny, bo tu kwota kredytu jest zwykle niższa. Jednak warto pomyśleć o swoich finansach już wcześniej, bo w przypadku kredytu gotówkowego czasem naprawdę nie trzeba zrobić wiele.

Rozstanie nie musi być traumą. Możecie przed rozwodem ustalić wiele kwestii, np. ustalenia nad dalszą spłatą kredytu zaciągniętego w trakcie trwania małżeństwa lub na kogo nastąpi przeniesienie zobowiązania. Warto także przemyśleć refinansowanie kredytu gotówkowego.

Co dzieje się z kredytem w trakcie rozwodu?

W trakcie rozwodu majątek małżonków podlega równemu podziałowi – w przypadku wspólności majątkowej. Ta zasada nie dotyczy długów. W banku dokumenty podpisały dwie osoby, więc bank, w przypadku zaległości ze spłatą, będzie od tych dwóch osób wymagał spłaty zobowiązania.

Bank wymaga po prostu, aby spłata kredytu była regularna. To rozwodzący się małżonkowie muszą zadbać o to, aby podczas rozwodu ten proces nie został opóźniony.

Czy kredyt wchodzi do majątku wspólnego?

Nie, kredyt nie wchodzi do wspólnego majątku. Najczęstszy zapis w umowie kredytowej jest taki, że jeśli kredytobiorcami są małżonkowie, którzy nie podpisali rozdzielności majątkowej, a ich zdolność kredytowa opierała się na wspólnych dochodach i historii kredytowej, to obie osoby są w równym stopniu odpowiedzialne za spłatę kredytu.

Jak wygląda spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie?

O tym, jak będzie wyglądała spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie, zdecyduje przede wszystkim relacja między rozwodzącymi się małżonkami. Jest kilka możliwości uregulowania tego typu zobowiązania:

 • wspólna spłata kredytu – może to być wcześniejsza spłata lub umówienie się na wspólne regulowanie miesięcznych rat aż do całkowitej spłaty kredytu.
 • przeniesienie pożyczki na jednego z małżonków,
 • kredyt gotówkowy może tez być refinansowany po rozwodzie,
 • poręczenie kredytu gotówkowego przez osobę trzecią.

Podział kredytu gotówkowego po rozwodzie?

Podział kredytu gotówkowego po rozwodzie to stosunkowo łatwy proces. Pod warunkiem, że obie strony wykazują chęć porozumienia. Kredyty gotówkowe zwykle są zaciągane na niższe kwoty niż np. kredyt hipoteczny.

Małżonkowie mogą już przez złożeniem pozwu o rozwód ustalić, jak dzielą się spłatą kredytu. Być może kredyt był przeznaczony na remont mieszkania, w którym jedna ze stron zostanie z dziećmi. W takiej sytuacji druga strona będzie prawdopodobnie chciała dokończyć spłatę kredytu.

Czy po rozwodzie można przepisać kredyt na jednego z małżonków?

Przepisanie kredytu na jednego z małżonków to tzw. „przejęcie długu”. Jeśli obie strony się dogadają, kto ma dalej spłacać kredyt gotówkowy, mogą przenieść zobowiązanie na jedną osobę. Tu niezbędna jest wizyta banku i zgłoszenie chęci przepisania kredytu.

Przejęcie długu przez jednego ze współmałżonków jest regulowane przez kodeks cywilny. Zgodnie z artykułami 519-525 kodeksu cywilnego, przejęcie długu następuje po zawarciu stosownej umowy między bankiem a jednym ze współmałżonków, przy zgodzie drugiej strony. Warunek konieczny – umowa musi zostać zaakceptowana przez bank.

Ramka: Refinansowanie kredytu – polega na wcześniejszej spłacie dotychczasowego zobowiązania za pomocą kredytu zaciągniętego na ten cel w innym banku. Nadal jest konieczność spłaty kredytu, ale już na rzecz innego podmiotu.

Bank sprawdzi zdolność kredytową osoby, na którą ma być przepisany kredyt. Analitycy skrupulatnie sprawdzą jej sytuację finansową, aby potwierdzić, że dana osoba będzie w stanie samodzielnie spłacić kredyt – czy posiada odpowiednie dochody, jakie zobowiązania ma na swoim koncie, czy miała zaległości w spłacie innych kredytów. Jeśli analiza zdolności kredytowej będzie pozytywna, cesja kredytu gotówkowego powinna być już tylko formalnością.

Do dokonania cesji bank wymaga zwykle następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego,
 • akceptowanego przez bank dokumentu o źródle wynagrodzenia,
 • umowy o pracę lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie/źródło dochodu,
 • potwierdzenie posiadanych obciążeń finansowych (np. alimentów, innych kredytów).

Czy można wziąć kredyt w trakcie rozwodu?

Rozprawy rozwodowe ciągną się czasem latami. Czy można w trakcie rozwodu wziąć kredyt gotówkowy? Okazuje się, że można. Wystarczy, aby na umowie kredytowej widniał tylko jeden kredytobiorca. Bank w takiej sytuacji sprawdzi zdolność kredytową tylko tej osoby i to właśnie ona będzie odpowiadać za regularne spłacanie rat kredytu.

Kredyt gotówkowy po rozwodzie jest zatem możliwy. Dobrze jest postarać się o poręczenie kredytu gotówkowego przez osobę trzecią.

ZOBACZ RANKING KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH

Rozwód a kredyt gotówkowy – o czym jeszcze pamiętać?

Rozwód, rozpad związku małżeńskiego i podział majątku mogą przynieść wiele negatywnych emocji. Chyba najrozsądniej rozstać się w dobrych relacjach i jednocześnie polubownie rozwiązać kwestie kredytowe.

Warto wiedzieć

 1. Pary z kredytem rzadziej decydują się na formalne rozstania, bo zwykle żadnej ze stron nie stać na to, aby spłacić drugą. Można podzielić kredyt gotówkowy, ale to zależy od rozwodzących się małżonków.
 2. Długi, a więc także kredyty, nie wliczają się do wspólnoty majątkowej i nie są dzielone po równo na dwoje małżonków. Obie osoby są w równym stopniu odpowiedzialne za spłatę kredytu – umowę podpisywało dwóch kredytobiorców.
 3. Podział kredytu gotówkowego po rozwodzie to stosunkowo łatwy proces. Pod warunkiem, że obie strony wykazują chęć porozumienia.
 4. Przepisanie kredytu na jednego z małżonków to tzw. „przejęcie długu”.
 5. W trakcie trwania rozwodu jeden z małżonków może wziąć kredyt na własną rękę.
 6. Jeśli jeden z małżonków zechce przejąć kredyt gotówkowy po rozwodzie, bank sprawdzi jego indywidualną zdolność kredytową i przygotuje nową umowę kredytową.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co z kredytem w przypadku rozwodu? 

  Każdy z małżonków ma takie same obowiązki i oboje solidarnie odpowiadają za spłatę kredytu gotówkowego. Banku nie interesuje, że sąd orzekł rozpad pożycia. Według zapisów umowy kredytowej byli małżonkowie cały czas są wspólnie odpowiedzialni za spłatę kredytu hipotecznego. 

 2. Kto spłaca długi po rozwodzie? 

  Za długi, które zostały zaciągnięte podczas trwania małżeństwa, kredytobiorcy odpowiadają solidarnie. Najlepiej jeszcze przed rozwodem dogadać się z drugą stroną. 

 3. Jak zmusić męża/żonę do spłacania kredytu? 

  Twój mąż lub żona nie spłaca kredytu? Niestety nie ma obecnie możliwości, aby zmusić męża ani żony do spłacania jego/jej części kredytu. Co więcej, w przypadku znacznych zaległości bank rozpocznie procedurę windykacyjną poprzez skierowanie wezwania do zapłaty (w tym czasie bank może również uruchomić proces windykacyjny). Specjaliści sugerują często samodzielną spłatę długu.

 4. Czy kredyt wchodzi do majątku wspólnego? 

  Nie, kredyty i długi nie wchodzą do majątku wspólnego. Sąd dzieli aktywa między małżonków, ale nie wpływa na sytuację wierzycieli. Bank nadal ma zawartą umowę na udzielenie kredytu obojgu małżonkom. 

 5. Czego nie robić w trakcie rozwodu? 

  Przede wszystkim nie możesz ukrywać majątku. Rozwód niesie ze sobą wiele emocji, ale warto zachować spokój i rozsądek, aby dogadać się z drugą stroną. To szczególnie ważne w kwestii podziału aktywów i ustaleniu, co dalej z długami i np., kto spłaca kredyt gotówkowy. Podobnie jest w przypadku kredytu hipotecznego.

 6. Czy po rozwodzie należy mi się połowa majątku? 

  Zasadniczo majątek wspólny małżonków dzieli się po połowie. Mogą wystąpić odstępstwa i podział majątku będzie wyglądał inaczej, bo jeden z małżonków uważa, że poświęcił na tworzenie wspólnego majątku więcej czasu, pracy, i nakładów finansowych. W takim wypadku to sąd, na podstawie dowodów, orzeka, czy rzeczywiście jeden z małżonków miał większy wkład w gromadzenie wspólnego majątku. Warto też pamiętać, że zwykle majątek osobisty nie podlega podziałowi po rozwodzie. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Wojciech Piesta
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments