Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Finanse osobiste w czasach pandemii. Z jakich rozwiązań skorzystać?

Pandemia koronawirusa to przede wszystkim zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Narastająca niepewność może też mocno odbić się na kondycji gospodarki, a co za tym idzie doprowadzić do ruiny finanse gospodarstw domowych. Przedstawiamy rozwiązania pozwalające zabezpieczyć topniejące oszczędności ograniczając przy tym ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.

 

Walka z niewidocznym przeciwnikiem, jakim jest wirus SARS-CoV-2, wymaga dużej dyscypliny oraz korzystania z rozwiązań zmniejszających naszą interakcję społeczną. To szczególnie ważne, gdyż transmisja wirusa odbywa się drogą kropelkową, a do zakażenia może dojść w czasie kontaktu z osobą nie wykazującą żadnych objawów choroby. Wyjściem z tej sytuacji jest realizacja swoich potrzeb w trybie zdalnym. W dobie internetu wiele zadań wykonywać można bez konieczności wychodzenia z domu. Zobaczmy zatem, z których rozwiązań warto skorzystać w tym nieprzyjaznym okresie.

finanse w czasach pandemii

Skorzystaj z zalet bankowości elektronicznej

Przede wszystkim załóż konto osobiste online

Od lat założenie konta osobistego nie wymaga wizyty w oddziale banku, a wszelkie formalności związane z tą czynnością dopiąć można bezpośrednio przez internet. W większości instytucji finansowych podpisanie umowy odbywa się w obecności kuriera, który dostarcza dokumenty i weryfikuje tożsamość przyszłego właściciela rachunku. Na szczęście kilka banków wyeliminowało ten element i pozwala na założenie konta w 100% online.

Weryfikacja tożsamości w “bezosobowym modelu” odbywa się na podstawie przelewu z innego banku, gdzie porównywane są dane wprowadzone we wniosku z danymi opisującymi przelew. Część instytucji wykorzystuje także biometrię i konto założyć można podczas wideo rozmowy z doradcą banku. Dostęp do bankowości elektronicznej jest bramą do dodatkowych możliwości, pozwalających na skuteczne zarządzanie domowym budżetem bez konieczności wychodzenia z domu, co w obliczu zagrożenia epidemiologicznego jest wartością fundamentalną.

Wnioskuj o kredyt przez internet

W warunkach wzmożonej konkurencji większość banków oferuje kredyty przez internet. Mowa tu głównie o zobowiązaniach z przeznaczeniem na bieżącą konsumpcję, gdyż są one najczęściej udzielane w oparciu o uproszczone procedury. Weryfikacja wpływów i obciążeń rachunku bankowego pozwala na szybką weryfikację zdolności kredytowej klienta. Bank może oczekiwać także wyciągu z konta prowadzonego w innej instytucji finansowej lub zaświadczenia od pracodawcy o osiąganych dochodach.

Potencjalny kredytobiorca może te dokumenty przekazać online. Weryfikacja rejestrów BIK i pozostałych biur informacji gospodarczej odbywa się już bez udziału wnioskodawcy. Szczegółów dotyczących konkretnej oferty szukać można bezpośrednio na stronach banków lub skorzystać z dostępnych w sieci porównywarek kredytów.

Spłacaj zobowiązania online

Dostęp do bankowości internetowej pozwala na samodzielne opłacanie rachunków za prąd, gaz, wodę czy telewizję satelitarną. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby w ten sposób płacić za zakupy dokonane w sklepach internetowych. Co ważne operacje te nie są obarczone dodatkowym kosztem, gdyż standardowe przelewy internetowe dla klientów indywidualnych są darmowe.

Jeśli konieczny jest natychmiastowy transfer środków na konto kontrahenta skorzystać można z przelewu ekspresowego, jednak jest to najczęściej opcja płatna. Informację dotyczące kosztu za przelew Express Elixir znaleźć można w tabeli opłat i prowizji konkretnego banku. W przypadku opłat cyklicznych, których wysokość jest stała, skorzystać można także ze zlecenia stałego. Dzięki temu płatności odbywać się będą automatycznie, bez naszego udziału.

Pomnażaj oszczędności

Osoby dysponujące wolnymi środkami finansowymi mogą poprzez bankowość internetową założyć lokatę lub otworzyć konto oszczędnościowe. Dzięki temu oszczędności będą generować dodatkowy dochód i ulegać mniejszej erozji wskutek nabierającej tempa inflacji. Należy także pamiętać, że część banków oferuje lokaty bez konieczności zakładania konta osobistego. Dzięki temu nie jesteśmy skazani wyłącznie na ofertę instytucji, w której posiadamy rachunek.

Z kolei osoby myślące o emeryturze mogą poprzez bankowość internetową założyć konta IKE lub IKZE o ile są one proponowane przez instytucję prowadzącą konto. Część banków udostępnia także możliwość zdalnego zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych czy skorzystania z programów regularnego inwestowania. Mając jednak na uwadze obecną zmienność na rynkach finansowych z opcji tej powinny korzystać wyłącznie osoby z doświadczeniem, które mają świadomość ryzyka związanego z rozwiązaniami tego formatu.

Błyskawiczny dostęp do konta dzięki aplikacji mobilnej

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów banki nieustannie rozwijają swoje aplikacje mobilne. Przekłada się to na niespotykaną wygodę związaną ze swobodnym zarządzaniem osobistym budżetem. Korzystając z aplikacji mobilnej możemy zalogować się do bankowości elektronicznej przy użyciu smartfona. Logowanie może odbywać się za pomocą odcisku palca, co znacznie skraca czas niezbędny na autoryzację użytkownika.

Aplikacja mobilna oferuje większość funkcjonalności dostępnych w tradycyjnej bankowości internetowej. Możemy za jej pomocą m.in. zlecać płatności, zakładać lokaty, wymieniać waluty czy zaciągać zobowiązania. Rozwiązanie to także pozwala korzystać z usługi BLIK, która jest szybką i bezpieczną formą płatności np. za zakupy w sieci.

Zapoznaj się z ofertą obligacji skarbowych

Alternatywą dla lokat i kont oszczędnościowych mogą być obligacje skarbowe, których dystrybucja prowadzona jest także przez internet. Wystarczy podpisać umowę z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego, a następnie złożyć dyspozycję zakupu poprzez serwis transakcyjny. W zależności od oczekiwań i planowanego okresu oszczędzania skorzystać można z:

 • 3 miesięcznych obligacji stałoprocentowych,
 • 2 letnich obligacji stałoprocentowych,
 • 3 letnich obligacji zmiennoprocentowych,
 • 4 letnich obligacji indeksowanych inflacją,
 • 10 letnich obligacji indeksowanych inflacją,
 • 6 letnich obligacji rodzinnych,
 • 12 letnich obligacji rodzinnych.

Obligacje rodzinne adresowane są do osób uprawnionych do pobierania świadczeń z programu “Rodzina 500 +”. Maksymalna wartość zakupionych obligacji nie może jednak przekroczyć wysokości otrzymanych z tego tytułu świadczeń. Z uwagi na przyspieszający wzrost cen największym zainteresowaniem cieszą się obecnie obligacje indeksowane inflacją.

Oferta pożyczek pozabankowych

Warto także pamiętać, że dodatkowe środki pozyskać można korzystając z usług pozabankowych firm pożyczkowych. Na korzyść tego rozwiązania przemawia możliwość zaciągnięcia zobowiązania zdalnie, uproszczone procedury, a także błyskawiczny transfer środków na wskazane konto bankowe. Aby zaciągnąć pożyczkę pozabankową należy posiadać ważny dokument tożsamości, konto osobiste, adres e-mail, aktywny numer telefonu oraz dostęp do internetu.

Sprawy urzędowe z profilem zaufanym

Profil zaufany jest bezpłatną formą potwierdzania tożsamości pozwalającą na zdalne załatwianie spraw administracyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu możemy z bez wychodzenia z domu:

 • złożyć deklaracje podatkowe,
 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • sprawdzić stan konta w ZUS,
 • sprawdzić listę punktów karnych,
 • założyć działalność gospodarczą,
 • wyrejestrować samochód,
 • zalogować się do Internetowego Konta Publicznego.

Powyższa lista to jedynie przykład, gdyż spektrum oferowanych możliwości jest dużo szersze. Warto zaznaczyć, że od kilku lat profil zaufany ePUAP założyć można za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Niestety usługi tej nie oferuje każdy bank, jednak pewne jest, że z biegiem czasu do systemu przystępować będą kolejne instytucje. Drugim sposobem jest założenie profilu zaufanego przez serwis pz.gov.pl. Niestety wymaga to osobistego potwierdzenia tożsamości w jednym ze wskazanych punktów.

Wprowadzone zmiany w celu ograniczenia skali zniszczeń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzane są także rozwiązania systemowe, mające na celu ochronę życia i zdrowia obywateli, a także amortyzujące nadchodzący szok gospodarczy. Prognozy dotyczące skali szkód spowodowanych przez rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 rozciągają się od istotnego spowolnienia gospodarki do głębokiej recesji. Z uwagi na niespotykany dotąd charakter kryzysu, trudno jednak jednoznacznie określić jego skutki.

Wakacje kredytowe czyli zawieszenie spłaty kredytów

Związek Banków Polskich wyszedł z inicjatywą zawieszenia spłaty rat odestkowo-kapitałowych. Rozwiązanie to dotyczyć ma wszystkich rodzajów kredytów i obowiązywać przez okres 3 miesięcy. Złożenie wniosku o wakacje kredytowe ma być zwolnione z wszelkich opłat. Udogodnienie to adresowane jest do wszystkich kredytobiorców, nawet jeśli podpisana umowa kredytowa nie przewidywała takiego wariantu. Jest to plan minimum, więc poszczególne banki mogą wprowadzać bardziej preferencyjne warunki dla swoich kredytobiorców. Oczywiście wniosek o wakacje kredytowe może zostać złożony online.

RPP tnie stopy procentowe

W obliczu narastającego zagrożenia Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do najniższego poziomu w historii. Od środy (18.03.2020 r.) główne stopy procentowe prezentują się w następujący sposób:

 • stopa referencyjna 1,00% (obniżenie o 50 pkt. bazowych),
 • stopa lombardowa 1,50% (obniżenie o 100 pkt. bazowych),
 • stopa depozytowa 0,50% (bez zmian),
 • stopa redyskonta weksli 1,05% (obniżenie o 70 pkt. bazowych).

Decyzja RPP jest próbą pomocy konsumentom i firmom posiadającym kredyty, a także wyciągnięciem ręki do tych, którzy kredytu będą w najbliższym czasie potrzebować. Zabieg ten spowodować ma obniżenie rat kredytowych, co w pewien sposób odciąży kredytobiorców. W mniej komfortowej sytuacji znajdują się osoby posiadające oszczędności, gdyż obniżenie stóp procentowych prawdopodobnie negatywnie odbije się na oprocentowaniu lokat i kont oszczędnościowych.

Podwojenie limitu płatności zbliżeniowych

Tradycyjna transakcja kartą wymaga wprowadzenia kodu PIN, co z kolei wymusza konieczność dotykania klawiatury terminala. Działanie to może sprzyjać rozprzestrzenianiu się wirusa. Rozwiązaniem tej sytuacji są płatności zbliżeniowe, których kwota nie przekracza 50 zł, gdyż w takim wariancie dodatkowa autoryzacja kodem PIN nie jest wymagana. Limit ten ma zostać podwyższony do 100 zł, co jest zgodne z apelem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) chce ochrony dla pożyczkobiorców

Głównym zamierzeniem PZIP jest możliwość odroczenia terminu spłaty pożyczki dla osób, które zostały zarażone COVID-19, a także dla pożyczkobiorców dotkniętych konsekwencjami ekonomicznymi spowodowanymi pandemią wirusa. Firmy pożyczkowe powinny udostępnić kanał zdalny pozwalający na złożenie odpowiedniego wniosku. Rozpatrzenie podania ma być bezpłatne. PZIP dodatkowo rekomenduje:

 • dostosowanie modeli scoringowych i sposobu liczenia zdolności kredytowej do ekonomicznych i społecznych skutków pandemii,
 • zapewnienie płynności finansowej dla osób fizycznych i firm, które wynikają z opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń oraz z przejściowych zatorów płatniczych,
 • modyfikację procedury upominawczej i windykacyjnej w stosunku do pożyczkobiorców bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii,
 • wprowadzenie możliwości restrukturyzacji i odroczenia spłaty zadłużenia.

Urzędy w trybie zdalnym

Osobiste załatwianie spraw urzędowych sukcesywnie przechodzi do lamusa. W celu ograniczenia transmisji wirusa obsługa interesantów odbywa się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Część spraw można załatwić także za pośrednictwem opisywanej wcześniej platformy ePUAP.

Finanse w czasach zarazy – podsumowanie

Nic nie jest stałe – tak w kilku słowach opisać można obecną sytuację. Od jakiegoś czasu spekulowano, kiedy zakończy się ponad dziesięcioletni cykl koniunkturalny, jednak nikt nie spodziewał się, że na horyzoncie pojawi się czarny łabędź w postaci wirusa SARS-CoV-2. Rozprzestrzeniająca się zaraza błyskawicznie zmieniła zasady gry. Z tego powodu należy większość swojej aktywności przenieść do sieci, ograniczając tym samym dalszą transmisję wirusa. Najważniejsze sprawy związane z finansami załatwić można w 100% zdalnie, dlatego jeśli mamy taką możliwość – zostańmy w domach.

 

Czytaj też: Banknoty z kapelusza — czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy?

Czytaj też: Gospodarcze tsunami — największe hiperinflacje w historii

PORÓWNAJ KREDYTY
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments