Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy?

Banki prześcigają się w ofertach kredytowych. Czy jednak każdy klient może z nich skorzystać? Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Od czego zależy zdolność kredytowa i co zrobić, żeby wziąć 50, 100 lub 200 tys. zł kredytu?

Kredyt gotówkowy to produkt, który oferować mogą jedynie banki lub instytucje, którym takiej zgody udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego (np. kasy oszczędnościowo-kredytowe).

Według danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) Polacy w całym 2022 roku zaciągnęli łącznie 143,6 mld zł nowych kredytów i pożyczek, w porównaniu do roku 2021 dynamika wartości sprzedaży większości rodzajów kredytów była ujemna. Łączne zadłużenie na koniec 2022 roku wynosiło 724 mld zł i zmalało o 13,4 mld zł w porównaniu do 2021 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt gotówkowy?

Podstawą do uzyskania finansowania – zarówno kredytu gotówkowego, jak i ratalnego czy hipotecznego – jest ustalenie przez bank zdolności kredytowej klienta. Zgodnie z definicją zawartą w prawie bankowym jest to zdolność do regulowania rat kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie.

Każda instytucja finansowa indywidualnie ocenia, jaka maksymalna kwota kredytu gotówkowego może być pożyczona, aby ryzyko kredytowe dla banku było jak najniższe. W ramach oceny bank bada sytuację finansową klienta, czyli:

 • wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • stałe miesięczne koszty utrzymania,
 • aktualne zadłużenie.

Kredyt gotówkowy – co bank jeszcze sprawdza?

Potencjalny kredytodawca przeprowadzi także analizę jakościową, czyli zbada dane, które mogą mieć wpływ na sposób spłaty zobowiązania, np.:

 • wiek, stan cywilny, wykształcenie, zajmowane stanowisko,
 • historię kredytową, która pokazuje, jak kredytobiorca spłacał swoje dotychczasowe zobowiązania.

Warunkiem uzyskania kredytu gotówkowego jest zatem posiadanie pozytywnej historii kredytowej i stałych dochodów, których wysokość pozwoli na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania i rat kredytu.

Bank dla potwierdzenia wysokości osiąganych dochodów może żądać dokumentów. Są to np.: zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, deklaracji PIT czy wyciągu z konta za okres 3 miesięcy.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? To pytanie często zadają sobie potencjalni kredytobiorcy. Kredyt gotówkowy może otrzymać klient zarabiający na tyle dużo, by móc sobie z łatwością poradzić z bieżącymi wydatkami. Ważna jest również regularna, comiesięczną spłatą zobowiązania.

Dla banku ważne jest zatem nie tylko to, ile on zarabia, ale również, ile wydaje. Zestawiając comiesięczne dochody i koszty klienta może dowiedzieć się, jaka kwota pozostaje do jego swobodnej dyspozycji.

W przypadku kredytu gotówkowego, banki co do zasady nie przeglądają szczegółowo wydatków klientów. Bazują na uśrednionych danych udostępnianych przez GUS. Skupiają się przy tym na najważniejszej kategorii kosztów, czyli wydatkach związanych z utrzymaniem. Na potrzeby liczenia zdolności kredytowej przyjmują, że w gospodarstwach jednoosobowych wynoszą one około 1000-1300 zł. Każdy kolejny domownik podnosi ich wysokość o około 800-1000 zł.

Jakie zarobki pozwalają dostać kredyt gotówkowy?

Zgodnie powyższymi założeniami, utrzymujący się samodzielnie singiel z zarobkami 2000 zł netto, po odjęciu kosztów, ma do dyspozycji maksymalnie około 1000 zł. Ta kwota musi mu wystarczyć na spłatę rat kredytu gotówkowego, a także regulowanie wszelkich innych wydatków.

Należy podkreślić, że bank zawsze zagląda do bazy danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Tam sprawdza aktualny stan zadłużenia wnioskodawcy. Jeśli dowie się, że spłaca on jakiś kredyt, limit odnawialny czy zakup na raty, proporcjonalnie pomniejszy jego zdolność kredytową.

Spora liczba wysokich zobowiązań nie musi skutkować odrzuceniem wniosku, ale tylko pod warunkiem, że klient posiada odpowiednio wysokie dochody.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Najważniejszym elementem przy ustalaniu zdolności pożyczkowej są osiągane przez wnioskodawcę dochody. Zdolność kredytowa zależy nie tylko ich wysokości, ale także częstotliwości i jakości. Inaczej oceniane jest regularnie wypłacane wynagrodzenie tytułem umowy o pracę. Inaczej nieregularne wpływy wynikające ze zleceń realizowanych w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Stabilność oraz przewidywalność osiąganych dochodów pozwala bankom dokładniej ocenić ryzyko związane z udzieleniem finansowania.

Bank sprawdzi także koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, samochodu. Weźmie też pod lupę bieżące zobowiązania finansowe wnioskodawcy – kredyty i pożyczki. Warto pamiętać, że na zdolność kredytową wpływają wszystkie produkty o charakterze limitowym, takie jak debet w rachunku czy karta kredytowa.

Co jeszcze wpływa na zdolność kredytową?

Na możliwość uzyskania kredytu oraz wysokość zdolności kredytowej wpływa również:

 • dotychczasowa historia kredytowa – ważny jest zarówno brak zaległości w spłacie dotychczasowych zobowiązań jak i posiadanie historii kredytowej. Osoba, która wcześniej nie korzystała z kredytów czy pożyczek stanowi dla banku niewiadomą. Jednocześnie w przypadku negatywnych wpisów w BIK lub BIG nawet pomimo wysokich dochodów klient musi liczyć się z odmową przyznania kredytu.
 • scoring kredytowy – to ocena punktowa wiarygodności klienta. Na ustalenie scoringu może mieć wpływ wiele elementów np.: zawód, wykształcenie, referencje bankowe, posiadanie samochodu, okres zamieszkania pod obecnym adresem, posiadanie ubezpieczenia na życie, stan cywilny itp.
 • kwota kredytu i termin spłaty zobowiązania – im dłuższy okres spłaty kredytu tym mniejsza rata, a tym samym większa szansa na otrzymanie finansowania. Wysokość kredytu zależy też od czynników niezależnych od klienta: stóp procentowych, marży banku czy prowizji.

Warto także pamiętać, że o ile ogólne zasady oceny zdolności kredytowej są znane, to każdy z banków stosuje swoje szczegółowe procedury. Jeden bank odrzucił wniosek, jest szansa, aby inny udzielił kredyt gotówkowego.

Jak zdolność kredytowa wpływa na kredyt gotówkowy?

W przypadku kredytów gotówkowych na nieduże kwoty, z krótkim terminem spłaty, banki stosują uproszczoną procedurę oceny wniosku. Sprowadza się ona zwykle do weryfikacji tożsamości na podstawie dowodu osobistego oraz oceny wysokości dochodów w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy. Kwoty pożyczki są po prostu ustalane indywidualnie.

Analiza historii kredytowej w BIK odbywa się bez udziału wnioskodawcy.

W przypadku zobowiązań na większe kwoty, warunkiem udzielenia pożyczki może być:

 • wyciąg z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie,
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające osiągany dochód,
 • deklarację podatkową np. PIT-37,
 • decyzję o przyznaniu renty lub emerytury.

Jak wysoki może być kredyt gotówkowy?

Kwota kredytu gotówkowego może wynosić maksymalnie 255 550 zł (taki limit nakłada Ustawa o kredycie konsumenckim), przy czym same banki najczęściej stosują górny limit na poziomie 150 000 lub 200 000 zł. By móc pożyczyć tak dużą sumę wcale nie trzeba zarabiać kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.

W rzeczywistości, zakładając 10-letni okres kredytowania i 10-procentowe oprocentowanie kredytu, najwyższą możliwą kwotę kredytu ma szansę uzyskać na przykład bezdzietna para z dochodami w okolicach średniej krajowej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2022 roku wyniosło 6578,98 zł.

Jak bank oblicza wysokość kredytu gotówkowego?

Jeszcze kilka lat temu, przy obliczaniu górnej kwoty pożyczki, banki musiały stosować się do restrykcyjnych zaleceń Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego. Jej zapisy zakładały, że stosunek sumy zobowiązań kredytobiorcy do jego dochodu netto (tzw. wskaźnik DTI) nie może być wyższy niż 50 lub 65% (przy zarobkach powyżej średniej krajowej).

Dziś, każdy kredytodawca ma pełną swobodę w ustalaniu akceptowalnego dla siebie poziomu tego wskaźnika. Oznacza to, że samodzielnie określa zasady liczenia zdolności kredytowej i kwoty pożyczki do określonego limitu. Dlatego też, poszczególne banki mogą zaproponować temu samemu klientowi zupełnie różne kwoty kredytu gotówkowego.

Banki korzystają z różnych algorytmów obliczania zdolności kredytowej. Dla każdego z nich najważniejsze kryterium oceny wniosku stanowi wysokość i źródło zarobków klienta, a także posiadane przez niego zobowiązania. Jeśli zarabia około 2000 zł netto i nie spłaca żadnych innych kredytów, dowolny bank będzie skłonny pożyczyć mu co najmniej kilka tysięcy, a przy odpowiednio długim okresie spłaty, nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a kredytodawca analizuje również inne, wcześniej wspomniane czynniki. Bank chce, aby klient spłacał wzięty kredyt gotówkowy.

Jak sprawdzaliśmy wysokość kredytu gotówkowego?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Sprawdźmy. Poniższe obliczenia są szacunkowe, aby otrzymać szczegółowe oferty kredytów gotówkowych odsyłamy do konkretnych banków. Warto wcześniej skorzystać z kalkulatora kredytów gotówkowych.

Założenia przy obliczaniu wysokości kredytu:

 • Kwota: od 50 do 200 tys. zł.
 • Okres spłaty:
  • 36 miesięcy dla 50 tys. zł,
  • 60 miesięcy dla 100 tys. zł,
  • 84 miesiące dla 200 tys. zł.
 • Oprocentowanie: ok. 8%
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty kredytów gotówkowych wynosi od 16% do 23%.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 50 tys. kredytu?

Kredyt gotówkowy o wysokości 50 tys. zł jest bardzo popularny. Wzięcie tego rodzaju pożyczki nie wymaga skomplikowanych formalności – wniosek można złożyć osobiście w placówce banku, ale także za pośrednictwem bankowości online.

Zarobki o wysokości co najmniej 3000 zł netto pozwalają na staranie się o kredyt gotówkowy na 50 tys. zł – pod warunkiem braku innych zobowiązań finansowych.

Ile wynosi rata kredytu 50 tys.?

Rata kredytu na 50 tys. zł może wynosić od 1550 zł do ponad 2800 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi od 57 tys. zł do 67 tys. zł.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 100 tys. kredytu?

Pożyczka na 100 tys. zł wiąże się dla banku z większym ryzykiem niż o połowę niższy kredyt. Bank dokładnie sprawdzi historię kredytową, żeby upewnić się, że klientem jest wiarygodny i będzie spłacać zobowiązanie w terminie.

Zarobki o wysokości co najmniej 5000 zł netto pozwalają na staranie się o kredyt gotówkowy na 100 tys. zł – pod warunkiem braku innych zobowiązań finansowych.

Ile wynosi rata kredytu 100 tys.?

Rata kredytu na 100 tys. zł może wynosić od 2100 zł do prawie 2900 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi od 127 tys. zł do 169 tys. zł.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 200 tys. kredytu?

Wśród klientów banków utarło się przekonanie, że bardzo trudno wziąć kredyt gotówkowy na 200 tys. zł. Tymczasem nie jest to zadanie niemożliwe. Są nawet banki, które oferują kredyty gotówkowe na dowolny cen o wysokości 250 tys. zł. Starając się o taki kredyt należy pamiętać, że bank bardzo dokładnie sprawdzi naszą zdolność kredytową i potencjał do spłacania rat w terminie.

Zarobki o wysokości co najmniej 7000 zł netto pozwalają na staranie się o kredyt gotówkowy na 200 tys. zł – pod warunkiem braku innych zobowiązań finansowych.

Ile wynosi rata kredytu 200 tys.?

Rata kredytu na 200 tys. zł może wynosić od 3400 zł do prawie 3900 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi od 287 tys. zł do 325 tys. zł.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy – o czym jeszcze pamiętać?

Jeśli zastanawiamy się, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy, pamiętajmy też o jeszcze jednym. Najszybciej i bez zbędnych formalności można otrzymać kredyt gotówkowy w banku, w którym posiadamy rachunek osobisty. Zwykle wymagany jest co najmniej 6-miesięczny staż. Wówczas cała procedura ogranicza się zwykle do sprawdzenia przez bank historii kredytowej w BIK. Do podjęcia decyzji wystarczą dane finansowe z konta, na które wpływa wynagrodzenie.

To wygodny sposób na uzyskanie finansowania. W takim przypadku bank może przyznać kredyt bez dodatkowych dokumentów: zaświadczeń o zarobkach czy zatrudnieniu.

Warto wiedzieć

 1. Kredyt gotówkowy to produkt, który oferować mogą jedynie banki lub instytucje, którym takiej zgody udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego.
 2. Warunkiem uzyskania kredytu gotówkowego jest posiadanie pozytywnej historii kredytowej i stałych dochodów, których wysokość pozwoli na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania i rat.
 3. Kwota kredytu gotówkowego może wynosić maksymalnie 255 550 zł.
 4. Banki korzystają z różnych algorytmów obliczania zdolności kredytowej, ale dla każdego z nich najważniejsze kryterium oceny wniosku stanowi wysokość i źródło zarobków klienta.
 5. Najszybciej i bez zbędnych formalności można otrzymać kredyt gotówkowy w banku, w którym posiadamy konto bankowe (zwykle wymagany jest co najmniej 6-miesięczny staż).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile trzeba pracować, żeby dostać kredyt gotówkowy?

  Starając się o kredyt gotówkowy najczęściej musimy wykazać historię umów z okresu 6-12 miesięcy – najlepiej, gdyby to była jedna umowa o pracę na czas nieokreślony z jednym pracodawcą. Aby dostać kredyt gotówkowy trzeba pracować co najmniej 6, ale najlepiej przez 12 i więcej miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 2. Skąd wziąć 20 tys. zł? 

  Szybka pożyczka na 20 tys. zł jest w ofercie praktycznie każdego banku. Można ją uzyskać ją np. w postaci: pożyczki gotówkowej; kredytu odnawialnego, linii kredytowej w koncie; kredytu na dowolny cel. 

 3. Czy opłaca się wziąć kredyt? 

  Kredyt może być bardzo pomocny do zbilansowania domowych wydatków lub przeznaczenia pieniędzy na konkretny cel. Jeśli klient posiada odpowiednią zdolność kredytową, to wciąż opłaca się wziąć kredyt.

 4. Kiedy najlepiej wziąć kredyt? 

  Niestety czasy tanich kredytów już minęły, ale poziom inflacji wciąż rośnie, więc w przyszłości kredyty mogą być droższe i trudniej dostępne. Teraz jest dobry czas, aby wziąć kredyt. 

 5. Ile trzeba zarabiać, by wziąć kredyt?

  Żeby dostać pożyczkę trzeba zarabiać co najmniej tyle, aby rata tego zobowiązania nie przekraczała 50-60% zarobków.

 6. Jak sprawdzić, czy mam zdolność kredytową?

  Zdolność kredytową możesz sprawdzić samodzielnie, oceniając swoje miesięczne dochody i wydatki, lub skorzystać z pomocy doradców kredytowych w banku, którzy na podstawie Twoich danych finansowych ocenią, czy jesteś w stanie regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Możesz także wykorzystać narzędzia online, które pokażą Ci przybliżoną zdolność kredytową.

 7. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt gotówkowy?

  Między innymi te warunki: jesteś pełnoletni i masz pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, masz stałe i udokumentowane źródło dochodu, masz zdolność kredytową – zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach, mieszkasz i uzyskujesz dochody w Polsce.

 8. W jakim banku najłatwiej dostać kredyt?

  Kredyt zwykle najłatwiej dostać w tym banku, w którym masz swój rachunek osobisty. Jednak dziś oferty banków są bardzo elastyczne i uzyskanie finansowania jest bardzo szybkie i wygodne.

 9. Jak samemu obliczyć zdolność kredytową?

  Możesz skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. W 2 minuty dowiesz się, na jaką maksymalną kwotę kredytu możesz liczyć. Wystarczy, że wskażesz okres finansowania i oprocentowanie potencjalnego zobowiązania oraz określ sumę miesięcznych wydatków i dochodów.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments