Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Jak szybko spłacić kredyt?

Bez względu na to, czy spłacasz kredyt gotówkowy czy hipoteczny, pieniądze możesz oddać szybciej. Sposobów na wcześniejszą spłatę zobowiązania jest kilka. Podpowiadamy, jak szybko spłacić kredyt i kiedy to się opłaca.

W każdej umowie kredytowej znajdziesz harmonogram spłaty rat, który wskazuje zarówno termin wpłaty, jak i wysokość raty. W przypadku przekroczenia terminów płatności rat, możesz ściągnąć na siebie kłopoty: pogorszenie historii kredytowej w BIK, naliczone przez bank odsetki karne czy trudności w uzyskaniu kredyt w przyszłości. Nie musisz natomiast trzymać się haromonogramu, jeśli chcesz wcześniej spłacić kredyt. Musisz jednak uważać na ewentualne opłaty, które bank może naliczyć w związku z przedwczesną spłatą.

Czy kredyt można spłacić wcześniej?

Choć banki nie lubią wcześniejszej spłaty kredytu, z uwagi na niższy zysk z tytułu odsetek, to w praktyce jest to jak najbardziej możliwe. Wcześniej możesz spłacić zarówno kredyt hipoteczny, jak i kredyt gotówkowy – taką opcję gwarantują Ci przepisy.

Czy można spłacić wcześniej kredyt gotówkowy?

Kwestię możliwości wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego regulują przepisy ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. od 48 do 52).

Ustawa gwarantuje możliwość skorzystania z jednej z dwóch opcji wcześniejszej spłaty zobowiązania przed terminem określonym w umowie:

 • w całości
 • lub w części

Dzięki temu, że możliwość spłacenia kredytu wcześniej dają Ci przepisy, nie musisz konsultować tej decyzji z bankiem.

Wyjaśnijmy czym jest kredyt konsumencki. To zobowiązanie, które:

 • dotyczy umów o kredyt w kwocie w wysokości nie większej niż 255.550 zł,
 • udzielany jest konsumentowi – czyli osobie fizycznej, a nie przedsiębiorcy,
 • udzielany przez kredytodawcę, w ramach prowadzonej przez niego działalności – kredyt konsumencki nie dotyczy zatem pożyczki od innej osoby fizycznej.

Pod pojęciem kredytu konsumenckiego kryje się zarówno kredyt gotówkowy, umowa o kredyt odnawialny, jak i pozabankowa pożyczka.

Czy można spłacić wcześniej kredyt hipoteczny?

W przypadku kredytu hipotecznego odpowiedź na pytanie o możliwość wcześniejszej spłaty dają przepisy ustawy z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej: ustawa o kredycie hipotecznym).

Wcześniejszą spłatę kredytu regulują art. 38 – 41 przywołanej ustawy. Tu również, podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego, masz dwie możliwości:

 • spłatę części kredytu przed terminem
 • jednorazową spłatę całości zobowiązania przed terminem

Ze względu na wyższą kwotę kredytu i długi okres spłaty, możesz zwrócić się do swojego banku z wnioskiem o przekazanie pełnych informacji o kosztach wcześniejszej spłaty zobowiązania. Bank musi Ci udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Przepisy jednoznacznie wskazują, że ma na to 7 dni roboczych, od momentu, kiedy taki wniosek otrzyma.

Podobnie, jak w przypadku kredytu gotówkowego, nie musisz jednak konsultować z bankiem swojej decyzji.

Jak szybciej spłacić kredyt?

Masz kilka opcji wcześniejszej spłaty kredytu. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od Twoje sytuacji finansowej i przyniesie różny efekt. Co możesz zrobić?

 • Nadpłacić kredyt

Dodatkowe środki w budżecie możesz przeznaczyć na wcześniejszą spłatę zobowiązania. Efektem może być skrócenie okresu kredytowania albo obniżenie wysokości raty. Ta druga opcja będzie bardziej opłacalna, ale jeśli zależy Ci na stabilności miesięcznych wydatków, możesz wybrać obniżenie wysokości miesięcznej raty.

 • Szybciej spłacić kredyt gotówkowy lub hipoteczny w całości

Będzie to możliwe, jeśli zgromadzisz odpowiednio wysoki kapitał. Pamiętaj, żeby przed taką operacją sprawdzić zapisy swojej umowy kredytowej. Bank może naliczyć prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Kiedy jest to możliwe? Piszemy o tej kwestii w dalszej części artykułu.

 • Zdecydować się na refinansowanie kredytu

Refinansowanie oznacza przeniesienie kredytu do innego banku, który oferuje lepsze warunki spłaty niż dotychczasowe. Dzięki takiej operacji możesz szybko spłacić kredyt hipoteczny, ale równie dobrze w taki sam sposób możesz szybciej spłacić kredyt gotówkowy czyli te zobowiązania, których warunki spłaty są dla Ciebie niekorzystne. W każdym razie przed podjęciem decyzji o refinansowaniu, policz wszystkie koszty. Takie rozwiązanie będzie korzystne, jeśli z kalkulacji będzie wynikać, że ostatecznie zapłacisz mniej.

 • Zastanów się nad konsolidacją kredytów

Konsolidacja zobowiązań oznacza połączenie kilku zobowiązań w jedno z niższą ratą. W praktyce dotychczasowe zobowiązania zostaną spłacone od razu, a Ty zyskasz jednego wierzyciela. Okres kredytowania czyli czas spłaty nowego zobowiązania zwykle będzie dłuższy niż ten dotychczasowy. Dzięki temu, Twoja miesięczna rata spadnie. Jednak są również negatywne konsekwencje pod postacią wyższych całkowitych kosztów kredytowania.

Nowy bank standardowo zbada też Twoją historię kredytową i oceni zdolność kredytową. Przyznanie kredytu konsolidacyjnego zależy od możliwości finansowych kredytobiorcy. Twoja sytuacja finansowa musi być stabilna.

Co wybrać skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty?

Obniżenie raty kredytu w związku z wcześniejszą spłatą, będzie przede wszystkim oznaczać niższe miesięczne obciążenia. Dzięki temu Twój budżet domowy będzie mógł nieco odetchnąć.

Skrócenie okresu kredytowania to rozwiązanie przydatne dla osób, które mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej.

Jednak większe oszczędności da Ci skrócenie okresu kredytowania, dzięki nadpłacie. Co miesiąc będziesz co prawda płacił tyle samo, ale przez krótszy okres. W praktyce oznacza to, że zaoszczędzisz na odsetkach, które będą naliczane krócej.

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu?

Dla banku wcześniejsza spłata kredytu oznacza mniejsze odsetki, a więc niższy zysk. Dlatego przepisy dają kredytodawcom możliwość naliczenia rekompensaty z tego tytułu, która przybiera postać jednorazowej prowizji. Bank może zatem zastrzec w umowie kredytowej prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania, ale pod pewnymi warunkami.

Wysokość kosztów przy kredycie hipotecznym

W przypadku kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową, bank może zastrzec rekompensatę w przypadku spłaty części lub całości kredytu w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Jeśli masz kredyt hipoteczny z takim zastrzeżeniem w umowie, wstrzymaj się z wcześniejszą spłatą do momentu, kiedy naliczenie prowizji nie będzie możliwe czyli po upływie 3 lat od podpisania umowy.

Wysokość rekompensaty nie może przekraczać wysokości odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem kwoty, ani 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego z okresowo stałą stopą procentową może natomiast być obarczona rekompensatą w całym okresie, kiedy obowiązuje oprocentowanie stałe. Szczegóły w tym zakresie trzeba sprawdzić bezpośrednio w umowie o kredyt hipoteczny.

Wysokość kosztów przy kredycie gotówkowym

W przypadku kredytów gotówkowych prowizja może zostać zastrzeżona jedynie wówczas, jeśli wcześniejsza spłata przypada na okres, kiedy oprocentowanie kredytu jest stałe, a kwota spłaconego w okresie kolejnych 12 miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Prowizja nie może przekroczyć:

 • 1% spłacanej części kredytu gotówkowego, jeśli okres między datą spłaty, a terminem spłaty kredytu przekracza rok,
 • 0,5% spłacanej części kredytu, jeśli do momentu spłaty kredytu zgodnie z umową pozostało mniej niż 1 rok.

Dodatkowo prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty, nie może przekraczać wysokości odsetek, którą musiałbyś zapłacić za okres między wcześniejszą spłatą a pierwotnym umownym terminem spłaty.

Wcześniejsza spłata kredytu a odsetki i prowizja

Wcześniejsza spłata kredytu oznacza obniżenie kosztów. Chodzi zarówno o odsetki, jak i inne koszty kredytu, które przypadają za okres, o który skrócono obowiązywanie umowy. Obniżenie obejmuje również te koszty, które poniosłeś przed spłatą.

Prawo do obniżenia kosztów kredytu w związku z jego wcześniejszą spłatą wynika z przepisów, ale zostało potwierdzone również wyrokiem TSUE (sprawa C-383/18). Obowiązek zwrotu proporcjonalnej kwoty kosztów naliczonych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania potwierdza również Prezes UOKIK.

Jak obliczyć wysokość kosztów, które bank powinien Ci zwrócić w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania? Możesz skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie UOKiK. Pamiętaj, że wyliczona w ten sposób kwota będzie szacunkowa. Rzeczywistą wysokość kosztów, jaką powinien zwrócić Ci kredytodawca poznasz po złożeniu wniosku do banku – na jego rozpatrzenie będzie mieć 30 dni.

Jak przygotować się do wcześniejszej spłaty kredytu?

Wcześniejszy zwrot pieniędzy pożyczonych od banku wymaga odpowiednich przygotowań. Co możesz zrobić?

 • Przede wszystkim sprawdź w umowie, kiedy możesz spłacić kredyt bez dodatkowej prowizji. Od tego momentu opłacalność wcześniejszej spłaty rośnie.
 • Możesz zacząć od comiesięcznych wpłat – nawet niewielkich.
 • Ewentualne nadwyżki w budżecie w pierwszej kolejności przeznacz na spłatę kredytu. Unikaj zbędnych wydatków i zarządzaj swoim budżetem świadomie. Spłatą kredytu zajmij się w pierwszej kolejności. Inne większe wydatki planuj z wyprzedzeniem.

Powyższe zasady możesz zastosować zarówno do wcześniejszej spłaty kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych.

Jakie są wady i zalety wcześniejszej spłaty kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z wieloma korzyściami. Wśród tych najważniejszych można wymienić:

 • rośnie Twoja zdolność kredytowa
 • wcześniejsza całkowita spłata kredytu hipotecznego oznacza wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych – zatem znika obciążenie Twojej nieruchomości
 • przedterminowa spłata kredytu oznacza, że więcej pieniędzy zostanie w Twoim portfelu co miesiąc
 • jeśli uda Ci się szybciej spłacić kredyt – zaoszczędzisz na odsetkach i kosztach pozodsetkowych
 • brak kredytu to ulga i mniej stresu

Wad tego rozwiązania jest zdecydowanie mniej. Największym minusem jest fakt, że przedwczesna spłata kredytu może wiązać się z koniecznością zapłaty dodatkowych kosztów. Na szczęście prowizji można uniknąć.

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

Zalet wcześniejszej spłaty zobowiązań finansowych jest zdecydowanie więcej niż wad. Opłaca się zarówno nadpłacanie kredytu gotówkowego, jak i kredytu hipotecznego.

Pamiętaj, że czas spłaty kredytu ma znaczenie zarówno w momencie zaciągnięcia zobowiązania (im dłuższy, tym bank wymaga niższej zdolności kredytowej), jak i terminu jego faktycznej spłaty. Krótszy okres kredytowania oznacza w praktyce mniejsze koszty kredytu.

Właściwie jedyną negatywną konsekwencją wcześniejszej spłaty będzie ewentualna dodatkowa prowizja zastrzeżona w umowie na rzecz banku. Na szczęście jest ona zwykle ograniczona czasowo. Zatem ewentualną spłatę kredytu zacznij po prostu w momencie, kiedy bank nie będzie miał już możliwości naliczenia dodatkowych kosztów.

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000819

Warto wiedzieć

 1. Spłatę kredytu przed terminem określonym w umowie gwarantują przepisy. Szybciej możesz spłacić kredyt hipoteczny (na postawie ustawy o kredycie hipotecznym) i kredyt gotówkowy (w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim).
 2. Spłata kredytu może być jednorazowa i dotyczyć całości zobowiązania finansowego, ale również częściowa i realizowana kilka razy w okresie kredytowania.
 3. Wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego warto rozpocząć w momencie, kiedy bank nie może naliczyć dodatkowych kosztów. W przypadku kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem będzie to po upływie 3 lat od dnia podpisania umowy.
 4. Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie oznacza niższe koszty zarówno w zakresie odsetek, jak i prowizji.
 5. Spłata kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego przed terminem oznacza odzyskanie wyższej zdolności kredytowej.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak szybko spłacić kredyt?

  Wcześniejsza spłata kredytu wymaga odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim zgromadzenia odpowiedniego zaplecza finansowego. Zobowiązanie finansowe możesz spłacić jednorazowo, co wymaga większych nakładów finansowych lub częściowo czyli nadpłacając raty kredytu większą kwotą. Ta druga opcja będzie mniejszym obciążeniem dla Twojego budżetu domowego. 

 2. Co z odsetkami przy wcześniejszej spłacie kredyt?

  W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania, kwota odsetek będzie niższa niż pierwotnie zakładana.

 3. Ile zaoszczędzę nadpłacając kredyt?

  Wysokość oszczędności zależy od momentu spłaty kredytu. Im spłata nastąpi szybciej, tym oszczędności będą wyższe. Trzeba tylko pamiętać, żeby spłata nie nastąpiła w momencie, kiedy bank może naliczyć prowizję z tytułu przedwczesnej spłaty kredytu.  

 4. Czy opłaca się nadpłacać kredyt małymi kwotami?

  Każda wpłata ma znaczenie. Nadpłacanie kredytu nawet niewielkimi kwotami pozwoli spłacić zobowiązanie finansowe szybciej.  

 5. Ile razy można nadpłacać kredyt?

  Nie ma ograniczeń w tym zakresie. Przepisy dają możliwość częściowej spłaty kredytu w dowolnym czasie. Nadpłatę można na zrobić zawsze wtedy, kiedy w Twoim domowym budżecie pojawią się dodatkowe pieniądze. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments