Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy dla Ukraińców – gdzie szukać ofert?

Kredyt gotówkowy dla Ukraińców to produkt dostępny w wielu polskich bankach. Kto może się starać o tego typu produkt, gdzie szukać najlepszych ofert i jakie trzeba spełniać wymagania? Czy w Polsce jest prawo, które reguluje kredyt gotówkowy dla obcokrajowca?

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. W sumie do 20 kwietnia swoje domy na Ukrainie opuściło dziesięć milionów osób – ponad jedna czwarta populacji. Większość uchodźców znalazła schronienie w sąsiednich krajach na zachód od Ukrainy: Polsce, Węgrzech, Mołdawii, Rumunii i Słowacji. Według danych Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Polsce było nawet ponad 3,144 mln osób.

Polska Straż Graniczna poinformowała na swoim Twitterze, że od końca lutego funkcjonariusze odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 7,075 mln osób. W przeciwnym kierunku od początku wojny odprawiono 5,28 mln osób.

Większość obywateli Ukrainy nie zostaje na stałe w Polsce. Uchodźcy wracają do swojego kraju lub przemieszczają się dalej do Europy Zachodniej. Jednak pozostała w Polsce grupa i tak jest ogromna, bo to ok. 2 mln osób. Czy mogą oni liczyć na dostęp do usług bankowych w Polsce i produktów tj. kredyty gotówkowe?

Czy Ukraińcy mogą korzystać z usług bankowych w Polsce?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) skierował 4 marca 2022 roku do Prezesów Zarządów Banków w Polsce stanowisko dotyczące zapewnienia uchodźcom z Ukrainy usług bankowych dostosowanych do aktualnych warunków.

Urząd KNF wyrażą oczekiwanie niezwłocznego wdrożenia przez banki oferty skierowanej do tej grupy uchodźców, zapewniającej im dostęp do podstawowych usług płatniczych i usprawniającej dystrybucję przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego. UKNF podkreśla konieczność umożliwienia im łatwego zaspokajania codziennych potrzeb życiowych wymagających standardowych transakcji płatniczych.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Jaki produkt bankowy powinny być dostępny dla Ukraińców?

Zdaniem UKNF oferowane produktu powinny obejmować co najmniej:

 • podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu;
 • instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów;
 • całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego;
 • dokumentację umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej;
 • spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta.

W przytoczonym dokumencie UKNF nie ma mowy o ofertach kredytu gotówkowego. Jednak instytucje finansowe od dawna mają w ofercie kredyty dla obcokrajowców.

Czy obywatele Ukrainy mogą dostać kredyt gotówkowy?

Tak, obywatele Ukrainy mogą w Polsce dostać kredyt gotówkowy. Przed wybuchem wojny również mogli to zrobić. Ukraińcy muszą po prostu spełniać warunki wymagane przez polskie prawo. Obcokrajowcy powinni też posiadać zdolność kredytową oraz jak najlepszą historię kredytową.

Kto może dostać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca mogą dostać obywatele Ukrainy, którzy spełnią warunki wymagane przez bank. Najczęściej jest to konieczność bycia pełnoletnim oraz posiadanie dokumentów potwierdzających legalność pobytu w Polsce. Banki wymagają także zaświadczeń o źródle dochodu na terenie Polski.

Jakie warunki musi spełnić obywatel Ukrainy, by ubiegać się o kredyt w polskim banku?

Obywatel Ukrainy powinien spełniać następujące warunki, aby ubiegać się o kredyt:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • posiadanie karty pobytu (stałego lub czasowego) oraz wizy,
 • wykazanie stałego, legalnego źródła dochodu – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, działalność gospodarcza,
 • posiadanie adresu zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • legitymowanie się ważnym paszportem ukraińskim,
 • posiadanie rachunku bankowego w polskim banku,
 • otrzymanie numeru PESEL,
 • posiadanie pozytywnej historii kredytowej.

PESEL dla obywatela Ukrainy:

 • Meldunek – numer PESEL przydzielany automatycznie.
 • Brak meldunku – złożenie wniosku w dowolnym urzędzie gminy.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu gotówkowego dla Ukraińca?

Do złożenia wniosku kredytowego obcokrajowiec potrzebuje szeregu dokumentów. Najważniejsze dokumenty to: aktualny paszport ukraiński, karta stałego lub czasowego pobytu, dokumenty potwierdzające wysokość i źródło dochodu. Stałe i legalne źródło dochodu powinno być udokumentowane z okresu co najmniej 3 miesięcy.

Wynagrodzenie może pochodzić z:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie lub o dzieło,
 • kontraktu,
 • własnej działalności gospodarczej – firma musi istnieć minimum 12 miesięcy.

Równie ważna jest udokumentowana historia kredytowa. Od niej zależy decyzja o udzieleniu kredytu gotówkowego. Opóźnienia w spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bardzo utrudniają wzięcie kredytu w Polsce. Polskie banki mają dostęp do ukraińskich rejestrów: Ukrainian Bureau of Credit Histories i International Bureau of Credit Histories.

Które banki mają w ofercie kredyty gotówkowe dla obywateli Ukrainy?

Wiele polskich banków oferuje kredyt dla obywateli Ukrainy. Warunki udzielania tego typu pożyczek są podobne do tych, które wymaga się od Polaków. Jednak Ukraińcy muszą zgromadzić więcej dokumentów potwierdzających legalność ich pobytu w Polsce.

Przed wyborem banku, dobrą praktyką jest porównanie najlepszych ofert kredytowych.

Nazwa bankuWarunki udzielenia kredytu 
Alior BankDokumenty potwierdzające legalność stałego pobytu w Polsce – karta stałego pobytu wraz ze wskazaniem miejsca zamieszkania i zameldowania. 

Posiadanie pełnych czynności prawnych. 

Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów w Polsce – dochód zagraniczny może być akceptowany w przypadku kierowców międzynarodowych lub marynarzy. 
Bank Millennium Konieczność uzyskiwania dochodu na terenie Polski – z akceptowanego przez bank źródła. 

Posiadanie dokumentów potwierdzających tożsamość: paszport oraz karta pobytu. Możliwe jest zaakceptowanie zamiennie „Zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE” lub „Dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu”.
Bank Pekao Posiadanie karty pobytu stałego lub czasowego oraz paszportu ukraińskiego. 

Uzyskiwanie dochodu ze źródeł akceptowanych przez bank – umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza. 
BNP Paribas Posiadanie nienagannej zdolności kredytowej. 

Karta czasowego lub stałego pobytu. 

Prowadzenie rachunku osobistego w BNP Paribas, na który co najmniej przez 6 minionych miesięcy wpływało wynagrodzenie od aktualnego pracodawcy. 
Bank Ochrony Środowiska Karta pobytu z numerem PESEL. 

Podstawowy dokument do identyfikacji tożsamości: dowód osobisty lub paszport. Dodatkowy dokument ze zdjęciem do potwierdzenia tożsamości, np. prawo jazdy. 

Wypełniony wniosek o udzielenie kredytu. 

Zaświadczenie o zarobkach lub inny dokument potwierdzający wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. 
Citi Handlowy Najważniejszym warunkiem jest udokumentowane źródło dochodu na terenie Polski. 

Pozytywna decyzja po analizie zdolności kredytowej przeprowadzonej przez bank. 

Karta czasowego lub stałego pobytu. 
Credit AgricoleWażny dokument potwierdzający legalność czasowego lub stałego pobytu w Polsce. 

Pozytywna decyzja po analizie zdolności kredytowej przeprowadzonej przez bank. 

Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodu w Polsce. 

Dokument tożsamości. 
Getin BankDokumenty potwierdzające tożsamość: ukraiński paszport lub dowód osobisty, karta pobytu wydana przez polski organ. 

Zaświadczenie o zameldowaniu i zamieszkaniu. 

Posiadanie numeru PESEL. 

Zaświadczenie o wysokości i źródle dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. 
ING Bank Śląski Posiadanie statusu rezydenta, karta pobytu lub dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu. 

Adres zameldowania na terenie Polski. 

Dokumenty potwierdzające tożsamość: paszport lub dowód osobisty. 

Zaświadczenie o wysokości i źródle dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski – minimum 800 zł. 
mBankWystarczy aktualny paszport ukraiński oraz karta stałego pobytu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy. 
Santander Bank Polska Status rezydenta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

Karta pobytu oraz dokument, na podstawie którego została ona wydana – termin ważności karty pobytu ma być co najmniej o 2 miesiące dłuższy niż kredytowania. 
Santander Consumer Bank Adres zamieszkania na terytorium Polski. 

Dokument tożsamości. 

Karta pobytu. 

Numer PESEL. 

Pozytywna decyzja po analizie zdolności kredytowej przeprowadzonej przez bank. 

Jak banki oceniają zdolność kredytową obywateli Ukrainy?

Zdolność kredytowa obywateli naszych wschodnich sąsiadów jest oceniana tak, jak polskich klientów. Banki sprawdzają dochody oraz ich źródło, wielkość gospodarstwa domowego, zobowiązania, terminowość w spłacie pożyczek, a także wysokość innych kredytów.

W przypadku obywateli Ukrainy instytucje finansowe sprawdzają też, na jak długo te osoby mają wydaną kartę pobytu. Bank nie udzieli kredytu na okres przekraczający legalny pobyt w Polsce.

Dodatkowo polskie banki poprzez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) mają dostęp do zagranicznych rejestrów historii kredytowej klientów banków i innych instytucji finansowych. W przypadku obywateli Ukrainy są to dwa najważniejsze:

 • Ukrainian Bureau of Credit Histories,
 • International Bureau of Credit Histories.

Kredyt gotówkowy dla Ukraińców – gdzie złożyć wniosek?

Najlepszym sposobem na złożenie wniosku jest osobiste odwiedzenie placówki bankowej. Dobrze jest mieć ze sobą już wypełniony wniosek. Cały proces przyspieszy także posiadanie zestawu dokumentów wymaganych przez bank.

Wiele instytucji finansowych uruchomiło telefoniczne infolinie w języku ukraińskim. Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z bankiem i zapytać, jakie dokumenty są wymagane i co trzeba ze sobą wziąć do placówki.

Czy da się dostać kredyt dla obywatela Ukrainy online?

Wnioskowanie o kredyty online to bardzo wygodna forma korzystania z systemu bankowości. Niektóre banki zgadzają się, aby obywatele Ukrainy brali kredyt online, ale to wciąż rzadkość. Takie sytuacje dotyczą raczej osób, które dłużej mieszkają w Polsce. W większości przypadków banki wolą, aby Ukraińcy składali wnioski osobiście.

Dzieje się tak dlatego, że nasi wschodni sąsiedzi muszą dostarczyć do wniosku kredytowego szereg dodatkowych dokumentów. Pracownicy banku muszą te dokumenty sprawdzić i skopiować na potrzeby uruchomienia kredytu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego dla Ukraińców?

Wybierając kredyt gotówkowy warto zwrócić uwagę na:

 • Pracodawcy zwykle wymagają, aby wynagrodzenie było wpłacane na rachunek osobisty. Pierwszym bankiem, w którym będzie składany wniosek kredytowy, powinien być bank, w którym wnioskodawca posiada konto. To pomoże skrócić proces weryfikacji zdolności kredytowej i listę wymaganych dokumentów.
 • Najłatwiej jest wziąć kredyt dla obcokrajowca z kartą stałego pobytu. Ten dokument daje prawo przebywania w Polsce na czas nieokreślony, co z perspektywy banku zwiększa szanse na spłatę zobowiązania.
 • Starając się o kredyt, należy posiadać dokumenty w języku polskim. Oczywiście oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość, jak paszport lub dowód osobisty.
 • Warto porównać parametry kredytu na taką samą kwotę w różnych bankach. Prowizja, okres spłaty kredytu, limity maksymalnej kwoty kredytu, wysokość raty – te wszystkie parametry trzeba brać pod uwagę, aby otrzymać kredyt dla obcokrajowca.

Na co obywatele Ukrainy mogą przeznaczyć kredyty gotówkowe?

Przeznaczenie kredytu gotówkowego może być dowolne. Specyfika tego produktu sprawia, że to od kredytobiorcy zależy, na co spożytkuje pieniądze. Może to być remont mieszkania, zakup nowego sprzętu domowego, a nawet wyjazd na wakacje.

Polacy zwykle przeznaczają kredyty konsumpcyjne na: remont mieszkania, kupno samochodu, spłatę innych zobowiązań, wakacje, organizację wesela. Te potrzeby nieco różnią się od obywateli Ukrainy. Oni bardzo często pożyczone pieniądze wysyłają swojej rodzinie, która nie mogła przyjechać do Polski.

Ukraińcy z pieniędzy otrzymanych w ramach kredytu urządzają sobie także życie w Polsce. Czasem jest to sposób na zakup ubrań i przedmiotów, które są potrzebne do codziennego życia. Innym razem cudzoziemcy przeznaczają pieniądze na posłanie dzieci do polskich szkół.

Czy są pożyczki pozabankowe dla Ukraińców?

Co ciekawe firmy pożyczkowe niechętnie udzielają finansowania Ukraińcom. Znaleźliśmy jedynie dwie oferty. Net Gotówka oferuje pożyczkę ratalną od 1 000 do 5 500 zł na okres od 2 do 5 tygodni. Pożyczka Plus oferuje pożyczkę ratalną od 200 do 15 000 zł na okres od 10 do 45 dni.

Dlaczego firmy pozabankowe nie mają wielu ofert dla Ukraińców? Może to wynikać z ostrożności. Firmy oferujące chwilówki wymagają zwykle mniej dokumentów niż banki. W przypadku zalegania z ratami trudniej odnaleźć obcokrajowca niż obywatela Polski.

Kredyt gotówkowy dla Ukraińców – o czym warto pamiętać?

Kredyt gotówkowy dla Ukraińców to produkt oferowany przez wiele polskich banków. Banki nie mają wygórowanych wymagań, więc wzięcie pożyczki nie jest trudne. Wystarczy legalnie przebywać na terytorium Polski (ważne jest posiadanie karty stałego pobytu), zarabiać w naszym kraju pieniądze z udokumentowanego źródła i zgromadzić dodatkowe dokumenty.

Uzyskanie kredytu gotówkowego jest uzależnione od perfekcyjnej zdolności kredytowej. O dobrą historię kredytową warto dbać zawsze. Nawet, jeśli nie planujemy aktualnie brać kredytu.

 

Źródła: 

UNHCR – The UN Refugee Agency 

Komunikaty – Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl) 

Warto wiedzieć

 1. Obywatele Ukrainy mogą w Polsce dostać kredyt gotówkowy. Aby go wziąć muszą spełnić szereg wymaga, które jednak nie są wygórowane.
 2. Ukrainiec, który chce starać się o kredyt w Polsce powinien co najmniej: posiadać kartę stałego lub czasowego pobytu oraz zarabiać pieniądze na terenie naszego kraju.
 3. W przypadku meldunku – czasowego lub stałego – obywatel Ukrainy otrzyma numer PESEL automatycznie.
 4. Zdolność kredytowa obywateli Ukrainy jest oceniana tak, jak polskich klientów. Bank sprawdza dochody, wielkość gospodarstwa domowego, terminowość w spłacie innych pożyczek itd.
 5. Obywatele Ukrainy mogą wydać kredyt gotówkowy według własnego uznania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy osoba z Ukrainy może wziąć kredyt?

  Tak, osoba z Ukrainy może wziąć kredyt w Polsce. Podstawowym warunkiem, który musi spełnić jest posiadanie zdolności kredytowej. Ukrainiec powinien przebywać legalnie na terenie Polski i osiągać dochody z udokumentowanych źródeł np. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, kontraktu lub prowadzenia własnej działalności.

 2. Czy Ukrainiec dostanie kredyt w banku?

  Tak, polskie banki to instytucje finansowe, które udzielają kredytów obcokrajowcom. Tak samo sprawa wygląda z Ukraińcami. Aby dostać kredyt w banku należy spełnić szereg wymogów koniecznych, a czasem dodatkowych, w zależności od konkretnego banku.

 3. Co się dzieje z kredytem w czasie wojny?

  Wojna nie anuluje kredytów. Jednak banki z dopasowują się do zaistniałej sytuacji. Zwykle instytucje odraczają spłatę rat czekając aż sytuacja militarna się ustabilizuje. Czasem banki wspierają kredytobiorców – tu ważna jest współpraca z państwem. Niespłacony kredyt w czasie wojny nie przepada, a bank będzie miał prawo upomnieć się o swoją należność.

 4. Czy obcokrajowiec dostanie kredyt w Polsce?

  Tak. Obcokrajowcy mogą dostać kredyt w Polsce. Głównym warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej na terenie naszego kraju. Obcokrajowiec musi też przedstawić szereg dodatkowych dokumentów potwierdzających legalność jego przebywania i zarabiania pieniędzy na terenie Polski.

 5. Jak zabezpieczyć finanse w czasie wojny?

  Pieniądze trzymane w komercyjnych bankach są zwykle bezpieczne w czasie wojny, bo są to instytucje ponadnarodowe. Aby zabezpieczyć finanse w czasie wojny warto postawić na różnorodność. Można mieć rachunki osobiste i produkty finansowe w kilku bankach.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments