Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny w euro – najważniejsze informacje?

Popularność walutowych kredytów hipotecznych jest aktualnie niewielka. Wpływ na taką sytuację ma kilka czynników m.in. ograniczona oferta bankowa, wyższe wymagania formalne stawiane kredytobiorcom, jak i trudności w spłacie zobowiązań przez frankowiczów. Kredyt hipoteczny w euro to jednak nadal atrakcyjna oferta dla części osób zarabiających w walucie obcej. 

Według Ogólnopolskiego raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości AMRON SARFiN w III kwartale 2021 r. udział nowo udzielonych kredytów hipotecznych w euro wyniósł tylko 0,64%. Choć to i tak sporo w porównaniu z innymi walutami. Dla porównania udział kredytów we franku szwajcarskim wyniósł w tym okresie tylko 0,01%, a tych w innych walutach 0,07%.

Prym wiodą kredyty udzielane w złotówkach, których udział w strukturze walutowej wyniósł 99,28%. Jedną z przyczyn spadku zainteresowania kredytami w walutach obcych są wyższe wymagania stawiane potencjalnym kredytobiorcom i wprowadzenie zasady powiązania waluty kredytu z walutą osiąganych dochodów.

Kredyt hipoteczny w euro – co trzeba o nim wiedzieć?

Choć sama procedura związana z udzieleniem kredytu hipotecznego w euro nie różni się od tej stosowanej w przypadku zobowiązania w złotówkach, to jednak pojawia się sporo różnic formalnych.

 • Przede wszystkim warto wiedzieć jakie warunki musi spełnić wnioskodawca, żeby liczyć na uzyskanie kredytu w euro.
 • Liczy się także wiedza w zakresie zalet i wad obu rozwiązań, która ułatwi podjęcie decyzji który rodzaj finansowanie wybrać. Zawsze warto też porównać koszty.

Kto może wziąć kredyt hipoteczny w euro?

Kredyt hipoteczny w euro to oferta skierowana do ograniczonego kręgu osób, które osiągają dochody w euro. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, to nawet mimo wysokiej zdolności kredytowej czy zgromadzenia wymaganego wkładu własnego bank odmówi udzielenia finansowania w euro.

Wymóg powiązania waluty kredytu z walutą osiąganych dochodów został określony w Rekomendacji S, która stanowi dla banków wiążący dokument w zakresie zasad odnoszących się do udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

Dodatkowo, jeśli wnioskodawca otrzymuje dochody w kilku walutach, to na potrzeby kalkulacji zdolności kredytowej bank założy deprecjację o 50% innych walut niż ta, w której wnioskodawca uzyskuje najwyższe dochody.

Jakie są warunki uzyskania kredytu hipotecznego w euro?

Podobnie jak w przypadku innych ofert finansowania zewnętrznego podstawą jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa wnioskodawcy czyli nie tylko wysokie zarobki, ale też dobra historia kredytowa. Dodatkowe warunki to:

 • otrzymywanie wynagrodzenia w euro – akceptowanym przez bank źródłem dochodów będzie przede wszystkim umowa o pracę lub kontrakt najlepiej długoterminowy. Wynagrodzenie powinno wpływać na rachunek bankowy, ponieważ bank może żądać przedstawienia wyciągu z konta jak dowodu na faktyczną wysokość otrzymywanych przelewów.
 • zgromadzony odpowiednio wysoki wkład własny – co najmniej 30% wartości nieruchomości.

Kredyt hipoteczny w euro – wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu hipotecznego w euro można podzielić na:

 • dokumenty identyfikujące wnioskodawcę – zwykle dowód osobisty
 • dokumenty finansowe potwierdzające źródło uzyskiwanych dochodów – w przypadku kredytu w euro akceptowane jest przede wszystkim wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub kontraktu, ale już nie dochody pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej. Źródło dochodów musi być stabilne – kredytodawca będzie wymagał, żeby minimalny okres zatrudnienia wnioskodawcy u aktualnego pracodawcy wynosił co najmniej pół roku.
 • dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego – trzeba pamiętać, że środki na wkład własny nie mogą pochodzić z innego kredytu czy pożyczki

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny w euro? Krok po kroku

 • Pierwszy krok to porównanie dostępnych na rynku ofert, a następnie wizyta w banku lub telefoniczny kontakt z doradcą kredytowym w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie wymagań formalnych.
 • Kolejny krok to wypełnienie i złożenie wniosku kredytowego wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Następnie bank ma czas na analizę złożonych dokumentów, ocenę zdolności kredytowej i możliwości udzielenia finansowania.
 • Kolejny etap to decyzja kredytowa.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w euro?

Szczegółowe koszty kredytu uzależnione są od oferty banku, a ich ostateczna wysokość zależy również od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Podobnie jednak jak w przypadku zobowiązań udzielanych w złotówkach na koszty kredytu w euro składają się odsetki i koszty pozaodsetkowe takie jak prowizje, marże, opłaty czy koszty ubezpieczeń. Niższe oprocentowanie kredytu w walucie obcej wiąże się przede wszystkim z inną referencyjną stopą oprocentowania. Dla kredytów w walucie polskiej jest to WIBOR a dla euro – EURIBOR.

Przykład:

W I kwartale 2021 r. WIBOR 3M wynosił 0,21%, a EURIBOR 3M -0,54%.

Kredyt hipoteczny w euro a okres kredytowania

Zgodnie z przepisami w przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką, banki powinny rekomendować okres spłaty zobowiązań na czas nie dłuższy niż 25 lat. Jednak w przypadku kredytów walutowych ten okres jest jeszcze krótszy. Dostępne na rynku oferty zwykle ograniczają okres spłaty kredytu w euro maksymalnie do 20 lat. Krótszy okres spłaty oznacza co prawda niższe koszty, ale także wyższą miesięczną ratę niż w przypadku zobowiązań spłacanych dłużej.

W jakim banku można uzyskać kredyt hipoteczny w euro?

Najszerszą ofertę kredytów hipotecznych można uzyskać w złotówkach. Oferta kredytów walutowych jest dość ograniczona. Kredyt hipoteczny w euro oferuje m.in.:

Kredyt hipoteczny w euro Alior Bank

Oferta dotyczy kredytu hipotecznego “Megahipoteka”, który jest dostępny w złotówkach, dolarach i euro. Wśród zalet tej propozycji można wymienić szeroki zakres celów kredytowania, marżę od 1,7% czy możliwość zawieszenia spłaty zobowiązania do 6 miesięcy w roku, a łącznie nawet na 5 lat.

Kredyt hipoteczny w euro PKO BP

Zaletą tej oferty jest szeroki zakres celów na jaki można przeznaczyć pieniądze uzyskane z kredytu. Maksymalny okres spłaty zobowiązania indeksowanego w walucie obcej to 20 lat. Wkład własny wymagany przez bank to co najmniej 30 % wartości nieruchomości w przypadku kredytów z okresem spłaty do 15 lat i 40 % wartości nieruchomości w przypadku wniosku o kredyt z okresem spłaty powyżej 15 lat.

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w euro?

Sposób złożenia wniosku kredytowego i wymaganych załączników zależy od banku. Niektóre instytucje dopuszczają możliwość przekazania całej dokumentacji online. Jednak pierwszym krokiem powinna być wizyta w banku i rozmowa z doradcą kredytowym, który pomoże wypełnić wniosek kredytowy, wskaże jakie dokumenty będą potrzebne czy wyjaśni wątpliwości związane z taką formą finansowania. Wymaganą do wydania decyzji kredytowej dokumentację można też wysłać pocztą lub złożyć osobiście w placówce banku.

Kredyt hipoteczny w euro – wady i zalety

Jak każda zewnętrzna forma finansowania również kredyt hipoteczny w euro ma swoje wady i zalety. Wśród korzyści trzeba wskazać przede wszystkim:

 • niższe koszty kredytu a tym samym niższą miesięczną ratę
 • brak kosztów tzw. spreadów związanych z koniecznością kupna waluty
 • niższe oprocentowanie – tzw. EURIBOR czyli referencyjna stopa oprocentowania będąca składową oprocentowania dla kredytów udzielanych w euro jest dla kredytobiorcy bardziej korzystna niż polski WIBOR

Minusy to:

 • ograniczona oferta
 • krótszy okres spłaty – zwykle maksymalnie do 20 lat
 • wymagana wysoka zdolność kredytowa – wyższa niż w przypadku możliwości zaciągnięcia zobowiązania w złotówkach
 • wysoki wkład własny – zwykle co najmniej 30 % wartości nieruchomości
 • ograniczony krąg osób uprawnionych do uzyskania finansowania – tylko dla osób, które otrzymują wynagrodzenie w euro
 • dodatkowe koszty związane z koniecznością tłumaczenia dokumentów

Kredyt hipoteczny w euro czy złotówkach – który wybrać?

Wybór waluty kredytu hipotecznego zależy od tego czy potencjalny kredytobiorca zarabia w złotówkach czy euro. Nie ma dowolności, ale ściśle określone w tym zakresie zasady.

Rozwiązaniem może być jednak zaciągnięcie zobowiązania z inną osobą, która odpowiednio “uzupełni” wymagania dotyczące zarobków w zakresie wymaganej waluty. Jaki wtedy rodzaj kredytu wybrać?

Zobowiązanie w euro będzie tańsze, ale wymagania w zakresie zdolności kredytowej czy konieczności zgromadzenia wysokiego wkładu własnego mogą stanowić sporą przeszkodę w uzyskaniu takiego finansowania. Wówczas pozostaje sprawdzić ofertę kredytu hipotecznego w złotówkach.

Michał Mucha Michał Mucha

Źródło:

https://makroekonomia.mbank.pl/169275-prognozy-dla-stop-procentowych-i-walut-z-komentarzem

Warto wiedzieć:

 1. Zgodnie z Rekomendacją S waluta kredytu jest powiązana z walutą w jakiej kredytobiorca uzyskuje dochody.
 2. Kredyt walutowy może być tańszy niż ten udzielany w złotówkach, ale wymagania w zakresie zdolności kredytowej wnioskodawcy są wyższe.
 3. Wymagany wkład własny przy kredycie hipotecznym w euro może sięgać 30%, a nawet 40% wartości nieruchomości.
 4. Kredyt hipoteczny w euro można przewalutować, jeśli zmieniła się waluta w jakiej zarabia kredytobiorca.
 5. Liczba ofert kredytów hipotecznych w walucie obcej dostępna na polskim rynku finansowym jest niewielka.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy mogę przewalutować kredyt hipoteczny w euro na złotówki?

  Kredyt hipoteczny w euro można przewalutować na złotówki jeśli nastąpiła zmiana waluty, w której kredytobiorca zarabia. Jeśli wynagrodzenie nadal wypłacane jest w euro bank może nie zgodzić się na przewalutowanie zobowiązania.

 2. Czym jest Rekomendacja S?

  Rekomendacja S to zbiór zasad dotyczący dobrych praktyk bankowych w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Ten dokument, wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, zawiera regulacje dotyczące m.in. identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, wymaganych zabezpieczeń związanych z udzielaniem takich zobowiązań, systemu kontroli wewnętrznej banków czy relacji kredytodawców z klientami. To z tego dokumentu wynika m.in. rekomendacja dot. udzielania kredytów hipotecznych na okres nie dłuższy niż 25 lat czy konieczność przeprowadzenia przez bank rzetelnej i kompleksowej oceny zdolności kredytowej klienta przed podjęciem decyzji o udzieleniu finansowania.  

 3. Czy trzeba otrzymywać zarobki w euro, aby uzyskać kredyt w tej walucie?

  Tak, jedną z zasad kredytów walutowych jest powiązanie waluty zobowiązania z walutą w jakiej kredytobiorca osiąga dochody. W przypadku chęci uzyskania kredytu hipotecznego udzielonego w euro, trzeba zarabiać w tej walucie. 

 4. Na jaki cel można przeznaczyć kredyt hipoteczny w euro?

  Obowiązują podobne zasady jak w przypadku kredytu hipotecznego w złotówkach. Poszczególne oferty bankowe mogą się różnić w tym zakresie, ale najczęściej pieniądze z kredytu hipotecznego można przeznaczyć na cele mieszkaniowe czyli zakup lub budowę nieruchomości, a czasem również na refinansowanie czyli spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku.

 5. Ile razy można zmienić walutę spłaty kredytu?

  Przewalutowanie będzie możliwe w przypadku zmiany waluty w jakiej kredytobiorca osiąga dochody. Jeśli w okresie spłaty kredytu hipotecznego dojdzie do kilku takich zmian, to właściwie w każdym przypadku można złożyć taki wniosek do banku. Warto jednak policzyć koszty takiej operacji, bo z uwagi na dodatkowe opłaty np. prowizję bankową nie zawsze będzie się to opłacać.

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa
Ewa
1 rok temu

Mam kredyt eur w Alior i marzą 4,9% o tym nikt nie pisze, że ze względu na ograniczoną ofertę banki windują marżę w kosmos.

Rmn
Rmn
1 rok temu

PKO BP nie udziela kredytów hipotecznych w euro. Oprócz Alior banku takich kredytów udziela PEKAO S.A.
Do kosztów takiego kredytu doliczyłbym jeszcze spread i ubezpieczenia.

maciola
maciola
1 rok temu

Klarownie wyklarowane.