Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym – czy to się opłaca? 

W poniższej publikacji poruszę temat związany z kredytem hipotecznym z 10% wkładem własnym. Na potrzeby niniejszej publikacji wyjaśnię w dalszej jej części takie zagadnienia jak: czym jest wskaźnik LTV, czy opłaca się brać kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym, które banki udzielają kredytu hipotecznego z 10% wkładem własnym etc. Wyjaśnię, kiedy i czy opłaca się brać kredyt hipoteczny z wkładem własnym przekraczającym wartość 10% tj. np. 12%, 15%, 18%, 20% etc.

Kredyt hipoteczny w dalszym ciągu jest jednym z najczęściej wybieranych instrumentów finansowych, które decyduje się wybrać z oferty banków przeciętny Kowalski. Udzielenie kredytu hipotecznego zależy od spełnienia wielu warunków (tzw. warunki udzielenia kredytu hipotecznego), wymaga dokonania również własnych kalkulacji, których zadaniem jest miarodajne określenie konkretnej sytuacji finansowej oraz możliwości realnej spłaty tego zobowiązania przez konkretną osobę. Te zagadnienia wymagają dużego rozeznania na rynku i podjęcia prawdziwie przemyślanej decyzji.

Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym?

Tak. W dalszym ciągu możliwe jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego z 10% wkładem własnym. Oczywiście uzależnione to jest od konkretnej sytuacji finansowej osoby wnioskującej o taki kredyt oraz od aktualnej oferty banku. Zdecydowana większość banków jeszcze parę miesięcy temu udzielała kredytu hipotecznego z 10% wkładem własnym. Zdarzają się sytuacje, gdy banki wymagają wkładu własnego na wyższym poziomie, jednakże uzależnione jest to od indywidualnej sytuacji przyszłego kredytobiorcy.

Podsumowując – na tym etapie możemy wskazać, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego z 10% wkładem własnym co do zasady jest możliwe. Powinieneś również pamiętać o tym, że jest to parametr, który podlega negocjacjom z danym bankiem. Może zdarzyć się, że oferta banku będzie korzystniejsza w sytuacji, gdy zdecydujesz się na kredyt hipoteczny z wyższym wkładem własnym (nie jest to jednak reguła i wymaga to każdorazowo ostatecznego przeliczenia).

Jak wysokość wkładu własnego wpływa na wskaźnik LTV?

Czym jest wskaźnik LTV. Często możesz spotkać się z takim określeniem jak „wskaźnik LTV”. Jest to nic innego jak pochodzący z języka angielskiego skrót „loan-to-value” i określa procentową cześć wartości w tym przypadku nieruchomości (lub innego przedmiotu zastawu), którą można pożyczyć pod zastaw.

 

Przykład

W przypadku kredytu z 10% wkładem własnym, LTV wynosi 90%. W przypadku kredytu z 20% wkładem własnym, LTV wynosi wówczas 80%, natomiast w przypadku kredytu z 30% wkładem własnym, LTV wynosi 70% i tak dalej.

 

Zatem wysokość wkładu własnego bezpośrednio wpływa na wskaźnik LTV. W dużym uproszczeniu wyjaśniam, że gdy zaciągasz kredyt hipoteczny, suma wskaźnika LTV i wkładu własnego zawsze wynosi łącznie 100%. Jeśli wnosisz 25% wkład własny, LTV wówczas wynosi 75%. Banki często określają produkty kredytowe dla firm poprzez wskaźnik LTV, a kredyty dla osób fizycznych za pomocą wkładu własnego, ale jest to rozwiązanie zwyczajowe niż powodujące praktyczną różnicę.

 

Uwaga!

Pamiętaj, że wskaźnik LTV jest każdorazowo uzależniony od wysokości (w tym konkretnym przypadku) wkładu własnego.

 

Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny bez minimalnego wkładu własnego?

Tak. Takie rozwiązania przewiduje tzw. rodzinny kredyt mieszkaniowy. Mieszkanie bez wkładu własnego, czyli rodzinny kredyt mieszkaniowy to rozwiązanie, które wymaga odrębnego wyjaśnienia. Program ten jest kierowany do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Likwidowana jest w ten sposób bariera braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Możesz uzyskać kredyt o 100% wartości mieszkania, jeśli masz zdolność do obsługi tego zobowiązania. Do mniej zamożnych gospodarstw domowych adresowanych jest większość programów polityki mieszkaniowej, na które też przeznacza się wydatki z budżetu – jak czytamy z publikacji rządowej. Szczegóły dotyczące rodzinnego kredytu hipotecznego znajdziesz na stronie rządowej programu.

 

Co mówi prawo?

Podstawa prawna programu rodzinny kredyt mieszkaniowy - przedmiotową problematykę regulują przepisy ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 1114).

 

Które banki oferują kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym?

Warto, abyś znał banki, które w swojej ofercie mają kredyty hipoteczne z 10% wkładem własnym. Konkretne oferty kredytów hipotecznych (data weryfikacji – 1 kwietna 2024 r.). Do takich banków należą m.in.:

Pamiętaj – parametry związane z możliwością uzyskania kredytu hipotecznego, oprocentowania kredytu, długością kredytowania etc. co do zasady są do negocjacji i możliwe jest uzyskiwanie lepszych warunków niż te pierwotnie oferowane w danej ofercie. Istotnym jest, abyś posiadał taką wiedzę, dysponował ofertami, które posiadają tożsame parametry i na tej podstawie podejmował realne negocjacje z danym bankiem – opierając jest o realne parametry ofertowe.

Kto może zaciągnąć kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym?

W praktyce zaciągnięcie kredytu hipotecznego z 10% wkładem własnym jest możliwe w zasadzie przez większość potencjalnych kredytobiorców, którzy dysponują odpowiednią zdolnością kredytową i posiadają dobrą historię kredytową. Zatem może go zaciągnąć zarówno młoda osoba, która niedawno rozpoczęła pracę i posiada umowę o pracę od np. 3 lat i tak samo może go zaciągnąć młode małżeństwo.

Przykład 1

Pan Michał pracuje w sektorze produkcyjnym od 4 lat. Posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Był zainteresowany uzyskaniem kredytu hipotecznego i odłożył lekko ponad 10% wkładu własnego (10% wartości nieruchomości). Bank przyznał mu kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym bez większym problemów i bardzo szybko.

Przykład 2

Państwo Majewscy są młodym małżeństwem. Oboje pracują już na stałe w lokalnym przedsiębiorstwie przetwórczym od ponad 5 lat. Wspólnie odłożyli 20% na wkład własny na mieszkanie, jednakże chcą przeznaczyć połowę z tych środków na wstępne wyposażenie swojego mieszkania. Bank udzielił im kredytu hipotecznego z 10% wkładem własnym bez żadnych problemów. Pozostałe 10%, które im zostało, planują przeznaczyć na wyposażenie kuchni i salonu.

Czy istnieją kredyty hipoteczne dla firm z 10% wkładem własnym?

Trudno jest odszukać kredyt hipoteczny dla firmy z 10% wkładem własnym. Oznacza to, że o taką ofertę należy każdorazowo indywidualnie wystąpić do danego banku. W praktyce bardzo dużo banków wymaga minimum 20% wkładu własnego. Jednoznaczna odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest możliwa. Nie można też wskazać, że takiej oferty nie ma, gdyż wszystko zależy od możliwości negocjacyjnych właściciela danej firmy, zdolności kredytowej, płynności finansowej, wiarygodności w banku oraz relacji biznesowych.

Czy kredyt z 10% wkładem własnym jest droższy od kredytu z 20% wkładem własnym?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie warto jest podjąć pewne kroki:

 1. Po pierwsze warto jest samodzielnie sprawdzić ostateczny koszt kredytu hipotecznego zarówno dla parametru związanego z 10% wkładem własnym oraz z 20% wkładem własnym. Dobrym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji posłużenie się ogólnodostępnym kalkulatorem kredytu hipotecznego.
 2. Po drugie warto jest udać się do kilku banków w celu uzyskania indywidualnych ofert na tych samych parametrach (ta sama wartość i długość kredytu hipotecznego, ten sam wkład własny etc.).

Dopiero w sytuacji, gdy posiadasz powyższe wyliczenia ostateczne, jesteś w stanie świadomie odpowiedzieć na pytanie, który z kredytów jest realnie droższy. Co do zasady będzie tak, że kredyty hipoteczne, które mają niższy wkład własny będą ostatecznie tymi droższymi – jednakże zawsze powinieneś to samodzielnie przeliczyć (samodzielnie oraz dodatkowo z doradcą kredytowym lub osobą, która posiada stosowną wiedzę z zakresu finansów).

Czy banki wymagają ubezpieczenia kredytu hipotecznego z 10% wkładem własnym?

Tak. Zdarza się, że wybrane banki wymagają ubezpieczenia (tzw. ubezpieczenie spłaty kredytu lub ubezpieczenie niskiego wkładu własnego) kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym (niskim tzn. z wkładem własnym na poziomie minimum 10% wartości nieruchomości). Jest to często stosowana praktyka, która oczywiście ma wpływ na końcowy koszt kredytu hipotecznego i nie powinieneś o tym zapominać w szczególności, gdy dokonujesz łącznej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego.

Czy wkład własny musi być wniesiony w formie pieniężnej?

Istnieje kilka możliwości na wniesienie wkładu własnego. Do najpopularniejszej zaliczamy oczywiście formę pieniężną. Do dodatkowych form zaliczyć możemy m.in.:

 1. Wkład własny w postaci posiadanej przez Ciebie dodatkowej nieruchomości.
 2. Mogą to być również środki zgromadzone na konkretnym rachunku bankowym.
 3. Wpłata gotówkowa na rzecz dewelopera np. w postaci zaliczki lub zadatku w wysokości 10% wartości nieruchomości.
 4. Również środki pieniężne zgromadzone na PPK/IKE/IKZE mogą stanowić formę wkładu własnego, który jest akceptowalny przez część banków (okoliczność do każdorazowej weryfikacji w odniesieniu do konkretnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy).

 

Uwaga!

Pamiętaj, że forma gotówkowa nie jest jedyną możliwą formą wniesienia wkładu własnego w przypadku kredytu hipotecznego.

 

Co nie może być wkładem własnym do kredytu hipotecznego?

Najczęściej występującą formą wkładu własnego, w stosunku do której bank odmówi takiej formy wniesienia jest zabezpieczenie w formie dodatkowej nieruchomości, którą posiada potencjalny kredytobiorca – w sytuacji, gdy ta dodatkowa nieruchomość jest już zabezpieczona hipoteką lub służebnością.

 

Przykład

Pan Patrycjusz posiada małe mieszkanie, które obciążone jest od paru lat hipoteką. Dowiedział się, że może pokryć wkład własny na zakup nowego mieszkania właśnie w formie dodatkowej nieruchomości, którą posiada na własność. Niestety bank zweryfikował stan faktyczny i z uwagi na fakt, iż ta dodatkowa nieruchomość ma już hipotekę, odmówił takiej formy wniesienia wkładu własnego, wymagając od Pana Patrycjusza wkładu własnego w formie gotówkowej.

 

Czy uzyskanie kredytu hipotecznego z niskim wkładem jest trudniejsze?

Jest to parametr, który niekorzystnie wpływa na ogólną sytuację finansową kredytobiorcy. Oznacza to wzrost ostatecznych kosztów kredytu hipotecznego. Spora część banków udziela kredytu hipotecznego z wkładem własnym na poziomie 10%. Nie jest to okoliczność, która realnie utrudnia jego uzyskanie, jednakże powoduje, że koszt kredytu będzie wyższy. Odpowiadając wprost – uzyskanie kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym (np. na poziomie niższym niż 10% wartości nieruchomości), może okazać się niemożliwe.

Pamiętaj o rekomendacjach KNF (warto jest czytać rekomendacje wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego). Warto, abyś zapoznał się z najnowszą Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego. Podkreślam – Rekomendacja S jest cyklicznie aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się warunków na rynku finansowym oraz w odniesieniu do zmian społecznych (w szerokim ujęciu – całościowym/kompleksowym).

Czy warto starać się kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym?

Tak. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Za każdym razem polecam Ci, abyś wnikliwie przeliczył swoją ofertę, sprawdził zdolności finansowe i skonsultował ostateczną decyzję z zaufaną osobą, która posiada wiedzę na temat finansów. Kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym jest często spotykanym instrumentem finansowym. Warto jest go dokładnie przeliczyć w odniesieniu do Twojej sytuacji finansowej i ogólnych zdolności finansowych (również przy założeniu na przyszłość, gdyż jest to instrument, który będzie kształtował Twoją sytuację kredytową na najbliższe, długie lata).

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 1114);
 2. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2339);
 3. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego – https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/rekomendacje_dla_bankow?articleId=8522&p_id=18.

Warto wiedzieć

 • W Polsce większość banków udziela kredytów hipotecznych z 10% wkładem własnym.
 • Wkład własny nie musi być wniesiony wyłącznie w formie gotówki. Istnieją również inne formy np. dodatkowa nieruchomość kredytobiorcy, środki pieniężne zgromadzone na innym rachunku bankowym etc.
 • Warto czytać Rekomendacje S, które cyklicznie wydaje i aktualizuje Komisja Nadzoru Finansowego;
 • Duża liczba ofert kredytów hipotecznych korzystnie wpływa na ich konkurencyjność dla kredytobiorców.
 • Warto jest pamiętać o tym, że większość parametrów kredytu hipotecznego stanowi element, który może podlegać negocjacjom z bankiem. Całkowity koszt kredytu hipotecznego (tzw. sumaryczne koszty kredytu hipotecznego) powinien być zawsze weryfikowany przed podjęciem ostatecznej decyzji kredytowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym?

  W zasadzie będą to te same dokumenty jak w przypadku kredytu hipotecznego z wyższym wkładem własnym np. na poziomie 20% wkładu własnego. Do podstawowych dokumentów zaliczyć możemy: dowód osobisty, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Dodatkowo bank może wymagać przedłożenia innych dokumentów np. zaświadczeń i oświadczeń, które wynikają z wewnętrznych regulacji obowiązujących w danym banku.

 2. Ile wkładu własnego przy kredycie hipotecznym na 500 tys. zł?

  Wkład własny obliczany jest proporcjonalnie od wartości nieruchomości. Jeżeli wartość nieruchomości wynosi 500 000,00 złotych, wówczas 10% wkładu własnego będzie wynosić 50 000,00 złotych. Jeżeli zdecydujesz się na wkład własny na poziomie 20%, wówczas będzie to 100 000,00 złotych etc.

 3. Czy możliwy jest wkład własny 12%, 15%, 18%?

  Tak. Nawet jeżeli bank przygotował ofertę na 10% wkładu własnego, Ty jako kredytobiorca możesz wnioskować o przeliczenie oferty, gdyż chciałbyś wnieść wkład własny na poziomie wyższym np. 12%, 15%, 18% czy 20% i więcej. W praktyce takie sytuacje występują dość często.

 4. Czy okres kredytowania różni się w zależności od wysokości wkładu własnego?

  Im wyższy wkład własny, tym okres kredytowania może i powinien być krótszy. Krótszy kredyt hipoteczny to wyższe zobowiązania miesięczne, ale też niższy koszt końcowy kredytu hipotecznego. Okres kredytowania może różnić się od wysokości wkładu własnego, ale nie jest to regułą, wszystko zależy od indywidulanych ustaleń pomiędzy kredytobiorcą a bankiem.

 5. Czy okres kredytowania różni się w zależności od wysokości wkładu własnego?

  Im wyższy wkład własny, tym okres kredytowania może i powinien być krótszy. Krótszy kredyt hipoteczny to wyższe zobowiązania miesięczne, ale też niższy koszt końcowy kredytu hipotecznego. Okres kredytowania może różnić się od wysokości wkładu własnego, ale nie jest to regułą, wszystko zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy kredytobiorcą a bankiem.

 6. Czy zadatek traktowany jest jako wkład własny?

  Tak. Zadatek lub zaliczka w świetle prawa traktowane są jako wkład własny. Przekładając powyższe na prostszy język oznacza to, że pieniądze, które wcześniej wpłacił kredytobiorca na rzecz dewelopera, wówczas nie trzeba już wpłacać dodatkowych pieniędzy na poczet wkładu własnego.

 7. Jak bank sprawdza, czy mam wkład własny?

  Bank wymaga wkładu własnego. Bank może również sprawdzić, czy w jego banku na rachunku bankowym masz wymaganą sumę pieniędzy na wkład własny. Bank zobowiązuje kredytobiorcę do wniesienia wkładu własnego w określonym czasie i w ten sposób najprościej sprawdza, czy kredytobiorca faktycznie posiada wkład własny.

 8. Co się dzieje z wkładem własnym przy kredycie? 

  Wkład własny nie liczy się do kredytu. Wkład własny obniża ostateczną wartość kredytu hipotecznego. Oznacza to, że im wyższy wkład własny, tym koszt kredytu hipotecznego jest niższy. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Adrian Chruszcz
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments