Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63
Poradniki

Kredyt hipoteczny dla firmy

Kredyt hipoteczny dla firmy na zakup nieruchomości komercyjnej jest droższy i trudniej dostępny, niż klasyczny kredyt mieszkaniowy dla osoby prywatnej. Mimo to wciąż stanowi względnie atrakcyjny, godny rozważenia produkt kredytowy. Przyda się firmie, której brakuje gotówki na sfinansowanie zakupu lokalu użytkowego, czy też nieruchomości gruntowej.

Zakup nieruchomości na potrzeby firmowe to kosztowna inwestycja, dlatego przedsiębiorstwa najczęściej finansują ją przy wsparciu banków. To wsparcie może być realizowane w ramach różnych produktów kredytowych, jednak w większości przypadków najbardziej korzystny okazuje się kredyt przeznaczony stricte na ten cel, czyli firmowy kredyt hipoteczny. Zapewnia bowiem wysokie szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, a także dogodne warunki finansowania. Przed skorzystaniem z takiego rozwiązania warto jednak bliżej przyjrzeć się jego specyfice.

Jak działa kredyt hipoteczny dla firm i czym różni się od „zwykłych” kredytów mieszkaniowych? Ile i na co konkretnie pozwala pożyczyć pieniądze? Z jakimi wiąże się formalnościami i wymogami dokumentacyjnymi? Oto, co trzeba wiedzieć o firmowym kredycie hipotecznym.

Co to jest kredyt hipoteczny i kto może z niego skorzystać?

W całym artykule posługujemy się potocznym rozumieniem określenia kredyt hipoteczny, zawężając jego znaczenie do kredytu zabezpieczonego właśnie budowaną lub kupowaną nieruchomością. Pomijamy kredyty zabezpieczone na nieruchomościach już istniejących i należących do przedsiębiorstwa, które równie dobrze mogą być traktowane jako główne zabezpieczenie spłaty takiego zobowiązania. Więcej o nich dowiesz się w artykule o pożyczce hipotecznej.

Kredyt hipoteczny dla firm działa podobnie jak jego odpowiednik przeznaczony dla osób fizycznych. Także i w tym wypadku klient otrzymuje środki na określony cel związany z nieruchomością, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na rzecz banku, a następnie spłaca zobowiązanie w ratach kapitałowo-odsetkowych.

By móc otrzymać kredyt hipoteczny, firma musi posiadać zdolność kredytową i pozytywną lub przynajmniej neutralną historię spłaty zobowiązań. Dodatkowo musi prowadzić działalność już od jakiegoś czasu, najczęściej od co najmniej 12 lub 24 miesięcy. Zdarza się również, że kredytodawca wymaga od niej określonej wielkości obrotów; może oczekiwać na przykład, aby przekraczały 2 miliony euro, co jest równoznaczne z tym, że firma musi prowadzić księgi rachunkowe.

Co można sfinansować firmowym kredytem hipotecznym?

Kredyt hipoteczny dla firm służy do finansowania zakupu lub budowy nieruchomości przeznaczonej do celów związanych z prowadzoną działalnością. Może być to biurowiec lub lokal usługowy, ale również magazyn, czy też powierzchnia pod linię produkcyjną. Nie ma przy tym znaczenia, czy firma potrzebuje budynku na użytek własny, czy też zamierza go wynajmować.

Co ważne, pod pojęciem „budowa” kryją się także takie działania, jak remont, odbudowa, czy rozbudowa budynku. Zakup może zaś dotyczyć nie tylko istniejącego już obiektu, ale również gruntu pod budowę nieruchomości komercyjnej.

W zależności od banku i potrzeb przedsiębiorcy, środki można także przeznaczyć na spłatę innego kredytu hipotecznego, czy też uiszczenie VAT-u naliczonego w związku z zakupem lub budową lokalu komercyjnego.

Kredyt hipoteczny na nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży

Kredyt hipoteczny jest chętnie wykorzystywany przez firmy deweloperskie. Przedsiębiorstwa, które budują obiekty magazynowe, handlowe, czy mieszkalne, bardzo często nie mają własnych środków na pokrycie całej inwestycji lub nie chcą ich angażować. Dlatego budują na kredyt i jednocześnie szukają kupców na powstające nieruchomości. Kiedy udaje im się sprzedać obiekt, lub przynajmniej jego część, mają do wyboru:

 • Dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego;
 • Sprzedać nieruchomość z kredytem, przez co uzyskają mniej, ale kredyt spłaci kupujący;
 • Od razu wystąpić w tym samym banku o finansowanie kolejnej inwestycji.

W ten sposób budują zarówno niewielkie firmy budowlane sprzedające domki jednorodzinne, jak i ogólnopolscy deweloperzy.

Finansowanie inwestycji budowlanej kredytem hipotecznym oznacza oczywiście dodatkowe koszty, ale są one przenoszone na kupującego.

Kredyt hipoteczny dla firmy – ile i na jak długo można pożyczyć?

W przypadku kredytu hipotecznego dla firm kwota i okres finansowania zależą od szczegółów oferty banku i wartości kredytowanej inwestycji, przy czym liczy się oczywiście również kondycja finansowa firmy. Warto zaznaczyć, że kredytodawca jest skłonny pożyczyć zwykle maksymalnie od 60 do 80 procent wartości nieruchomości, jednak skorzystanie z gwarancji bankowej często pozwala obniżyć próg wymaganego wkładu własnego.

W niektórych bankach przedsiębiorstwo może pożyczyć niemal dowolną sumę na okres do 20 lat, w innych zaś, parametry kredytu muszą mieścić się w określonych widełkach. Kredytodawca może ustalić minimalną kwotę kredytu na poziomie na przykład 500 tys. lub 1 mln złotych, natomiast maksymalną – 5 lub 10 mln złotych.

Niezależnie od banku, dostępne dla przedsiębiorców okresy kredytowania są krótsze, niż w przypadku klientów indywidualnych, a przy tym często zależą od rodzaju inwestycji. Nierzadko jest tak, że na przykład przy zakupie lub budowie budynku komercyjnego środki można pożyczyć na 15 lub 20 lat, ale już zakup gruntu pod budowę nieruchomości wiąże się z maksymalnie kilkuletnim okresem finansowania.

Pozostałe warunki kredytu hipotecznego dla firmy

Każdy bank indywidualnie określa warunki kredytu hipotecznego, najczęściej uzależniając je od sytuacji finansowej klienta oraz charakteru inwestycji. Zwykle stosuje marżę o około 1-2 punkty procentowe wyższą, niż w przypadku kredytów mieszkaniowych. Natomiast stawka prowizji za udzielenie finansowania, czy też koszty ubezpieczeń są na względnie podobnym poziomie.

Klient firmowy może najczęściej wybrać, czy kredyt ma być oprocentowany stałą czy zmienną stopą procentową, jednak nie ma wpływu na rodzaj płaconych rat – banki oferują przedsiębiorcom jedynie raty stałe. Natomiast samej spłaty zobowiązania, w zależności od ustaleń z bankiem, może dokonywać poprzez płatności miesięczne, kwartalne lub półroczne. Zwykle ma również możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat.

Wymagania wobec firm starających się o kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny dla firmy jest trudniejszy do uzyskania niż kredyt mieszkaniowy dla osoby fizycznej. Zdecydowana większość banków jest skłonna udzielać kredytów jedynie firmom, które:

 • Działają na rynku przynajmniej 12 miesięcy (spotykaną granicą jest też 18 miesięcy, lub 2 lata);
 • Potrafią przedstawić rozsądny biznesplan;
 • Mają poręczenie właściciela lub wspólników, którzy zobowiązują się do spłaty kredytu gdyby firma nie była w stanie tego zrobić;
 • Zatrudniają pracowników w oparciu o umowę o pracę;
 • Nie mają zaległości podatkowych.

Duże korporacji i grupy kapitałowe mają tu oczywiście większe możliwości negocjacyjne, niż mikroprzedsiębiorstwa, ale nawet ich spółki-córki muszą liczyć się z odmową. Na pewno nawet nie spełniając jednego z wymagań, warto złożyć wniosek lub porozmawiać z przedstawicielem banku.

Zabezpieczenia w firmowym kredycie hipotecznym

Zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest przede wszystkim nieruchomość, jednak kredytodawcy chronią swoje interesy również za pomocą dodatkowych rozwiązań. Obok ustanowienia hipoteki mogą również wymagać:

 • aktu notarialnego zawierającego oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • zastawu rejestrowego na udziałach w spółce celowej klienta,
 • cesji z polisy ubezpieczeniowej,
 • pełnomocnictwa do rachunku bankowego,
 • podporządkowania płatności na rzecz udziałowców płatnościom wynikającym z umowy kredytu,
 • weksla własnego in blanco,
 • a także innych indywidualnie ustalonych form zabezpieczenia.

Należy podkreślić, że dla każdego kredytodawcy istotna jest również płynność nieruchomości, którą przyjmuje jako zabezpieczenie spłaty kredytu – chodzi o to, aby w razie potrzeby mógł ją stosunkowo łatwo zbyć po cenie rynkowej. Dlatego też, choć przedmiotem kredytowania może być zarówno mały lokal usługowy w centrum miasta, jak i duży obiekt handlowy poza miastem, to jednak w przypadku tego drugiego trzeba czasem liczyć się z gorszymi warunkami finansowania, czy wyższym wkładem własnym.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego dla firm?

Ubieganie się o firmowy kredyt hipoteczny to dość długi i skomplikowany proces, który wiąże się z koniecznością przedstawienia obszernej listy dokumentów. Kredytodawca wymaga tu dokumentacji dotyczącej firmy, ale również potwierdzającej stan prawny i techniczny nieruchomości. Jakie konkretnie mogą być to dokumenty?

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

 • umowa kupna nieruchomości w formie aktu notarialnego,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • operat szacunkowy,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • projekt budowlany.

Dokumenty dotyczące firmy:

 • zaświadczenie z KRS lub CEiDG,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP oraz REGON,
 • statut spółki,
 • zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US,
 • aktualne sprawozdanie finansowe.

W zależności od banku, rodzaju i wartości inwestycji, czy też sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, może być wymagany nieco inny zestaw dokumentów.

Alternatywa dla firmowego kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny dla firm jest optymalnym sposobem sfinansowania zakupu lub budowy firmowej nieruchomości. W niektórych wypadkach może zostać zastąpiony:

 • Gotówkowym kredytem inwestycyjnym;
 • Pozyskaniem środków od inwestora zewnętrznego;
 • Pożyczką hipoteczną opartą o posiadaną już nieruchomość.

Firmy, które potrzebują własnych nieruchomości mogą też zwrócić się o wsparcie do wyspecjalizowanych doradców finansowych, którzy poszukają dla nich rozwiązań indywidualnych.

W ramach programów pomocowych Unii Europejskiej można też uzyskać ograniczone wsparcie dla niektórych typów przedsiębiorstw, polegające na gwarancji bankowej lub kredycie inwestycyjnym na preferencyjnych warunkach.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Kredyt hipoteczny dla firm to warty rozważenia sposób na sfinansowanie inwestycji związanej z nieruchomością. Jest stosunkowo nisko oprocentowany, a przy tym pozwala odnieść korzyści podatkowe. W jego przypadku prowizję, część odsetkową raty oraz koszty okołokredytowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, obniżając tym samym wielkość podatku dochodowego.

Warto też zauważyć, że zakup nieruchomości komercyjnej w ramach prowadzonej działalności pozwoli skorzystać z amortyzacji, czy też odzyskać zapłacony VAT. Wszystko to sprawia, że na przykład kredytowany zakup lokalu użytkowego jest w wielu przypadkach bardziej opłacalny, niż jego wieloletni wynajem.

Minusem kredytów hipotecznych dla firm jest fakt, że są dość trudno dostępnym i mało popularnym produktem. Banki dzielą bowiem swoich klientów na dwa segmenty: osoby prywatne i przedsiębiorstwa. Ta pierwsza grupa ma do dyspozycji klasyczne kredyty mieszkaniowe, natomiast firmy, chcąc zainwestować w nieruchomość, mogą skorzystać przede wszystkim z kredytów inwestycyjnych.

Co warto wiedzieć?

 • Firmy otrzymują kredyty na zakup lub budowę nieruchomości na gorszych warunkach niż osoby fizyczne
 • Firmowy kredyt hipoteczny jest tańszy od kredytu gotówkowego
 • Kredytów hipotecznych dla firm udzielają banki i SKOKi, pożyczek hipotecznych mogą udzielać też inne firmy
 • Przeważnie firma musi istnieć na rynku 12 miesięcy lub dłużej, by móc starać się o kredyt
 • Firmy mające zaległości podatkowe raczej nie otrzymają firmowych kredytów hipotecznych
PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments