Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny dla firmy

Kredyt hipoteczny dla firmy na zakup nieruchomości komercyjnej jest droższy i trudniej dostępny, niż klasyczny kredyt mieszkaniowy dla osoby prywatnej. Warunki, które musi spełnić przedsiębiorca większe  a zdolność kredytowa podlega znacznie bardziej szczegółowej analizie. Jak przygotować się do złożenia wniosku o finansowanie w banku 

Według danych Raportu “Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2022 r.” przygotowanym przez NBP, w II kwartale 2022 r. banki nieznacznie zaostrzyły kryteria wszystkich kategorii kredytów udzielanych przedsiębiorcom. Zmiany dotyczyły m.in. wydłużenia maksymalnego okresu kredytowania i obniżenia maksymalnej kwoty kredytu.  

Główne czynniki, które miały wpływ na taką decyzję, to pogorszenie perspektyw sytuacji gospodarczej w kraju i wzrost stóp procentowych. W konsekwencji nastąpił też spadek popytu na kredyty dla firm (za wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw). Wśród przyczyn mniejszego zainteresowania ofertą kredytową banków, oprócz wcześniej wspomnianych, było również niższe zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji.  

W III kwartale 2022 r. planowane jest dalsze zaostrzanie polityki kredytowej dla przedsiębiorców, a prognozy zakładają również dalszy znaczny spadek popytu zarówno dla kredytów krótko, jak i długoterminowych dla firm. Jakie kryteria trzeba spełnić przy kredycie firmowym zabezpieczonym hipoteką? Czym takie zobowiązanie różni się od „zwykłych” kredytów mieszkaniowych? Ile i na jak długo można pożyczyć? Oto, co trzeba wiedzieć o firmowym kredycie hipotecznym.

Co to jest kredyt hipoteczny i kto może z niego skorzystać?

Kredyt hipoteczny dla firm działa podobnie jak jego odpowiednik przeznaczony dla osób fizycznych. Także i w tym wypadku klient otrzymuje środki na określony cel związany z nieruchomością, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na rzecz banku, a następnie spłaca zobowiązanie w ratach kapitałowo-odsetkowych.

By móc otrzymać kredyt hipoteczny, firma musi posiadać zdolność kredytową i pozytywną lub przynajmniej neutralną historię spłaty zobowiązań. Dodatkowo musi prowadzić działalność przez wymagany okres – najczęściej od co najmniej 12, 18 lub 24 miesięcy. Zdarza się również, że kredytodawca wymaga od firmy określonej wielkości obrotów.

Co można sfinansować firmowym kredytem hipotecznym?

Kredyt hipoteczny dla firm służy do finansowania zakupu lub budowy nieruchomości przeznaczonej do celów związanych z prowadzoną działalnością. W zależności od oferty banku może to być m.in.: 

 • kupno nieruchomości, lokalu na wynajem, działki budowlanej pod zabudowę (np. biurowiec lub lokal usługowy, ale również magazyn, czy też powierzchnia pod linię produkcyjną), 
 • budowa, modernizacja, adaptacja, remont budynków i pomieszczeń, 
 • spłata kredytu hipotecznego lub inwestycyjnego, który został uzyskany w innym banku na cel związany z finansowaniem nieruchomości.  

Kredyt hipoteczny na nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży

Kredyt hipoteczny jest chętnie wykorzystywany przez firmy deweloperskie. Przedsiębiorstwa, które budują obiekty magazynowe, handlowe, czy mieszkalne, bardzo często nie mają własnych środków na pokrycie całej inwestycji lub nie chcą ich angażować. Dlatego budują na kredyt i jednocześnie szukają kupców na powstające nieruchomości. Kiedy udaje im się sprzedać obiekt, lub przynajmniej jego część, mają do wyboru:

 • dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, 
 • sprzedać nieruchomość z kredytem, przez co uzyskają mniej, ale kredyt spłaci kupujący, 
 • od razu wystąpić w tym samym banku o finansowanie kolejnej inwestycji. 

Finansowanie inwestycji budowlanej kredytem hipotecznym oznacza oczywiście dodatkowe koszty, ale są one przenoszone na kupującego.

Kredyt hipoteczny dla firmy – ile i na jak długo można pożyczyć?

Kwota i okres kredytowania zależą od indywidualnej oferty banku oraz wartości kredytowanej inwestycji. Jednak ostateczne warunki finansowe kredytu uzależnione od kondycji finansowej firmy. Warto również podkreślić, że uzyskany kredyt pomoże najczęściej sfinansować tylko część inwestycjizwykle do 60 – 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Wysokość kwoty kredytu dla firm podlega negocjacjom i jest dopasowana do potrzeb finansowych przedsiębiorcy. Część ofert zawiera z góry określone widełki: minimalną i maksymalną kwotę kredytu.  

Niezależnie od banku, dostępne dla przedsiębiorców okresy kredytowania są krótsze, niż w przypadku ofert skierowanych do klientów indywidualnych, a przy tym często zależą od rodzaju inwestycji. Maksymalny okres spłaty zobowiązania dla firm to najczęściej 15 – 20 lat.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny dla firmy?

Koszty kredytowe podobnie, jak przy ofertach przygotowanych dla klientów indywidualnych, obejmują: 

 • prowizję z tytułu udzielenia finansowania, 
 • oprocentowanie, 
 • koszty wymaganego ubezpieczenia. 

Każdy bank indywidualnie określa warunki kredytu hipotecznego w oparciu o charakter inwestycji i sytuację finansową klienta. Zwykle jednak koszty dla firm będą nieco wyższe niż te dla osób fizycznych (np. mogą obejmować marżę o około 1-2 punkty procentowe wyższą).   

Oprocentowanie

W zależności od oferty przedsiębiorca może wybrać oprocentowanie: 

 • zmienne, 
 • stałe, 
 • ze stawką maksymalną (stopa stop). 

Terminy spłaty rat

Odmiennie niż w przypadku kredytów hipotecznych spłacanych przez klientów indywidualnych, przedsiębiorca ma możliwość płatności w ratach: 

 • miesięcznych, 
 • kwartalnych, 
 • półrocznych. 

W ramach dodatkowych warunków umowy o kredyt hipoteczny, firma może mieć też zagwarantowaną możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat, a także wcześniejszej spłaty całości lub części zobowiązania.

Jakie wymagania trzeba spełnić żeby otrzymać kredyt hipoteczny na firmę?

Kredyt hipoteczny dla firmy jest trudniejszy do uzyskania niż kredyt mieszkaniowy dla osoby fizycznej. Zdecydowana większość banków jest skłonna udzielić kredytu jedynie przedsiębiorcy, który: 

 • ma określony staż obecności na rynku – wymagany okres prowadzenia działalności to co najmniej 12, 18 miesięcy lub nawet 2 lata – w zależności od oferty; 
 • ma bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową – pod uwagę brana jest m.in. dotychczasowa historia kredytowa, a także pogłębiona analiza zmienności przychodów firmy w poszczególnych miesiącach roku, przyczyny wzrostu i spadku przychodów, badanie przepływów pieniężnych, weryfikacja terminów płatności składek ZUS i ewentualnych zaległości podatkowych, 
 • prowadzi pełną księgowość – co wiąże się z określoną wartością przychodów lub formą prawną prowadzonej działalności,  
 • przedstawi biznes plan i/lub prognozę finansową związane z realizacją inwestycji, 
 • posiada odpowiednie zabezpieczenie spłaty zobowiązania – obok hipoteki wymagany może być jeszcze np. weksel in blanco. 

Jak długo trzeba prowadzić firmę, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny?  

Kredyt hipoteczny związany z finansowaniem nieruchomości to rozwiązanie na firm, które mają określony staż działalności na rynku. Na pieniądze nie może liczyć przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność gospodarczą lub ma w planach jej rozpoczęcie. Z reguły bank będzie wymagał co najmniej 12, 18 lub nawet 24 miesięcy obecności na rynku. Ten warunek jest związany z oceną wiarygodności i badaniem zdolności kredytowej firmy: przede wszystkim wysokości i stabilności osiąganych przychodów na przestrzeni czasu.  

Jakich zabezpieczeń wymaga bank przy  firmowym kredycie hipotecznym?

Zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest przede wszystkim nieruchomość. Jednak kredytodawcy chronią swoje interesy również za pomocą dodatkowych rozwiązań. Obok ustanowienia hipoteki może to być również

 • akt notarialny z oświadczeniem  o poddaniu się egzekucji, 
 • zastaw rejestrowy na udziałach w spółce celowej klienta, 
 • cesja polisy ubezpieczeniowej, 
 • pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 
 • weksel własny in blanco, 
 • klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bankowego, 
 • a także inne indywidualnie ustalone formy zabezpieczenia. 

Warto też podkreślić, że dla każdego kredytodawcy istotna jest również płynność nieruchomości, którą przyjmuje jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Chodzi o to, aby w razie potrzeby mógł ją stosunkowo łatwo zbyć po cenie rynkowej. Dlatego też, choć przedmiotem kredytowania może być zarówno mały lokal usługowy w centrum miasta, jak i duży obiekt handlowy poza miastem, to jednak w przypadku tego drugiego trzeba czasem liczyć się z gorszymi warunkami finansowania, czy wyższym wkładem własnym. 

Które banki oferują kredyt hipoteczny dla firm? 

Oferta kredytów hipotecznych dla firm nie będzie tak szczegółowa, jak ta kierowana do klienta indywidualnego. Wiele szczegółów jest negocjowane w momencie złożenia zapytania o możliwość finansowania oraz zależy od rodzaju inwestycji czy zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Kredyt hipoteczny dla firm oferuje m.in.: 

Kredyt hipoteczny dla firm w mBanku 

Warunki kredytowe: 

 • finansowanie do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, 
 • rodzaj waluty dopasowany do możliwości finansowych klienta, 
 • możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych, 
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, 
 • raty miesięczne, kwartalne lub półroczne,   
 • okres spłaty do 15 lat, 
 • oprocentowanie: stałe, zmienne lub ze stawką maksymalną (stopa stop).

Rodzaj zabezpieczenia:  

 • hipoteka na nieruchomości – którą klient już ma lub nabywa, 
 • weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją wekslową, 
 • cesja praw z polisy nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Z kredytu hipotecznego może skorzystać klient, który: 

 • prowadzi pełną rachunkowość, 
 • posiada bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową, 
 • prowadzi działalność co najmniej 18 miesięcy. 

Kredyt hipoteczny dla firm w BNP Paribas  

Bank oferuje: 

 • indywidualne dopasowanie warunków kredytowych do potrzeb finansowych klienta, 
 • finansowanie projektów: biurowych, handlowych, magazynowych, 
 • wsparcie ekspertów przy finansowaniu nieruchomości komercyjnych czy wydatków poniesionych na budowę. 

Jak przygotować się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego dla firmy?

Ubieganie się o firmowy kredyt hipoteczny to dość długi i skomplikowany proces, który wiąże się z koniecznością przedstawienia obszernej listy dokumentów. Kredytodawca wymaga tu dokumentacji dotyczącej firmy, ale potrzebne będą również dokumenty dotyczące nieruchomości: m.in. potwierdzające jej stan prawny i techniczny

Szczegółowa lista dokumentów może się różnić w zależności od banku oraz rodzaju i wartości inwestycji. Warto wcześniej potwierdzić w banku jakie dokumenty trzeba przygotować. Mogą to być: 

Dokumenty dotyczące nieruchomości

 • umowa przedwstępna kupna nieruchomości w formie aktu notarialnego,
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy, 
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • operat szacunkowy,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • projekt budowlany,
 • wycena nieruchomości.

Dokumenty dotyczące firmy

 • dowód osobisty osoby upoważnionej do podpisania umowy, 
 • zaświadczenie z KRS (spółki prawa handlowego) lub CEiDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), 
 • decyzja o nadaniu numeru NIP oraz REGON, 
 • statut lub umowa spółki, 
 • uchwała wspólników dot. zgody na zaciągnięcie zobowiązania,  
 • zaświadczenie określające zobowiązania wobec urzędu skarbowego 
 • zaświadczenie z ZUS o braku zaległych składek,  

Dokumenty finansowe w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności 

 • wyciąg z rachunku firmowego bankowego, 
 • rozliczenie PIT 36 za poprzedni rok obrachunkowy z potwierdzeniem złożenia w US, 
 • Księga Przychodów i Rozchodów,  
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych,  
 • bilans zysków i strat za poprzedni i bieżący rok obrachunkowy, 
 • deklaracja PIT lub CIT.  

Jakie są alternatywy dla firmowego kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny dla firm to rodzaj zobowiązania celowego, które można przeznaczyć na kupno już istniejącej lub na budowę nieruchomości. Jednak to nie jedyne dostępne rozwiązanie dla sfinansowania tego rodzaju inwestycji. Wśród alternatyw można wymienić:   

 • pozyskanie funduszy od inwestora zewnętrznego, 
 • kredyt inwestycyjny – może być przeznaczony m.in. na zakup lub remont nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością; (małe i średnie przedsiębiorstwa mogą też korzystać z preferencyjnych warunków kredytów inwestycyjnych z gwarancją de minimis), 
 • pożyczka hipotecznazwiązana z ustanowieniem hipoteki na posiadanej nieruchomości. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podobnie jak kredyt hipoteczny, charakteryzuje się długim okresem kredytowania, jej wysokość może być jednak niższa np. do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania 

Firmy, które potrzebują własnych nieruchomości mogą też zwrócić się o wsparcie do wyspecjalizowanych doradców finansowych, którzy poszukają dla nich rozwiązań indywidualnych.

Warto wiedzieć

 1. Koszty firmowego kredytu hipotecznego dla firm będą niższe niż kredytu obrotowego.  
 2. Warunki kredytu hipotecznego dla firm mogą być mniej atrakcyjne niż ofert kierowanych do klientów indywidualnych.  
 3. Warunkiem uzyskania kredytu dla firm na kupno lub budowę nieruchomości jest odpowiednio długi staż funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku – z reguły co najmniej 12, 18 lub 24 miesiące.  
 4. Wysokość kredytu i koszty kredytowe zależą m.in. od zdolności kredytowej firmy.  
 5. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na firmę jest możliwe pod warunkiem braku zaległości wobec urzędu skarbowego i ZUS.  

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny dla firmy?

  Procedura związana z uzyskaniem kredytu hipotecznego dla firm jest dłuższa i wymaga spełnienia większej liczby formalności niż w przypadku kredytów oferowanych klientom indywidualnym. Dlatego najczęściej samo złożenie wniosku wymaga wizyty w oddziale banku. Nawet jeśli kredytodawca daje możliwość rozpoczęcia procedury kredytowej przez internet czy telefon, to najczęściej wizyta w oddziale banku i tak może okazać się konieczna np. w celu podpisania umowy. W przypadku kredytów firmowych przedstawiciel banku może na życzenie klienta przyjechać do siedziby firmy 

 2. Czy można uzyskać kredyt hipoteczny przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Tak, choć nie jest to łatwe, z uwagi na większe wymagania stawiane przez bank. Podstawą jest oczywiście odpowiednio wysoka zdolność kredytowa. Pod uwagę brany jest również okres funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku – w zależności od oferty może to być 12, 18 a nawet 24 miesiące.   

 3. Czy przy kredycie hipotecznym dla firmy potrzebny jest wkład własny?

  Wymogi w zakresie posiadania wkładu własnego przy kredycie hipotecznym dla firm również obowiązują. Bank nie finansuje 100 %  wartości nieruchomości. W zależności od oferty 20 – 30% inwestycji trzeba pokryć ze środków własnych 

 4. Ile można pożyczyć zaciągając firmowy kredyt hipoteczny?

  Wysokość kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników: oferty banku, potrzeb przedsiębiorcy i jego zdolności kredytowej, a także wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Wysokość kredytu lub pożyczki hipotecznej dla firm będzie wyższa niż ofert adresowanych do klienta indywidualnego 

 5. Czy kredyt hipoteczny dla firmy można uzyskać przez internet?

  Zaciągnięcie kredytu hipotecznego dla firm najczęściej wymaga osobistej wizyty w oddziale banku. Całą procedurę można rozpocząć przez internet np. zostawiając numer telefonu kontaktowego w formularzu na stronie internetowej banku. Jednak podpisanie umowy, a czasem również złożenie wniosku, odbywa się z reguły w oddziale 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments