Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Kredyt konsolidacyjny na 20 lat – gdzie można dostać?

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego może pomóc w spłacie kredytów i pożyczek. Nawet tak poważne zobowiązania, jak kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy można konsolidować. Sprawdzamy jak działa to przy dużych kwotach i długim okresie spłaty.

Kredyt konsolidacyjny jest jednym z rozwiązań awaryjnych, wykorzystywanych gdy masz trudności w spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie zmniejsza kwoty zadłużenia, zastępuje za to kilka długów, jednym, który może mieć wydłużony okres spłaty.

Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny to pożyczka bankowa udzielana na spłatę innych zobowiązań finansowych. Środki z kredytu nie trafiają w ręce kredytobiorcy, a bezpośrednio do jego wierzycieli. Sama nazwa „konsolidacyjny”, czyli łączący, zbierający, odnosi się do możliwości zamiany kilku różnych zobowiązań w jedno, czyli skonsolidowania zobowiązań.

Kredyty konsolidacyjne udzielane są przez banki komercyjne zarówno firmom, jak i osobom fizycznym. Pozwalają uporządkować finanse, a czasami też rozłożyć spłatę zobowiązań na dłuższy okres.

Kredyt konsolidacyjny online – kredyt niezabezpieczony hipoteką może być zawarty online, dotyczy to jednak stosunkowo niewielkich kwot. Zazwyczaj tradycyjne podpisanie umowy jest jednak konieczne.

Jakie są rodzaje kredytów konsolidacyjnych?

Kredyt konsolidacyjny jest już i tak wyspecjalizowanym produktem bankowym. Można go jednak podzielić ze względu na rodzaj zabezpieczenia, jakiego wymaga bank, zanim udzieli kredytu.

Kredytu konsolidacyjnego bez zabezpieczeń udziela się przy stosunkowo niewielkiej kwocie (np. poniżej 100 000 zł) i dobrej zdolności kredytowej kredytobiorcy. Działa to dokładnie jak kredyt gotówkowy i może być rozwiązaniem, gdy zamierzasz spłacić całość w ciągu kilku lat.

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego przy słabszej zdolności kredytowej, może wymagać wniesienia zabezpieczenia na rzeczy ruchomej, lub papierach wartościowych. Daje to bankowi pewność spłaty, ale nie pozwala podnieść limitu kwotowego, ani czasu spłaty powyżej tych, które bank rezerwuje dla kredytów gotówkowych.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny wymaga ustanowienia hipoteki na posiadanej nieruchomości, ale pozwala uzyskać lepsze warunki, w tym także kwotę kredytu do 70-80% wartości nieruchomości i okres spłaty do 20-25 lat.

W przypadku kredytu konsolidacyjnego na okres tak długi jak 20 lat, zawsze mówimy o kredycie hipotecznym. W Polsce kredyty bez zabezpieczenia hipotecznego udzielane są przeważnie na nie więcej niż 10 lat.

Jakie zobowiązania można konsolidować?

Kredyt konsolidacyjny może posłużyć przede wszystkim do spłaty zobowiązań bankowych. Zawsze można nim skonsolidować zobowiązania takie jak:

Kredyt gotówkowy – najprostszy i stosunkowo często zaciągany rodzaj kredytu może okazać się zbyt drogi do spłaty, zwłaszcza w połączeniu z innymi zobowiązaniami. Można go konsolidować kredytem konsolidacyjnym każdego typu.

 • Przykład: Pani Ziuta ma dwa kredyty gotówkowe. Pierwszy kredyt gotówkowy na 2 lata i 25 000 zł, drugi na 3 lata i 40 000 zł. Decyduje się je skonsolidować i wydłużyć okres spłaty, tak by swobodnie spłacić 65 000 zł w 4 lata.

Kredyt hipoteczny – kredyt zabezpieczony hipoteką może okazać się bardzo drogi ze względu np. na nagły wzrost stóp procentowych. Można go skonsolidować jedynie kredytem konsolidacyjnym hipotecznym.

 • Przykład: Pan Ulryk ma kredyt hipoteczny na dom. Do tej pory spłacał bez problemu, ale stracił dobrze płatną pracę. Zostało mu 5 lat i 250 000 zł do spłaty. Ma też inne zobowiązania na kwotę 32 000 zł. Konsoliduje jej w jedno zobowiązanie na 8 lat.

Debet na koncie, karta kredytowa – odsetki od tego typu zobowiązań przeważnie są wyższe od oprocentowania kredytów. Jeśli nie możesz spłacić debetu jednorazowo, prawdopodobnie warto go skonsolidować.

 • Przykład: Pani Wiesia wykorzystała limit 24 000 zł na karcie i wie, że nie ma szansy go spłacić na raz. Zamiast płacić odsetki 24%, wybiera kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem 15,2%. Bedzie znacznie taniej.

Kredyt inwestycyjny – kredyty tego typu są tanie, ale tylko do momentu gdy spełniasz warunki określone w umowie. W przeciwnym wypadku bank może zażądać natychmiastowej spłaty, a Ty musisz ratować się właśnie konsolidacją zadłużenia.

 • Przykład: Pan Tomasz zaciągnął kredyt na rozwój firmy, ale realia biznesowe sprawiły, że potrzebuje wydłużenia okresu spłaty. Wykorzystuje kredyt hipoteczny konsolidacyjny, żeby wydłużyć okres spłaty do 20 lat.

Trudno skonsolidować

Bank może się zgodzić na konsolidację innych zobowiązań, w tym:

Pożyczki pozabankowe – nie zawsze udaje się je skonsolidować, ale jeśli masz problem z ich spłatą, na pewno warto spróbować. Niewykluczone, że bank zażąda zabezpieczenia hipotecznego przyznając Ci kredyt na spłatę tego typu zobowiązań, ale nie jest to reguła.

 • Przykład: Pani Sara pożyczyła łącznie 82 000 zł od różnych banków i instytucji pozabankowych. Suma rat przerosła jej pensję i pani Sara zwróciła się do banku o kredyt konsolidacyjny, by posprzątać swoje finanse i spłacić całość w ciągu 10 lat.

Leasing – na ogół nie podlega on konsolidacji, ponieważ można po prostu rozwiązać umowę i przestać spłacać raty. Jeśli dotyczy on jednak przedmiotów istotnych dla przedsiębiorstwa, w niektórych wypadkach może być konieczne spłacenie go kredytem konsolidacyjnym.

Zobowiązania B2B – w obrocie profesjonalnym występuje bardzo wiele form kredytowania i opóźnionych płatności. Niekiedy sytuacja może bardzo przypominać pożyczkę pozabankową, więc warto porozmawiać z przedstawicielem banku o możliwości konsolidacji gdy zajdzie taka potrzeba.

Te zobowiązania nie podlegają konsolidacji

Są też zobowiązania finansowe, których na ogół nie uda się skonsolidować. Są wśród nich:

Zaległości podatkowe i ZUS – banki unikają pożyczania pieniędzy osobom, które mają trudności ze spłatą zobowiązań publicznych i dotyczy to nawet kredytów konsolidacyjnych.

Niespłacone w terminie zobowiązania – bank nie przyzna kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań, które są już zaległe. Trzeba o niego występować zanim wszystko się posypie, a nie dopiero po fakcie.

Alimenty, długi prywatne itp. – zajmowanie się sprawami klienta nie leży w zakresie kompetencji banku. Banki nie uwzględniają w procesie konsolidacji tego typu zobowiązań. Ewentualnie w sytuacji gdy „dobierasz kredytu” możesz nadmiarową kwotę wykorzystać na co chcesz, w tym spłatę innych długów.

Kto może złożyć wniosek o konsolidację kredytów?

Zawnioskować o kredyt konsolidacyjny może każda osoba lub firma, czy organizacja, która ma zobowiązania finansowe dające się skonsolidować. Oznacza to przede wszystkim kredytobiorców, użytkowników kart kredytowych, pożyczkobiorców i zadłużonych z tytułu innych produktów finansowych.

Mimo nazwy, można skonsolidować już jedno zobowiązanie.

Przykład: Pani Elwira zaciągnęła pożyczkę pozabankową na 42 000 zł. Niestety nie mogła jej spłacić w terminie, więc odnowiła ją na gorszych warunkach. Używa kredytu konsolidacyjnego, żeby rozłożyć spłatę na dłuższy termin i uniknąć płacenia bardzo wysokich odsetek.

Kredyty konsolidacyjne, tak samo jak wszystkie inne wymagają odpowiedniej zdolności kredytowej i wiarygodności. Osoba widniejąca w Krajowym Rejestrze Długów jako niespłacająca swoich zobowiązań nie może liczyć na kredyt tego typu. Dlatego o konsolidację trzeba zadbać zanim przestaniesz spłacać raty w terminie.

Ile kosztuje kredyt konsolidacyjny?

Oprocentowanie realne kredytów konsolidacyjnych może wynosić na początku 2024 roku od 11 % do nawet 19% w skali roku. Kredyty hipoteczne są nieco tańsze (8%-11%), a kredyt konsolidacyjne hipoteczne zawierają się pomiędzy tymi dwiema wartościami.

Zaciągając kredyt konsolidacyjny na 20 lat przy kwocie 300 000 zł, poniesiesz łączne koszty rzędu 350 000 – 450 000 zł. Od tej kwoty należy jednak odliczyć koszty odsetek od konsolidowanych zobowiązań, których w tym czasie nie poniesiesz.

Obliczenie kosztów i opłacalności kredytu konsolidacyjnego najlepiej przeprowadzić na spokojnie i z pomocą kogoś kto zna się na temacie.

Prawie zawsze kredyty gotówkowe są droższe od hipotecznych i to samo dotyczy też kredytu konsolidacyjnego. Z drugiej strony zobowiązania wtórne, w tym także kredyt konsolidacyjny, na pewno nie będą tańsze od standardowych kredytów hipotecznych w danym banku.

Mogą być natomiast znacznie tańsze od pożyczek pozabankowych, kart kredytowych i inny zobowiązań, których nie jesteś w stanie regulować w terminie.

Kalkulator kredytu konsolidacyjnego pomoże Ci głównie w przypadku, gdy całkowita kwota kredytu nie przekracza 150 000 zł, a okres spłaty 10 lat. Także ranking kredytów konsolidacyjnych prawdopodobnie nie uwzględni kredytu na 20 lat, zabezpieczonego hipoteką na Twojej nieruchomości.

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny udzielany jest na dość podobnych warunkach co kredyt gotówkowy czy hipoteczny. Roczna stopa oprocentowania RRSO może nieznacznie różnić się na niekorzyść kredytobiorcy, ale nie będą to duże różnice i nie w każdym banku wystąpią. Na pewno nie będzie warunków promocyjnych, dopłat do kredytu itp. Poza tym jednak mówimy o dość standardowym kredycie spłacanym w comiesięcznych ratach.

W większości przypadków kredyt konsolidacyjny jest przyznawany z oprocentowaniem zmiennym. Kredytobiorca spłaca go w ratach równych, choć potencjalnie możliwe byłyby tez malejące.

Jego zabezpieczeniem (w przypadku kredytu na 20 lat) jest nieruchomość na której ustanawia się hipotekę. Sama nieruchomość musi być warta znacznie więcej od pożyczonej kwoty. Przeważnie można pożyczyć maksymalnie 70% wartości nieruchomości. Wyklucza to ratowanie się kredytem konsolidacyjnym ze zbyt drogiego kredytu hipotecznego zaciągniętego przy jedynie 10% wkładzie własnym.

Jak wziąć kredyt konsolidacyjny na 20 lat?

Procedury mogą się różnić między bankami, ponieważ konsolidacyjny kredyt hipoteczny nie jest popularnym produktem. Oferty kredytów konsolidacyjnych znajdziesz w kilku bankach, ale nawet w nich warto skontaktować się z pracownikiem banku (na infolinii, w oddziale, przez czat) i wyjaśnić swoją sytuację.

Pamiętaj, że w przypadku kredytów konsolidacyjnych samo złożenie wniosku może być płatne, więc lepiej poświęcić trochę czasu i dowiedzieć się jakie dokumenty będą niezbędne.

Konsolidacja kredytów zabezpieczona hipoteką, zawsze będzie wymagała profesjonalnej wyceny nieruchomości (operatu szacunkowego), dotyczącego jej dowodu własności i innych dokumentów.

Jakie są wady i zalety kredytu konsolidacyjnego na 20 lat?

Są dwie główne zalety kredytu konsolidacyjnego:

 • Możesz zamienić wysokooprocentowane zobowiązania na tańsze – oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego jest prawdopodobnie znacznie niższe niż karty kredytowej, której nie spłacasz w terminie lub pożyczki poza bankowej. Tani kredyt konsolidacyjny jest mniejszym zobowiązaniem niż droga pożyczka/karta, nawet gdy spłacasz ją w tym samym czasie.
 • Możesz wydłużyć okres spłaty i tym samym obniżyć miesięczną ratę – jeśli nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań krótkoterminowych, możesz wydłużyć okres spłaty kredytem konsolidacyjnym. W niektórych sytuacjach uratuje Cię to przed nieterminowymi płatnościami.

Wadą kredytu konsolidacyjnego są z pewnością koszty całkowite, jeśli wydłużasz okres kredytowania. Im dłużej spłacasz kredyt, tym więcej ostatecznie będzie Cię on kosztował nawet, jeśli rata będzie niższa.

Kiedy warto skonsolidować kredyty?

Z kredytu konsolidacyjnego warto skorzystać przede wszystkim w sytuacji, gdy podlegające konsolidacji zobowiązania są bardzo wysoko oprocentowane i przez to drogie dla spłacającego. Druga sytuacja, w której skonsolidowanie zadłużenia ma sens, to konieczność wydłużenia okresu spłaty, żeby obniżyć miesięczną ratę.

Skonsolidować kredyty warto więc wówczas, gdy spłacanie rat jest aktualnie nadmiernym obciążeniem.

Nie warto jednak nadużywać tego raczej awaryjnego rozwiązania. Nie konsoliduj kredytów tylko dlatego, że masz dwa. Bardzo wiele osób ma 2 i więcej zobowiązań bankowych. Dopiero kiedy suma ich rat zaczyna przekraczać możliwości płatnicze, należy rozejrzeć się za kredytem konsolidacyjnym.

Gotówkowy czy hipoteczny kredyt konsolidacyjny na 20 lat – który wybrać?

Nie ma kredytów konsolidacyjnych bez zabezpieczenia hipotecznego na 20 lat. Pod tym względem nie masz żadnego wyboru. Nawet, gdy okres kredytowania jest znacznie krótszy (np. 10 lat), to kredyty zabezpieczone hipoteką są po prostu tańsze.

10 lat to przeważnie najdłuższy okres kredytowania dla kredytów niezabezpieczonych hipoteką. Faktycznie w niektórych bankach może on być jeszcze krótszy i wynosić np. 7-8 lat.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredyt konsolidacyjnego na 20 lat?

Oczywiście całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego powinien być głównym wyznacznikiem opłacalności dla kredytobiorcy, ale trzeba pamiętać, że nie będzie jedynym. Szukając dla siebie najlepszego kredytu konsolidacyjnego weź pod uwagę:

 • Czy bank zgodzi się skonsolidować wszystkie zobowiązania – o ile nie powinno być problemów w przypadku standardowych produktów bankowych, takich jak kredyt gotówkowy czy karty kredytowe, to zobowiązania wobec innych firm, Skarbu Państwa czy wierzycieli osobistych na pewno poza ten standard wykraczają.
 • Jaki jest harmonogram spłaty – może chcesz spłacać kredyt w ratach równych, może lepiej posłużą Ci malejące. Teoretycznie możliwy jest kredyt konsolidacyjny hipoteczny z oprocentowaniem stałym na 5 lat, ale mało prawdopodobne, że znajdziesz go w ofercie banku.
 • Czy możliwe będzie w przyszłości zawieszenie kredytu konsolidacyjnego – zakładasz, że nie będziesz potrzebować wydłużenia okresu spłaty, ale już raz było to założenie błędne. Sprawdź, jak wygląda elastyczność banku pod tym względem.
 • Porównaj LVT banków – Współczynnik LTV (loan to value – kredyt do wartości nieruchomości) określa jaką kwotę możesz zabezpieczyć hipoteką. Prawdopodobnie nie uzyskasz kredytu konsolidacyjnego wyższego niż 80% wartości nieruchomości, ale w niektórych bankach może to być tylko 60%.
 • Sprawdź czy dostaniesz kredyt – to nie jest standardowy produkt bankowy. Twoja zdolność kredytowa może być traktowana różnie przez banki. Podczas gdy dla jednego będziesz wiarygodnym klientem, a innego możesz wykazywać cechy ryzyka.

W przypadku prostszych kredytów gotówkowych czy hipotecznych możesz po prostu podeprzeć się naszą porównywarką i bez problemu wybrać najbardziej atrakcyjny kredyt. Konsolidacja kredytu jest jednak znacznie bardziej zależna od Twojej sytuacji finansowej i reguł ustanowionych w danym banku.

W jakim banku złożyć wniosek o kredyt konsolidacyjny na 20 lat?

Kredytu konsolidacyjnego na 20 lat może ci udzielić każdy bank, który normalnie udziela kredytów hipotecznych. Teoretycznie nawet niewielki bank spółdzielczy, którym dostępna jest jakaś pożyczka hipoteczna może Ci pomóc w konsolidacji.

W praktyce jednak lepiej przygotowane są do tego duże banki komercyjne, dla których udzielanie kredytów konsolidacyjnych jest codziennością. Banki takie jak Alior, Pekao, PKO BP czy Santander niemal na pewno mają dla Ciebie odpowiednią ofertę na kredyt konsolidacyjny, o tyle tylko masz nieruchomość na jego zabezpieczenie i zdolność kredytową na spłatę.

Zanim złożysz wniosek, sprawdź czy jest on w danym banku płatny (pewnie tak) i skontaktuj się z przedstawicielem banku (np. za pomocą infolinii), by zrobić wstępne rozeznanie. Jeśli jasno i szczerze przedstawisz pracownikowi swoją sytuację finansową powie Ci nie tylko czy możesz złożyć wniosek, ale też jak ocenia Twoje szanse na uzyskanie kredytu.

Weź pod uwagę, że wnioskujesz o kredyt hipoteczny (nawet jeśli konsolidacyjny). Cała procedura może trochę potrwać, a Ty możesz spotkać się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.

Warto wiedzieć

 1. Kredyt konsolidacyjny na 20 lat zawsze musi być zabezpieczony hipoteką.
 2. Kredyt konsolidacyjny gotówkowy może być udzielony online, ale hipoteczny już nie.
 3. Roczna stopa oprocentowania RRSO kredytów konsolidacyjnych jest minimalnie wyższa niż odpowiadających im kredytów gotówkowych i hipotecznych.
 4. Minimalnie można skonsolidować jedno zobowiązanie.
 5. Raczej nie uda się dostać kredytu konsolidacyjnego, gdy już masz opóźnienie w spłacie konsolidowanych zobowiązań. Postaraj się o niego wcześniej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak znaleźć najlepszy kredyt konsolidacyjny?

  Zacznij od sprawdzenia oferty dużych banków takich jak PKO BP, Pekao, Alior, mBank, ING. Skontaktuj się z przedstawicielem banku i wyjaśnij swoją sytuację finansową. Porównaj koszty kredytowe.

 2. Czy warto wziąć kredyt konsolidacyjny?

  Kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem awaryjnym. Warto wziąć go tylko wówczas, gdy faktycznie ułatwi Ci on spłatę zobowiązań. Gdy potrzebujesz wydłużyć okres kredytowania, dobrać kredytu lub pozbyć się bardzo wysokooprocentowanych zobowiązań.

 3. Czy można konsolidować chwilówki?

  Tak, można. Podobnie jak inne pożyczki pozabankowe, w tym nawet pożyczki hipoteczne. Otrzymać kredyt konsolidacyjny można na spłatę wszelkich oficjalnych pożyczek i kredytów, jeśli ma się odpowiednią zdolność kredytową. Banki niechętnie udzielają finansowania na spłatę chwilówki, ale możesz na ten cel wykorzystać np. dodatkową kwotę przyznaną w ramach kredytu konsolidacyjnego. 

 4. Gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny?

  Nie ma tu prostych reguł. Na ogół większe banki są lepiej przygotowane do świadczenia tego typu usług.

 5. Gdzie znaleźć najtańszy kredyt konsolidacyjny?

  Najłatwiej na stronie i w porównywarce rankomat.pl. Bardzo możliwe, że bank który udziela najtańszej pożyczki hipotecznej (kredytu hipotecznego pod zastaw nieruchomości którą już masz, będzie w stanie zaoferować Ci rozsądne warunki).

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments