Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Alior Bank przelewy – sesje Elixir przychodzące i wychodzące

Jeśli posiadasz konto osobiste w Alior Banku to znajomość sesji Elixir pozwoli Ci dokładnie sprawdzić, kiedy zlecony przez Ciebie przelew trafi na rachunek odbiorcy. W podobny sposób możesz zweryfikować, w jaki dzień i o której godzinie pieniądze trafią na Twoje konto.

Realizując standardowe zewnętrzne przelewy krajowe w złotych możesz spotkać się z pojęciem sesji przychodzących i wychodzących zwanych również sesjami elixir. Określają one dni i godziny, w których środki „opuszczają” bank, trafiają do międzybankowego systemu rozliczeniowego, a następnie „wpływają” na wskazany przez Ciebie numer rachunku odbiorcy przelewu. Problem w tym, że banki księgują przelewy o różnych porach. Sprawdź, w jakie godziny sesji Elixir obowiązują w Alior Banku i czy można przyspieszyć przelew.

Sesje Alior Bank – czym są?

Zlecając standardowy przelew zewnętrzny w złotych polskich nie możesz liczyć na natychmiastowe zaksięgowanie przelewu na rachunku odbiorcy. W takiej sytuacji pieniądze muszą najpierw „opuścić” Twój bank, następnie trafiają do międzybankowego systemu rozliczeniowego, aby na końcu zasilić rachunek beneficjenta przelewu. Godziny księgowania środków określone są przez tzw. sesje Elixir.

Jeśli zlecasz standardowy przelew zewnętrzny w złotych polskich z Alior Banku w pierwszej kolejności masz do czynienia z sesją wychodzącą Elixir. Kiedy czekasz na przelew, godzinę zasilenie swojego konta określisz na podstawie godzin sesji przychodzących. Musisz jednak wiedzieć, o której godzinie i z jakiego banku nadano przelew.

Zestawiając ze sobą godziny sesji wychodzących i przychodzących w poszczególnych bankach możesz określić godzinę oraz dzień, w którym środki trafią do odbiorcy lub zasilą Twoje konto. Możesz również sprawdzić, czy standardowy przelew w złotych polskich zlecony w piątek ma szansę dotrzeć na wskazany rachunek jeszcze przed weekendem. Wiedza ta pozwala lepiej zarządzać swoim budżetem, planować wydatki i rozliczenia z innymi podmiotami.

Ile jest sesji Elixir?

Każdego dnia roboczego odbywają się po 3 sesje wychodzące i 3 sesje przychodzące w systemie Elixir. Standardowe przelewy krajowe zewnętrzne w złotych polskich nie są realizowane w weekendy i święta. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zlecić taki przelew w dzień wolny od pracy, ale księgowanie środków rozpocznie się dopiero w najbliższym dniu roboczym w godzinach określonych przez sesje Elixir.

Liczba sesji Elixir w dniu roboczym
Sesje wychodząceSesje przychodzące
Sesja ISesja I
Sesja IISesja II
Sesja IIISesja III

W nagłych sytuacjach można zlecić przelew natychmiastowy. W obu przypadkach środki trafią na konto odbiorcy w kilka sekund. Jeśli bank odbiorcy nie przystąpił do systemu Express Elixir lub zrobił to tylko w ograniczonym zakresie, to sytuacja może się skomplikować. Innym rozwiązaniem może być przelew na numer telefonu. To z kolei jest możliwe pod warunkiem, że Twój numer i numer odbiorcy są zarejestrowane w usłudze BLIK.

W jakich godzinach są księgowane przelewy w Alior Banku?

System Elixir został stworzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Najprościej ujmując jest to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Ostateczne rozrachunki mają miejsce podczas jednej z 3 sesji odbywających się w dni robocze. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poradniku: Sesje ELIXIR – czym są i jak działają?

Pamiętaj, że 24 grudnia oraz w ostatnim dniu roboczym w roku odbywa się tylko 1. i 2. sesja rozliczeniowa.

Według danych udostępnionych na stronie internetowej KIR, rozliczenia w ramach systemu realizowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Harmonogram rozliczeń oraz ich etapy prezentuje poniższa tabela:

Harmonogram sesji Elixir
EtapSesja nr 1Sesja nr 2Sesja nr 3
Otwarcie wejścia16:00
(dzień poprzedni)
9:30
(dzień rozliczeniowy)
13:30
(dzień rozliczeniowy)
Zamknięcie wejścia9:3013:3016:00
Przetwarzanie, rozliczenie9:30  – 10:3013:30 – 14:3016:00 – 17:00
Rozrachunek10:30  – 11:0014:30 – 15:0017:00  – 17:30
Wyjścieod 11:00od 15:00od 17:30
Raportypo 11:00po 15:00po 17:30

Godziny księgowania przelewów w Alior Banku są powiązane z godzinami sesji określonymi w systemie Elixir. I tak sesje wychodzące w banku PKO BP odbywają się wcześniej niż sesje rozliczeniowe Elixir, a sesje przychodzące później lub w momencie zamykania sesji Elixir. Szczegółowe godziny księgowania przelewów w Alior Banku znajdują się w poniżej tabeli (stan na 20.06.2023 r.):

Godziny sesji Elixir w Alior Banku
Sesje wychodzące ElixirSesje przychodzące Elixir
8:20 - I sesja Elixir 11:30 - I sesja Elixir
12:20 - II sesja Elixir 14:30 - II sesja Elixir
15:20 - III sesja Elixir 16:45 - III sesja Elixir

Wyobraź sobie, że Twój pracodawca posiada konto w Alior Banku. Zleca przelew premii na Twój rachunek w piątek o godzinie 11:00. Zostanie on przekazany do rozliczenia w ramach II sesji wychodzącej Alior Banku o godzinie 12:20. W systemie Elixir przelew również zostanie rozliczony w drugiej sesji w pomiędzy 14:30 a 15:00.

Ostateczna godzina zaksięgowania premii zależy od sesji przychodzących w Twoim banku. Przykładowo, jeśli posiadasz konto osobiste w banku PKO BP, to przelew pojawi się na rachunku o godzinie 15:10, czyli podczas II sesji przychodzącej w tym banku.

Gdyby Twoje konto było prowadzone również przez Alior Bank, środki zostałyby przekazane natychmiastowo z pominięciem sesji Elixir. W takiej sytuacji mówimy i przelewach wewnętrznych w ramach jednego banku.

Pamiętaj, że przelewy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Alior Bank oraz Kantorze Walutowym Alior Banku – niezależnie od waluty – realizowane są w czasie rzeczywistym.

Sesje Elixir są również stosowane w przypadku przelewów zewnętrznych do ZUS i US. Z innymi zasadami księgowania przelewów w Alior Banku spotkasz się w przypadku m.in.:

 • Przelewów wewnętrznych między kontami własnymi lub na inne konto w Alior Banku – realizowane są w czasie rzeczywistym.
 • Przelewów natychmiastowych (Express Elixir, Blue Cash) – są one realizowane w kilka sekund nawet w weekendy i święta.
 • Przelewów zagranicznych – obowiązują tu inne godziny sesji.

Jak księgowany jest przelew zagraniczny w Alior Banku?

Przelewy zagraniczne w Alior Banku mogą być zlecane na rachunek odbiorcy w banku krajowym lub zagranicznych. Obowiązują tu inne zasady niż w przypadku zewnętrznych przelewów krajowych w polskiej walucie.

Zgodnie z regulaminem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych w Alior Banku, księgowanie przelewów zagranicznych wygląda następująco:

 • przelew zagraniczny w walutach obcych w trybie zwykłym – drugi dzień roboczy od daty wykonania (D+2),
 • przelew zagraniczny w euro w trybie zwykłym, realizowany w ramach Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli tzw. przelew SEPA – następny dzień roboczy od daty wykonania (D+1),
 • przelew w walutach obcych w trybie pilnym – następny dzień roboczy od daty wykonania (D+1),
 • przelew zagraniczny w trybie ekspres – w dzień zlecenia przelewu (D+0).

Przy zlecaniu przelewu zagranicznego w Alior Banku weź pod uwagę dni wolne od pracy oraz godzinę zlecenia przelewu. Pozwoli to precyzyjnie określić dzień, w którym środki wpłyną na rachunek odbiorcy. Pamiętaj, również o świętach i dniach wolnych od pracy w kraju odbiorcy przelewu.

Jakie są godziny graniczne zlecania przelewów walutowych w Alior Banku?

W poprzednim rozdziale określiliśmy czas realizacji przelewu zagranicznego w Alior Banku. Używaliśmy również skrótu, gdzie za pomocą litery D oznaczaliśmy dzień zlecenia przelewu, a cyfrą liczbę dni roboczych potrzebnych na realizację zlecenia. Pozostaje pytanie – jaka jest godzina graniczna przyjmowania takich dyspozycji?

Odpowiedź można znaleźć wykazie godzin przyjmowania dyspozycji do realizacji w tym samym dniu w Kantorze Walutowym w Alior Banku.:

Godziny przyjmowania dyspozycji do realizacji przelewów zagranicznych w tym samym dniu w kantorze walutowym Alior Banku
Rodzaj dyspozycjiGodzina graniczna przyjmowania dyspozycji
 Przelew krajowy/ walutowy na rachunek w Alior Banku23:55
Przelew zagraniczny,    tryb normalny D+2EUR15:00
AUD, CAD, CZK, CHF, DKK, GBP,  HUF, JPY, NOK, SEK, USD, ILS, BGN, RON, TRY, THB, HKD, MXN, ZAR15:00
Przelew zagraniczny, tryb pilny  D+1EUR, USD, GBP15:00
AUD, CAD, CZK, CHF, DKK,   HUF, JPY, NOK, SEK, ILS, BGN, RON, TRY, HKD, MXN, ZAR13:00
Przelew zagraniczny, tryb expresowy DEUR14:00
USD, GBP13:30
CHF8:50

Zarówno przelew krajowy, jak i zagraniczny, możesz zlecić w oddziale Alior Banku. W tym przypadku przelewów zagranicznych obowiązują te same godziny graniczne jak w bankowości internetowej.

Jak mogą być dzielone opłaty za przelew zagraniczny w Alior Banku?

Zlecając przelew zagraniczny w Alior Banku sprawdź, jak dzielone są koszty takiej operacji. Możliwe są trzy warianty kosztowe:

 • Opłata dzielona (SHA) – pokrywasz koszty Alior Banku, a beneficjent przelewu pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących.
 • Opłata obciąża tylko nadawcę (OUR) – jeśli zlecasz transfer tego typu to pokrywasz koszty Alior Banku, banków pośredniczących i banku odbiorcy.
 • Opłata obciąża tylko odbiorcę (BEN) – jeśli zlecasz taki przelew to nie pokrywasz kosztów banku odbiorcy, banków pośredniczących, ani Alior Banku.

Ile kosztują przelewy w Alior Banku?

Opłata za przelew w Alior Banku zależy od m.in. jego rodzaju, trybu, waluty czy posiadanego konta osobistego. Sprawdziliśmy, jak prezentują się koszty wybranych przelewów dla posiadacza Konta Jakże Osobistego (stan na 20.06.2023 r., zestawienie przygotowane na podstawie tabeli opłat i prowizji dla kont osobistych):

Opłaty za wybrane przelewy w Alior Banku
Typ przelewuBankowość internetowa/mobilnaBankowść telefoniczna - konsultantOddział
Wewnętrzny w PLN i walutach obcych na rachunki własne0,00 zł0,00 zł0,00 zł
Wewnętrzny w PLN i walutach obcych na rachunki obce0,00 zł5,00 zł8,00 zł
Zewnętrzny w PLN do innego banku krajowego0,00 złx8,00 zł
Przelew natychmiastowy5,00 złxx
Przelew SEPA (przelew europejski)0,00 zł5,00 zł8,00 zł
Przelew zagraniczny/walutowy (tryb zwykły)30,00 zł30,00 zł50,00 zł
Przelew zagraniczny/walutowy (tryb pilny)45,00 zł45,00 zł65,00 zł
Przelew zagraniczny/walutowy (tryb ekspresowy)50,00 zł50,00 zł70,00 zł

Z przedstawionych danych wynika, że na najwyższe koszty muszą przygotować się klienci Alior Banku, którzy zlecają przelewy w oddziale. Najniższe opłaty dotyczą operacji realizowanych przez bankowość internetową i/lub mobilną. Taka polityka cenowa wpisuje się w szerszy trend, polegający na zachęcaniu klientów do samodzielnego korzystania z usług i produktów bankowych przez kanały zdalne.

Jesli zależy Ci na przelewach natychmiastowych to Alior Bank ofertuje w ramach tzw. korzyści – pakiet bezpłatnych przelewów natychmiastowych. Posiadacz Konta Jakże Osobistego może skorzystać z 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych. Pakiet obejmuje transakcje dokonywane za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej, bez względu na kwotę.

Czym różni się przelew Elixir od przelewu Express Elixir w Alior Banku?

Alior Bank oferuje również swoim klientom przelewy natychmiastowe realizowane w systemie Express Elixir. Zgodnie z tabelą dostępności przelewów znajdującą się na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) możesz wysłać i odebrać przelew natychmiastowy przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 00:05 do 23:55. Maksymalna kwota przelewu Express Elixir to 100.000 zł.

Alior Bank udostępnia również przelewy natychmiastowe w systemie Blue Cash. W tym przypadku realizacja przelewów odbywa się za pośrednictwem spółki Blue Media. Jednorazowo można przekazać na konto odbiorcy do 20.000 zł. Pamiętaj, że operacje tego typu możesz zlecać na rachunki w bankach, które przystąpiły do powyższych systemów rozliczeń.

Przelewy Express Elixir są zazwyczaj płatne, ale są banki, które oferują je bez opłat lub w ramach miesięcznej puli. Możesz sprawdzić, które to banki, korzystając z rankingu kont osobistych.

Jakie dane są potrzebne do przelewu w Alior Banku?

Posiadając konto osobiste w Alior Banku możesz zlecić przelew w bankowości internetowej Alior Online, aplikacji Alior Mobile, dzwoniąc na infolinię lub w oddziale banku. Bez względu na wybraną opcję prawidłowa realizacja zewnętrznego przelewu krajowego w złotych polskich wymaga podania następujących informacji:

 • numeru rachunku bankowego odbiorcy,
 • danych odbiorcy przelewu,
 • kwoty przelewu,
 • tytułu przelewu.

Taki transfer będzie przetwarzany w godzinach określonych przez sesje Elixir banku nadawcy i odbiorcy przelewu. Jesli zależy Ci na czasie, lub chcesz wykonać operację w dzień wolny od pracy, skorzystaj z przelewu natychmiastowego lub przelewu na numer telefonu. Dzięki temu środki mogą trafić do innego banku nawet w kilka sekund.

Zlecając przelew zagraniczny w Alior Banku trzeba posiadać także numer rachunku bankowego odbiorcy w formacie IBAN, kod BIC lub numer rozliczeniowy banku odbiorcy oraz kod celu płatności, jeśli jest wymagany. Przed potwierdzeniem dyspozycji sprawdź, w jakiej proporcji obciążą Cię koszty potencjalnego przelewu zagranicznego.

 

Źródła:

 • https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/pomoc/pytania-i-odpowiedzi/kiedy-sa-realizowane-przelewy.html
 • https://kantor.aliorbank.pl/pomoc-i-kontakt/czasy-rozliczen.html
 • https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/przydatne-dokumenty/klienci-indywidualni.html
 • https://www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir/

Warto wiedzieć

 • Standardowe krajowe przelewy zewnętrzne w złotych polskich realizowane są w ramach sesji Elixir. W Alior Banku przelewy przychodzące księgowane są w dni robocze podczas sesji o 10:30, 14:30 i 16:45. Natomiast sesje przelewów wychodzących odbywają się o 8:20, 12:20 i 15:20.
 • Pora, o której na koncie odbiorcy zostanie zaksięgowany standardowy przelew przychodzący w złotych polskich, zależy od godziny i dnia złożenia dyspozycji. Przykładowo zlecenie takiego przelewu w piątek wieczorem spowoduje, że odbiorca otrzyma wpływ na rachunek w najbliższy dzień roboczy. Będzie to niemal zawsze poniedziałek.
 • Jeśli chcesz szybko przekazać pieniądze do innego banku i ominąć system Elixir to skorzystaj z przelewu natychmiastowego lub przelewu na numer telefonu.
 • Zagraniczne przelewy bankowe realizowane są według innego harmonogramu, który nie jest powiązany z systemem Elixir. Przelewy przychodzące i wychodzące księgowane są o innych porach.
 • Odbiorca przelewu zagranicznego może być zwolniony z opłaty za przelew zagraniczny, obciążony częściowo do spółki z nadawcą lub może pokryć całość kosztów takiej operacji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. O której są przelewy w Alior Banku?

  Alior Bank sesje przelewów wychodzących Elixir wyznaczył o godzinach 8:20, 12:20 i 15:20. Natomiast sesje przychodzące odbywają się o 10:30, 14:30 i 16:45. Dotyczy to standardowych przelewów zewnętrznych na konta w innych bankach w złotych polskich.

 2. Ile trwa zaksięgowanie przelewu w Alior Banku?

  Godziny księgowania standardowych przelewów zewnętrznych w złotych polskich można określić na podstawie sesji Elixir w bankach powiązanych z taką operacją. Z kolei przelew ekspresowy lub przelew na telefon może być zrealizowany nawet w kilka sekund od złożenia dyspozycji.

 3. Czy przelewy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Alior Banku realizowane są w czasie rzeczywistym?

  Alior Bank realizuje przelewy pomiędzy rachunkami własnymi w czasie rzeczywistym – niezależnie od waluty. Dotyczy to również rachunków w Kantorze Walutowym Alior Banku.

 4. Jak sprawdzić, czy przelew został wysłany na moje konto?

  Jedną z popularnych metod jest poproszenie nadawcy przelewu o przekazanie potwierdzenia dokonania płatności, które bez przeszkód można wygenerować w systemie bankowości elektronicznej. Taki dokument można jednak dosyć łatwo podrobić, więc bezpieczniej jest zaczekać na zaksięgowanie takiego przelewu.

 5. Co zrobić, gdy przelew nie dotarł?

  W pierwszej kolejności warto skontaktować się z nadawcą przelewu i poprosić o potwierdzenie takiej operacji wraz z godziną jej wykonania. Pozwoli to wstępnie oszacować, o której godzinie środki powinny trafić na wskazany rachunek. Można również skontaktować się z bankiem. Jeśli nie przyniesie to skutku należy złożyć oficjalną reklamację.

 6. Kiedy stosowane są sesje Elixir w Alior Banku?

  Alior Bank stosuje sesje Elixir w trakcie rozliczania zewnętrznych przelewów wychodzących w złotych polskich na rachunki w innych bankach. Pozwala to m.in. na zbiorczą realizację dyspozycji klientów zgromadzonych w czasie pomiędzy sesjami.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments