Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Konta

Konto bankowe dla obcokrajowca – jak i gdzie założyć?

Konto bankowe dla obcokrajowca to taki sam rachunek bankowy jak każde inne konto osobiste. Cudzoziemcy mogą zakładać konta w polskich bankach. Nie zawsze jest to jednak dla nich tak proste jak dla obywateli Polski.

W Polsce przebywa aktualnie ok. 3-4 miliony migrantów, z czego 2/3 to obywatele Ukrainy. Legalni, pracujący emigranci przeważnie posiadają konta w polskich bankach.

Czy obcokrajowiec może założyć konto w polskim banku?

Obcokrajowcy mogą zakładać konta w polskich bankach, a nawet korzystać z innych produktów bankowych. Szczegóły są jednak zależne od kraju, którego obywatelem jest osoba zakładająca konto. Konto bankowe dla obcokrajowca mającego paszport jednego z krajów Unii Europejskiej jest czymś zupełnie standardowym. Taka osoba może nawet dokonać identyfikacji za pomocą dowodu osobistego wydanego w Hiszpanii czy na Węgrzech, nie musi mieć paszportu.

Założyć konto mogą też osoby spoza Unii, ale jeśli ich kraj nie ma podpisanej z Polską odpowiedniej umowy, może to być bardziej wymagające. Przede wszystkim muszą mieć wówczas dokument potwierdzający zamieszkanie (prawo do przebywania) na terenie Polski lub prowadzenie tu działalności gospodarczej.

Światowy system bankowy dąży do coraz większej unifikacji oraz ułatwienia klientom dokonywania transgranicznych operacji finansowych. Tak na prawdę większość obywateli innych krajów mogłoby bez problemu założyć konta bankowe w Polsce, gdyby tylko były im one do czegoś potrzebne. To samo dotyczy Polaków przebywających za granicą – mogą oni zakładać konta bankowe od Kanady i Brazylii, po Nową Zelandię i Japonię.

Najważniejszym ograniczeniem jest to, że założenie konta musi być dość często przeprowadzone osobiście, za okazaniem dokumentu tożsamości, czyli w przypadku obcokrajowców – paszportu.

Należy jednak pamiętać, że od powszechnej reguły znajdą się wyjątki. Ograniczenia w zakładaniu kont będą dotyczyć przede wszystkim osób:

 • Przebywających w Polsce nielegalnie – po prostu nie uda im się założyć konta, a gdy jakimś sposobem ominęli tę niemożliwość, to ryzykują przekazanie danych policji i zablokowanie środków na koncie.
 • Pochodzących z krajów objętych sankcjami – obywatele Iranu czy Korei Północnej mogą mieć trudności w założeniu konta bankowego nawet jeśli przebywają w Polsce legalnie.
 • Podejrzanych o przestępstwa, zwłaszcza finansowe – bank ma prawo odmówić założenia konta zasłaniając się nadmiernym ryzykiem biznesowym, choć są to wyjątkowe sytuacje.

Otworzyć konto może zdecydowana większość obcokrajowców, pod warunkiem, że przebywają na terytorium Polski i udadzą się do oddziału banku.

W jaki sposób obcokrajowiec może założyć konto bankowe?

Na ogół konto bankowe dla obcokrajowca można założyć jedynie w placówce banku. Należy okazać dokument potwierdzający dane osobowe (czyli paszport) oraz kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terytorium Polski.

Nie ma w Polsce jednolitych zasad ani przepisów dotyczących zakładania kont przez obcokrajowców. Banki działające w Polsce, mimo iż świetnie współpracują ze sobą przy wielu okazjach (np. BLIK), w zakresie kont dla obcokrajowców nie mają żadnej wspólnej polityki. Oznacza to, że poszczególne banki mogą odmiennie patrzeć na dokument potwierdzający dane osobowe czy adres zamieszkania.

W jednym banku uznany zostanie dosłownie każdy dokument tożsamości, w tym dowód osobisty z innego kraju, w innym założenie rachunku bankowego będzie wymagało dodatkowych formalności. Staramy się w tym artykule skupić na elementach wspólnych, ale nie jest to łatwe. Najczęściej obcokrajowiec powinien kolejno:

 • Zabrać ze sobą paszport zagraniczny wraz z kartą pobytu.
 • Udać się do oddziału stacjonarnego banku.
 • Podać polski numer telefonu jako kontaktowy.
 • Podpisać umowę otwarcia ROR.
 • Korzystać z konta tak samo jak obywatel Polski.

Lista dokumentów różni się jednak między bankami. O ile w bardziej przyjaznych bankach klient może porozumieć się po angielsku, pokazać paszport i założyć konto bez żadnych dodatkowych wymagań, o tyle gdzie indziej spotka się dodatkowymi wymaganiami. PKO BP wymagało nawet kiedyś udowodnienia dochodów przed założeniem konta.

Na szczęście sytuacja zmienia się na lepszą. Banki działające w środowisku międzynarodowym coraz częściej pozwalają na potwierdzenie tożsamości online i założenie konta bez wizyty w oddziale, z umową przywożoną przez kuriera.

Czy banki obsługują klientów posługujących się językiem obcym?

Większość banków w Polsce jest przygotowana do obsługi klientów nie mówiących po polsku, pod warunkiem, że Ci używają innego języka, w którym bank prowadzi obsługę klienta. Zasadniczo duże banki mają angielskojęzycznych konsultantów i czaty. Od rozpoczęcia wojny rosyjsko-ukraińskiej, wiele banków wprowadziło też wsparcie klienta ukraińskojęzycznego.

Niektóre banki oferują jeszcze inne języki. Przykładowo BNP Paribas i Credit Agricole są gotowe na klienta francuskojęzycznego, co nie powinno nikogo dziwić. Tak samo w Santander można liczyć (do pewnego stopnia) na pomoc konsultanta znającego język hiszpański.

Dużo gorzej wygląda natomiast znalezienie informacji o produktach bankowych, w tym kontach, na stronach banków. Kilka istotnych banków w ogóle nie ma angielskojęzycznych stron ułatwiających założenie konta, nie wspominając już o innych językach. Pozostałe mają niepełne i nie zawsze zaktualizowane do ostatniej wersji tłumaczenia podstron przeznaczonych dla polskiego użytkownika.

W związku z wojną za wschodnią granicą pojawiło się sporo informacji po ukraińsku, co miało sens już wcześniej, jako że mieszkańcy Ukrainy są największą grupą obcokrajowców w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo poprawiła się ukraińskojęzyczna obsługa infolinii i czatów, ale w oddziałach banków nawet Ukraińcy mogą mieć trudności z porozumieniem się.

Przy okazji łatwo było zauważyć słabe przygotowanie banków na klienta zagranicznego, bez względu na to w jakim języku się on porozumiewa. W wielu placówkach pracownicy nie są przeszkoleni nawet w procedurach zakładania konta dla obcokrajowców, a bariera językowa dodatkowo to utrudnia.

Szanse na bycie obsłużonym w części światowych języków jak arabski, mandaryński czy nawet niemiecki są w Polsce bardzo marne. Na pozostałe języki po prostu nie ma co liczyć.

 

Uwaga!

Banki nie mają żadnego obowiązku udzielać informacji w językach innych niż polski, ani prowadzić w nich obsługi klienta. To tylko ich dobra wola. Osoby nie znające polskiego mogą otworzyć konto z pomocą tłumacza, tylko potem wciąż będą mieć trudności z obsługą systemu bankowości internetowej czy aplikacji.

 

Czy konta bankowe mogą zakładać zarówno rezydenci, jak i nierezydenci?

Nierezydenci mogą otwierać konta w Polsce, choć może to być trudniejsze niż w przypadku rezydentów. Część banków w ogóle odmówi im otwarcia konta typu ROR. Inne zażądają dodatkowych dokumentów i procedur. Występują znaczne różnice pomiędzy obywatelami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Islandii, Norwegii) oraz Szwajcarii, a wszystkimi spoza tego obszaru.

Nierezydenci z Unii i krajów EFTA (ang. European Free Trade Association) mogą dość swobodnie zakładać konta w polskich bankach, podczas gdy dla obywateli innych krajów przeznaczone są bardziej skomplikowane procedury.

Warto pamiętać, że podpisanie umowy czy odbiór karty płatniczej mogą odbywać się tylko na terytorium Polski, więc nierezydenci muszą pofatygować się do Polski, jeśli chcą z nich korzystać. Aktualnie największe trudności z otwarciem konta w Polsce mają obywatele rosyjscy. Sytuacja polityczna może bardzo silnie wpływać na opcje dostępne dla nierezydentów.

 

Uwaga!

Uwaga: Część banków wymaga więcej dokumentów od obcokrajowców-rezydentów niż nierezydentów, ponieważ Ci drudzy po prostu nie mogą mieć ich wydanych. Na ogół wiąże się to z większym ryzykiem odmowy założenia konta.

 

Które banki oferują konta dla obcokrajowców?

Każdy z dużych banków działających w Polsce oferuje konta dla obcokrajowców. Skupmy się więc na stawianych przez nie wymaganiach.

 • Bank Pekao S.A. – konto możliwe do założenia jedynie w oddziale. Obywatele Unii Europejskiej i Ukrainy potrzebują jedynie paszportu. Pozostali muszą przedstawić dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium Polski.
 • PKO BP – jedynie w oddziale można założyć konto dla obcokrajowca. Wymagany jest paszport albo inny dokument potwierdzający tożsamość. Bank zażąda dodatkowych dokumentów, jeśli będzie ich potrzebować.
 • Alior Bank – obcokrajowcy mogą założyć konto wyłącznie w placówce banku. Wymagany jest paszport zagraniczny poparty wizą lub kartą pobytu. Nie ma podziału na rezydentów i nierezydentów.
 • Bank Millenium – rezydenci mogą zawrzeć umowę przesłaną kurierem, ale jedynie na terenie Polski. Nierezydenci muszą pofatygować się do oddziału. Wniosek można wypełnić online. Obywatele Unii Europejskiej potrzebują jedynie paszportu, pozostali muszą udowodnić potrzebę posiadania konta w Polsce.
 • BNP Paribas – konto można założyć tylko w oddziale banku. Bank honoruje zarówno paszporty, jak i dowody osobiste innych krajów jako dokumenty tożsamości. Potrzebna jest karta stałego pobytu lub pozwolenie na pracę.
 • BOŚ Bank – tylko w oddziale można założyć konto. Potrzeba paszportu lub unijnego dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania. Dla nierezydentów spoza UE otwarcie konta może być utrudnione.
 • Citi Handlowy/Bank Handlowy – konto należy założyć w oddziale banku. Obywatelom Unii Europejskiej i Ukrainy wystarcza paszport, karta pobytu nie jest od nich wymagana.
 • Credit Agricole – konto należy założyć w oddziale banku. Potrzebne są 3 rodzaje dokumentów: dokument tożsamości (najlepiej paszport), potwierdzenie prawa do przebywania na terenie Polski (np. karta pobytu) i numer PESEL. Ten ostatni z wiadomych względów nie jest wymagany od nierezydentów.
 • ING Bank Śląski – można założyć konto dla obcokrajowca wyłącznie w oddziale banku. Klienci z UE, EFFA, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii potrzebują jedynie dowodu osobistego lub paszportu. Pozostali muszą przedstawić 3 rodzaje dokumentów: tożsamości, prawa pobytu i poświadczenie dochodów.
 • mBank – konto można założyć dla obcokrajowca tylko w oddziale banku. Wymagane dokumenty ograniczają się do potwierdzenia prawa do stałego pobytu (lub obywatelstwa UE) i paszportu/dowodu osobistego.
 • Nest Bank – wniosek można wypełnić online, a podpisać w oddziale banku. Konta wyłącznie dla rezydentów po potwierdzeniu miejsca zamieszkania. Należy przedstawić paszport lub Kartę Polaka.
 • Santander Bank Polska – konto do założenia wyłącznie w placówce banku. Potrzebny będzie paszport lub dowód osobisty z Unii Europejskiej, PESEL (jeśli posiada) i dokument potwierdzający pobyt w Polsce.
 • Velo Bank – wyłącznie w oddziale można założyć konto dla obcokrajowca. Obywatele Unii Europejskiej mogą przedstawić jeden z dokumentów: karta pobytu, dowód osobisty, paszport. Osoby spoza EOG muszą mieć paszport i kartę pobytu.

Na ogół banki spółdzielcze oferują konta dla obcokrajowców, ale nie zawsze są do tego przygotowane i mają na to odpowiednie procedury. Aktualnie większość z nich da sobie radę z klientem z UE, czy Ukrainy, ale mogą odrzucać wnioski z mniej popularnych krajów.

Jak widać powyższego wyliczenia, w zdecydowanej większości wypadków obcokrajowiec może założyć konto w banku na terytorium Polski tylko jeśli przyjdzie do oddziału z odpowiednimi dokumentami.

Jakie dokumenty potrzebne są do założenia konta dla obcokrajowca?

Najważniejszym dokumentem potrzebnym obcokrajowcowi, żeby założyć kontro bankowe na terenie Polski jest oczywiście paszport. Zastępuje on dowód osobisty i służy potwierdzeniu tożsamości osoby zakładającej konto.

Dodatkowo bank będzie wymagał dokumentu potwierdzającego prawo do pobytu na terytorium Polski, którym może być karta stałego/czasowego pobytu lub wiza. Wymaganie to nie jest stosowane wobec obywateli Unii Europejskiej, którzy mogą korzystać z bankowości na terenie kraju tak samo jak obywatele. Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu, będzie (w zależności od banku):

 • karta pobytu z numerem PESEL,
 • legitymacja studencka/szkolna z polskiej placówki oświatowej,
 • prawo własności nieruchomości na terenie Polski,
 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na terenie Polski,
 • certyfikat rezydencji podatkowej.

Przeważnie wystarczy jeden z powyższych. Wiza pozwalająca na pobyt krótkoterminowy może nie być wystarczająca do założenia konta w polskim banku.

Specyficznym dokumentem jest Karta Polaka potwierdzająca polskie pochodzenie i prawo do pobytu na terytorium Polski. W niektórych bankach jest ona respektowana na równi z kartą pobytu, a posiadający ją są traktowani jak obywatele Unii Europejskiej. Pod tym względem również nie ma jednolitych procedur.

Ile kosztuje konto dla obcokrajowca?

Konto bankowe dla obcokrajowca kosztuje w większości wypadków dokładnie tyle samo co dla obywatela Polski. Banki oferują podstawowe rachunki rozliczeniowe (ROR) za darmo po spełnieniu dodatkowych warunków, żądają natomiast opłat np. za wydanie karty, czy inne usługi bankowe.

Teoretycznie każdy obcokrajowiec (podobnie jak polski obywatel) może więc mieć po jednym bezpłatnym koncie w każdym banku komercyjnym w Polsce. Więcej mogą kosztować konta premium dostępne w niektórych bankach, dotyczy to jednak w takim samym stopniu obywateli co rezydentów.

Także opłaty za płatności transgraniczne nie zależą od obywatelstwa, a jedynie od polityki banku. Na ogół opłaca się mieć otwarte konto bankowe w każdym kraju, w którym osiąga się dochody.

Czy obcokrajowiec może założyć konto firmowe?

Tak, jeśli prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. Konta firmowe są przypisane raczej do przedsiębiorstw niż do osób. Żeby mieć konto firmowe w Polsce, trzeba mieć w niej siedzibę firmy lub oddziału. Konto zostanie przypisane niejako do adresu działalności gospodarczej.

Na pewno jednak nie warto zakładać firmy tylko po to, żeby mieć konto bankowe. Konta tego typu związane są z opłatami, wymagają jeszcze więcej formalności niż konta osobiste, a dają w zamian bonusy, z których raczej nie korzysta osoba nie mająca tu interesów gospodarczych.

Przedsiębiorstwa mogą mieć wiele kont i nawet przyznać po jednym każdemu z pracowników. De facto robią to w zakresie systemów benefitowych. Są to jednak rozwiązania płatne, opłacalne raczej dla dużych firm. Konta firmowe są też pod znacznie czujniejszą opieką administracji skarbowej. Może ona aktualnie uzyskać dostęp do konta, a nawet zająć je na podstawie tylko podejrzenia. Trzeba założyć, że będzie kontrolować obcokrajowców, a banki będą z nią współpracować.

Współdzielone konta, a obcokrajowcy

Polskie przepisy pozwalają na założenie konta, którego równorzędnymi posiadaczami są dwie osoby. Potencjalnie może to być np. małżeństwo obcokrajowców. Współdzielone konta nie będą tu jednak optymalnym rozwiązaniem. Prawdopodobnie bank odmówi założenia wspólnego konta, jeśli:

 • Jedno z użytkowników będzie obywatelem, a drugie obcokrajowcem spoza UE.
 • Oboje zainteresowanych będzie obcokrajowcami, ale tylko jedno z nich będzie rezydentem.
 • Chociażby jedna z osób będzie dla banku w jakimkolwiek stopniu podejrzana.

Współdzielone konta można założyć jedynie za zgodą wszystkich zainteresowanych co oznacza, że w przypadku kont dla obcokrajowców muszą oni być obecni w oddziale banku. Ma to sens w przypadku rodziny, która przyjechała z Ukrainy na stałe do Polski, ale nie kogoś kto musiałby ściągać współdzielącego konto z innego kraju.

Jakie są alternatywy dla konta bankowego dla obcokrajowca?

Obcokrajowcy posiadający konta bankowe w swoich krajach mogą w Polsce płacić kartami płatniczymi wystawionymi przez ich rodzime banki. Karty Visa i MasterCard pozwalają aktualnie na coraz szerszy zakres płatności nie obciążonych dodatkowymi kosztami oprócz samego przewalutowania.

Przydatne dla obcokrajowców mogą być też usługi płatnicze takie jak Revolut, Wise, Zen, Cinkciarz.pl i Skrill. Umożliwiają one pewien zakres transakcji i mogą stanowić wsparcie dla osób nie mających w Polsce konta bankowego. W przypadku płatności internetowych zagraniczne konta i karty płatnicze powinny być dostatecznie dobre, by nie musieć się fatygować z założeniem konta.

Dla osób pracujących legalnie na terenie Polski, założenie konta bankowego w polskim banku będzie jednak najlepszym i najtańszym rozwiązaniem, ponieważ ROR-y zasadniczo prowadzone są bezpłatne po spełnieniu prostych warunków.

Warto wiedzieć

 • Obcokrajowcy mogą zakładać w Polsce konta bankowe, jeśli są rezydentami Polski/Unii Europejskiej.
 • Obywatele UE oraz krajów stowarzyszonych np. Szwajcarii nie muszą przedstawiać karty pobytu ani żadnych dokumentów potwierdzających zamieszkanie.
 • Na podstawie przepisów tymczasowych, dokumentu potwierdzającego rezydencję w Polsce nie potrzebują też obywatele Ukrainy.
 • Do założenia konta bankowego potrzebny jest numer telefonu u polskiego operatora telefonicznego.
 • Bank może odmówić założenia konta dla obcokrajowca z kraju objętego sankcjami, gdy podejrzewa go o działalność przestępczą, nielegalne przekroczenie granicy lub z innych przyczyn.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. W jakim banku obcokrajowiec może otworzyć konto?

  Zasadniczo w każdym banku w Polsce. Obywatelstwo nie jest wymagane do założenia konta. Wystarczy karta pobytu. 

 2. Czy możliwe jest założenie konta bankowego bez PESEL?

  Na ogół tak. Obcokrajowcy mogą założyć konto na podstawie paszportu i karty pobytu, ale czasami banki mogą odrzucić wniosek ze względu na brak PESEL.

 3. Czy bank może odmówić założenia konta dla obcokrajowca?

  Może, chociaż teoretycznie nie powinien tego robić. Zwłaszcza osoby z krajów objętych sankcjami muszą się liczyć z odmową ze strony banku. 

 4. Czy do założenia konta dla obcokrajowca potrzebny jest polski numer telefonu?

  Założyć konto bankowe można jedynie podając numer telefonu obsługiwany przez polskiego operatora. Nie jest trudno taki numer wyrobić. 

 5. Czy nierezydent może otworzyć w Polsce konto bankowe?

  Obywatel Unii Europejskiej nie musi być rezydentem polskim (ale unijnym już tak), by założyć konto w polskim banku. 

Porównaj konta osobiste
Michał Mucha
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments