Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny bez ślubu – czy to możliwe?

Zaciągnięcie wspólnego kredytu hipotecznego często kojarzy się z zakupem nieruchomości przez młode małżeństwo. Możliwość sfinansowania zakupu domu lub mieszkania jest również dostępna dla par pozostających w nieformalnych związkach. Sprawdzamy, czy kredyt hipoteczny bez ślubu jest możliwy?

Kredyty hipoteczne to rozwiązania pozwalające zrealizować podstawowe potrzeby związane z posiadaniem własnego mieszkania lub domu. Z uwagi na wysoką kwotę i wieloletni okres spłaty banki mają wysokie oczekiwania wobec potencjalnych kredytobiorców. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego w dwie osoby może zwiększyć szansę na pozytywną decyzję banku, ale nie zawsze. Jedno jest pewne – ślub nie wymogiem stawianym przez kredytodawcę.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny bez ślubu?

Tak. Banki nie stawiają żadnych ograniczeń w tym zakresie. Kredytobiorcą może być pojedyncza osoba, para, a nawet większa liczba osób. Więzy rodzinne ani status związku nie mają większego wpływu na decyzję banku dotyczącą udzielenia finansowania. W efekcie wniosek o kredyt hipoteczny można zaciągnąć z m.in.:

 • kolegą lub koleżanką,
 • rodzicami,
 • rodzeństwem,
 • partnerem lub partnerką – bez względu na status związku.

Główną przesłanką przemawiającą za udzieleniem kredytu hipotecznego jest odpowiednia zdolność kredytowa. Może zdarzyć się sytuacja, w której kondycja finansowa jednego kredytobiorcy będzie niewystarczająca do zaciągnięcia kredytu hipotecznego na oczekiwaną kwotę. Złożenie wniosku z drugą osobą może zmienić tą sytuację na korzyść kredytobiorców.

Mechanizm ten działa jednak w dwie strony. I tak osoba znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej, borykająca się z terminową spłatą swoich dotychczasowych zobowiązań, może istotnie zmniejszyć zdolność kredytową drugiego kredytobiorcy. Dotyczy to wszystkich kredytobiorców i ślub wnioskodawców nie zmienia tej sytuacji.

Dwie osoby mają również większe szanse na zgromadzenie wymaganego minimalnego wkładu własnego. W zależności od oferty minimalny wkład własny wynosi od 10% do 20% wartości nieruchomości. Trzeba pamiętać, że wkład własny nie zawse musi mieć postać pieniężną i może nim być np. inna nieruchomość, działka budowlana czy zakupione wcześniej materały budowlane.

Jakie dokumenty wymagane są do kredytu hipotecznego bez ślubu?

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny bez ślubu jest niemal taki sam jak w przypadku innych kredytobiorców wnioskujących o taką samą formę finansowania. Biorąc pod uwagę ocenę ryzyka, systemy scoringowe banków mogą trochę lepiej oceniać osoby pozostające w formalnych związkach, ponieważ dane historyczne wskazują, że takie pary rzetelniej podchodziły do spłaty swoich zobowiązań.

W trakcie rozpatrywania wniosku o wspólny kredyt hipoteczny banki skupiają się przede wszystkim na ocenie zdolności kredytowej wnioskodawców oraz na weryfikacji wartości i jakości nieruchomości, która ma być głównym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania. Liczba i rodzaj wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od oferty banku czy źródeł osiąganych dochodów. Najczęściej obie osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny powinny oprócz wypełnionego wniosku przedstawić:

 • aktualne dokumenty tożsamości ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające wysokość i jakość osiąganych dochodów np.:
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości miesięcznych dochodów,
  • deklarację podatkową za ostatni rok lub dwa lata z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,
  • wyciąg z rachunku bankowego na które wpływa wynagrodzenie za okres min. 3 miesięcy.

Jeśli jeden lub oboje wnioskodawców ubiegających się o kredyt hipoteczny prowadzi działalność gospodarczą, to konieczne jest przedstawienie m.in.:

 • dokumentów rejestrowych firmy,
 • aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS.
 • aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z tytułu podatków,
 • wyciągu z konta firmowego za wskazany okres,
 • dokumentów finansowych właściwych dla rodzaju i skali prowadzonej działalności np.:
  • księgi przychodów i rozchodów (KPiR) dla księgowości uproszczonej,
  • bilans i rachunek zysków i strat dla pełnej księgowości,
 • deklaracji podatkowych za ostatni rok lub dwa lata właściwych dla rodzaju prowadzonej działalności.

Oprócz potwierdzenia tożsamości i udokumentowania dochodów para ubiegająca się o wspólny kredyt hipoteczny musi określić miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego, liczbę członków gospodarstwa domowego czy obciążenia generowane przez spłacane na dzień złożenia wniosku kredyty i pożyczki.

Dzięki tym informacjom bank określić, czy para wnioskująca o kredyt hipoteczny dysponuje nadwyżką finansową pozwalającą terminowo spłacać ratę kolejnego kredytu.

W trakcie weryfikacji wniosku bank oceni również wartość i jakość nieruchomości, która ma zostać głównym zabezpieczeniem kredytu. Wymagane w tym zakresie dokumenty mogą się różnić z uwagi na szczegółowy cel kredytu hipotecznego. Zobowiązanie to może zaciągnięte m.in. na:

 • zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym,
 • zakup domu lub mieszkania na rynku wtórnym,
 • zakup działki budowlanej,
 • budowę domu,
 • wykończenie domu lub mieszkania,
 • remont domu lub mieszkania.

Szczegółowe oczekiwania banków opisaliśmy w poradniku: Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Czy bank sprawdza bazy przy kredycie hipotecznym bez ślubu?

Składając wniosek o jakikolwiek kredyt w banku trzeba przygotować się na weryfikację w bazach dłużników. Kredyty hipoteczne udzielane są z reguły na wysokie kwoty z wieloletnim okresem spłaty przez co banki z dużą wnikliwością oceniają ryzyko związane z udzieleniem finasowania. Dlatego sprawdzają nie tylko terminową spłatę rat w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), ale również analizują zapisy w rejestrze dłużników BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).

Negatywne wpisy w bazach oraz wątpliwa historia kredytowa zarejestrowana w BIK mogą przekreślić szansę, na wspólny kredyt hipoteczny. W przypadku sporadycznych opóźnień w spłacie zobowiązań lub incydentów mających miejsce w dalekiej przeszłości, bank może wyrazić zgodę na udzielenie kredytu hipotecznego, ale często wiąże się to z zaostrzonymi warunkami finansowania np. wyższą marżą lub prowizją albo z koniecznością przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń np. poręczenia osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową.

Weryfikacja w bazach przy kredycie hipotecznym dotyczy wszystkich osób składających wniosek. Dlatego jeśli jeden z parterów miał lub nadal ma problemy z terminową spłatą zobowiązań to warto zastanowić się, czy kolejne zobowiązanie nie pogorszy sytuacji materialnej pary bez ślubu. Jeśli nie, to trzeba jeszcze przemyśleć, czy nie lepiej wziąć kredyt hipoteczny przez jedną osobę.

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny bez ślubu?

Skuteczne złożenie wniosku o kredyt hipoteczny wymaga odpowiednich przygotowań. Przede wszystkim trzeba poświęcić czas na znalezienie najkorzystniejszej oferty. Prawdopodobnie bank, który prowadzi nasze główne konto osobiste, na które wpływa wynagrodzenie, ma już dla nas przygotowaną odpowiednią propozycję. Rozwiązanie to, choć bardzo wygodne, ma zasadniczą wadę – nie ma pewności, że to faktycznie najlepsza propozycja na rynku.

Szczegółowa weryfikacja ofert jest szczególnie ważna w przypadku kredytów hipotecznych. Przy wysokiej kwocie finansowania i okresie spłaty sięgającym do 35 lat, nawet niewielkie różnice w oprocentowaniu mogą na przestrzeni lat przynieść tysiące złotych oszczędności lub dodatkowych kosztów. Dlatego przed podjęciem decyzji warto skorzystać z dostępnych w sieci rankingów, kalkulatorów i porównywarek kredytów hipotecznych.

Jeśli już wiemy, w którym banku złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, to warto sprawdzić, jakie są dokładne wymagania dotyczące dodatkowych dokumentów. Zgodnie z prawem banki mają 21 dni kalendarzowych na rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny, ale każde wezwanie do uzupełniania braków powoduje, że termin ten biegnie od początku.

W większości banków wniosek o kredyt hipoteczny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć online – bez konieczności wychodzenia z domu. Najczęściej pierwszym krokiem jest zamówienie rozmowy z doradcą kredytowym przez stronę internatową banku, który następnie przeprowadzi nas przez cały proces. W przypadku decyzji pozytywnej, podpisanie umowy kredytowej wymaga już wizyty w oddziale banku.

Co z kredytem bez ślubu w przypadku rozstania?

Rozstanie parny nie sprawi, że zaciągnięty kredyt hipoteczny zniknie i wygaśnie obowiązek związany z regulowaniem rat. Wspólny kredyt hipoteczny to solidarna odpowiedzialność za jego spłatę. W zależności od relacji pomiędzy partnerami można szukać rozwiązań, które z jakimś stopniu będą zadowalające dla każdej ze stron. Najczęściej spotykane opcje to:

 • Przeniesienie kredytu na jednego kredytobiorcę – scenariusz ten jest możliwy jedynie w sytuacji, kiedy osoba przejmująca na siebie ciężar spłaty zobowiązania posiada odpowiednią zdolność kredytową. Jeśli zdolność kredytowa jest za niska to bank nie zgodzi się na taką operację.
 • Spłata kredytu z innym współkredytobiorcą – to rozwinięcie pierwszego scenariusza. Kiedy zdolność kredytowa osoby, która chce przejąć dalszą spłatę zobowiązania, jest zbyt niska, to do kredytu może przystąpić inna osoba. Nie musi być to ktoś spokrewniony. Osoba ta poddana zostanie analizie zdolności kredytowej, aby sprawdzić, czy jej kondycja finansowa może zapewnić terminową spłatę rat. Można również spróbować dodatkowo zabezpieczyć kredyt inną nieruchomością.
 • Nadpłacenie kredytu hipotecznego – jest wyjściem w sytuacji, kiedy kredytobiorcy dysponują nadwyżkami finansowymi pozwalającymi na regularną nadpłatę zobowiązania. Zmniejszająca się kwota kredytu może w końcu pozwolić, na pełne przejęcie spłaty wspólnego kredytu hipotecznego przez jedną osobę. Rozliczenia nadpłat pozostają w obszarze ustaleń pomiędzy byłymi partnerami.
 • Wynajęcie nieruchomości – byli partnerzy mogą zdecydować się na pozostawienie nieruchomości np. w celu przekazania jej w przyszłości swoim dzieciom. W takiej sytuacji mogą ją wynająć, a przychody z tego tytułu przekazywać na całkowitą lub częściową spłatę miesięcznych rat.
 • Sprzedaż nieruchomości – to na pierwszy rzut oka najprostszy z wariantów. Problem pojawia się, kiedy nieruchomość była kupowana w okresie wysokiego popytu i wysokich cen na rynku, a jej sprzedaż ma miejsce w warunkach spowolnienia i spadku cen nieruchomości. W takiej sytuacji środki pozyskane ze sprzedaży mieszkania lub domu mogą nie wystarczyć na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego.

Które banki oferują wspólny kredyt hipoteczny bez ślubu?

Wspólny kredyt hipoteczny bez ślubu znajdziemy w ofercie większości banków uniwersalnych. Część z nich pozwala nawet na złożenie wniosku przez więcej niż dwóch kredytobiorców. Zgodnie z danymi BIK średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w październiku 2022 r. wyniosła 337 tys. zł.

BankKwota do spłatyOprocentowanieProwizjaRRSOMiesięczna rata
ING Bank Śląski881 827,41 zł9,26%1,00%9,95%2 914,04 zł
Credit Agricole882 068,35 zł9,24%0,00%9,97%2 909,35 zł
BNP Paribas885 171,79 zł9,23%0,00%10,08%2 907,01 zł
Santander BP896 314,23 zł9,22%0,00%10,11%2 904,66 zł
Citi Handlowy901 576,33 zł9,62%0,00%10,13%2 998,98 zł
mBank889 670,57 zł9,26%0,00%10,21%2 914,04 zł

 

Zobaczmy zatem, jak prezentują się oferty kredytów hipotecznych na kwotę 340 tys. zł z 25-letnim okresem spłaty w wybranych bankach – weryfikacja przeprowadzona 22.11.2022 r. za pomocą porównywarki kredytów hipotecznych Rankomat. Zobowiązanie spłacane jest w ratach równych, a odsetki naliczane są według oprocentowania zmiennego.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny bez ślubu?

Para bez ślubu wnioskująca o wspólny kredyt hipoteczny może liczyć na takie same warunki jaki inni kredytobiorcy. Na ostateczny koszt zobowiązania wpływać będzie jednak wiele parametrów, a standardowe warunki oferowane przed złożeniem wniosku mogą ulec zmianie. Wpływ na kształt oferty może mieć kondycja finansowa kredytobiorców, wysokość i rodzaj wniesionego wkładu własnego czy wartość i płynność nieruchomości będącej głównym zabezpieczeniem spłaty kredytu.

Na dzień 22 listopada 2022 r. rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) najlepszych kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym na kwotę 340 tys. zł z 25-letnim okresem spłaty oscylowała w granicach 10% w skali roku.

Czy warto wziąć kredyt bez ślubu?

Kredyt mieszkaniowy to dla większości par, bez względu na status związku, jest jedynym sposobem pozwalającym na zakup nieruchomości. Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny we dwie osoby trzeba nastawić się na takie same oczekiwania banków, jak w przypadku pozostałych kredytobiorców.

Trzeba tylko pamiętać, że bank zweryfikuje zdolność kredytową dwóch osób. Ewentualne problemy finansowe jednej z nich mogą zaważyć na decyzji banku o udzieleniu kredytu. Dlatego trzeba dobrze zastanowić się nad wspólnym zaciąganiem zobowiązań.

Warto wiedzieć

 1. Wspólny kredyt hipoteczny wymaga odpowiednich przygotowań, ponieważ banki wnikliwie analizują kondycję finansową wnioskodawców i wartość wymaganych zabezpieczeń. W kwestii wymagań dużo prościej jest wziąć samemu kredyt gotówkowy.
 2. Bank udzielając wspólnego kredytu mieszkaniowego liczy na terminową spłatę raty. Mniej interesuje go status związku kredytobiorców.
 3. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić swoje przybliżone możliwości korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej.
 4. Podczas oceny zdolności kredytowej ważne jest, jakie koszty generuje gospodarstwo domowe każdego miesiąca.
 5. Aby bank oceniał parę osób w kategoriach jednego gospodarstwa domowego konieczne jest wskazanie wspólnoty gospodarczej we wniosku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy możliwy jest kredyt hipoteczny bez ślubu?

  Tak. Ślub osób składających wniosek o kredyt hipoteczny ma znikome znaczenie. Najważniejsza jest odpowiednia zdolność kredytowa, posiadanie wkładu własnego oraz wartość głównego zabezpieczenia w postaci nieruchomości. 

 2. Co z kredytem po rozstaniu z partnerem?

  Wspólny kredyt mieszkaniowy po rozstaniu z partnerem trzeba nadal spłacać. Wśród najbardziej popularnych rozwiązań stosowanych przez pary po rozstaniu jest wynajem nieruchomości, jej sprzedaż, przejęcie kredytu przez jednego z partnerów lub znalezienie nowego współkredytobiorcy.

 3. Czy można wziąć kredyt na dwie osoby?

  Tak. Dla banków najważniejsza jest odpowiednia zdolność kredytowa pozwalająca na terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania. Kolejna osoba przystępująca do kredytu może zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć szansę na pozytywną decyzję banku. 

 4. Czy kredyt hipoteczny bez ślubu wymaga wkładu własnego?

  Kredyt hipoteczny zawsze wymaga wkładu własnego. Wynosi on min. 20% wartości nieruchomości. Niektóre banki zgadzają się na 10% pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 

 5. Czy bank sprawdza zdolność kredytową dla kredytu bez ślubu?

  Tak, bank każdorazowo sprawdza zdolność kredytową osoby wnioskującej o kredyt. W przypadku kredytów mieszkaniowych analiza jest bardziej wnikliwa niż przy kredycie gotówkowym. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments