Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny dla Ukraińców – co oferują banki i jakie kryteria należy spełnić?

Jesteś obywatelką lub obywatelem Ukrainy i zastanawiasz się nad kredytem hipotecznym? Polskie banki udzielają ich obcokrajowcom, więc masz otwartą furtkę. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jakie kryteria musisz spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny dla Ukraińców.

Na koniec lipca 2023 r. liczba ubezpieczonych w ZUS obywateli Ukrainy wynosiła prawie 750 000. To osoby, które mają stałe zatrudnienie, więc przy spełnieniu dodatkowych warunków, mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu na terenie Polski. Oprócz komercyjnych ofert banków, mogą korzystać z preferencji typu kredyt bez wkładu własnego czy Bezpieczny Kredyt 2%.

Jeśli szukasz informacji o kredycie gotówkowym dla Ukraińców, znajdziesz je w tym artykule.

Jaka jest sytuacja prawna obywateli Ukrainy w przypadku kredytu hipotecznego?

Zakup nieruchomości przez obywateli innych krajów reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Data uchwalenia przepisu to nie pomyłka – prawo rzeczywiście ma już ponad 100 lat, ale było kilkukrotnie nowelizowane z myślą o dostosowaniu go do bieżących realiów.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, obywatel Ukrainy może bez problemu kupić lokal na cele mieszkaniowe – nie musi przedstawiać żadnych zezwoleń ani zaświadczeń. Jedyne ograniczenie dotyczy nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej. Na zakup lokalu na tym terenie potrzebne jest zezwolenie ministra spraw wewnętrznych.

Strefa nadgraniczna obejmuje gminy bezpośrednio przyległe do granicy. Jeżeli obszar określony w ten sposób jest węższa niż 15 km, do strefy nadgranicznej wlicza się gminy sąsiadujące z gminami przyległymi.

W związku z tym, że Ukraińcy mogą bez przeszkód kupić w Polsce dom lub mieszkanie, banki mają w swojej ofercie kredyty na ten cel.

Jakie są zasady otrzymania kredytu przez obcokrajowca?

Polskie banki nie mają oferty przygotowanej ściśle dla obywateli Ukrainy, ale ogólną dla cudzoziemców spoza państw członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa o kredycie hipotecznym regulująca tę formę finansowania nie przewiduje oddzielnych warunków dla obywateli Polski i innych krajów, jednak banki wprowadzają własne zasady na tyle, w jakim stopniu pozwalają im przepisy.

Według ustawy o kredycie hipotecznym, podobnie jak Polacy, Ukraińcy mogą się ubiegać o kredyt hipoteczny na lokal z rynku pierwotnego, wtórnego i zakup działki budowlanej. Banki mają 21 dni na wydanie decyzji kredytowej od dnia złożenia wniosku przez klienta. Jeżeli wnioskujący zarabia w złotówkach, środki z kredytu będą wypłacone w polskiej walucie.

Pobyt rezydenta długoterminowego UE – warunki

Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 2. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony.

W których bankach obywatele Ukrainy mogą wnioskować o kredyt hipoteczny?

Wiele banków oferuje pożyczki na nabycie nieruchomości skierowane do obcokrajowców. Sam kredyt hipoteczny jest taki sam jak dla osób posiadających obywatelstwo polskie, ale jego uzyskanie wymaga zgromadzenia większej liczby dokumentów.

Jaka jest oferta w mBanku?

Uzyskania kredytu hipotecznego w mBanku możliwe jest dla obywateli Ukrainy, którzy mają nr PESEL oraz zezwolenie na pobyt stały. Z pozwoleniem czasowym też jest to możliwe, o ile termin zezwolenia przekracza sześć miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży mieszkania.

Jaka jest oferta w Alior Bank?

Wymagane dokumenty przez Alior Bank to PESEL, karta czasowego pobytu bądź stałego i potwierdzenie zameldowania w Polsce.

Jaka jest oferta w ING Bank Śląski?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny ING Banku Śląskim cudzoziemiec, w tym przypadku obywatel Ukrainy, musi mieć kartę stałego pobytu lub czasową, pod warunkiem, że na dzień złożenia wniosku jest ważna 12 miesięcy do przodu.

Jaka jest oferta w Santander Bank Polska?

Ten bank rozpatrzy wniosek o kredyt hipoteczny, jeżeli wnioskodawca ma nadany PESEL oraz prawo przebywania w Polsce potwierdzone kartą pobytu.

Jaka jest oferta w Bank Pekao S.A.?

Ten bank ma równie proste wymagania wobec kredytobiorców zagranicznych – wymaga jedynie karty stałego pobytu i nr PESEL.

Jaka jest oferta w PKO B.P.?

PKO B.P., oprócz karty pobytu i nr PESEL, żąda przedstawienia wyciągu z zagranicznego rachunku obcokrajowca lub oświadczenia, że takowego nie posiada.

Jakich dokumentów do kredytu hipotecznego wymagają banki od obcokrajowców?

Banki wymagają od obywateli innych krajów dokumentów, które potwierdzą legalność ich pobytu, Chodzi tutaj o:

 • nr PESEL,
 • kartę stałego pobytu lub zezwolenie czasowe.

Dodatkowe dokumenty są takie same jak w stosunku do Polaków. Są nimi:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • zaświadczenie o dochodach,
 • wyciąg z konta za określony okres.

Weryfikowana jest także zdolność kredytowa wnioskodawcy. Konieczne jest również posiadanie wkładu własnego (10 lub 20% wartości nieruchomości) i dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu).

Jak krok po kroku otrzymać kredyt hipoteczny dla Ukraińców?

Procedura wnioskowania o kredyt hipoteczny jest taka sama bez względu na obywatelstwo klienta. Poniżej znajduje się krótka instrukcja:

 1. Obcokrajowiec powinien zacząć od weryfikacji swojej zdolności kredytowej w wybranym banku lub u doradcy kredytowego współpracującego z kilkoma bankami. W ten sposób się dowie, czy ma jakiekolwiek szanse na kredyt hipoteczny.
 2. Po znalezieniu lokalu spisywana jest umowa przedwstępna (wymagana do wniosku kredytowego) ze sprzedawcą nieruchomości.
 3. Cudzoziemiec składa wniosek o kredyt hipoteczny w wybranym banku.
 4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, kredytobiorca i sprzedający podpisują umowę sprzedaży u notariusza.
 5. Bank przelewa środki z kredytu na rachunek sprzedawcy.

Krok pierwszy można pominąć, o ile wnioskodawca jest pewny, że jego zarobki i historia kredytowa pozwalają na zaciągnięcie kredytu.

Jak banki sprawdzają zdolność kredytową obcokrajowców?

Banki muszą mieć gwarancję, że kredytobiorca będzie miał z czego spłacać raty oraz że jest rzetelnym klientem. W tym celu weryfikują zaświadczenie o dochodach – mogą kontaktować się z pracodawcą lub poprosić o przedstawienie PIT-u za poprzedni rok. Ponadto generują raport kredytowy, czyli sprawdzają w różnych bazach (BIK, KRD), czy wnioskodawca dotychczas sumiennie spłacał swoje zobowiązania.

Na tej podstawie banki stwierdzają, czy klient ma zdolność kredytową i ile mogą mu pożyczyć.

Mieszkanie bez wkładu własnego – czy z programu mogą skorzystać Ukraińcy?

Mieszkanie bez wkładu własnego to program dla osób, które nie mają środków na wkład własny. Reguluje go ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%.

O kredyt bez posiadania wkładu mogą ubiegać się osoby:

 • do 45 roku życia, które nie mają i nigdy nie miały własnego M,
 • które prowadzą gospodarstwo domowe na terenie Polski,
 • które zarabiają w walucie polskiej.

Ustawa nie przewiduje ograniczeń dla cudzoziemców, dlatego Ukraińcy spełniający powyższe wymogi, także mogą starać się o pożyczkę bez wkładu.

Bezpieczny kredyt 2% – czy z programu mogą skorzystać Ukraińcy?

Bezpieczny kredyt 2% to program zakładający dopłacanie do rat kredytu przez pierwsze 10 lat od zaciągnięcia pożyczki. Środki na dopłaty pochodzą z budżetu państwa. Warunki udzielania kredytu 2% są takie same jak przy kredycie bez wkładu własnego, ponieważ programy normalizuje ta sama ustawa. Zatem Ukraińcy także mogą wnioskować o kredyt hipoteczny z dopłatami.

Warto wiedzieć, że możliwe jest staranie się o kredyt hipoteczny łączący założenia obu projektów, tj. bez posiadania wkładu i z dopłatami do rat.

Kredyt mieszkaniowy dla Ukraińców – o czym jeszcze pamiętać?

Przed podpisaniem umowy kredytowej warto zwrócić uwagę na:

 • wysokość wkładu własnego – KNF rekomenduje, że powinien on wynosić 20%, ale można znaleźć banki, które oczekują połowy tej kwoty,
 • wybór rat: stałe czy malejące – raty malejące na początku spłacania są dość wysokie i należy przemyśleć, czy nie obciążą zbytnio budżetu,
 • wysokość prowizji – nie jest ustalana odgórnie, więc warto wziąć kredyt w banku, która nalicza możliwie najniższą prowizję.

Powyższe rady są skierowane do wszystkich osób zaciągających kredyty hipoteczne, nie tylko do obcokrajowców.

Warto wiedzieć

 1. Obywatele Ukrainy i innych krajów mogą bez żadnych przeszkód wziąć pożyczkę na zakup mieszkania w Polsce.
 2. Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca oferują m.in mBank i ING Bank Śląski.
 3. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie nr PESEL, karty pobytu, stałych dochodów oraz zdolności kredytowej.
 4. Ukraińcy mają prawo skorzystać z programów bezpieczny kredyt 2% oraz mieszkanie bez wkładu własnego.
 5. Przed wzięciem kredytu warto przeanalizować oferty kilku banków pod kątem oczekiwanego wkładu własnego i naliczanej prowizji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy Ukrainiec może dostać kredyt hipoteczny?

  Tak. O kredyt hipoteczny może ubiegać się każda osoba, która ma nr PESEL, zgodę na pobyt, stałe dochody i środki na wkład własny.

 2. Czy Ukraińcy mogą brać kredyt 2%?

  Tak, o ile prowadzą gospodarstwo domowe w Polsce, nie posiadają mieszkania na własność i nie ukończyli 46 lat. Warunki tego kredytu nie wykluczają nikogo ze względu na obywatelstwo.

 3. Czy obcokrajowiec dostanie kredyt 2%?

  Obcokrajowiec może złożyć wniosek o kredyt 2%, ale ostateczna decyzja zależy od banku, który bada wypłacalność klienta.

 4. Jak Ukrainiec może wziąć kredyt?

  Procedura jest taka sama jak w przypadku kredytu zaciąganego przez Polaka. Jedyna różnica dotyczy wymaganych dokumentów – osoba z Ukrainy musi przedstawić kartę pobytu oraz posiadać nr PESEL.

 5. Czy Ukrainiec może kupić w Polsce mieszkanie?

  Tak, zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe nie wymaga uzyskania zezwolenia.

 6. Czy na kartę pobytu można wziąć kredyt?

  Karta pobytu to jeden z kilku dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o kredyt. Osobie, która posiada wyłącznie kartę pobytu, żaden bank nie pożyczy pieniędzy.

Porównaj kredyty hipoteczne
Justyna Czerwińska
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Valerii
Valerii
3 miesięcy temu

Bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiam