Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Kredyty bankowe dla freelancerów i specjalistów

Przedstawiciele wolnych zawodów to grupa osób, których działalność związana jest zwykle z osiąganiem wysokich dochodów. Reprezentanci wybranych profesji mogą również liczyć na szczególne przywileje i korzystne warunki współpracy ze strony instytucji finansowych.

Indywidualna opieka i wsparcie doradcy bankowego, serwis concierge, bezpłatne usługi maklerskie czy lepsze warunki kredytów – to tylko niektóre z usług bankowych, które są dostępne dla specjalistów i przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Mówiąc o osobach wykonujących wolny zawód przede wszystkim ich mamy na myśli.

Uprzywilejowanie konkretnej grupy klientów wynika z wieloletniego doświadczenia banków. Przedstawiciele wolnych zawodów mają opinię rzetelnych kredytobiorców, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. Liczy się też reputacja i prestiż związany z wykonywaniem określonego zawodu. Bank nisko ocenia ryzyko kredytowe wynikające ze współpracy z takim kredytobiorcą, dzięki czemu może zaproponować współpracę korzystniejszą od standardowej.

Na czym polega kredyt bankowy dla wolnych zawodów? 

Kredyt bankowy dla wolnych zawodów to oferta skierowana do osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą i wykonują jeden ze wskazanych przez bank zawodów. Najczęściej oferta dotyczy kredytów gotówkowych i obejmuje propozycję warunków bardziej atrakcyjnych, niż te standardowo dostępne dla każdego bez względu na wykonywany zawód.

Preferencyjne warunki mogą dotyczyć zarówno wysokości dostępnej kwoty, okresu kredytowania, wymaganych zabezpieczeń, proponowanych bonusów czy indywidualnego podejścia i zrozumienia potrzeb klienta. 

Kredyt dla wolnych zawodów może wiązać się również z pakietem innych produktów oferowanych jako kompleksowe rozwiązanie, z którego może korzystać określona grupa specjalistów. Jako przykład można wymienić ofertę mBank: pakiet Ja – Profesjonalista, która  obejmuje:

 • konto firmowe
 • konto indywidualne 
 • bezpłatną usługę maklerską 
 • leasing samochodów
 • kredyt do 500.000 zł z preferencyjną oceną kredytową
 • serwis concierge

(według danych aktualnych na dzień 06.02.2023 r.)

Kogo zaliczamy do przedstawicieli wolnych zawodów? 

W polskim przepisach nie ma znajdziemy definicji wolnych zawodów. Określenie bardziej wynika z praktyki gospodarczej. Podpowiedzią mogą być też przepisy kodeksu spółek handlowych, które wskazują, który z przedstawicieli wolnych zawodów może być partnerem w spółce partnerskiej. To czy dany zawód zostanie zaliczony do listy podmiotów uprzywilejowanych, zależy ostatecznie od decyzji banku.

Drugą wskazówkę, jak postrzegać wolne zawody daje nam ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Mianowicie zgodnie z art. 4 pkt 11 jako wolny zawód rozumiemy pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez:

 • tłumaczy
 • adwokatów
 • notariuszy
 • radców prawnych
 • biegłych rewidentów
 • księgowych
 • agentów ubezpieczeniowych
 • agentów, którzy oferują ubezpieczenia uzupełniające
 • brokerów reasekuracyjnych
 • doradców podatkowych
 • doradców restrukturyzacyjnych
 • maklerów papierów wartościowych
 • doradców inwestycyjnych 
 • agentów firm inwestycyjnych
 • rzeczników patentowych

z tym zastrzeżeniem, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze, które związane są z wykonywaniem czynności związanych z istotą danego zawodu.

Kto może liczyć na preferencyjne warunki?

Jeśli chodzi o podejście banków do terminu “wolnych zawodów” to warto zwrócić uwagę na to, że nie musi ono pokrywać się z przywołanymi wyżej przepisami, choć zwykle w części będzie tożsame.

Kto zatem może liczyć na przychylność sektora finansowego? Ogólnie można wskazać osoby, które posiadają wysokie kwalifikacje. Wolny zawód jest również utożsamiany z zawodami zaufania publicznego. Do grona przedstawicieli wolnych zawodów można zaliczyć:

 • Prawnicy – adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, sędziowie, radcy prawni, komornicy;
 • Personel medyczny – lekarze wszystkich specjalności, dentyści, pielęgniarze, położni, psychologowie, fizjoterapeuci
 • Sektor finansowowo-księgowy – biegli rewidenci, księgowi, brokerzy ubezpieczeniowi, maklerzy giełdowi, doradcy inwestycyjni
 • Specjaliści – programiści, inżynierowie budownictwa, architekci, tłumacze przysięgli
 • Kuratorzy sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, rzecznicy patentowi

Dla uzyskania preferencyjnych warunków konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej przez określony czas – zwykle co najmniej 6 lub 12 miesięcy. Na korzystne warunki współpracy z bankiem mogą liczyć także osoby, które wykonują wolny zawód w ramach stosunku pracy – wymagany minimalny okres zatrudnienia to zazwyczaj 3 miesiące.

Poszczególne oferty bankowe mogą być skierowane do szerokiego lub wręcz przeciwnie do bardzo wąskiego grona przedsiębiorców reprezentujących np. tylko branżę medyczną czy zawodów stricte prawniczych (adwokat, komornik, radca prawny, doradca podatkowy) lub finansowych.

Poszczególne grupy zawodowe mogą być przedmiotem zainteresowania banków, nawet jeśli nie należą do wolnych zawodów. Dobrym przykładem unikalnej oferty są produkty bankowe przygotowane z myślą o rolnikach, menedżerach zespołów czy urzędnikach państwowych.

Na jakie preferencje mogą liczyć przedstawiciele wolnych zawodów w banku?

Niższe ryzyko kredytowe przekłada się na lepsze warunki, które może zaoferować bank. Przedstawiciele wolnych zawodów mogą liczyć na liczne odstępstwa od standardowych wymogów czy dodatkowe udogodnienia. Najbardziej popularne przywileje to:

 • uproszczona procedura kredytowa,
 • niższe wymogi formalne,
 • wyższa dostępna kwota kredytu,
 • niższe oprocentowanie,
 • brak dodatkowych zabezpieczeń dla spłaty kredytu,
 • dłuższy okres spłaty.

Atrakcyjna oferta kredytowa to nie wszystko. Indywidualna oferta banków dla przedstawicieli wolnych zawodów jest dużo szersza. Przede wszystkim obejmuje wsparcie indywidualnego opiekuna, który pomoże w załatwieniu wszystkich formalności i ułatwi wybór najlepszych produktów finansowych.

Standardem będzie także serwis usług concierge czyli bezpłatna organizacja codziennych lub nietypowych spraw dla klienta. W pakiecie można otrzymać także bezpłatną usługę maklerską czy brak opłat za prowadzenie konta, realizację przelewów, wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów albo dostęp do dodatkowych usług w ramach bankowości elektronicznej.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt bankowy dla specjalistów i freelancerów? 

Można wskazać na dwa rodzaje warunków, które dzielą wnioskodawcę od możliwości uzyskania kredytu dla wolnych zawodów. Pierwszym jest wykonywanie zawodu zaliczonego przez bank do katalogu zawodów uprzywilejowanych, uprawniających do skorzystania z danej oferty. Drugi wiąże się z określonym stażem obecności takiego podmiotu na rynku. Z reguły wymagana dotyczą co najmniej 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej o określonym profilu. 

Natomiast warunkiem, który trzeba zawsze spełnić, aby otrzymać jakikolwiek kredyt jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Choć sama ocena zdolności kredytowej może być, dla tej kategorii klientów, przeprowadzona metodą uproszczoną, to jednak w każdym przypadku bank musi mieć pewność, że zobowiązanie zostanie spłacone w terminie. 

Jakie dokumenty trzeba przygotować, żeby uzyskać kredyt dla wolnych zawodów? 

Uproszczona procedura kredytowa to jedno z rozwiązań, które gwarantuje szybszą decyzję o przyznaniu kredytu bez zbędnych formalności. Bardzo często dla uzyskania kredytu wystarczy dowód osobisty i dokument potwierdzający wykonywanie określonego zawodu. Dla oceny zdolności kredytowej klienta potrzebny będzie dokument potwierdzający uzyskiwane dochody, ale zwykle wystarczy wyciąg z konta bankowego.

Zaświadczenia z urzędu skarbowego czy ZUS o niezaleganiu ze składkami nie będą konieczne. W najbardziej komfortowej sytuacji będą osoby, które już mają otwarte konto w banku, w którym chcą uzyskać finansowanie. Złożenie wniosku o kredyt w takiej sytuacji zajmie tylko chwilę.

Na co można przeznaczyć kredyt dla wolnych zawodów 

Możliwość przeznaczenia pieniędzy uzyskanych w ramach kredytu, zależy od rodzaju zobowiązania. W praktyce najczęściej będzie to kredyt gotówkowy dla wolnych zawodów, rzadziej kredyt hipoteczny lub inny celowy.

Kredyt gotówkowy dla wolnych zawodów 

Kredyt gotówkowy dla freelancerów i specjalistów działa na podobnych zasadach, jak tego typu oferty kierowane do szerokiego grona odbiorców. Pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel, który całkowicie zależy od kredytobiorcy. Zatem bank nie sprawdzi na co konkretnie zostały przeznaczone pieniądze.

Umowa takiego zobowiązania również nie będzie zawierać żadnych wymogów formalnych w zakresie konieczności przedstawienia faktur czy dokumentów potwierdzających poczynione przez kredytobiorcę wydatki. 

Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów 

Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów to produkt rzadziej spotykany. Bez względu na to, kto chce skorzystać z tej formy finansowania budowy lub kupna nieruchomości wymogi są podobne. Natomiast wysoka zdolność kredytowa, którą mogą posiadać przedstawiciele wolnych zawodów, otwiera możliwości negocjacji warunków spłaty takiego zobowiązania.

Niższe ryzyko, które ponosi bank w związku z udzieleniem kredytu osobie wykonującej wolny zawód, który łączy się z osiąganiem ponadprzeciętnych zarobków, może się zatem przełożyć m.in. na niższe koszty zobowiązania.

Kredyty inwestycyjne dla wolnych zawodów

Kredyty inwestycyjne są produktami skierowanymi do podmiotów profesjonalnych, przede wszystkim przedsiębiorstw. Specyfika niektórych wolnych zawodów np. dentysty wymaga inwestycji w lokal, wyposażenie i narzędzia do pracy.

Banki rzadko mają szczególną ofertę kredytów inwestycyjnych wyłącznie dla tej grupy zawodowej. Mimo to można mówić o pewnym uprzywilejowaniu w tym zakresie. Przedstawicielom wolnych zawodów jest bardzo łatwo uzyskać kredyt inwestycyjny na działalność powiązaną z ich zawodem ponieważ inwestycje, które finansują mają w opinii banku wysoką szansę zwrotu.

Ryzyko inwestowania we własny gabinet medyczny czy oprogramowanie potrzebne architektowi jest bardzo niskie – takie inwestycje przeważnie się udają i ich specyfika jest znana bankowym analitykom. Dlatego przedstawiciele wolnych zawodów, nawet jeśli nie mogą liczyć na szczególne warunki kredytu inwestycyjnego, to mają większą szansę na uzyskanie go.

Kredyt dla wolnych zawodów w ofercie banków 

Ten rodzaj kredytów jest z rzadka obecny w ofercie banków. Częściej można spotkać atrakcyjne oferty kierowane do klienta zamożnego, bez względu na zawód, który wykonuje. Jednak nadal niektóre banki oferują indywidualne rozwiązania kredytowe, z których mogą skorzystać osoby wykonujące wolny zawód. 

Kredyt dla wolnych zawodów w Velo Bank

Velo Bank oferuje kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny dla wolnych zawodów z okresem spłaty do 10 lat i kwotą do 200.000 zł Oferta jest skierowana dla klientów, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy w ramach jednego z wymienionych zawodów:

 • lekarza – każdy rodzaj specjalizacji
 • stomatolog
 • radca prawny
 • notariusz
 • tłumacz przysięgły
 • księgowy

Z oferty mogą też skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę i wykonujących zawód zaliczany do następujących branż:

 • branża medyczna – lekarz, stomatolog
 • branża prawnicza – prawnik, radca prawny
 • branża księgowa – księgowy

Kredyt dla wolnych zawodów mBank

W ofercie mBanku przedstawicielom wolnych zawodów oferuje się do 500.000 zł kredytu gotówkowego z preferencyjną oceną kredytową i obsługą indywidualnego eksperta mBanku. Dodatkowo mBank proponuje inne usługi w tym leasing samochodów czy obsługę biura maklerskiego. Oferta skierowana jest do szerokiego grona osób wykonujących wolne zawody.

Zakres zawodów, które kwalifikują firmę do korzystania z oferty Ja – Profesjonalista został określony za pomocą kodów PKD. Obok typowych i wcześniej już wymianianych zawodów prawniczych, medycznych czy związanych z rachunkowością, pojawiają się również inne np. 

 • działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • zarządzanie stronami internetowymi
 • stosunki międzyludzkie (PR) i komunikacja
 • badania i analizy związane z jakością żywności  

mBank kieruje swoją ofertę do młodych przedsiębiorców, którzy prowadzą swój biznes krócej niż 12 miesięcy i wówczas mogą skorzystać z pakietu Ja – Profesjonalista Start jak i tych obecnych na rynku dłużej, powyżej 12 miesięcy. Dla tej drugiej grupy bank kieruje pakiet Ja – Profesjonalista.

Kredyt dla wolnych zawodów Santander

Santander Bank Polska oferuje Biznes Pakiet dla Wolnych Zawodów. Jest to oferta skierowana do lekarzy, farmaceutów, prawników, doradców prawnych, księgowych, architektów, rzeczoznawców oraz innych osób wykonujących wolny zawód. 

Dlaczego banki preferują wolne zawody przy udzielaniu kredytu?

Strategia banków opiera się na praktycznych i sprawdzonych przesłankach. Dotyczy to także preferowania pewnych grup zawodowych i społecznych w zakresie przyznawania kredytów. Banki dają lepsze warunki osobom, które chcą przyciągnąć do siebie jako stałych klientów, a także tym, którzy z pewnością spłacą kredyt. Przedstawiciele wolnych zawodów mogą liczyć na specjalne traktowanie ponieważ:

 • Ryzyko utraty zarobków jest w tych zawodach bardzo niskie – Wolne zawody są w niewielkim stopniu zależne od konkretnych firm, czy uwarunkowań rynkowych. Ich przedstawiciele mają kompetencje pozwalające pracować na własny rachunek, ale też znaleźć zatrudnienie w sektorze państwowym i prywatnym. W zawodach takich jak doradca podatkowy, radca prawny czy programista przeszkodą w znalezieniu pracy nie jest też odległość. Wiele wolnych zawodów można wykonywać zdalnie i niezależnie od wieku.
 • Wolne zawody mają silną motywację do spłaty zobowiązań – Przedstawiciele wolnych zawodów cieszą się zaufaniem innych grup społecznych, ale też są od tego zaufania bardzo zależni. Dobra reputacja jest bardzo istotnym elementem ich pracy. Łatwo ją jednak zepsuć np. z powodu postępowania komorniczego. Przedstawiciele wolnych zawodów mają zbyt wiele do stracenia, by np. ukrywać się przed wierzycielami.
 • Świadczenie usług dla wolnych zawodów jest prestiżowe – Przyciągając do siebie przedstawicieli wolnych zawodów, banki zyskują też większe zaufanie pozostałych grup zawodowych. W sytuacji gdy oferta usług poszczególnych banków różni między sobą raczej symbolicznie, zaufanie w dalszym ciągu pozostaje kluczowym czynnikiem wyboru banku, w którym prowadzi się bieżące sprawy.

Banki preferują przedstawicieli wolnych zawodów, ponieważ są przekonane, że będą mieli oni z czego spłacić zobowiązania i będą chcieli to zrobić. W mniejszym stopniu liczą też na to, że przyciągając do siebie lekarzy czy prawników, poprawią swoje notowania wśród innych zawodów.

Kredyt dla wolnych zawodów czy standardowa oferta kredytowa – co wybrać?

Wybór oferty to oczywiście indywidualna decyzja, jednak dla świadomego kredytobiorcy liczą się konkretne warunki i propozycje. Kredyt dla freelancerów i specjalistów reprezentujących wolne zawody to bardzo często oferta, w ramach której można otrzymać coś więcej niż standardowo.

Większa kwota zobowiązania, dłuższy okres spłaty, niższe koszty czy dodatkowe produkty to czynniki, które mają przekonać do wyboru właśnie tej oferty. Jednak jeśli proponowane warunki są lepsze niż standardowe, to czemu nie skorzystać.

Źródła:

 • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zryczaltowany-podatek-dochodowy-od-niektorych-przychodow-osiaganych-16832090

Warto wiedzieć

 1. W przepisach nie znajdziemy definicji wolnych zawodów, jednak do tej kategorii zaliczymy osoby wykonujące zwykle zawody zaufania publicznego i te wymagające wysokich kwalifikacji np. prawnicy, księgowi, lekarze, informatycy itp. 
 2. Oferta kredytowa skierowana do przedstawicieli wolnych zawodów jest zwykle bardziej atrakcyjna, niż ta standardowa. Obok niższego oprocentowania, mniejszej liczby formalności czy wyższej oferowanej kwoty, proponowane są również dodatkowe bonusy: usługi concierge, indywidualny opiekun czy możliwość korzystania z usług biura maklerskiego bez dodatkowych kosztów.
 3. Ofert kredytowych skierowanych tylko dla przedstawicieli wolnych zawodów jest niewiele, częściej można spotkać się z kompleksowymi rozwiązaniami bankowymi dla klienta zamożnego. 
 4. Z oferty kredytów dla freelancerów i specjalistów zwykle mogą skorzystać osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, jak i te zatrudnione na umowę o pracę. 
 5. Kredyty dla wolnych zawodów to najczęściej oferty kredytu gotówkowego czy kredytu konsolidacyjnego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak długo trzeba pracować w wolnym zawodzie, żeby dostać kredyt?

  Przeważnie osoby prowadzące własną działalność w wolnym zawodzie mogą otrzymać kredyt po 6 miesiącach od założenia działalności. Jeśli pracują na etacie w wolnym zawodzie to nawet po 3 miesiącach od rozpoczęcia umowy o pracę.

 2. Czy ktoś kto przestał pracować w wolnym zawodzie musi oddać kredyt?

  Osoba, która zaciągnęła kredyt na preferencyjnych warunkach musi go po prostu spłacić zgodnie z harmonogramem spłat. Cecha (w tym wykonywanie zawodu) uprawniająca do szczególnej oferty banku ma znaczenie jedynie przy przyznawaniu kredytu.

 3. Czy wszystkie banki mają specjalną ofertę dla wolnych zawodów?

  Nie, część banków zalicza wolne zawody po prostu do grona przedsiębiorców.

 4. Co to jest wolny zawód?

  W przepisach nie znajdziemy jednej definicji wolnego zawodu. Dodatkowo każdy bank może kierować swoją ofertę kredytową do innego zakresu specjalistów. Najczęściej będą to osoby wykonujące pracę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zaliczane do takich branż jak: prawnicza, medyczna, księgowa, informatyczna itp. 

 5. Dlaczego kredyt dla wolnych zawodów ma lepsze warunki?

  Grupa osób wykonujących wolny zawód charakteryzuje się się zwykle wysokimi, ponad przeciętnymi zarobkami oraz pewnością osiąganych dochodów. Udzielenie kredytu takiej osobie przez bank wiąże się z niższym ryzykiem, dzięki temu sama oferta może być bardziej korzystna niż ta oferowana standardowo.

 6. Czy warto złożyć wniosek o kredyt dla wolnych zawodów?

  Jeśli spełniamy warunki do uzyskania kredytu, a oferta spełnia nasze wymagania i jest obiektywnie atrakcyjna to warto skorzystać z takiej opcji. 

 7. Czy przedstawiciele wolnych zawodów mogą liczyć na bardziej atrakcyjne warunki niż standardowe oferty kredytowe?

  Tak. Przedstawiciele wolnych zawodów mogą liczyć na kredyt na preferencyjnych warunkach. Może to być niższe oprocentowanie, wyższa kwota, którą można pożyczyć czy dodatkowe produkty, z których można korzystać bądź bez dodatkowych kosztów lub za niewielką opłatą. 

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments