Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Nadpłata kredytu hipotecznego w Banku Pekao S.A. – jak wygląda?

Masz kredyt mieszkaniowy i otrzymałeś niespodziewany zastrzyk gotówki? A może Twoja sytuacja polepszyła się na tyle, że już na stałe możesz płacić wyższą ratę? Zastanów się, czy dodatkowych środków nie przeznaczyć na nadpłacenie zobowiązania. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny i o czym musisz pamiętać.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe. Jak wynika z danych BIK, aż 49,7% zadłużonych zaciąga je na okres od 26 do 30 lat. To wystarczający okres, aby sytuacja finansowa klientów banków mogła się polepszyć. Część z nich decyduje się wtedy na nadpłatę kredytu hipotecznego. Pozwala ona nie tylko wcześniej uwolnić się od zobowiązania, ale ostatecznie też zmniejszyć jego wysokość. Sprawdźmy, jakie są warunki nadpłaty kredytu hipotecznego w Pekao S.A.

Czy można nadpłacić kredyt hipoteczny w Banku Pekao S.A.?

Możliwość nadpłacenia kredytu hipotecznego to nie tylko dobra wola banku. Takie prawo gwarantuje art. 38 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej: ustawa o kredycie hipotecznym).

Zgodnie z postanowieniami ustawy kredytobiorca ma prawo do spłaty części lub całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie. Krótko mówiąc – nadpłata kredytu hipotecznego w Pekao S.A. jest dostępna dla każdego zainteresowanego klienta, ponieważ z mocy przepisów bank nie może jej zabronić.

Kredytobiorca samodzielnie decyduje o wysokości i częstotliwości nadpłat. Może jednorazowo zapłacić całą kwotę zobowiązania, powiększać wszystkie raty o dodatkowe kilkaset złotych lub wpłacać więcej raz na jakiś czas. Wszystko zależy od jego możliwości finansowych i obranej strategii.

Dlaczego piszę o strategii? Ponieważ za nadpłatę kredytu hipotecznego banki mają prawo pobierać prowizję (w niektórych przypadkach) i niekiedy bardziej opłaca się uzbierać większą kwotę, zamiast co miesiąc dorzucać do raty symboliczną sumę. Szerzej omówię ten temat w dalszej części artykułu.

Czy możliwa jest nadpłata kredytu hipotecznego w Banku Pekao S.A. podczas rządowych wakacji kredytowych?

Ustawowe wakacje kredytowe to rządowe wsparcie dla kredytobiorców, którzy nie radzą sobie z terminowym regulowaniem zobowiązania. Uruchomiono je 29 lipca 2022 r. w odpowiedzi na wysoką inflację i trudną sytuację polskich gospodarstw domowych.

Rządowe wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie spłacania kredytu hipotecznego na maksymalny łączny okres 8 miesięcy. Zamrażają one zarówno kapitał kredytu, jak i odsetki. Klient, który uruchomi wakacje, nie zapłaci zatem nawet złotówki więcej, niż przewidują warunki umowy kredytowej. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które wpadły w dołek finansowy lub stać je na zapłacenie raty, ale wolą te pieniądze przeznaczyć na inny cel.

Takim celem może być wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Redukcja zadłużenia obniży wysokość rat lub skróci okres kredytowania, co poprawi płynność finansową domowego budżetu.

Nadpłata kredytu hipotecznego w Banku Pekao SA w trakcie wakacji kredytowych jest jak najbardziej możliwa. Wynika to wprost z przepisu przytoczonego w poprzednim akapicie. Ustawodawca daje prawo konsumentowi nadpłacać kredyt w każdej chwili (nie przewiduje żadnych wyłączeń), a zatem może to robić także w okresie korzystania z wakacji kredytowych.

Jak nadpłacić kredyt hipoteczny w Banku Pekao S.A. krok po kroku?

O planowanej nadpłacie kredytu należy wcześniejsza powiadomić bank. Instytucja musi o tym wiedzieć, aby przygotować aneks do umowy kredytowej. Klienci Pekao S.A. mogą złożyć dyspozycję nadpłaty w:

 • aplikacji PeoPay – należy wybrać Usługi → Dyspozycje → Dyspozycje i zaświadczenia,
 • bankowości elektronicznej Pekao24 – należy wejść w zakładkę Oferty i wnioski → Usługi → Dyspozycje → Dyspozycje i zaświadczenia.

Po wejściu w okno Dyspozycji trzeba wybrać wariant nadpłaty. Czyli zamiar dokonania:

 • spłaty całości kredytu hipotecznego albo
 • jednorazowej nadpłaty.

Po wybraniu właściwej opcji otworzy się okno, w którym należy wskazać:

 • numer rachunku do pobrania nadpłaty,
 • kwotę nadpłaty,
 • termin, w którym bank ma pobrać wskazaną kwotę.

Trzeba także zaznaczyć, czy nadpłacona kwota ma pomniejszyć wysokość kolejnych rat, czy skrócić okres kredytowania.

Po przyjęciu dyspozycji klient otrzyma informację, kiedy aneks do umowy kredytowej będzie gotowy. Musi podpisać go osobiście w placówce Pekao S.A. Po podpisaniu dokumentów, bank pobierze kwotę wskazaną w dyspozycji.

Podsumowując, procedura nadpłaty kredytu hipotecznego w Pekao wygląda następująco:

 1. Klient poprzez aplikację PeoPay lub bankowość Pekao24 składa dyspozycję nadpłaty.
 2. Bank na jej podstawie przygotowuje aneks do umowy.
 3. Klient w placówce banku podpisuje aneks.
 4. Bank pobiera w umówionym terminie kwotę z dyspozycji.

Dyspozycję o nadpłatę kredytu można złożyć przez Internet, ale podpisanie aneksu do umowy kredytowej wymaga już osobistego stawiennictwa w banku.

Jak nadpłata kredytu hipotecznego przekłada się na okres kredytowania i wysokość rat?

Nikogo nie zaskoczy informacja, że nadpłaty kredytu hipotecznego w Pekao i każdym innym banku, mogą przyspieszyć jego spłacenie. Ale jak dokładnie bank rozlicza wcześniejsze spłaty? Już wyjaśniam.

Każda nadpłacona rata zmniejsza saldo kredytowe. Saldo to kwota pożyczona od banku wraz z prowizją, ubezpieczeniem i innymi kosztami, ale bez odsetek. Odsetki bank wylicza właśnie od salda. Jeżeli zatem nadpłaty pomniejszają saldo, pomniejszają się także odsetki. Ostatecznie pomniejsza się całkowita wysokość zobowiązania do spłaty.

W banku Pekao S.A. klienci są na uprzywilejowanej pozycji. Mogą zdecydować, czy nadpłaty mają skrócić okres spłaty kredytu, czy pomniejszyć wysokość przyszłych rat. Niestety nie mogą wnioskować o połączenie tych dwóch opcji. Albo krótszy okres spłaty, albo niższa rata – inaczej się nie da.

Skrócenie okresu kredytowania skutkuje tym, że wysokość raty pozostaje niezmienna, ale klient szybciej spłaci zobowiązanie. Wybór tej opcji jest korzystny dla klientów, których nie przytłaczają bieżące raty, ale chcą po prostu wcześniej pozbyć się kredytu.

Z kolei pomniejszenie kolejnych rat nie skróci okresu spłacania wpisanego w umowie kredytowej, ale odciąży domowy budżet. To rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić swoją płynność finansową lub odbudować poduszkę finansową.

Z punktu widzenia czysto ekonomicznego, bardziej opłaca się skrócić okres kredytowania. To dlatego, że im szybciej zostanie spłacone zobowiązanie, tym niższe będą odsetki.

Czy Bank Pekao S.A. pobiera prowizję za nadpłatę kredytu hipotecznego?

Banki mogą pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Jest to posunięcie czysto biznesowe – ze względu na nadpłaty bank zarabia mniej na odsetkach, więc rekompensuje to dodatkową opłatą. Ustawodawca zadbał, żeby instytucje finansowe nie miały prawa do zbyt dużej samowolki w kwestii naliczania prowizji i nałożył ograniczenia.

Można je znaleźć w art. 40 i 41 ustawy o kredycie hipotecznym. Minus jest taki, że zapisy ustawy zaczęły obowiązywać 22 lipca 2017 r., więc nie obowiązują one w stosunku do umów o kredyt zawartych przed tą datą. Dobra wiadomość jest taka, że mimo braku ograniczeń prawnych, banki łagodnie podchodzą do klientów, którzy wzięli kredyt hipoteczny wcześniej.

Dodatkowe opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego w Pekao S.A. zależą od daty podpisania umowy o kredyt.

Umowy o kredyt hipoteczny zawarte od 22 lipca 2017 r.:

 • nie są pobierane prowizje za nadpłacenie kredytu ze stałą stopą oprocentowania,
 • za nadpłatę kredytu z oprocentowaniem zmiennym pobierana jest prowizja w wysokości 3% przez pierwsze 36 miesięcy od zawarcia umowy (po tym czasie nie obowiązują żadne opłaty). Prowizja nie może być wyższa niż odsetki należne od spłaconej kwoty w okresie roku od dnia faktycznej spłaty (lub krótszym okresie, jeśli pozostał mniej niż rok).

Większość klientów decyduje się na kredyt mieszkaniowy ze zmiennym oprocentowaniem. Im opłaca się zacząć go nadpłacać po 3 latach od zawarcia umowie kredytowej.

Umowy o kredyt hipoteczny zawarte od 5 kwietnia 2013 r.:

 • bez względu na warunki oprocentowania bank nie pobiera prowizji, jeśli łączna wysokość nadpłat w danym roku nie przekracza 10% całości kredytu hipotecznego; kiedy przekroczy tę wartość, bank naliczy opłatę w wysokości 2% (min. 200 zł).

Klienci, którzy zawarli umowę o kredyt hipoteczny pomiędzy 5 kwietnia 2013 r. a 21 lipca 2017 r., powinni wiedzieć o dodatkowej opłacie ponoszonej w związku z nadpłatami. Otóż bank naliczy 2% (lecz nie mniej niż 200 zł) za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu.

Prowizja dotyczy wyłącznie opcji skrócenia czasu kredytowania, nie zapłacą jej klienci, którzy zdecydują się na pomniejszenie wysokości rat.

Ponadto z przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 39) wynika kolejny przywilej. Klientom (którzy wzięli kredyt po 22 lipca 2017 r.) bank jest zobowiązany po nadpłacie zwrócić proporcjonalne koszty okołokredytowe. Chodzi tu o ubezpieczenie, prowizje i inne opłaty bankowe.

Czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny w Banku Pekao S.A.?

Z punktu widzenia potencjalnych korzyści, opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny nie tylko w Pekao S.A., ale i w każdym innym banku, w którym został zaciągnięty. Nadpłata oznacza niższy dług, niż przewidują to warunki umowy kredytowej. Zaoszczędzone pieniądze można zainwestować i wygenerować dzięki nim dodatkowy zysk.

Należy tylko upewnić się, że bank nie pobierze dodatkowych kosztów za wcześniejszą spłatę. Klienci, którzy zawarli umowy kredytu po 22 lipca 2017 r. i wybrali oprocentowanie zmienne, prowizje zapłacą, jeżeli zaczną nadpłacać, zanim nie minie 36 miesięcy od podpisania umowy. Po tym okresie wcześniejsze spłaty są bezpłatne. Dla oprocentowania stałego bank nie nalicza opłat bez względu na termin wcześniejszych spłat.

Wcześniejsze spłacenie kredytu, poza korzyściami czysto finansowymi, przyniesie także inne niemierzalne benefity: pozwoli spać spokojnie i zmniejszyć napięcie w razie pogorszenia sytuacji finansowej.

 

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000819/U/D20170819Lj.pdf
 • https://media.bik.pl/informacje-prasowe/789059/bik-podsumowuje-2022-r-na-rynku-kredytow-i-pozyczek-oraz-prognozuje-2023-r
 • https://www.pekao.com.pl/poradnik-kredytowy/nadplata-kredytu-hipotecznego-czy-warto-z-niej-skorzystac.html
 • https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:41d0764a-5c97-4a11-9db6-54e7c831c947/TOiP_062023_1.pdf

Warto wiedzieć

 • Każdy klient ma prawo zrobić nadpłatę kredytu hipotecznego w Pekao. Taka możliwość istnieje także wtedy, kiedy uruchomi ustawowe wakacje kredytowe.
 • Dyspozycję nadpłaty można złożyć przez aplikację PeoPay lub bankowość Przelewy24. Po podpisaniu aneksu bank pobierze z konta zadeklarowaną wysokość nadpłaty.
 • Z tytułu nadpłaty obniży się saldo kredytowe i odsetki. Klient może wybrać, czy ma zostać to rozliczone poprzez skrócenie okresu spłaty kredytu, czy obniżenie rat.
 • Za wcześniejsze spłacenie kredytu zawartego po 22 lipca 2017 r. bank pobierze prowizję wyłącznie, jeśli nadpłacany jest kredyt z oprocentowaniem zmiennym w okresie pierwszych 36 miesięcy od podpisania umowy. Prowizja wynosi 3%.
 • Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego wziętego od 5 kwietnia 2013 r. jest bezpłatna, o ile wysokość nadpłat w jednym roku nie przekracza 10% całości kredytu. Po przekroczeniu tej wartości rekompensata wynosi 2%.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co zawiera wniosek o nadpłatę kredytu hipotecznego w Banku Pekao S.A.?

  We wniosku składanym przez PeoPay lub aplikację Pekao24 automatycznie pojawią się pola do wypełnienia. Należy w nich wskazać datę przelania środków i wysokość dodatkowej wpłaty. Ponadto trzeba zaznaczyć, czy nadpłata ma pomniejszyć przyszłe raty, czy skrócić okres kredytowania.

 2. Czy można nadpłacić kredyt hipoteczny w Banku Pekao S.A. online?

  Nadpłata kredytu hipotecznego w Pekao S.A. odbywa się w ten sposób, że klient zgłasza dyspozycję, w której podaje m.in. numer rachunku, z którego bank pobierze nadpłatę. Dyspozycję można wysłać online (przez PeoPay lub Pekao24), ale i tak klient będzie musiał udać się do placówki, aby podpisać aneks do umowy kredytu.

 3. Kiedy nadpłata kredytu hipotecznego jest opłacalna?

  Wcześniejsze spłacenie zobowiązania jest korzystne, gdy nie ponosi się prowizji za nadpłatę lub jest ona niższa niż suma zaoszczędzonego kapitału i odsetek.

 4. Ile kosztuje nadpłata kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym w Banku Pekao S.A.?

  Jeżeli klient podpisał umowę kredytową od 22 lipca 2017 r., bank Pekao S.A. nie pobierze żadnej prowizji. W przypadku umów zawartych wcześniej (od 5 kwietnia 2013 r.) dodatkowa opłata (w wysokości 2%, min. 200 zł) zostanie naliczona, o ile łączna wartość nadpłat w danym roku przekroczyła 10% całości kwoty kredytu hipotecznego.

 5. Po jakim czasie można nadpłacać kredyt hipoteczny Pekao?

  Nadpłatę kredytu można zrobić w każdej chwili. Jednak klient, który ma kredyt (zawarty od 22 lipca 2017 r.) ze zmiennym oprocentowaniem i zrobi nadpłatę okresie krótszym niż 3 lata od zawarcia umowy, zapłaci prowizję. Nie obowiązuje ona w przypadku kredytów ze zmienną stopą starszych niż 3 lat i wszystkich ze stałym oprocentowaniem.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments