Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Nadpłata kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska – jak wygląda?

Spłacasz kredyt mieszkaniowy w Santander Bank Polska i chcesz mieć go z głowy wcześniej, niż masz wpisane w umowie kredytowej? Jeśli dysponujesz wolnymi środkami, zastanów się nad robieniem nadpłat. Nawet symboliczne kwoty wpłacane regularnie spowodują zmniejszenie rat lub wpłyną na skrócenie okresu kredytowania.

Wg danych pochodzących z BIK klienci banków w 2022 r. zadłużyli się na 724 mln złotych. Wydaje się dużo? Z perspektywy przeciętnego zjadacza chleba kwota jest powalająca, ale nie – jeśli spojrzymy globalnie. Wartość udzielonych pożyczek skurczyła się względem 2021 r. aż o 13 mld zł. Najczęściej Polacy decydują się na kredyt mieszkaniowy (71% ze wszystkich) i kredyt gotówkowy (21%). Ten pierwszy to zobowiązanie na wiele lat, podczas których sytuacja kredytobiorcy może się poprawić.

Rozsądnie jest wtedy płacić więcej, niż przewidują to warunki umowy kredytowej. Dzięki temu skróci się okres kredytowania lub spadnie wielkość raty. Sprawdźmy, jakie są warunki nadpłaty kredytu hipotecznego w banku Santander BP i czy trzeba wypełnić wniosek o dyspozycję nadpłacenia.

Jak działa wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

Do umowy o kredyt hipoteczny w Santander Bank dołączany jest harmonogram spłat, czyli plan określający terminy płatności i wysokość rat. Podstawowym obowiązkiem kredytobiorcy jest płacenie bez opóźnień, tj. najpóźniej w dniu przewidzianym umową. Harmonogram spłaty kredytu może ulec modyfikacjom. Najczęściej tak się dzieje, gdy zmienia się wysokość wskaźnika WIBOR (LIBOR) lub klient nadpłaca raty kredytu, przez co bank przelicza po raz kolejny wysokość odsetek i robi korektę salda.

Wcześniejsza spłata kredytu to po prostu wpłacanie wyższych rat niż wskazuje umowa. Klient może dokonać spłaty kwoty kredytu w całości (jedną nadpłatą) lub nadpłacać od czasu do czasu drobniejszymi sumami. Wszystko zależy od jego chęci i możliwości finansowych. Santander, jak i każdy inny bank w Polsce, nie może odmówić klientom prawa do wcześniejszej spłaty kredytu, ponieważ gwarantują to im zapisy ustawy o kredycie hipotecznym.

Nadpłata kredytu hipotecznego rozliczana jest na spłatę kapitału, czyli głównej części długu zaciągniętego od banku. Im mniejszy kapitał pozostaje do spłacenia, tym mniejsza jest wysokość odsetek, a co za tym idzie – niższe miesięczne raty. Krótko mówiąc – dzięki nadpłatom ulega obniżeniu całkowity koszt kredytu.

Klient, który jeszcze przed wzięciem kredytu hipotecznego wie, że będzie chciał go nadpłacać, powinien rozważnie wybrać tryb rat. Z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłaca się brać raty równe, ponieważ więcej się zaoszczędzi przy nadpłatach. Z kolei decydując się raty malejące, trzeba pamiętać przez pierwszy okres spłacania są one na tyle wysokie, że nie każdego stać, aby jeszcze je nadpłacać.

Warto wiedzieć, że w Santander klient może zmienić warunki kredytu hipotecznego. Tzn. klient, który wcześniej wybrał system rat równych, ma prawo zmienić je na raty malejące lub na odwrót. Oczywiście taka zmiana nie zawsze jest możliwa, ponieważ bank weryfikuje zdolność kredytową pod kątem nowej wysokości raty.

Jak nadpłacić kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska?

Nadpłatę kredytu hipotecznego w Santander można zrobić w aplikacji mobilnej, przez internet lub w placówce. W banku oczywiście wystarczy podejść do okienka i powiedzieć pracownikowi, że celem wizyty jest nadpłacenie zobowiązania.

W przypadku zlecenia nadpłaty przez aplikację lub stronę internetową należy wejść w produkt, czyli w tym przypadku kredyt hipoteczny. Następnie wybrać okno Spłać ratę, wpisać kwotę, kliknąć Dalej i wykonać przelew. Wszystko odbywa się szybko i intuicyjnie.

W Santander, w przeciwieństwie do niektórych innych banków, nie jest konieczne złożenie wniosku o nadpłatę kredytu hipotecznego. Wystarczy po prostu wpłacić określoną sumę, a bank uwzględniając nadpłatę, przygotuje nowy harmonogram spłat.

Klient, kontaktując się z doradcą, może wybrać, czy nadpłata kredytu ma obniżyć wysokość rat, czy skrócić okres spłaty (zmniejszyć liczbę rat). Korzystniejsze jest to drugie rozwiązanie, tj. pozostawienie raty kredytu na tym samym poziomie skracając okres kredytowania.

Czym wakacje kredytowe różnią się od nadpłaty kredytu hipotecznego?

Wakacje kredytowe i nadpłata kredytu hipotecznego to zupełnie inne usługi oferowane przez Santander i inne banki. Obie są dostępne dla wszystkich chętnych klientów we wszystkich polskich bankach.

Wakacje to okres, w którym spłacanie rat jest zawieszone – bank nie ma prawa pobierać wtedy żadnych opłat, poza należnością za ubezpieczenie (od utraty pracy, niskiego wkładu itd.). Wakacje dotyczą tylko kredytów hipotecznych, nie może wziąć ich osoba mająca kredyt np. gotówkowy lub na samochód.

Ustawowe wakacje kredytowe to odpowiedź rządu na trudną sytuacją wielu gospodarstw w związku z wysoką inflacją. Wprowadzono je ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zgodnie z przepisem – każdy kredytobiorca mógł w 2022 r. zawiesić na cztery miesiące spłatę rat oraz ma taką możliwość w 2023 r. (w jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów).

Do wakacji ma prawo każdy klient banku, który spełnił (lub spełnia) dwa warunki:

 • zawarł umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
 • umowa zakończyła się 31 grudnia 2022 r. lub w późniejszym terminie.

Wakacje kredytowe są bezpłatne – Santander Bank Polska nie pobiera żadnych opłat ani za ich włączenie, ani związanych z wydłużeniem okresu spłaty.

Zatem kredytobiorca, który zdecydował się na wzięcie wakacji, nie zapłaci nawet o złotówkę wyższego kredytu, niż gdyby wakacji nie miał. Jedyną jego niedogodnością jest wydłużenie okresu kredytowania. Ale z drugiej strony wakacje bierze się wtedy, gdy sytuacja finansowa nie pozwala spłacać rat. Dłuższy czas spłacania jest zatem tylko drobną uciążliwością w porównaniu do korzyści, jakie daje odroczenie rat.

Nadpłata kredytu hipotecznego to z kolei płacenie więcej niż wynika to z umowy kredytowej. Nadpłaty pozwalają skrócić okres spłaty kredytu lub obniżyć przyszłe raty. Klient może zdecydować, czy woli szybciej spłacić zobowiązanie (zachowując raty na tym samym poziomie), czy płacić mniej, ale przez taki sam czas, jak ustalono w umowie kredytowej.

Wakacje kredytowe uruchamia się zatem, gdy sytuacja materialna chwilowo uległa pogorszeniu, a nadpłaty realizuje się, kiedy mamy więcej wolnych środków.

Czy podczas wakacji kredytowych można nadpłacać kredyt hipoteczny?

Wakacje kredytowe włącza się, kiedy brakuje środków na spłatę rat lub są pilniejsze potrzeby. Natomiast nadpłatę kredytu hipotecznego wykonuje się podczas miesięcy lepszych finansowo. Przynajmniej tak jest w teorii, ale niekoniecznie w praktyce.

Otóż wielu kredytobiorców składa w banku wniosek o wakacje i decyduje się na nadpłacanie kredytu w tym samym czasie. Czy tak można? Skoro wakacje z założenia są przeznaczone dla klientów, których przytłacza koszt kredytu hipotecznego?

Art. 38 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym mówi, że klient ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego. Kluczowy jest zwrot w każdym czasie. Jeżeli w każdym to także w trakcie wakacji.

Jaki jest zatem sens uruchamiania jednocześnie wakacji i dokonywania nadpłat? Takie rozwiązanie jest szczególnie opłacalne w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Raty najprawdopodobniej będą coraz wyżej oprocentowane.

Biorąc ustawowe wakacje kredytowe i spłacając jednocześnie zobowiązanie, wpłaty pomniejszają kapitał kredytu. A im mniejszy kapitał, tym mniejsze odsetki i w rezultacie niższa kwota, którą trzeba zwrócić bankowi.

Na razie nie ma oficjalnych planów przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 r., dlatego nadchodzące miesiące to ostatnia szansa skorzystania z przywileju. Specjaliści radzą, aby wziąć je w ostatnim możliwym momencie, czyli we wrześniu i grudniu 2023 r., ponieważ wtedy zaoszczędzi się najwięcej.

Jakie korzyści ma nadpłata kredytu w Santander Bank Polska?

Wcześniejsza spłata kredytu w całości lub symboliczne nadpłaty mają dwie zalety: skracają czas spłaty kredytu lub pomniejszają wysokość raty. Klient ma prawo zdecydować, która opcja jest dla niego korzystniejsza.

Jak to działa, skoro kapitał kredytu wciąż jest taki sam? Na wysokość raty składają się kapitał i odsetki. Nadpłaty kredytu hipotecznego rozliczane są na spłatę kapitału, czyli podstawy, od której Santander Bank Polska oblicza odsetki. Im niższy kapitał, tym mniejsze odsetki, a więc i łaskawsza wysokość rat.

W Santander Bank, jak i w każdym innym, klient, który otrzymuje automatycznie zwrot części odsetek zapłaconych z góry. Reguluje to ustawa o kredycie hipotecznym, dodatkowo wskazując, że w przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem, bank ma obowiązek oddać koszty okołokredytowe przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy.

Ile kosztuje nadpłata kredytu w Santander Bank Polska?

Zgodnie z art. 40 ustawy o kredycie hipotecznym banki mogą naliczać sobie rekompensatę za wcześniejszą spłatę kredytu ze zmiennym oprocentowaniem. Jest to maksymalnie 3% spłacanej kwoty pod warunkiem, że nadpłata kredytu nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt. Inaczej mówiąc – bank nie ma prawa pobrać opłaty, jeżeli nadpłaty będą robione po upływie 3 lat od podpisania umowy.

Powyższe ograniczenie dotyczy wyłącznie kredytów ze zmiennym oprocentowanych, w przypadku stałego prawo nie przewiduje żadnych limitów. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do umów zawartych od 22 lipca 2017 r., kiedy to weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym.

Santander Bank Polska podchodzi łagodniej do kredytobiorców, niż przewiduje to prawo. Bank nie nalicza żadnych opłat z tytułu nadpłaty kredytu oprocentowanego według stopy stałej na 5 lat. Z kolei wysokość prowizji dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem jest niższa niż maksymalna, na którą zezwalają przepisy.

Rekompensata wynosi:

 • 0% w przypadku nadpłaty, która nie przekracza 50% kwoty kredytu hipotecznego,
 • 1% w pozostałych sytuacjach.

Prowizja nie może być wyższa niż odsetki, które zostałyby naliczone od części kredytu spłaconej przed terminem przez rok od dnia faktycznej spłaty. Zobrazować to można w ten sposób: kredytobiorca robi 1 stycznia 2023 r. dużą nadpłatę, która w całości spłaca kredyt. Santander nie może mu policzyć wyższej rekompensaty niż wysokość odsetek obliczonych od kwoty nadpłaty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Nadpłaty kredytu hipotecznego bank rozlicza na bieżąco. Tzn. każda wpłata wyższa niż wymagana w umowie skutkuje tym, że bank ponownie przelicza saldo i przygotowuje nowy harmonogram spłat.

Klient dokonujący nadpłaty nie otrzymuje zwróconych pieniędzy jako gotówki do ręki. Są one zaliczane na poczet przyszłych rat. Dopiero gdy dojdzie do całkowitej spłaty kredytu i okaże się, że na saldzie występują nadwyżki, Santander Bank Polska zwróci środki na rachunek wskazany przez klienta.

W banku Santander każdy zainteresowany klient może złożyć wniosek o przeprowadzenie symulacji, jak będą wyglądały jego koszty związane z nadpłatą kredytu. Instytucja ma obowiązek dostarczyć taki kosztorys w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku (art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o kredycie).

O czym jeszcze pamiętać przy nadpłacie kredytu hipotecznego?

Nadpłata kredytu hipotecznego pozwala skrócić okres kredytowania lub obniżyć wysokość raty. Biorąc pod uwagę, że bank może pobierać opłatę za wcześniejszą spłatę tylko przez pierwszy 3 lata i wyłącznie przy oprocentowaniu zmiennym, nadpłacenie zobowiązania niemal zawsze jest opłacalne.

Pomimo to nie warto nadpłacać kredytu na siłę. Jeśli nasza aktualna sytuacja jest taka, że spłacanie wyższych rat spowoduje opóźnienie w innych, bieżących płatnościach, trzeba się mocno zastanowić. Harmonogram spłat kredytu bank przygotował w oparciu o nasze możliwości finansowe. Zatem i bez nadpłacania rat, spokojnie spłacimy ten kredyt. Może będzie to trwało trochę dłużej, ale przynajmniej nie obciąży portfela.

Nadpłacanie kredytu to korzystne rozwiązanie, ale dla klientów, których stać na płacenie wyższej raty. Wydawanie ostatniej złotówki czy wręcz ubieganie się o kredyt gotówkowy, aby nadpłacić z niego hipoteczny, zdecydowanie mija się z celem.

Warto wiedzieć

 1. Każda osoba, która ma kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska, ma prawo nadpłacić go w dowolnej chwili. Nie ma ograniczeń co do liczby nadpłat i ich wysokości.
 2. Nadpłaty można dokonywać także w trakcie wakacji kredytowych. Pozwala to obniżyć całkowity koszt kredytu (tj. długu do oddania), ponieważ nadpłaty idą na spłatę kapitału, a im niższy kapitał, tym niższe odsetki.
 3. Banki mają prawo pobierać prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty. W Santander Bank Polska nie ma opłat przy kredycie ze stałym oprocentowaniem na 5 lat oraz przy kredycie ze zmienną stopą, o ile minęło 36 miesięcy od podpisania umowy. Jeśli minęło mniej czasu, bank naliczy rekompensatę w wysokości 1% pod warunkiem, że nadpłata kredytu hipotecznego jest wyższa niż 50% udzielonego kredytu.
 4. Klient, który zamierza nadpłacać zobowiązanie, powinien zdecydować się na kredyt ze stałą (równą) ratą, zamiast wybierać raty malejące.
 5. Z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego klient ma prawo wybrać, czy woli, aby bank skrócił mu okres kredytowania, czy obniżył przyszłe raty. Z finansowego punktu widzenia korzystniejsze jest to pierwsze rozwiązanie.
 6. Po wcześniejszej spłacie kredytu Santander Bank ma obowiązek zwrócić odsetki oraz inne koszty okołokredytowe naliczone proporcjonalnie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można nadpłacać kredyt hipoteczny Santander? 

  Tak, każdy kredytobiorca ma prawo spłaty kredytu w dowolnym momencie trwania umowy.

 2. Czy Santander zwraca odsetki przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego? 

  Tak, bank ma obowiązek zwrócić odsetki klientowi, który wcześniej spłacił całkowicie kredyt hipoteczny lub go nadpłacił. Jeśli była to nadpłacenie kredytu, Santander nie odda gotówki do ręki, ale przeliczy ponownie zobowiązanie i zaproponuje obniżenie przyszłych rat lub skrócenie okresu spłaty. Decyzja należy do klienta. Po całkowitej spłacie kredytu bank odda proporcjonalnie naliczone opłaty okołokredytowe.

 3. Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny przy wysokiej inflacji? 

  Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wraz z wysoką inflacją rosną stopy procentowe, a wraz z nimi koszty wszystkich kredytów, nie tylko hipotecznych. W tej sytuacji na pewno nie warto brać pożyczki tylko po to, aby nadpłacić kredyt hipoteczny. Osoba, która ma wolne środki może je przeznaczyć na nadpłatę kredytu, o ile nie będzie to wymagało zapłaty prowizji dla Santander BP.

 4. Jak wygląda spłata kredytu przed terminem Santander? 

  W Santander Bank nie trzeba zawiadamiać o zamiarze nadpłacenia kredytu. Po prostu przelewa się kwotę nadpłaty na konto, a bank przelicza kredyt i wysyła nowy harmonogram spłat.

 5. Jak zrobić nadpłatę kredytu w Santander? 

  Nadpłatę można zrobić w placówce, ale prościej będzie skorzystać z aplikacji banku lub strony internetowej. Wystarczy zalogować się do bankowości internetowej, wybrać okno Kredyt hipoteczny, następnie Spłać ratę, wpisać kwotę nadpłaty i zlecić przelew.

 6. Ile razy można nadpłacać kredyt Santander? 

  Nie ma limitów, jeśli chodzi o liczbę nadpłat i ich wysokość. Ustawa gwarantuje kredytobiorcy prawo do dokonywania nadpłat w dowolnej ilości, częstotliwości i wysokości.

 7. Jak spłacić szybciej kredyt w Santander? 

  Nadpłata kredytu hipotecznego to jedyny sposób, aby szybciej wyzbyć się zobowiązania. Nadpłaty w Santander BP, jak i w każdym innym banku, pomniejszają kwotę kapitału, a co za tym idzie także i odsetki. Dzięki temu pomniejszy się liczba rat do spłaty lub ich wysokość.

Porównaj kredyty hipoteczne
Justyna Czerwińska
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jagoda
Jagoda
4 miesięcy temu

Co przysluguje osobie ktora splacila kredyt hipoteczny przed czasem? Jaki wniosek mozna zlozyc do banku zeby odzyskac czesc prowizji/odsetek z tytulu splacenia wczesniej kredytu hipotecznego? W wypadku kredytu konsumenckiego jest to jasne, a co z hipotecznym?

Dominik
Dominik
6 miesięcy temu

Artykuł nieaktualny, nadpłacanie kredytu przed upływem 3 lat jest bez prowizji tylko dla pierwszej nadpłaty. Każda kolejna wiąże się z dodatkową opłatą.