Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Okres kredytowania – Co to jest i jaki wybrać?

Okres kredytowania to określony w umowie okres, w którym kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt, czyli kwotę główną wraz odsetkami i innymi kosztami. O wysokości całkowitych kosztów kredytu decyduje nie tylko wartość odsetek, wysokość prowizji czy wykupienie polisy zabezpieczającej spłatę zobowiązania, ale również długość okresu kredytowania. Czym jest okres kredytowania? Czy wydłużenie okresu kredytowania ma sens? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

Okres kredytowania to jeden z elementów identyfikujących rodzaj kredytu – krótszy dla kredytu gotówkowego i dłuższy dla kredytu hipotecznego. Dłuższy okres spłaty zobowiązania oznacza niższą ratę, co będzie korzystne dla domowego budżetu. Wymaga również posiadania niższej zdolności kredytowej. Minusem są jednak koszty – będą wyższe niż wówczas, jeśli zobowiązanie spłacimy szybciej. Jaki okres spłaty wybrać? Sprawdzamy która opcja będzie korzystniejsza.

Co to jest okres kredytowania?

Okres kredytowania to określony w umowie okres, w którym kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt czyli kwotę główną wraz odsetkami i innymi kosztami.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami pozwala konsumentowi na wcześniejszą spłatę zobowiązania, przed terminem określonym w umowie. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty całości lub tylko części zobowiązania. Główną korzyścią takiej sytuacji będzie obniżenie całkowitych kosztów kredytu, nie tylko w zakresie odsetek, ale również innych kosztów, choćby kredytobiorca poniósł je jeszcze przed tą spłatą.

Jest jednak haczyk: wcześniejsza spłata kredytu opłaca się tylko w określonych okolicznościach. Skrócenie okresu spłaty kredytowania nie jest dla kredytodawcy korzystne, dlatego w treści umowy kredytowej mogą znaleźć się postanowienia w zakresie odpowiedniej rekompensaty na rzecz banku w takiej sytuacji.

Jednak zarówno okres, kiedy bank może naliczyć rekompensatę, jak i jej wysokość określają przepisy. Przy kredycie hipotecznym z oprocentowaniem zmiennym może to mieć miejsce tylko w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej. Dlatego w praktyce z nadpłacaniem rat warto poczekać co najmniej 3 lata od uzyskania finansowania na wymarzony dom czy mieszkanie.

O ile wcześniejsza spłata kredytu jest dopuszczalna, to opóźnienia w płatności rat nie są mile widziane. Ich konsekwencją będzie co najmniej pogorszenie historii kredytowej w BIK. Bank może również naliczyć odsetki karne za każdy dzień opóźnienia, a w podbramkowej sytuacji zaprzestania płatności rat, również wypowiedzieć umowę.

Rekomendacja KNF w sprawie optymalnego okresu kredytowania

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie optymalnego okresu kredytowania znalazły się w Rekomendacji S, która stanowi zbiór dobrych praktyk dotyczących zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Zgodnie z wytycznymi bank powinien rekomendować klientom detalicznym okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat. Jeśli nawet klient podejmie decyzję o chęci skorzystania z dłuższego okresu kredytowania, to w żadnym przypadku nie może on przekraczać 35 lat.

Skąd takie zalecenia? Według KNF nadmierne wydłużenie okresu kredytowania spłaty zobowiązań wiąże się ze wzrostem ryzyka kredytowego zarówno po stronie banku, jak i kredytobiorcy. Oczekiwane zyski, związane z niższą ratą, są niewielkie w porównaniu z podwyższeniem całkowitych kosztów kredytu, czy ryzykiem zmiany stóp procentowych i tym samym wahaniem wysokości raty.

Jaki okres kredytowania wybrać?

Pierwsze porównania w zakresie warunków kredytu w zależności od długości okresu kredytowania zachęcają do wyboru jak najkrótszego okresu spłaty. Jednak nie zawsze takie rozwiązanie będzie dla każdego korzystne.

 • Krótki termin spłaty daje możliwość obniżenia całkowitych kosztów kredytu, jednak wiąże się z koniecznością płacenia wyższych rat, a dla jego uzyskania wymagana jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa.
 • >

Dlatego optymalne rozwiązanie będzie dla każdego inne. Przy kredycie z pierwotnie długim okresem spłaty, zawsze można zdecydować się na wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę przed terminem określonym w umowie. Również takie rozwiązanie da kredytobiorcy realne oszczędności.

Jakie zalety i wady ma krótszy okres kredytowania?

Podstawową zaletą krótszego okresu kredytowania jest obniżenie całkowitych kosztów kredytu. Oszczędności mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Przykład:

Przyjmując takie same parametry kredytu w zakresie wartości nieruchomości, posiadanego wkładu własnego i kwoty finansowania, ale biorąc pod uwagę różny okres spłaty, koszty kredytu będą znacznie się różnić:

 • Wartość nieruchomości: 300.000 zł
 • Wkład własny: 60.000 zł
 • Kwota kredytu: 240.000 zł
 • Oprocentowanie: zmienne

 

 • Okres spłaty: 25 lat
 • Miesięczna rata: 1.799,95 zł
 • Kwota do spłaty: 539.985 zł

 

 • Okres spłaty: 30 lat
 • Miesięczna rata: 1.705,88 zł
 • Kwota do spłaty: 614.116,80zł

 

 • Okres spłaty: 35 lat
 • Miesięczna rata: 1.647,13 zł
 • Kwota do spłaty: 691.794,60 zł

Kalkulacje zostały wykonane w dniu 06.10.2023 r. za pomocą kalkulatora hipotecznego Banku PKO BP.

Oprócz aspektu czysto finansowego warto wskazać, że szybsza spłata kredytu oznacza odzyskanie wysokiej zdolności kredytowej, co przyda się w razie pojawienia się innych potrzeb wymagających uzyskania finansowania w banku. Dodatkowo brak raty oznacza zmniejszenie obciążeń finansowych rodzinnego budżetu. Posiadane nadwyżki można wydać dowolnie. Niemniej ważny jest aspekt psychologiczny. Brak obciążeń kredytowych daje większe poczucie spokoju, nawet w razie kryzysowej sytuacji: np. utraty pracy.

Wadą krótkiego okresu kredytowania może być konieczność płacenia wyższych rat.

Jakie zalety i wady ma maksymalny okres kredytowania?

Zawarcie umowy na maksymalny określony przez bank okres, może być korzystne przede wszystkim ze względu na niższą ratę, która stanowi mniejsze obciążenie dla domowych finansów. Takie rozwiązanie sprawdzi się również dla osób z niższą zdolnością kredytową. Warto jednak pamiętać, że ustalanie zdolności kredytowej osoby, która wnioskuje o kredyt z okresem spłaty dłuższym niż 25 lat, będzie opierać się na takich warunkach jak przy kredycie na 25 lat.

Katarzyna Gaweł Katarzyna Gaweł

Największą wadą maksymalnego okresu kredytowania są dużo wyższe całkowite koszty kredytu. Długi okres spłaty przy kredycie z oprocentowaniem zmiennym to także zagrożenie podwyżki stóp procentowych.

Który bank oferuje najdłuższy okres kredytowania?

Warto pamiętać, że banki muszą stosować się do wytycznych KNF w zakresie ustalania maksymalnego okresu spłaty kredytu hipotecznego. Dlatego kredytobiorca może uzyskać zobowiązanie zabezpieczone hipoteką na maksymalnie 35 lat.

Kredyt hipoteczny z maksymalnym okresem spłaty do 35 lat oferuje m.in.:

Kredyt hipoteczny z maksymalnym okresem spłaty do 30 lat oferuje m.in.:

Czy można wydłużyć okres kredytowania?

Kredytobiorca może zwrócić się do banku o wydłużenie okresu kredytowania zobowiązania. Taka operacja jest możliwa, jeśli dotychczasowy okres kredytowania jest krótszy niż ten maksymalny dopuszczalny przepisami. W praktyce oznacza to, że z wydłużenia okresu kredytowania można skorzystać tylko przy umowie z okresem spłaty krótszym niż 35 lat.

Wydłużenie spłaty kredytu wymaga złożenia wniosku do banku przez kredytobiorcę i zawarcia aneksu do umowy. Warto wcześniej sprawdzić czy bank nie pobierze dodatkowej opłaty za taką czynność.

Czy opłaca się skrócić okres kredytowania?

Krótszy okres spłaty kredytu to oszczędności w zakresie odsetek i innych kosztów. Dlatego takie rozwiązanie będzie zwykle dla kredytobiorcy opłacalne.

Trzeba jednak pamiętać, że nadpłacanie kredytu czy spłacenie całości zobowiązania warto zrobić w odpowiednim momencie. Chodzi o to, aby nie płacić rekompensaty, którą zwykle bank ma prawo naliczyć z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania w pierwszych latach kredytowania.

W razie wątpliwości co do wysokości ponoszonych kosztów, zawsze warto zwrócić się do banku z wnioskiem o przekazanie informacji o pełnych kosztach takiej operacji. Bank jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wniosku.

Okres kredytowania a wiek kredytobiorcy

Nawet jeśli bank daje możliwość zaciągnięcia zobowiązania na maksymalny okres kredytowania 35 lat, to jednak nie każdy kredytobiorca będzie miał taką szansę. Ograniczeniem będzie jeszcze jego wiek.

Polityka banków w tym zakresie może się różnić między sobą, a wymagania co do maksymalnego wieku kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego mogą się wahać w zależności od oferty, najczęściej pomiędzy 70 – 80 lat.

Okres kredytowania a koszty kredytu

Im krótszy okres spłaty kredytu, tym niższe będą całkowite koszty zobowiązania. Dzieje się tak m.in. dlatego, że odsetki naliczane są krócej, ale również z uwagi na niższe ryzyko kredytowe banku, co może przełożyć się np. na niższe oprocentowanie. Dodatkowo długi okres spłaty może wiązać się również z generowaniem dodatkowych kosztów np. koniecznością wykupienia polisy zabezpieczającej spłatę kredytu.

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000819/U/D20170819Lj.pdf

Warto wiedzieć:

 1. Okres kredytowania oznacza określony umową czas na spłatę zobowiązania wraz z odsetkami i innymi kosztami.
 2. Zgodnie z wytycznymi KNF, bank powinien rekomendować klientowi indywidualnemu zawarcie umowy kredytu hipotecznemu na okres nie dłuższy niż 25 lat.
 3. Maksymalny okres kredytowania spłaty zobowiązania hipotecznego w każdym przypadku nie może przekraczać 35 lat.
 4. Do wydłużenia okresu kredytowania potrzebny jest wniosek kredytobiorcy i konieczność zawarcia aneksu do umowy.
 5. Wcześniejsza spłata zobowiązania może wiązać się z koniecznością zapłaty rekompensaty na rzecz banku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy skrócenie okresu kredytowania dotyczy tylko kredytów hipotecznych?

  Nie. Zgodnie z przepisami ustawy ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim można również skrócić okres kredytowania innych zobowiązań m.in. kredytów gotówkowych czy pożyczek.

 2. Kiedy warto nadpłacić ratę kredytu i dzięki temu skrócić okres kredytowania?

  Lepiej wstrzymać się do momentu, kiedy bank nie będzie mógł już naliczyć rekompensaty z tytułu spłaty całości lub części zobowiązania przed terminem określonym w umowie. W przypadku kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym jest to okres do 36 miesięcy od zawarcia umowy. 

 3. Czy nadpłacanie kredytu zawsze oznacza skrócenie okresu kredytowania?

  Nadpłacanie kredytu daje kredytobiorcy dwie opcje: możliwość skrócenia okresu kredytowania bez zmian w wysokości raty lub obniżenie wysokości raty bez zmiany okresu spłaty zobowiązania.

 4. Jak wydłużyć okres kredytowania w czasie trwania umowy?

  Wystarczy złożyć wniosek do banku. Trzeba jednak pamiętać, że w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy, oprócz wyższych całkowitych kosztów kredytu mogą pojawić się dodatkowe koszty i opłaty.

 5. Czy trzeba uzyskać zgodę banku na wcześniejszą częściową spłatę kredytu i skrócenie okresu kredytowania?

  Nie. Możliwość wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu gwarantuje ustawa. Warto jednak wcześniej zwrócić się do banku o przedstawienie kosztów takiej operacji.

Porównaj kredyty hipoteczne
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
wera
wera
7 miesięcy temu

Tylko ze regularnie nadplacajac kredyt i tak splaci sie go wczesniej, wiec nie ma sensu oficjalnie skracac czasu kredytowania jezeli mozna miec nizsze raty miesieczne…

Dan
Dan
1 rok temu

Czy trzeba uzyskać zgodę banku na wcześniejszą częściową spłatę kredytu i skrócenie okresu kredytowania?” – tak trzeba, za pomocą aneksu, z decyzją banku i co więcej płaci się z tego tytułu prowizję – ok. 0,5%

Maro
Maro
1 rok temu
Reply to  Dan

Dokładnie tak przynajmniej tak jest w PKOBP. Pytanie jak to się ma do wspomnianej w artykule ustawy ?