Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Zawieszenie kredytu hipotecznego – czy to w ogóle możliwe?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, przez co wiąże się z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych trudności finansowych, które mogą pojawić się na przestrzeni lat i przeszkodzić w terminowej spłacie rat. Rozwiązaniem w takiej sytuacji mogą być wakacje kredytowe. Tylko czy zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego jest w ogóle możliwe?

Możliwość przerwy w płatności rat kredytu hipotecznego może stanowić znaczącą ulgę w razie pojawienia się problemów finansowych np. w razie utraty pracy. Kredytodawcy zwykle w takiej sytuacji dają możliwość czasowego zawieszenia spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu lub tylko części kapitałowej. Sprawdzamy kiedy skorzystanie z wakacji kredytowych jest możliwe, co dzieje się z pominiętą ratą i czy zawieszenie spłaty kredytu to konstrukcja dostępna dla wszystkich kredytobiorców.

Na czym polega zawieszenie kredytu hipotecznego?

Zawieszenie spłaty kredytu dotyczy sytuacji, w której na określony z góry czas – zwykle od jednego do trzech miesięcy – jesteś zwolniony z płatności całości lub części raty kredytowej.

Przypomnijmy: rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części: kapitałowej i odsetkowej. Wysokość każdej części zależy od wyboru rodzaju rat kredytu: malejących lub równych. W pierwszym przypadku wysokość części kapitałowej jest stała, a zmienia się tylko wysokość części odsetkowej. Tym samym raty malejące, wysokie na początku spłaty, maleją wraz z upływem czasu.

Raty równe charakteryzują się natomiast stałą wysokością na przestrzeni lat, ale jednocześnie oznaczają wahanie wysokości części kapitałowej, która rośnie z upływem czasu i części odsetkowej, która z kolei maleje wraz z postępującą spłatą kapitału.

Jakie są rodzaje zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego?

Biorąc pod uwagę elementy składowe raty kredytu hipotecznego, w praktyce zawieszenie spłaty zobowiązania możemy podzielić na:

 • karencję w spłacie kredytu – w tym przypadku zawieszeniu ulega jedynie część kapitałowa raty, a kredytobiorca nadal musi płacić odsetki od kredytu,
 • wakacje kredytowe – gdy zawieszeniu ulega spłata pełnej raty kapitałowo-odsetkowej.

W zależności od oferty banku oba rozwiązania mogą być stosowane w przypadku jednej umowy kredytowej, choć oczywiście na warunkach i terminach określonych przez kredytodawcę. Może zdarzyć się również, że w ramach umowy będziesz miał prawo do skorzystania tylko z jednej z tych opcji.

Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie pełnej raty kapitało-odsetkowej, możemy jeszcze podzielić ze względu na źródło zawieszenia na:

 • umowne wakacje kredytowe – podstawą ich udzielenia jest umowa kredytowa podpisana z bankiem,
 • ustawowe wakacje kredytowe – na warunkach i zasadach określonych w ustawie, dostępne bez względu na zapisy umowne. Wynikają zwykle z chęci pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na warunki gospodarcze w kraju.

Co mówi prawo?

Aktualnie obowiązujące ustawowe wakacje kredytowe są udzielane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Prezydent podpisał ustawę przedłużającą możliwość skorzystania z wakacji kredytowych również w 2024 r. Nowelizacja przepisów weszła w życie 15 maja 2024 r.

Warunki, które uprawniają do skorzystania z zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego w 2024 r. są nieco inne niż zasady obowiązujące w 2022 i 2023 r. Piszemy o nich w dalszej części artykułu.

Kto może skorzystać z zawieszenia kredytu hipotecznego?

Możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty zobowiązania wiąże się zwykle ze spełnieniem określonych warunków. Powinieneś przede wszystkim:

 • złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu,
 • terminowo spłacać dotychczasowe raty kapitałowo-odsetkowe.

Zawieszenie spłaty zobowiązania jest możliwe w terminach i długości określonej przez bank. Prawo i zasady skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego powinny być ustalone w umowie kredytowej.

Wypowiedź eksperta

Porównując oferty kredytów zwróć uwagę czy bank daje możliwość zawieszenia spłaty rat. Lepiej zagwarantować sobie wcześniej takie wyjście awaryjne, niż negocjować z bankiem warunki przerwy w płatności rat, dopiero wtedy kiedy pojawią się problemy finansowe.
Katarzyna Gaweł, Redaktor Katarzyna Gaweł, Redaktor

Kto może skorzystać z rządowych wakacji kredytowych?

Aktualne wsparcie skierowane jest do kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy przeznaczony na zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (konieczne będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie pod rygorem odpowiedzialności karnej), a całkowita kwota kredytu nie przekracza 1 200 000 zł. Co ważne możesz zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego. Zatem, jeśli posiadasz więcej niż jedno zobowiązanie to ustawowe wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednego z nich. Wakacje kredytowe dotyczą tylko zobowiązań udzielonych w złotówkach.

Możliwość skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych mają osoby, które nie przekraczają określonego w przepisach kryterium dochodowego. Ustawa wprowadza pojęcie wskaźnika RdD, który jest rozumiany jako stosunek wysokości raty kredytobiorcy do wysokości dochodu jego gospodarstwa domowego. O rządowe wakacje kredytowe mogą się ubiegać osoby, których średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku do banku jest wyższa niż 30%.

Przykład

Suma rat kredytu z harmonogramu spłaty pani Anny za ostatnie 3 miesiące wynosi 4 500 zł. Natomiast suma jej dochodów za ten sam okres wynosi 12 000 zł. Wskaźnik RdD pani Anny wynosi 37,50%, a więc jest wyższy niż 30%. Zatem pani Anna spełnia warunek dochodowy i ma możliwość skorzystania z rządowych wakacji kredytowych w 2024 r.

Kryterium dochodowe nie dotyczy osób, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat, które kontynuują naukę albo dzieci z niepełnosprawnościami bez względu na wiek.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu możesz złożyć w sposób przewidziany umową. Zwykle dostępna jest zarówno opcja złożenia wniosku online, jak i osobiście w placówce banku, a także telefonicznie podczas kontaktu z infolinią banku.

Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać dane pozwalające na identyfikację klienta i umowy kredytowej, a także wskazywać okres zawieszenia spłaty zobowiązania i preferowany termin jego rozpoczęcia.

Warto też określić czy po zakończeniu wakacji kredytowych zawieszona rata ma zwiększyć wysokość pozostałych rat kapitałowych czy wydłużyć okres kredytowania.

Część kredytodawców ma na swojej stronie internetowej wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, z którego można korzystać. W przypadku bankowości internetowej czy korzystania z aplikacji mobilnej, najczęściej wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję na swoim koncie i potwierdzić dyspozycję w tym zakresie.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe?

Najszybszą drogą złożenia wniosku o rządowe wakacje kredytowe będzie wybór bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej banku, w którym masz kredyt hipoteczny. Jeśli nie korzystasz z internetowej obsługi konta, możesz zawsze taki wniosek złożyć w stacjonarnej placówce banku.

Wniosek o zwieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego powinien zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikujące kredytobiorcę czyli imię, nazwisko i numer PESL, a także adres korespondencyjny oraz numer telefonu do kontaktu
 • określenie dnia, w którym spłacasz ratę – możesz złożyć wniosek najpóźniej w dniu płatności raty
 • wskazanie okresu zawieszenia spłaty rat czyli w 2024 r. od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy i od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. również w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy.

Spróbuj tego

Jeśli umowę kredytową podpisałeś wspólnie z drugą osobą wystarczy, że wniosek o wniosek o ustawowe wakacje kredytowe może złożyć tylko jedna osoba - bez konieczności dostarczenia pełnomocnictwa uprawniającego do działania w imieniu drugiej strony. Wniosek najpóźniej możesz złożyć w dniu płatności raty.

Ile kosztuje zawieszenie kredytu hipotecznego?

Szczegółowe zasady i ewentualne koszty zawieszenia kredytu hipotecznego określa bank, a poszczególne oferty mogą się różnić między sobą w tym zakresie. Nawet jeśli kredytodawca nie naliczy dodatkowej prowizji z tytułu wakacji kredytowych czy karencji w spłacie, to jednak Twoje ogólne koszty kredytu mogą wzrosnąć.

Konsekwencją zawieszenia kredytu hipotecznego może być wydłużenie okresu spłaty zobowiązania lub podwyższenie comiesięcznych rat a tym samych wyższych odsetek. W każdym przypadku warto upewnić się czy taka operacja wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz przeprowadzić kalkulację o ile mogą wzrosnąć ogólne koszty kredytu.

Ustawowe wakacje kredytowe obowiązujące w 2024 r. nie wiążą się dla Ciebie z żadnymi kosztami. Okres zawieszenia spłaty rat nie jest też zaliczany do okresu kredytowania. Termin zakończenia umowy wydłuży się o czas zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego.

Które banki pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego?

Liczba banków, które dają możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty rat kredytowych, jest całkiem spora. To standardowa oferta skierowana do klientów zainteresowanych kredytem hipotecznym. Zawieszenie spłaty zobowiązania może przyjąć zarówno formę karencji, jak i wakacji kredytowych – choć tu oferta banków jest zróżnicowana i warto wcześniej sprawdzić, na którą opcję można liczyć w razie podpisania umowy.

Na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego pozwalają m.in.:

Zawieszenie kredytu hipotecznego –  jak to wygląda w poszczególnych bankach?

Szczegółowe warunki ofert w zakresie korzystania przez klientów z wakacji kredytowych czy karencji w spłacie kredytu hipotecznego, mogą się między sobą różnić. Warto jeszcze przed podpisaniem umowy sprawdzić na jakich zasadach i czy w ogóle będzie można zawiesić spłatę kredytu hipotecznego. Poniżej kilka przykładów:

 • Alior Bank w ramach kredytu hipotecznego Megahipoteka daje możliwość zawieszenia spłaty rat kredytowych do 6 miesięcy w roku, a łącznie nawet 5 lat.
 • Bank Millennium daje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz w roku.
 • Bank Pocztowy w ramach umowy kredytowej daje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kredytu w wymiarze do 36 miesięcy.
 • Credit Agricole umożliwia skorzystanie z 36 miesięcy karencji przy wypłacie kredytu.
 • Klienci Santander Bank Polska mogą liczyć na karencję spłaty raty kapitałowej według indywidualnych potrzeb, przy czym maksymalny okres karencji liczony od momentu uruchomienia kredytu nie może przekroczyć 36 miesięcy.
 • W BOŚ Banku podpisując umowę o kredyt hipoteczny możesz skorzystać do 3 miesięcy wakacji kredytowych w roku.

Przedstawione możliwości zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego aktualne dla ofert obowiązujących w maju 2024 r. 

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – czy to dobre rozwiązanie?

Karencja w spłacie zobowiązania lub wakacje kredytowe mogą się sprawdzić jako wyjście awaryjne w sytuacji podbramkowej. Lepiej złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego niż spóźnić się z płatnością raty. Takie rozwiązanie może dać Ci chwilowy oddech i pozwolić znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, która stała się powodem kłopotów finansowych. Dodatkowo unikniesz negatywnego wpisu w BIK czy w skrajnych przypadkach nawet ryzyka wypowiedzenia umowy kredytu przez bank.

Warto jednak korzystać z tej opcji rozsądnie i w wyjątkowych okolicznościach. Odroczenie spłaty kredytu oznacza, że po jego zakończeniu zawieszone raty muszą być spłacone, a to wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania lub podwyższeniem wysokości comiesięcznych rat. Pamiętaj też, że informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie odnotowana w BIK.

Spróbuj tego

Z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego na warunkach rządowego wsparcia można skorzystać pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie kryteriów. Bank nie może odmówić Ci skorzystania z przewidzianego przepisami wsparcia, jeśli spełniasz warunki ustawowe.

Wakacje kredytowe czy karencja w spłacie kredytu – które rozwiązanie wybrać?

Wakacje kredytowe wydają się najbardziej korzystnym dla kredytobiorcy rozwiązaniem. Zakładają one zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej czyli chwilową przerwę w spłacie całej raty. Karencja w spłacie kredytu oznacza natomiast czasowe zmniejszenie wysokości miesięcznych obciążeń – o wysokość części kapitałowej raty. Odsetki nadal trzeba płacić. W krytycznej sytuacji finansowej takie rozwiązanie może okazać się niewystarczające.

W razie ewentualnych kłopotów w spłacie zobowiązania warto zawsze skontaktować się z bankiem i ocenić, jakie rozwiązanie będzie najbardziej optymalne w danej sytuacji. Jeśli spełniasz warunki, najkorzystniejsze będzie wykorzystanie możliwości, jakie dają ustawowe wakacje kredytowe.

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001488 
 • Ustawa przedłużająca wakacje kredytowe na 2024 r. podpisana przez Prezydenta – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Warto wiedzieć:

 1. Wakacje kredytowe wiążą się z zawieszeniem spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej.
 2. Karencja w spłacie zobowiązania oznacza zawieszenie płatności jedynie części kapitałowej raty, a kredytobiorca nadal jest zobowiązany do płacenia odsetek od kredytu.
 3. Wakacje kredytowe można zwykle uzyskać nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a zawieszenie najczęściej dotyczy jednej raty kapitałowo-odsetkowej.
 4. Zarówno wakacje kredytowe, jak i karencja w spłacie kredytu to standardowe rozwiązania stosowane przy kredycie hipotecznym, choć szczegółowe warunki poszczególnych ofert bankowych w tym zakresie mogą się w tym zakresie różnić.
 5. Zasady dotyczące wakacji kredytowych określonych w Tarczy Antykryzysowej 4.0 dotyczą wszystkich banków komercyjnych udzielających kredytów hipotecznych i obejmują jednakowe kryteria dla każdego kredytobiorcy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak często mogę złożyć wniosek o zawieszenie kredytu hipotecznego?

  Termin w którym można skorzystać z wakacji kredytowych czy karencji w spłacie kredytu określa bank. Szczegółowe warunki tego rozwiązania powinny zostać wpisane do umowy kredytowej. Zwykle z wakacji kredytowych można korzystać raz na 12 miesięcy a zawieszenie dotyczy jednej raty. W przypadku karencji zawieszenie spłaty części kapitałowej może dotyczyć kilku miesięcy. 

 2. Co wybrać: wakacje kredytowe czy karencję w spłacie kredytu?

  To decyzja uzależniona od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Wakacje kredytowe najczęściej dotyczą krótkiego okresu – zwykle miesiąca – dlatego warto się zastanowić czy tak krótki czas bez płatności raty pozwoli poprawić swoją sytuację finansową. Karencja choć daje mniejszą ulgę, bo kredytobiorca nadal musi płacić odsetki, to jednak może obejmować nawet kilka miesięcy.

 3. Czy wniosek o zawieszenie kredytu hipotecznego trzeba uzasadnić?

  Jeśli taka możliwość została przewidziana w umowie to zwykle nie trzeba pisać uzasadnienia, żeby skorzystać ze swojego uprawnienia.

 4. Ile razy można skorzystać z zawieszenia kredytu hipotecznego?

  Według zasad określonych przez bank. Zwykle nie częściej niż raz w roku.

 5. Czy opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego mogą być powodem odmowy zawieszenia spłaty zobowiązania?

  Jednym z obowiązków kredytobiorcy jest terminowa spłata rat. Nieterminowe przelewy do banku mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić korzystanie z opcji zawieszenia spłaty kredytu. 

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments