Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Decyzja kredytowa – ile się czeka na decyzję kredytową z banku?

Bank może podjąć decyzję kredytową w ciągu kilku minut w przypadku kredytu gotówkowego zaciągniętego online przez znanego klienta albo dopiero po 3 tygodniach w przypadku kredytu hipotecznego. Ponieważ czas rozpatrywania wniosku jest kluczowy dla wielu kredytobiorców zdecydowaliśmy się nieco przybliżyć temat.

Decyzje kredytowe podejmowane są coraz szybciej, w sposób bardziej zautomatyzowany. Na pewno żaden bank nie podejmuje decyzji w sprawie finansowania bez odpowiednich danych. Przed dostarczeniem koniecznej dokumentacji można uzyskać jedynie wstępną decyzję kredytową. Sprawdzamy, ile czeka się na decyzję w przypadku kredytu gotówkowego, samochodowego i hipotecznego, od czego zależy czas rozpatrywania wniosku i czy można przyspieszyć ten proces.

Czym jest decyzja kredytowa?

Decyzja kredytowa to informacja zwrotna od banku dla klienta, który złożył wniosek o kredyt. Bank informuje w niej czy zgadza się udzielić finansowania w kwocie i na okres, o który wnioskował potencjalny kredytobiorca. Decyzja kredytowa może być:

 • Negatywna – bank odmawia przyznania kredytu, na ogół z powodu zbyt niskiej zdolności kredytowej, niedostarczenia odpowiednich dokumentów, niskiej wartości zabezpieczenia lub wadliwości celu kredytowania.
 • Pozytywna – bank przyznaje kredyt, zobowiązując się do udzielenia go, jeśli klient zdecyduje się podpisać umowę w określonym czasie
 • Warunkowa – bank zgadza się udzielić kredytu, ale pod dodatkowym warunkiem, np. dostarczeniem dokumentu potwierdzającego dokonanie blokady środków na rachunku bankowym lub potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia na rzecz banku. Po przyznaniu kredytu hipotecznego może pojawić się m.in. konieczność dostarczenia aktu notarialnego zakupu nieruchomości.

W przypadku kredytu hipotecznego i inwestycyjnego może pojawić się także wstępna decyzja kredytowa, w której bank ocenia jedynie wstępną zdolność kredytową klienta, ale jeszcze nie obiecuje udzielenia finansowania na wnioskowanych warunkach, ponieważ ma zbyt mało danych do podjęcia ostatecznej decyzji (przeważnie jest to brak informacji o nieruchomości lub brak szczegółowego opisu inwestycji).

Ostateczna decyzja kredytowa podejmowana jest po uzupełnieniu braków przez klienta i jest wiążąca. Decyzja kredytowa określa przed wszystkim:

 • Kwotę potencjalnego kredytu,
 • Okres kredytowania,
 • Podstawowe warunki kredytowania (oprocentowanie, prowizje).

Każda decyzja kredytowa określa też termin w jakim klient może podpisać umowę kredytową oraz zawiera dane samego kredytobiorcy.

Ile czeka się na decyzję kredytową przy kredycie hipotecznym?

W przypadku kredytów hipotecznych maksymalny czas oczekiwania na decyzję kredytową wynosi 21 dni. Jest on liczony od momentu złożenia wniosku ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Szczegółowe oczekiwania banków w tym zakresie opisaliśmy w poradniku: Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Wnikliwa analiza zdolności kredytowej klienta przy kredycie hipotecznym podyktowana jest przede wszystkim wysoką kwotą potencjalnego zobowiązania, wieloletnim okresem spłaty (kredyt hipoteczny może być spłacany nawet przez 35 lat) oraz koniecznością weryfikacji dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

W dalszym ciągu ostateczna decyzja zależy od analityków ryzyka, którzy muszą ocenić m.in., czy nieruchomość może być skutecznym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego i czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie terminowo spłacać potencjalne zobowiązanie.

W okresie, kiedy stawka WIBOR była notowana nisko, oprocentowanie kredytów hipotecznych, szacowane jako suma marży banku i wspomnianej stawki, było bardzo atrakcyjne dla kredytobiorców.

W efekcie zapotrzebowanie na ten rodzaj finansowania było bardzo wysokie i zdarzało się, że banki nie dysponowały zasobami pozwalającymi na szybkie rozpatrywanie wniosków. W takiej sytuacji czas oczekiwania na decyzję kredytową wydłużał się nawet do kilku miesięcy.

Aktualnie decyzje kredytowe są podejmowane w terminie, a nawet przed ustawowym okresem 21 dni od złożenia wniosku. W skrajnych przypadkach czas oczekiwania na decyzję kredytową może skrócić się nawet do kilku dni. Trzeba tylko pamiętać o złożeniu za pierwszym razem kompletnego wniosku kredytowego.

Jedno jest pewne – podjęcie decyzji przez bank w sprawie kredytu hipotecznego trwa nie krócej niż kilka dni. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość lub odpowiednio wcześnie postarać się o promesę kredytową. Dokument ten potwierdza zdolność kredytobiorcy do zaciągnięcia takiego zobowiązania, nie zwalnia jednak z konieczności zbadania wartości nieruchomości i jej płynności na rynku wtórnym.

Może się również zdarzyć, że decyzja kredytowa w przypadku kredytu hipotecznego zostanie rozbita na 2 terminy – pierwszy pozwoli uzyskać wstępną decyzję kredytową (wystarcza do uzyskania promesy kredytowej), a dopiero na kolejnym etapie bank sprawdzi nieruchomość i wyda ostateczną decyzję.

Ile czeka się na decyzję kredytową przy kredycie gotówkowym?

Oczekiwanie na decyzję dotyczącą kredytu gotówkowego trwa przeważnie od kilku minut do nawet kilku dni. Jeśli wydanie decyzji kredytowej przedłuża się do ponad 14 dni, to warto skontaktować się z bankiem i wyjaśnić sprawę. W przypadku negatywnej decyzji kredytowej można wystąpić do banku z zapytaniem dotyczącym powodu odrzucenia wniosku kredytowego.

Procedury związane z udzielaniem kredytów gotówkowych w ostatnich latach uległy widocznemu uproszczeniu. Przykładowo, jeśli dany bank ma dostęp do danych dotyczących dochodów klienta, bo od dłuższego czasu prowadzi jego jedyne konto osobiste, to proces udzielenia finansowania jest mocno zautomatyzowany.

Pozwala to bankom podejmować decyzje kredytowe w ciągu nawet kilku minut od złożenia kompletnego wniosku. Dotyczy to zazwyczaj zobowiązań na niewielkie kwoty. Mało tego, wniosek o kredyt gotówkowy można często złożyć w najgodniejszy dla siebie sposób – przez Internet, za pośrednictwem infolinii lub bezpośrednio w oddziale banku.

Szybki i zdalny proces oceny wniosku kredytowego jest dzisiaj właściwie standardem. Wynika to zarówno z oczekiwań klientów, jak i wzmożonej konkurencji w tym segmencie rynku. Banki często udzielają kredytów gotówkowych równie szybko co firmy pożyczkowe.

Kilkudniowy termin oczekiwania na decyzję dotyczy przeważnie kredytów gotówkowych na wysokie kwoty z kilkuletnim okresem spłaty (możliwe nawet 120 miesięcy). Zwłoka banku może wynikać także z wątpliwej wydolności finansowej wnioskodawcy, a podjęcie ostatecznej decyzji wymaga wyjaśnień lub/i załączenia kolejnych dokumentów.

Ile czeka się na decyzję kredytową przy kredycie samochodowym?

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie kredytu samochodowego, ale też innych kredytów celowych (np. na instalację fotowoltaiczną) czeka się przeważnie od jednego do kilku dni. Wynika to przede wszystkim z konieczności sprawdzenia dokumentów powiązanych z celem zawarcia umowy kredytowej.

W przypadku kredytu samochodowego bank zweryfikuje nie tylko zdolność kredytową wnioskodawcy, ale również wartość kredytowanego pojazdu, który stanie się głównym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania.

Kredyty samochodowe mogą być zaciągane na znaczne kwoty. Nowe auto klasy premium może kosztować tyle co małe mieszkanie. Rodzi to większe ryzyko po stronie banku w związku z czym decyzja o przyznaniu finansowania może trwać dłużej.

Jak przyspieszyć decyzję kredytową?

Kredytobiorca może raczej opóźnić decyzję kredytową niż ją przyspieszyć. Należy więc unikać sytuacji, w których wydłużenie czasu na wydanie decyzji kredytowej jest efektem niedopatrzenia. Z tego powodu przed złożeniem wniosku kredytowego warto:

 • Prawidłowo wypełnić wniosek.
 • Dostarczyć razem z wnioskiem komplet wymaganych dokumentów,
 • Sprawdzić swoją orientacyjną zdolność kredytową przed wysłaniem wniosku.
 • Sprawdzić swoją historię kredytową zarejestrowaną w BIK.

Zastosowanie się do powyższych wskazówek prawdopodobnie przyspieszy decyzję kredytową. Nie jest to jednak pewne. Bank w dalszym ciągu może oczekiwać dodatkowych wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów, o których wcześniej nie było mowy. Natomiast wszelkie próby wywierania nacisku na pracowników banku zostaną prawdopodobnie zignorowane.

O tym, ile trwa załatwienie kredytu hipotecznego wiedzą zapewne osoby, które złożyły niekompletny wniosek w okresie szczytowego popytu na finansowanie tego typu. Dlatego trzeba pamiętać, że czas oczekiwania na decyzję kredytową w dużej mierze zależy od samego kredytobiorcy i przed złożeniem wniosku warto zainteresować się, jakie są szczegółowe oczekiwania banków.

Czy banki podejmują decyzje kredytowe “od ręki”?

Skrócona, silnie zautomatyzowana procedura pozwalająca uzyskać kredyt gotówkowy online oraz otrzymać wpływ na konto jeszcze tego samego dnia roboczego, skłania do podejrzeń, że banki nie zawsze sprawdzają zdolność kredytową. Ten trop jest jednak błędny. Na ogół banki mogą podjąć przyspieszoną decyzję w przypadku:

 • Swoich klientów – jeśli bank ma dostęp do danych klienta, zna wysokość jego wpływów na konto, zdolność do spłaty poprzednich zobowiązań i ogólną historię rachunku ROR, to może podjąć decyzję o wiele szybciej. Aktualnie wszystkie te dane przechowywyane są w systemach informatycznych i sprawdzenie ich nie trwa dłużej niż kilka minut.
 • Niskiej wnioskowanej kwoty – niewielkie kwoty można pożyczyć nawet będąc na zasiłku dla bezrobotnych, czy utrzymując się z renty inwalidzkiej. Kiedy kredytobiorca wnioskuje o niewielki kredyt, procedura najczęściej upraszczana jest do minimum.
 • Kredytów niezabezpieczonych – przyspieszona procedura dotyczy przeważnie kart kredytowych i kredytów gotówkowych. Są to bardzo proste produkty, w których nie występuje element zabezpieczenia spłaty.

Coraz częściej decyzje kredytową podejmuje pracownik na podstawie gotowej rekomendacji generowanej przez oprogramowanie/sztuczną inteligencję. Zdarza się, że klient otrzymuje odpowiedź po kilku minutach od wysłania wniosku.

Jak długo ważna jest decyzja kredytowa?

Decyzja kredytowa ważna jest przeważnie 30 dni od czasu jej wydania przez bank. Termin jest określony w samej decyzji, którą bank wydaje w formie pisemnej (przeważnie elektronicznej). Wydana decyzja jest dla banku obowiązująca, ale tylko pod warunkiem, że nie zmienią się czynniki decydujące o jej przyznaniu.

Przykładowo, jeśli potencjalny kredytobiorca zaciągnąłby w tym czasie inny kredyt, jego zdolność kredytowa spadłaby i bank nie byłby już zobowiązany do przyznania mu kolejnego kredytu.

Warto też pamiętać, że uzyskanie decyzji kredytowej nie zobowiązuje do zaciągnięcia kredytu. Można też uzyskać kilka decyzji kredytowych i wybrać tylko najkorzystniejszą dla siebie ofertę

Warto wiedzieć

 • Z uwagi na bardziej skomplikowaną procedurę otrzymania kredytu hipotecznego, bank ma 21 dni na podjęcie decyzji od złożenia kompletnego wniosku.
 • To, ile ostatecznie trwa załatwienie kredytu hipotecznego zależy w dużej mierze od samego kredytobiorcy. Warto zadbać, aby od razu złożyć wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 • Ostateczna decyzja kredytowa jest podstawą do podpisania umowy kredytowej.
 • Analiza wniosku kredytowego o kredyt gotówkowy online na niewielką kwotę może trwać kilkanaście minut od momentu złożenia wniosku.
 • Negatywna decyzja kredytowa przekreśla szansę na otrzymanie kredytu w danym banku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można odwołać się od decyzji kredytowej?

  Tak, można, ale na ogół bank ma dobry powód, jeśli odmawia finansowania. Może lepiej dokładnie przemyśleć decyzję kredytową i swoją sytuację finansową.

 2. Czy po uzyskaniu decyzji kredytowej można wystąpić o inny kredyt w tym samym banku?

  Tak, ale procedura opóźni się ze względu na rozpatrywany wcześniejszy wniosek kredytowy. Najlepiej skontaktować się z pracownikiem banku i poinformować go o takim zamiarze, co ułatwi procesowanie obu wniosków.

 3. Czy można złożyć wniosek w kilku bankach jednocześnie?

  Można. Posiadając decyzje kilku banków można wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Propozycja innego banku może być także pomocna w trakcie negocjowania warunków finansowania w innej instytucji finansowej. Aby zawęzić liczbę banków, w których złożymy wniosek, warto wcześniej skorzystać z porównywarki online.

 4. Czym jest wstępna decyzja kredytowa i czym różni się od ostatecznej?

  Wstępna decyzja kredytowa jest deklaracją banku, że jest wstanie udzielić kredytu, o ile w toku analizy nie pojawią się dodatkowe przesłanki, które sprawią, że udzielenie finansowania obarczone będzie zbyt dużym ryzykiem. Ostateczna decyzja kredytowa jest wiążąca we wskazanym okresie i na jej podstawie możliwe jest podpisanie umowy kredytowej.

 5. Jak bank informuje o decyzji kredytowej?

  Po weryfikacji zdolności kredytowej bank przekazuje klientowi informację o podjętej decyzji. Najczęściej decyzja wysyłana jest drogą elektroniczną, ale może być również przekazana telefonicznie lub w oddziale banku.

 6. Ile się czeka na decyzję banku w 2023 roku?

  Wszystko zależy od rodzaju planowanego zobowiązania. W przypadku kredytu hipotecznego bank ma na wydanie decyzji 21 dni kalendarzowych liczonych od złożenia kompletnego wniosku. W pozostałych sytuacjach cała procedura może trwać od kilkunastu minut do kilku dni.

 7. Ile trwa weryfikacja zdolności kredytowej?

  To zależy m.in. od rodzaju kredytu, jego kwoty, okresu spłaty, dodatkowego zabezpieczania i kompletności wniosku. Przykładowo, weryfikacja zdolności kredytowej osoby wnioskującej o kredyt gotówkowy online w swoim banku może zająć zaledwie kilka minut.

 8. Jak sprawdzić na jakim etapie jest wniosek kredytowy?

  Jeśli wniosek kredytowy został złożony przez bankowość internetową lub mobilną to często wystarczy zalogować się na swoje konto lub do aplikacji mobilnej i sprawdzić, na jakim etapie jest wniosek kredytowy. W pozostałych przypadkach można zadzwonić na infolinię lub skontaktować się z pracownikiem banku.

 9. Ile czasu ma bank na przelew kredytu hipotecznego?

  Dokładny termin wypłaty kredytu hipotecznego na wskazany numer rachunku bankowego określony jest w umowie kredytowej. Najczęściej nie jest on dłuższy niż 7 dni.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments