Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Oszczędzanie

Konta Mieszkaniowe – co warto o nich wiedzieć

Budowanie oszczędności na zakup pierwszego mieszkania ma ułatwić konto mieszkaniowe, które daje możliwość pomnożenia pieniędzy na znacznie korzystniejszych warunkach niż umożliwia to tradycyjne konto oszczędnościowe. Sprawdź czy możesz skorzystać z tej formy oszczędzania.

Konto mieszkaniowe to drugi, obok Bezpiecznego kredytu 2% instrument mający wspierać osoby, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. O ile jednak kredyt 2% to oferta skierowana do osób, które o kupnie nieruchomości myślą teraz, to konto mieszkaniowe pozwala oszczędzać na realizację tego celu w przyszłości. Program pierwsze mieszkanie umożliwia również budowanie oszczędności na przyszłość dla swojego dziecka.

Co to jest Konto mieszkaniowe?

Konto mieszkaniowe to rozwiązanie oferowane w zakresie pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Konto mieszkaniowe jest rodzajem rachunku oszczędnościowego, które oprócz standardowego oprocentowania, połączone jest z naliczeniem corocznej premii od państwa. To właśnie ten element przede wszystkim stanowi o atrakcyjności oferty.

Dodatkową motywacją do oszczędzania np. na wkład własny do kredytu hipotecznego na mieszkanie, jest brak podatku dochodowego, który standardowo bank nalicza i odprowadza do urzędu skarbowego od dochodów osiągniętych z tytułu zysków kapitałowych, a także brak opłat z tytułu prowadzenia konta.

Konto mieszkaniowe jest rachunkiem celowym. Korzystanie z wszystkich udogodnień tego rozwiązania jest możliwe w przypadku przeznaczenia zgromadzonych środków na cele mieszkaniowe.

Ustawodawca narzucił wysokość minimalnych i maksymalnych miesięcznych wpłat na konto w wysokości: co najmniej 500 zł i nie więcej niż 2.000 zł. Uzyskanie premii mieszkaniowej jest możliwe, jeśli konto będzie prowadzone zgodnie ze wskazanymi wyżej warunkami co najmniej 3 lata. Maksymalny okres prowadzenia konta to 10 lat.

Kto może założyć konto mieszkaniowe?

Możliwość gromadzenia oszczędności w ramach konta mieszkaniowego jest dostępna tylko dla określonej grupy osób. Ograniczenia dotyczą wieku oraz posiadania innej nieruchomości. Wniosek o otwarcie konta mieszkaniowego mogą złożyć tylko osoby fizyczne, jeśli:

 • mają ukończone co najmniej 13 lat i w dniu zawarcia umowy nie ukończyły jeszcze 45 lat – można zatem oszczędzać również na mieszkanie dla swojego dziecka,
 • nie mają innego konta mieszkaniowego lub lokaty mieszkaniowej – wyjątkiem jest sytuacja, w której te produkty zostały zamknięte przed ukończeniem przez oszczędzającego 18 roku życia i jednocześnie premia mieszkaniowa nie została wypłacona,
 • nie posiadają ani wcześniej nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie przysługiwało im ani nie przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Wyjątki od zasady braku prawa własności nieruchomości

Ten ostatni warunek będzie spełniony, jeśli co prawda jako wnioskodawca posiadasz lub posiadałeś prawo własności albo przysługiwało Ci spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, ale jego powierzchnia użytkowa nie przekracza lub nie przekraczała:

 • 50m2 i jednocześnie mieszkałeś lub mieszkasz tam z dwójką dzieci,
 • 75m2 jeśli mieszkałeś lub mieszkasz tam z trójką dzieci,
 • 90m2 jeśli mieszkałeś tam lub mieszkasz z czwórką dzieci.

Brak ograniczeń w zakresie powierzchni dotyczy rodzin z co najmniej pięciorgiem dzieci.

Drugi wyjątek, który zapewnia możliwość skorzystania z otwarcia konta mieszkaniowego dotyczy głównie sposobu nabycia nieruchomości. Mianowicie, jeśli prawo własności lub spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:

 • nabyłeś w drodze dziedziczenia już w okresie prowadzenia konta oszczędnościowego lub lokaty mieszkaniowej,
 • lub nabyłeś w drodze dziedziczenia, co prawda jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia konta mieszkaniowego, ale nie więcej niż 50% udziału w nieruchomości,
 • albo chodzi o nieruchomość, która została wyłączona z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego w związku z katastrofą budowlaną lub skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub innego w związku z działaniem innego żywioły, albo decyzja miała miejsce co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia konta mieszkaniowego,

również spełniasz warunek główny, uprawniający do założenia konta mieszkaniowego.

Jakie jest oprocentowanie na Koncie mieszkaniowym?

Wysokość oprocentowania określa bank, który konto mieszkaniowe ma w swojej ofercie. Propozycja oprocentowania według zmiennej stopy procentowej nie może być jednak niższa niż 75% stopy oprocentowania rachunku oszczędnościowego, który standardowo oferowany jest klientom indywidualnym. Jeśli bank nie ma w swojej ofercie kont oszczędnościowych, wówczas oprocentowanie nie może być niższe niż 50% wskaźnika WIRON.

Na dzień 18 września 2023 r. ofertę konta mieszkaniowego przedstawiły trzy banki. Jako pierwszy podpisał umowę z BGK i przystąpił do programu Banku PEKAO S.A.

Oprocentowanie konta mieszkaniowego w ofercie banku PEKAO S.A. prezentuje się następująco:

 • 5,5% w skali roku dla całego salda przez 6 miesięcy od otwarcia konta w ramach Promocji Powitalnej, która obowiązuje do 31.10.2023 r.
 • 3% w skali roku dla całego salda na koncie po zakończeniu Promocji Powitalnej do 08.07.2024 r.,
 • po okresie promocyjnym oprocentowanie będzie wynosić 76% oprocentowania standardowego konta oszczędnościowego – na dzień 20.07.2023 r. to 1,52%.

Oferta Alior Banku w zakresie oprocentowania prezentuje się następująco:

 • 5% w skali roku – jako oprocentowanie promocyjne obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.,
 • 2% w skali roku – oprocentowanie zmienne obowiązujące po zakończeniu okresu promocyjnego

Trzeci bank, który ma w swojej ofercie konto mieszkaniowe to Bank PKO BP, który proponuje klientom następujące warunki:

 • 5,35% w skali roku w ramach oprocentowania promocyjnego, które obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.
 • 2% oprocentowanie oferowane po zakończeniu warunków promocyjnych

Zatem aktualnie (na dzień 18.09.2023 r.) najbardziej atrakcyjną ofertę konta mieszkaniowego pod kątem oprocentowania przygotował dla swoich klientów   Bank PEKAO S.A.

Ile wynosi premia na Koncie mieszkaniowym?

Premia mieszkaniowa to corocznie naliczana dopłata od państwa do gromadzonych na koncie mieszkaniowym oszczędności. Wysokość premii będzie równa:

 • rocznemu wskaźnikowi inflacji lub
 • wskaźnikowi wzrostu średniej ceny metra kwadratowego mieszkania za ostatni rok.

Obowiązujący będzie wskaźnik wyższy w danym roku. Bez względu na jego wysokość premia nie może jednak przekraczać 15%.

Przykład:
Zakładając maksymalną wysokość premii po roku oszczędzania można zyskać:

 • 900 zł biorąc pod uwagę minimalną kwotę wpływów na rachunek czyli 12×500 zł
 • w przypadku jednomiesięcznej przerwy czyli 11 miesięcy x 500 zł premia wyniesie 825 zł.
 • jeśli założymy natomiast maksymalną kwotę wpłat przez cały rok czyli 12 miesięcy x 2000, wówczas premia może maksymalnie wynieść 3600 zł.

Dodając do tego jeszcze oprocentowanie konta mieszkaniowego oferowane przez bank, brak prowizji oraz innych opłat z tytułu prowadzenia konta, a także brak podatku z tytułu dochodu od zysków kapitałowych, posiadanie rachunku mieszkaniowego można uznać za atrakcyjną formę oszczędzania na pierwsze mieszkanie.

Ważne: prawo do premii mieszkaniowej nie podlega dziedziczeniu.

Jak otrzymać premię mieszkaniową?

Konto mieszkaniowe to rodzaj rachunku celowego, dlatego premię mieszkaniową otrzymasz tylko pod warunkiem przeznaczenia zebranych środków na cele mieszkaniowe.

Premia mieszkaniowa będzie Ci przysługiwać, jeśli zostanie naliczona przynajmniej 3 razy. Do obliczeń nie bierz pod uwagę pierwszego roku kalendarzowego, jeśli w tym roku konto było prowadzone prze okres krótszy niż 9 miesięcy.

Premia mieszkaniowa naliczana jest co roku, ale jej wypłata jest jednorazowa. Bank naliczy premię 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym prowadzenia konta mieszkaniowego.  W momencie wypłaty środków wraz z premią, bank prowadzący konto mieszkaniowe pobierze prowizję w wysokości 1% premii.

Kiedy nie dostaniesz premii mieszkaniowej i stracisz zwolnienie z podatku?

Główny powód braku premii mieszkaniowej to wydanie uzbieranych środków na inny cel niż mieszkaniowy. Bank nie naliczy jednak dodatkowych pieniędzy, które należy traktować jako pomoc państwa w drodze do kupna pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego, także wtedy, jeśli wpłaty na konto mieszkaniowe będą niższe niż wymagane (czyli mniej niż 500 zł miesięcznie) albo wpłacane nieregularnie lub krócej niż wymagane przepisami 3 lata.

Kiedy Konto mieszkaniowe przekształci się w lokatę mieszkaniową?

Konto mieszkaniowe w dwóch przypadkach przekształci się w lokatę mieszkaniową:

 • po upływie okresu jego prowadzenia – czyli 1 kwietnia roku następującym po upływie 10 lat od 31 grudnia roku w którym umowa została zawarta. Zatem, jeśli konto mieszkaniowe otworzyłeś 23 lipca 2023 r. jego maksymalny okres prowadzenia upłynie w dniu 31 stycznia 2033 r., a od 1 kwietnia 2033 r. konto przekształci się w lokatę.
 • po upływie 3 lat licząc od 1 stycznia roku, który nastąpił po roku, w którym zawarłeś umowę o prowadzenie konta mieszkaniowego, jeśli liczba wpłat na konto była mniejsza niż wymagana przepisami lub w przypadku wypłaty części zgromadzonych na rachunku środków.

Przekształcenie konta mieszkaniowego w lokatę nie będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami czy prowizją na rzecz banku. Lokata będzie prowadzona przez 12 miesięcy i po tym okresie odnawiana – maksymalnie czterokrotnie. Jeśli jednak jej odnowienie przypadnie na termin przed ukończeniem przez Ciebie 30 lat, to lokata będzie odnawiana bez względu na liczbę wcześniejszych odnowień.

Ile można zaoszczędzić na koncie mieszkaniowym?

Maksymalna kwota wpłat to 2.000 zł miesięcznie. Zakładając maksymalny okres oszczędzania czyli 10 lat, to sam Twój wkład mieszkaniowy wyniesie 240.000 zł, do tego zostanie doliczona premia mieszkaniowa i odsetki, które naliczy bank w ramach standardowego oprocentowania.
Brak podatku Belki, a także brak opłat czy prowizji z tytułu prowadzenia konta mieszkaniowego czyni tę ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Kiedy można wypłacić pieniądze z konta mieszkaniowego?

Wypłata zgromadzonych środków wraz z premią mieszkaniową zostanie zrealizowana na wskazany przez Ciebie rachunek w terminie 14 dnia od dnia złożenia dyspozycji ich wypłaty, albo w późniejszym terminie, który wskażesz.

Na co można przeznaczyć pieniądze z konta mieszkaniowego?

Oszczędzanie na koncie mieszkaniowym będzie się w pełni opłacać tylko w przypadku, jeśli zgromadzone środki zostaną przeznaczone na cele wskazane w ustawie czyli:

 • budowę domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie,
 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego,
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym także jego wykończenie,
 • realizację inwestycji mieszkaniowej w ramach kooperatywy mieszkaniowej, której osoba oszczędzająca jest członkiem,
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w tym także jego wykończenie lub wniesienie wkładu budowlanego, o którym mowa w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • wniesienie wkładu mieszkaniowego,
 • wniesienie kwoty partycypacji, którą regulują przepisy ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
 • remont lub przebudowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, który został wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.

Generalnie można uznać, że zaoszczędzone środki można przeznaczyć na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, które dotyczą zarówno kupna mieszkania, jak i domu jednorodzinnego. `

W jakim banku założyć konto mieszkaniowe?

Oferty kont mieszkaniowych można znaleźć w każdym banku, który podpisze z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy. BGK na swojej stronie internetowej na bieżąco aktualizuje listę banków, które oferują konto mieszkaniowe. Na dzień 18 września 2023 r., umowę z BGK podpisał podpisały trzy banki PEKAO S.A., PKO BP i Alior Bank.

Oczywiście w podstawowym zakresie założenia konta mieszkaniowego w każdym banku będą takie same, poszczególne oferty mogą jednak różnić się wysokością oprocentowania. Najwyższe oprocentowanie i najdłuższy okres trwania warunków promocyjnych proponuje aktualnie Bank PEKAO S.A.

Czy konto mieszkaniowe się opłaca?

Jeśli będziesz trzymał się reguł określonych przez przepisy, to konto mieszkaniowe może być atrakcyjnym sposobem na gromadzenie kapitału na pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny.

Kluczowa jest możliwość uzyskania premii mieszkaniowej i wysokość miesięcznych wpłat. Najwięcej zyskasz wpłacając przez maksymalny okres prowadzenia konta, maksymalną dopuszczalną kwotę czyli po 2.000 zł miesięcznie. To jednak może być całkiem spore wyzwanie do domowych finansów. Dlatego przed założeniem konta mieszkaniowego warto się zastanowić:

 • na jaką wysokość wpłat możesz sobie pozwolić,
 • czy realnie 500 zł miesięcznie nie będzie problemem,
 • czy jest szansa na wyższe wpłaty.

Konto mieszkaniowe czy bezpieczny kredyt 2%, co wybrać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który produkt jest lepszy. Wybór opcji powinien być zgodny z Twoimi aktualnymi potrzebami na daną chwilę. Bezpieczny kredyt 2% to rozwiązanie dla osób, które spełniają warunki do uzyskania finansowania już teraz i posiadają odpowiednią zdolność kredytową.

Natomiast budowanie oszczędności na zakup pierwszego mieszkania w przyszłości to zawsze dobra opcja. Dodatkową zachętą w tym przypadku jest brak podatku Belki od wypracowanych na koncie odsetek, oraz premia mieszkaniowa. Co więcej konto mieszkaniowe można potraktować jako sposób na budowanie oszczędności na cele mieszkaniowe dla swojego dziecka. Otwarcie konta mieszkaniowego dla dziecka, które ukończyło 13 lat jest możliwe również w przypadku, jeśli Ty jako rodzic masz już mieszkanie.

Źródła:

 • https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie
 • https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/konto-mieszkaniowe/#c28296
 • https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Programy/Pierwsze_Mieszkanie/Ustawa_z_dnia_26_maja_2023_r._o_pomocy_panstwa_w_oszczedzaniu_na_cele_mieszkaniowe__Dz._u._2023_poz._1114_.pdf

Warto wiedzieć

1. Bank prowadzący konto mieszkaniowe nie pobierze prowizji i innych opłat z tytułu jego prowadzenia.

2. Po maksymalnym 10-letnim okresie oszczędzania, konto mieszkaniowe przekształci się w lokatę mieszkaniową.

3. Wysokość premii mieszkaniowej równa jest wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi wzrostu średniej ceny metra kwadratowego mieszkania za ostatni rok. Pod uwagę brana jest wyższa wartość. Maksymalna wysokość premii mieszkaniowej bez względu na wysokość poszczególnych wskaźników nie może przekroczyć 15%.

4. Minimalna wpłata na konto mieszkaniowe to co najmniej 500 zł miesięcznie. Maksymalnie co miesiąc można wpłacić nie więcej niż 2.000 zł.

5. Konto mieszkaniowe to rodzaj pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Na czym polega konto mieszkaniowe?

  Konto mieszkaniowe to rodzaj celowego konta oszczędnościowego z dopłatą państwa w formie premii mieszkaniowej. Przepisy określają zarówno maksymalny 10-letni okres prowadzenia konta oraz ograniczają wysokość comiesięcznych wpłat na konto: minimalnie 500 zł, a maksymalnie 2.000zł. 

 2. Ile wynosi premia mieszkaniowa?

  Wysokość premii mieszkaniowej zależy od wysokości jednego z dwóch wskaźników: inflacji lub wzrostu średniej ceny metra kwadratowego mieszkania za ostatni rok. Pod uwagę brany jest ten, który jest wyższy. Bez względu jednak na wysokość wskaźnika, maksymalna wysokość premii mieszkaniowej nie może przekroczyć 15%.

 3. Czy pieniądze na koncie mieszkaniowym są bezpieczne?

  Tak. Pieniądze gromadzone na koncie mieszkaniowym podlegają standardowym gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości 100.000 euro w przeliczeniu na złotówki.

 4. Kiedy można założyć konto mieszkaniowe?

  Praktyczna możliwość otwarcia konta mieszkaniowego jest od momentu pojawienia się tego produktu w ofercie banków. Na dzień 18.09.2023 r. konto mieszkaniowe oferują: Bank Pekao S.A. PKO BP i Alior Bank.  

 5. W jakim banku złożyć wniosek o założenie konta mieszkaniowego?

  Aktualną listę banków, które oferują konto mieszkaniowe można sprawdzić na stronie internetowej BGK. Na dzień 18.09.2023 r. konto mieszkaniowe można założyć w: Banku PEKAO S.A., Alior Banku i banku PKO BP.  

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Damian
Damian
7 miesięcy temu

Czy na konto mieszkaniowe można wpłacać np po 200 zł tygodniowo?? Czy te minimalna 500zl mysi być wpłacone w jednej transzy na miesiąc??

Tomek
Tomek
10 miesięcy temu

Może warto już zrobić update materiału i ranking kont?