Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 417 11 63
Poradniki

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w ofercie 6 banków

Polityka niskich stóp procentowych nie będzie trwać wiecznie, o czym nie zawsze myślą osoby zaciągające kredyty hipoteczne. Jak zatem zabezpieczyć się przed wzrostem miesięcznej raty? Częściowym rozwiązaniem jest kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Zajdziesz go w ofercie 6 banków.

Aktualnie obowiązujące stopy procentowe utrzymują się na rekordowo niskim poziomie, co przekłada się na atrakcyjną ratę kredytu i rodzi złudne przekonanie, że tak będzie zawsze. Rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ryzyko wzrostu raty może być kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem.

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, banki powinny nie tylko posiadać ofertę kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem dla nowych klientów, ale również dać możliwość zmiany formuły oprocentowania ze zmiennej stopy procentowej na stałą lub okresowo stałą dla umów już zawartych.

Czas na wprowadzenie nowych rozwiązań został wyznaczony dla banków komercyjnych na koniec czerwca 2021 r., a dla banków spółdzielczych do końca 2022 r. Aktualnie kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową znajduje się w ofercie 6 instytucji.

Na czym polega kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem?

Oprocentowanie stałe przy kredycie hipotecznym gwarantuje stabilną, niezmienną wysokość raty bez względu na wzrost wartości stóp procentowych. Aktualnie dostępne oferty na rynku ograniczają jednak okres obowiązywania stałej stopy procentowej do 5 lat. Po tym terminie wysokość rat kredytu będzie przeliczona zgodnie z oprocentowaniem zmiennym, chyba że bank umożliwia pozostanie przy oprocentowaniu stałym na kolejny okres według nowej oferty.

W każdym przypadku po okresie 5 lat stabilności klient musi być przygotowany na zmianę. Dodatkowo gwarancja stałej raty ma swoją cenę – oprocentowanie stałe jest wyższe, niż stawka oferowana w przypadku kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w banku PKO BP i PKO Banku Hipotecznym

Kredyt “Własny kąt hipoteczny” to oferta wielokrotnie nagradzana w rankingach. Decyzja o tym czy wybrać stałe czy zmienne oprocentowanie zależy od klienta. Stała stopa oprocentowania obowiązuje w okresie 5 lat i stanowi sumę 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku, zgodnie ze wzorem:

Oprocentowanie stałe = 5 letnia stała stopa bazowa + marża banku

Bank ogłasza wysokość stałej stopy bazowej na swojej stronie internetowej, a jej wartość nie zmienia się w ciągu dnia, w którym została opublikowana. Wysokość stopy bazowej, która ma być wpisana do umowy lub aneksu do umowy kredytowej, ustalana jest według wartości z dnia wydania klientowi formularza informacyjnego. Jakie rozwiązanie bank proponuje po upływie 5 lat stałego oprocentowania? Możliwości są dwie:

 • kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej,
 • klient będzie miał możliwość złożenia wniosku o zmianę oprocentowania zmiennego na stałe, zgodnie z aktualnie obowiązująca ofertą banku.

Co ważne, za zmianę sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe, bank nie pobierze żadnych prowizji czy opłat. Jednak w czasie, kiedy obowiązuje stała stopa oprocentowania nie ma możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne, nawet jeśli byłoby to rozwiązanie bardziej korzystne dla klienta. Nie można również podwyższyć kwoty kredytu czy zmienić wartości oprocentowania.

Bank stawia następujące warunki dla osób, które chcą skorzystać z kredytu hipotecznego ze stałą stopą oprocentowania w okresie 5 lat:

 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym,
 • spłata kredytu mieszkaniowego,
 • refinansowanie poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe,

a dla aneksu:

 • złożenie wniosku o zmianę sposobu oprocentowania,
 • brak zaległości w spłacie zobowiązania,
 • zdolność kredytowa,
 • okres kredytowania co najmniej 5 lat.

Wniosek o zmianę sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe mogą złożyć osoby, które zawarły umowę o kredyt Własny kąt hipoteczny po dniu 26.08.2018 r.

Parametry kredytuBank PKO BPBank PKO Bank Hipoteczny
RRSO3,72% 3,74% 
Kwota kredytu230.000 zł299.900 zł
Okres kredytowania25 lat25 lat
RatyRówne lub malejące Równe lub malejące 
Rodzaj oprocentowania Ze stałą stopą w 5-letnim okresie oprocentowaniaZe stałą stopą w 5-letnim okresie oprocentowania
Oprocentowanie- stałe 2,25% w 1. roku
- stałe 3,22% od 2 do 5 roku
- zmienne 3,22% od 6 roku (WIBOR 6M + marża 2,07%)
- stałe 2,25% w 1. roku
- stałe 3,22% od 2 do 5 roku
- zmienne 3,22% od 6 roku (WIBOR 6M + marża 2,07%)

Źródło: przykład reprezentatywny z dnia 20.05.2021 r.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w ING Banku Śląskim

Wysokość stałego oprocentowania jest uzależniona od rodzaju oferty. Klient, który zdecyduje się na dodatkowe produkty banku lub spełni dodatkowe warunki, może liczyć na niższe oprocentowanie.

Jeszcze przed końcem 5-letniego okresu, bank wyśle propozycję stałego oprocentowania na kolejny okres obejmujący 60 miesięcy. W przypadku odrzucenia oferty, kredytodawca przeliczy kredyt zgodnie z oprocentowaniem zmiennym, które obejmuje marżę określoną w umowie i stawkę WIBOR 6M, która będzie obowiązywać w tym terminie.

Zmiana oprocentowania zmiennego na stałe jest możliwa pod warunkiem:

 • posiadania kredytu hipotecznego lub budowlano – hipotecznego bez konsolidacji innych kredytów nie mieszkaniowych,
 • uruchomienia kredytu przed 21.05.2018 r.,
 • do spłaty zadłużenia pozostały co najmniej 62 raty.

Wniosek o aneks do umowy jest bezpłatny i można go złożyć w każdym oddziale banku.  Szczegóły oferty poniżej:

WarunkiOferta standardowaOferta “łatwy start”Oferta “lekka rata”
Oprocentowanie stałe przez 5 pierwszych lat4,41%4,31%4,01%
RRSO4,91%4,61%4,48%
Prowizja ( jednakowa przy oprocentowaniu stałym i zmiennym)1,9%0%1,9%
Oprocentowanie zmienne  (marża + WIBOR 6M)2,74% 2,64%2,34%

Źródło: strona banku, dane na dzień 20.05.2021 r.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Santander Bank Polska

Oferta kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem jest ograniczona do 5 lat. W odróżnieniu od ofert innych banków, kredytobiorca po okresie stabilnego oprocentowania nie ma możliwości dalszej blokady stopy procentowej i musi być przygotowany na spłatę kredytu w oparciu o oprocentowanie zmienne.

Kredyt mieszkaniowy w Santander Bank Polska
Oprocentowanie stałeOprocentowanie zmienne
przez okres 5 lat: od 2,80% do 4,10%WIBOR 3M + marża od 1,79% do 3,29%

Źródło: strona banku, dane na dzień 20.05.2021 r.

Wysokość marży w ramach oprocentowania zmiennego zależy od wielu czynników, m.in. wartości udzielonego kredytu, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania czy posiadania dodatkowych produktów finansowych banku, tj:

Na lepsze warunki może liczyć także klient zakwalifikowany jako wewnętrzny. Jest to osoba, która:

 • posiada w SBP od co najmniej 4 pełnych miesięcy kalendarzowych konto osobiste w złotych polskich,
 • w każdym z 3 ostatnich miesięcy (przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych warunków kredytu) co najmniej raz wpłaciła pieniądze na to konto (gotówką lub przelewem) .

Odmiennie od innych ofert kredytowych Santander Bank Polska dopuszcza możliwość zmiany oprocentowania stałego na zmienne, co wiąże się jednak z prowizją w wysokości 3% liczoną od pozostałej do spłaty kwoty kredytu.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Banku Pekao S.A.

Kredytobiorca, który decyduje się na kredyt hipoteczny w banku Pekao, również ma do wyboru oprocentowanie zmienne lub stałe na okres 5 lat czyli 60 rat kredytu. Dotyczy to kredytów mieszkaniowych w udzielonych w złotych polskich.

Po tym terminie wysokość oprocentowania stałego na kolejny okres będzie zależeć od aktualnej oferty banku. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych kredytem można uzyskać w każdym oddziale banku lub telefonicznie po połączeniu z infolinią.

Kredyt hipoteczny ze stałą stopą w Banku Pekao
RRSO4,80%
Kwota kredytu181 457 zł
Okres kredytowania18 lat
Rodzaj oprocentowaniaStałe w 5-letnim okresie kredytowania
OprocentowanieStałe: 4,05%
Zmienne: marża banku + SBKM 6M

Źródło: przykład reprezentatywny z dnia 20.05.2021 r.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Banku Millennium

Bank Millennium oferuje kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową obowiązującą przez pierwszych 5 lat spłaty zobowiązania. W tym okresie kredytobiorca nie ma możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne.

Po upływie 5 lat można zdecydować czy kontynuację spłaty kredytu w pierwotnej formie (zakładając rekalkulację stałej stawki) lub przejść na oprocentowanie zmienne oparte na marży banku i stopie WIBOR 3M.

Kredyt hipoteczny ze stałą stopą w Banku Millennium
RRSO5,53%
Kwota kredytu294 508 zł
Okres kredytowania28 lat
Rodzaj oprocentowaniaStałe w 5-letnim okresie kredytowania
OprocentowanieStałe: 4,95%
Zmienne: 2,91% (WIBOR 3M + marża)

Źródło: przykład reprezentatywny z dnia 20.05.2021 r.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w BNP Paribas

Kolejnym bankiem, który postanowił wprowadzić do swojej oferty kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w okresie 5 lat jest BNP Paribas. Po zakończeniu tego okresu następuje przejście na oprocentowanie zmienne, które ustalane jest jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3 M i marży banku.

Wysokość stałego oprocentowania uzależniona jest od produktów dodatkowych, na jakie zdecyduje się klient. Bank zalicza do nich:

 • konto osobiste z kartą debetową oraz z wpływem wynagrodzenia w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ubezpieczenia na wypadek śmierci, lub,
 • pakietu ubezpieczeń z poszerzony zakresem ochrony.

Oprocentowanie zmienne startuje od 2,26% w skali roku, a oprocentowanie stałe od 3,30% w skali roku.

Okres obowiązywania stałej stopy procentowej w poszczególnych bankach

Okres obowiązywania stałego oprocentowania przy kredycie hipotecznym w ofercie poszczególnych banków obrazuje poniższa tabela:

BankOkres obowiązywania stałej stopy procentowejOferta stałej stopy procentowej po upływie pierwszego 5-letniego okresu
PKO BP/ PKO Bank Hipoteczny5 latTak
ING Bank Śląski5 latTak
Santander Bank Polska5 latNie
Pekao S.A.5 latTak 
BNP Paribas5 latNie

Rynek kredytów hipotecznych w wybranych krajach

Według danych Raportu AMRON-SARFiN na koniec 2020 r. odnotowano 2,472 mln czynnych umów kredytowych. Średnia wartość udzielonego kredytu w tym okresie wynosiła 295.563 zł. Sama liczba umów kredytowych spadła o 9,29% w stosunku do 2019 roku i wynosiła 204.170 sztuk. Spadek ten był niewątpliwie spowodowany z pandemią koronawirusa i zaostrzeniem warunków kredytowych przez banki.

Według różnych źródeł udział kredytów hipotecznych ze stałą stopą oprocentowania w Polsce, jest bliski zeru. Zgodnie z kwartalnym przeglądem Europejskiej Federacji Hipotecznej (EMF) w Polsce w IV kwartale 2020 roku kredyty o zmiennej stopie procentowej stanowiły 100% wszystkich kredytów hipotecznych.

W innych krajach sytuacja wyglądała następująco:

 • w Belgii udział kredytów o stopie:
  • zmiennej – 0,6%
  • stałej do 5 lat – 1,1%
  • stałej do 10 lat – 14,6%
  • stałej powyżej 10 lat – 83,6%
 • w Czechach udział kredytów o stopie:
  • zmiennej – 3,1%
  • stałej do 5 lat – 50,7%
  • stałej do 10 lat – 46,2%
 • w Finlandii udział kredytów o stopie:
  • zmiennej – 96,9%
  • stałej do 5 lat – 1,2%
  • stałej powyżej 5 lat – 1,8%

Z analizy raportu EMF wynika, że w Europie jest grupa krajów, w których udział kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową jest śladowy Belgia (0,6%), Węgry (1,0%), Czechy (3,1%), Wielka Brytania (7,9%). Największy udział tego typu kredytów ma Polska (100%), Finlandia (96,9%), Rumunia (75,2%) i Portugalia (70,7%).

Trudno ocenić, czy zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych ze stałą stopą wpłynie na większą popularność tego rozwiązania. Być może Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego rozrusza ten segment rynku. Na razie tylko 5 banków oferuje kredyt hipoteczny z stałym oprocentowaniem przez pierwszych 5 lat spłaty.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową

Podstawowym elementem, który ma wpływ na koszt każdego kredytu, nie tylko hipotecznego, jest oprocentowanie. Wysokość oprocentowania zmiennego można obliczyć według wzoru:

Oprocentowanie zmienne = WIBOR + marża banku

Pierwszą zmienną jest stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate), która określa wysokość oprocentowania, według którego banki skłonne są udzielać pożyczek innym bankom. Dla kredytów hipotecznych najczęściej stosowany jest WIBOR 3M i WIBOR 6M, co oznacza że oprocentowanie jest aktualizowane co trzy lub sześć miesięcy. Na wysokość stawki WIBOR wpływ ma przede wszystkim poziom stóp procentowych.

Drugim parametrem, od którego zależy oprocentowanie kredytu, jest marża banku, określona zwykle na stałym poziomie (choć okresowo może obowiązywać podwyższona marża np. do czasu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej).

Ryzyko związane z kredytem hipotecznym ze zmiennym oprocentowaniem, związane jest głównie z wahaniem stóp procentowych i okresowym, nieplanowanym wzrostem raty kredytu.

Podsumowanie

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który rodzaj oprocentowania jest lepszy. Aktualna wysokość stóp procentowych pozwala na uzyskanie tańszego kredytu hipotecznego w oparciu o oprocentowanie zmienne. Z drugiej strony można przypuszczać, że taka sytuacja nie będzie trwała przez cały okres spłaty zobowiązania.

Oprocentowanie na stałym poziomie daje większe bezpieczeństwo i przewidywalność ponoszonych kosztów przez najbliższe 5 lat, a w przypadku ofert, które umożliwiają kontynuowanie stałego oprocentowania – nawet na dłużej.

Co warto wiedzieć?

 • Stopy procentowe utrzymują się na rekordowo niskim poziomie, co przekłada się na atrakcyjną ratę kredytu i rodzi złudne przekonanie, że tak będzie zawsze.
 • Aktualnie dostępne oferty na rynku ograniczają okres obowiązywania stałej stopy procentowej do pierwszych 5 lat spłaty kredytu.
 • Stała stopa oprocentowania stanowi sumę 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku.
 • Oprocentowanie zmienne jest sumą ruchomej stawki WIBOR i marży banku.
 • W Polsce niemal wszystkie udzielone kredyty hipoteczne oparte są o zmienne oprocentowanie. W Czechach taka forma oprocentowania dotyczy zaledwie 3,1% ze wszystkich udzielonych kredytów hipotecznych.
PORÓWNAJ KREDYTY
avatar
Oceń artykuł

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
2 lat temu

Bardzo przydatny artykuł!

Piotr
Piotr
1 rok temu

Czy w przypadku przejścia na stałą stopę w PKO zabieramy sobie możliwość nadpłacania kredytu?
google: pkobp „rekompensatę za wcześniejszą spłatę kredytu”