Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Jak wziąć kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem?

Rosnące stopy procentowe zniechęcają do kupna nieruchomości na kredyt. Zobowiązanie ze zmiennym oprocentowaniem aktualnie niesie ze sobą zbyt duże ryzyko podwyższenia rat kredytu w krótkim czasie. Dlatego oferta kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem, może być w tej sytuacji dobrą alternatywą. Jak wziąć kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem?

Zgodnie z wymogami zaktualizowanej Rekomendacji S banki komercyjne zostały zobowiązane do wprowadzenia do swojej oferty kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową. Choć formalny obowiązek zaczął obowiązywać 1 lipca 2021 r., to niektóre banki oferowała klientom takie kredyty już wcześniej – w 2020 r. W 2021 r. łącznie zawartych zostało 15.781 umów kredytowych ze stałą okresowo stopą procentową, a na koniec 2021 r. w portfelach banków było ponad 30.000 takich zobowiązań o łącznej wartości ponad 7,1 mld zł.

Co wpływa na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów:

 • marży banku – czyli wynagrodzenia banku z tytułu udzielenia kredytu. Jej wysokość określa bank, ale może podlegać negocjacjom. Zależy również od wysokości kredytu, wysokości wkładu własnego klienta czy jego zdolności kredytowej.
 • stawki referencyjnej – najczęściej WIBOR 3M lub 6M (stawka oprocentowania aktualizowana jest odpowiednio co 3 lub 6 miesięcy). Wpływ na wysokość stawki referencyjnej mają ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe.

Suma tych dwóch elementów daje wysokość oprocentowania. Przy kredycie zmiennym wysokość oprocentowania może ulec zmianie nawet kilkukrotnie w czasie obowiązywania umowy w zależności od wahań stóp procentowych i co się z tym wiąże stawki WIBOR.

Stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego – na czym polega?

Okresowe stałe oprocentowanie kredytu oznacza, że przez czas określony w umowie (najczęściej 5 lat) wysokość oprocentowania, a tym samym rat kredytu, nie zmieni się. Oprocentowanie będzie “zamrożone” na jednym poziomie. Wahania stóp procentowych nie będą miały wpływu na jego wysokość.

Po zakończeniu okresu obowiązywania stałego oprocentowania, raty kredytu będą liczone według określonego w umowie oprocentowania zmiennego, które obejmuje marżę banku i stawkę referencyjną WIBOR 3M lub 6M. Możliwe jest również zawarcie aneksu do umowy i ustalenie stawki oprocentowania stałego na kolejny okres.

Które banki oferują kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem?

Od 1 lipca 2021 r. kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem na dobre zagościł w ofertach banków komercyjnych. Wybór pomiędzy oprocentowaniem zmiennym a oprocentowaniem stałym to już standardowa opcja.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Banku Millennium

kalkulacja oferty według stanu na dzień 31.03.2022 r.:

 • wysokość oprocentowania – 7,85 %
 • okres kredytu ze stałą stopą oprocentowania – 5 lat
 • po 5 latach oprocentowanie zmienne wynosi 7,75% a WIBOR 6M wynosi 5,05%
 • RRSO 8,73%
 • 0% prowizji z tytułu udzielenia kredytu
 • minimalny wkład własny od 10% wartości nieruchomości

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Banku Santander

 • wysokość oprocentowania – od 7,69 % do 8,99 %
 • okres kredytu ze stałą stopą oprocentowania – 5 lat
 • po 5 latach oprocentowanie zmienne wynosi – WIBOR 3M + marża od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.
 • RRSO 7,05%
 • minimalny wkład własny od 10% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania do 30 lat

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Banku Citi Handlowy

 • wysokość oprocentowanie – 7,4%
 • okres kredytu ze stałą stopą oprocentowania – 5 lat
 • RRSO 7,73%
 • marża od 1,89%
 • okres spłaty do 30 lat
 • brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu
 • minimalny wkład własny od 20% wartości nieruchomości

Kredyt ze stałym i zmiennym oprocentowaniem – jakie są podobieństwa i różnice?

Sama procedura uzyskania kredytu ze zmiennym czy okresowo stałym oprocentowaniem nie różni się dla kredytobiorcy. Podobnie jak okres kredytowania czy wymagania w zakresie wniesienia wkładu własnego. Różnice dotyczą przede wszystkim wysokości raty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez klienta.

 

Kredyt z okresowo stałym oprocentowaniemKredyt ze zmiennym oprocentowaniem
Wysokość ratypozostaje na stałym poziomie przez okres określony w umowie– zależna od wysokości stóp procentowych, które mają wpływ na WIBOR

– w czasie trwania umowy może się zmienić nawet kilkukrotnie: maleć lub wzrastać

Wysokość oprocentowaniazwykle wyższe niż przy oprocentowaniu zmiennymw momencie podpisywania umowy zwykle niższe niż przy oprocentowaniu okresowo stałym
Ryzyko kredytoweniskie – przez okres wskazany w umowie wysokość oprocentowania będzie na stałym poziomie bez względu na wahania stóp procentowychwysokie, uzależnione od zmian poziomu stóp procentowych
Czas obowiązywania oprocentowania– obowiązuje przez określony z góry czas – najczęściej 5 lat

– możliwość zawarcia aneksu z określonym przez bank oprocentowaniem okresowo stałym na kolejny okres

obowiązuje przez cały okres spłaty zobowiązania
RRSOzwykle wyższe niż przy oprocentowaniu zmiennymzwykle niższe niż przy oprocentowaniu okresowo stałym

 

Kiedy kredyt hipoteczny ze stałą ratą się opłaca?

Oprocentowanie okresowo stałe zabezpiecza kredytobiorcę przed wahaniami stóp procentowych i powiązaną z nimi stawką referencyjną WIBOR. Dzięki temu kredytobiorca przez cały okres obowiązywania stałego oprocentowania ma pewność co do wysokości raty. Analizując wysokość oprocentowania w momencie szukania oferty, te ze stałym oprocentowaniem zwykle są wyższe. Jednak w momencie dużych wahań stóp procentowych, takie rozwiązanie może się opłacać.

Aktualnie podstawowa stopa referencyjna ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej wynosi 4,5%, a w 2022 roku zmieniła się już cztery razy. Dalsze podwyżki, z uwagi na wysoką inflację, pewnie będą miały miejsce już wkrótce. A co za tym idzie raty kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym znów wzrosną. Spokojnie mogą spać jedynie klienci, którzy zdecydowali się na oprocentowanie stałe.

Czy stała rata kredytu hipotecznego może wzrosnąć?

W okresie obowiązywania stałego oprocentowania rata kredytu nie ulegnie zmianie.  Po tym czasie zacznie obowiązywać oprocentowanie zmienne, którego wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR powiązanej z wysokością stóp procentowych. Jeśli stopy procentowe w Polsce wzrosną, to zarówno oprocentowanie, jak i rata kredytu również będą wyższe.

Katarzyna Gaweł Katarzyna Gaweł

Czy można dokonać zmiany oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne?

Aktualnie banki dają możliwość przejścia z oprocentowania zmiennego na okresowo stałe w czasie trwania umowy kredytowej. Natomiast zmiana oprocentowania stałego na zmienne może być trudna. Wszystko zależy od szczegółowych warunków umownych, jednak oprocentowanie stałe zgodnie z swoimi założeniami obowiązuje przez określony z góry czas i bank może zastrzec brak możliwości zmiany.

Stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego – co jeszcze warto wiedzieć?

 • Wybierając stałe oprocentowanie nie skorzystasz z niższej raty w razie spadku stóp procentowych i stawki referencyjnej WIBOR 3M lub 6M.
 • Jeśli zdecydujesz się na stałą stopę oprocentowania na kolejny okres, bank przedstawi Ci nową ofertę w tym zakresie – oprocentowanie może być wyższe niż dotychczasowe.
 • W przypadku wzrostu stóp procentowych po zakończeniu okresu stałego oprocentowania raty kredytu mogą wzrosnąć.
 • Rata kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem może być wyższa niż rata kredytu z oprocentowaniem zmiennym.

Źródła:

Raport AMRON SARFiN 4/2021

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm

Warto wiedzieć:

 1. Stałe oprocentowanie przy kredycie hipotecznym ustalane jest na z góry określony czas: najczęściej 5 – 7 lat.
 2. Kredytobiorca może skorzystać z okresowo stałego oprocentowania kilka razy w czasie trwania umowy.
 3. Stałe oprocentowanie gwarantuje niezmienną wysokość raty kredytu przez okres wskazany w umowie bez względu na wahania wysokości stóp procentowych.
 4. Oprocentowanie kredytu hipotecznego ze stałą stopą oprocentowania może być w momencie podpisania umowy wyższe niż ofert ze zmiennym oprocentowaniem.
 5. Jeśli stopy procentowe w Polsce wzrosną, przejście ze stałego oprocentowania na zmienne może wiązać się z dużym wzrostem raty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy mogę przejść z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie stałe w czasie trwania umowy kredytowej?

  Tak. Wystarczy zwrócić się do banku o przedstawienie oferty oprocentowania stałego kredytu i podpisać aneks do umowy.

 2. Czy przy oprocentowaniu stałym mogę skorzystać z niższej raty, jeśli stopy procentowe spadną?

  Nie. Oprocentowanie stałe oznacza, że wysokość raty przez cały okres jego obowiązywania jest niezmienna. W konsekwencji rata nie wzrośnie, ale też nie będzie niższa w przypadku spadku stóp procentowych.

 3. Podpisuję nową umową kredytu hipotecznego ze okresowo stałą stopą oprocentowania. Od kiedy zacznie obowiązywać ten rodzaj oprocentowania?

  Oprocentowania stałe w takiej sytuacji obowiązuje od momentu uruchomienia kredytu.

 4. Co się stanie jeśli nie przyjmę propozycji banku na oprocentowanie stałe na kolejny okres?

  Odsetki będą naliczane według stawki oprocentowania zmiennego: marży określonej w umowie i aktualnej stawki WIBOR 3M lub 6M.

 5. Czy mogę dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym?

  Tak wcześniejsza spłata kredytu w tym czasie jest jak najbardziej możliwa.

 6. Czy warto wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem?

  Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem daje czasowy spokój związany z niezmiennością raty. Korzyści z kredytu z oprocentowaniem stałym czerpią teraz osoby, które zaciągały je w rzeczywistości niskich stóp procentowych NBP, a co za tym idzie niskiej stopy WIBOR. Aktualnie trudno jednoznacznie stwierdzić czy warto zaciągnąć kredyt z oprocentowaniem stałym, bo duża niepewność na rynkach nie pozwala ocenić, jak będą zmieniać się stopy procentowe.

 7. Co po 5 latach stałego oprocentowania?

  Większość banków udziela kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem obowiązującym w okresie 5 lat. Po upływie tego terminu oprocentowanie przekształcane jest na zmienne oparte o marżę banku i stawkę WIBOR lub bank przeprowadza rekalkulację stawki stałej, która obowiązywać będzie przez kolejne 5 lat. Na rynku można też znaleźć ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym w okresie 7, a nawet 10 lat.

 8. Czy warto teraz przejść na stałe oprocentowanie?

  Z uwagi na niestabilną sytuację na rynkach nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Stałe oprocentowanie daje komfort niskiej, niezmiennej raty, w sytuacji, kiedy kredyt zaciągany był w warunkach niskich stóp procentowych. Po serii podwyżek stóp procentowych NBP trudno określić, czy będą one utrzymywane na tym samym poziomie, obniżane czy może konieczne będą dalsze, radykalne podwyżki.

 9. Czy można przejść z oprocentowania zmiennego na stałe?

  Tak. Osoby spłacające kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym mogą złożyć wniosek o przejście na oprocentowanie stałe. Działanie takie wymaga podpisania aneksu do umowy, który może być płatny. Część banków zastrzega sobie w takiej sytuacji możliwość ponownej weryfikacji zdolności kredytowej klienta, dlatego warto dobrze przemyśleć taki krok. Przejście z oprocentowania zmiennego na stałe oferuje m.in. Bank Pekao, Alior Bank, ING Bank Śląski i mBank.

 10. Czy brać stałe oprocentowanie?

  Jeśli zależy nam przede wszystkim na przewidywalności i komforcie związanym ze spłatą stałej raty, bez względu na koszty, to warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Trzeba pamiętać, że wraz ze spadkiem stóp procentowych NBP, obniży się oprocentowanie kredytów z oprocentowaniem zmiennym, a stałe pozostanie na takim samym poziomie. Trudno jednak określić, jak sytuacja wyglądać będzie w najbliższych kwartałach.

Porównaj kredyty hipoteczne
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.8

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
7 miesięcy temu

Przydatną informacją może być, że procedura rozpoczęta w marcu i pozytywnie rozpatrzona nie weszła do tej pory w życie. Dziś po rozmowie z konsultantem dowiedziałem się, że może to potrwać kolejne 100dni. Czyli od 7 miesięcy nie udało się przejść na stałe oprocentowanie.

Diego
Diego
3 miesięcy temu
Reply to  Piotr

zmień bank

Mikołaj
Mikołaj
11 miesięcy temu

Czyli po 5 latach przy stałym oprocentowaniu, bank może wyjść z propozycją o przedłużenie o kolejne 5 lat ze stałym oprocentowaniem?

Diego
Diego
3 miesięcy temu
Reply to  Mikołaj

nie , samemu trzeba o to poprosić

Piotr
Piotr
3 lat temu

Czy w przypadku przejścia na stałą stopę w PKO zabieramy sobie możliwość nadpłacania kredytu?
google: pkobp „rekompensatę za wcześniejszą spłatę kredytu”

Piotr
Piotr
3 lat temu

Bardzo przydatny artykuł!