Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – czy warto?

Chcesz pożyczyć pieniądze w banku, ale obawiasz się utraty pracy, choroby lub innej sytuacji, która utrudni Ci spłatę? Rozważ ubezpieczenie kredytu. Dzięki niemu towarzystwo ubezpieczeniowe spłaci za Ciebie zobowiązanie w razie zdarzenia losowego.

W okresie od stycznia do końca listopada 2023 r. banki udzieliły niemal 3,1 mln kredytów gotówkowych o łącznej wartości 68,3 mln zł. Oznacza to, że średnio każdy kredytobiorca zapożyczył się na 22 tys. zł. Niektórzy zdecydowali się na ubezpieczenie kredytu, którego celem jest wsparcie w spłacie zobowiązania w przypadku poważnego zachorowania, całkowitej niezdolności do pracy lub śmierci kredytobiorcy. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego i jaki ma zakres ochrony.

Na czym polega ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Chroni ono zarówno interesy osoby, która wzięła kredyt, jak i instytucji udzielającej.

Jako kredytobiorca masz gwarancję, że w razie wystąpienia okoliczności, które pogorszą Twoją sytuację finansową, ubezpieczyciel spłaci pozostałe raty zobowiązania. Z kolei bank nie musi niepokoić się Twoją ewentualną niewypłacalnością.

Z prawnego punktu widzenia umowa ubezpieczenia może być skonstruowana dwojako. W pierwszym przypadku kredytobiorca podpisuje umowę z instytucją udzielającą kredytu, która jest jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym. W drugim – kredytobiorca jako ubezpieczony zawiera umowę z ubezpieczycielem i na jej podstawie ubezpieczyciel wypłaca świadczenie kredytodawcy (banku). Ta ostatnia forma umowy jest najczęściej spotykana.

Sposób opłacania składki ubezpieczeniowej określa umowa – może przewidywać płatność jednorazową (przy uruchomieniu kredytu) lub comiesięczną (doliczaną do raty kredytu).

Suma ubezpieczenia ustalana jest w umowie i nie jest to kwota równa wartości zobowiązania. To znaczy, że możliwa jest sytuacja, w której świadczenie od ubezpieczyciela nie pokryje całego, pozostałego do spłaty, kredytu.

Jednak nie przerażaj się tą informacją, ponieważ takie wypadki praktycznie się nie zdarzają. Z reguły sumy ubezpieczenia są wysokie (w banku Santander Bank Polska S.A. to 250 tys. zł, w PKO BP – 300 tys. zł a w mBank S.A. – 500 tys. zł) i wystarczają do pokrycia kredytu gotówkowego przeciętnej wartości.

Z reguły jednym z warunków zawarcia umowy jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia. Z ubezpieczenia kredytu gotówkowego możesz skorzystać, jeżeli nie masz zdiagnozowanej poważnej choroby, np. nowotworu. Jeżeli instytucja ubezpieczająca wykryje zatajenie choroby, ma prawo odmówić wypłaty świadczenia.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nosi różne nazwy – Santander Bank Polska S.A. przedstawia je jako Spokojny Kredyt a Alior Bank S.A. – Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Zasady i tryb zawierania umów o kredyty gotówkowe reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przepis ten nie nakłada obowiązku ubezpieczania kredytów. Co więcej – w art. 30 ust. 1 pkt 14 przeczytamy, że warunki umowy kredytowej muszą określać sposób ubezpieczenia kredytu, jeżeli umowa takowe przewiduje. Ustawodawca dosłownie używa zwrotu „jeżeli umowa je (ubezpieczenie kredytu – przyp. red.) przewiduje”, co oznacza, że można zawierać umowy bez ubezpieczenia.

Wiesz już zatem, że ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest dobrowolne i jako kredytobiorca możesz zdecydować, czy chcesz je wykupić, czy nie. Niektóre banki dla klientów decydujących się na ubezpieczenie zobowiązania, oferują korzystniejsze warunki, np. niższe oprocentowanie lub wysokość prowizji.

Dobrowolność ubezpieczenia kredytu gotówkowego oznacza otwartą furtkę do zaciągania tego typu zobowiązań dla osób cierpiących na choroby nowotworowe. Innymi słowy – takie osoby mogą ubiegać się o kredyt, ale go nie ubezpieczą.

Do umowy ubezpieczenia możesz przystąpić wraz z podpisaniem umowy kredytowej. Nie możesz ubezpieczyć zobowiązania w czasie jego spłacania. Okres ubezpieczenia jest taki sam, jak czas obowiązywania umowy o kredyt.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Głównym celem ubezpieczenia kredytu jest zabezpieczenie kredytobiorcy w razie wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwią mu dalszą spłatę rat. Jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, co obejmuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego, zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

Najczęściej ubezpieczeniem objęte są:

 • utrata pracy zarobkowej,
 • długotrwałe zwolnienie chorobowe,
 • wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć kredytobiorcy.

W OWU warto też sprawdzić okres karencji, czyli czas od podpisania umowy do możliwości skorzystania ze świadczeń ujętych w polisie.

Warianty ubezpieczeń, które oferuje większość banków, zależne są od wieku ubezpieczonego (tj. kredytobiorcy).

Przykład

W Santander Bank Polska S.A. ochrona jest nieco inna dla kredytobiorców przed ukończeniem 60 roku życia niż dla starszych. Z kolei ING Bank Śląski S.A. różnicuje ofertę nie tylko ze względu na wiek, ale i aktywność zawodową – odrębne ubezpieczenia funkcjonują dla osób pracujących, bezrobotnych, rolników, emerytów i rencistów.

Musisz też wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują limity wypłat w zależności od rodzaju zdarzeń losowych. Jeżeli stracisz pracę, firma zapłaci za Ciebie ograniczone raty (liczbowo lub kwotowo), a nie wszystkie raty, dopóki nie podejmiesz kolejnego zatrudnienia. Podobnie jest z hospitalizacją czy chorobą – ubezpieczyciel spłaci tylko taką liczbę rat, jaką przewiduje umowa.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w sytuacjach losowych. Jednak nie sprowadza się ono wyłącznie do spłacenia rat dla instytucji udzielającej kredytu. U niektórych ubezpieczycieli także i kredytobiorca może liczyć na wsparcie finansowe w postaci opłacenia konsultacji lekarskich, zabiegów i rehabilitacji.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego chroni w razie śmierci kredytobiorcy?

Śmierć kredytobiorcy często budzi obawy wśród rodziny związane z dziedziczeniem zobowiązania. To podwójnie trudna sytuacja, ponieważ łączy się ze smutkiem związanym z pożegnaniem bliskiej osoby. Ubezpieczenie pozwala zdjąć niepokój dotyczący finansów, gdyż to firma ubezpieczeniowa spłaci pozostałą część zobowiązania.

Należy przy tym wiedzieć, że w przypadku śmierci samobójczej kredytobiorcy obowiązuje karencja. W PKO BP ochrona nie zadziała, jeżeli (samobójcza) śmierć ubezpieczonego nastąpi w ciągu 2 lat od podpisania umowy, a mBank S.A. skraca ten okres do 1 roku.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego chroni w razie utraty pracy?

Ubezpieczenie chroni także przez niezdolnością do spłaty kredytu w związku ze stratą pracy. Pamiętaj, że firma nie spłaci wszystkich rat do momentu, aż podejmiesz kolejne zatrudnienie, lecz tylko tyle, ile określa umowa. Przy umowie ubezpieczenia kredytu w Santander Bank S.A. są to 3 bądź 6 rat (w zależności od przyczyny rozwiązania umowy).

Ochrona nie obowiązuje, kiedy rozwiązanie umowy nastąpi w rozumieniu art. 52 Kodeksu pracy (tj. w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego) lub ubezpieczony wyrejestruje prowadzoną działalność gospodarczą.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Wysokość składki za ubezpieczenie kredytu gotówkowego zależy od jego wysokości i zakresu ochrony. Składki ubezpieczeniowe naliczane są bowiem jako procent od zaciągniętego zobowiązania. Średnio wynoszą one od 0,2% do 0,3% kwoty kredytu.

Przykładowe wartości składek w popularnych bankach:

 • mBank S.A. – 0,218%,
 • Millenium S.A. – 0,3%,
 • ING Bank Śląski S.A. – 0,28%.

Składka na ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest taka sama co miesiąc. To znaczy, że im dłuższy jest okres spłaty kredytu, tym wyższy jest koszt ubezpieczenia, a więc i całkowity koszt kredytu.

Opłata za ubezpieczenie najczęściej powiększa comiesięczną ratę kredytu, choć istnieją banki (np. PKO BP), w których pobierana jest jednorazowo przy podpisywaniu umowy.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest nieobowiązkowe. Nie musisz do niego przystępować, ale pamiętaj, że czasem umowa ubezpieczenia wiąże się z niższymi kosztami kredytu. Poza tym, gwarancja spłacenia banku przez ubezpieczyciela zapewni Ci poczucie spokoju na wypadek utraty pracy, choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli podpiszesz umowę o polisę, masz prawo wypowiedzieć ją w każdej chwili. Odwiedź stronę banku lub skontaktuj się z infolinią, gdzie udzielą Ci informacji na temat postępowania w tej kwestii. Po rezygnacji ubezpieczyciel zwróci Ci składkę za niewykorzystany okres.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a ubezpieczenie

Przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego dostaniesz zwrot nadpłaconej składki za niewykorzystany okres ochrony. Bank ma 14 dni na rozliczenie się z Tobą. Gwarantują Ci to art. 49 i 52 ustawy o kredycie konsumenckim

Kiedy ubezpieczenie kredytu gotówkowego się opłaca?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego opłaca się przede wszystkim wtedy, kiedy całkowita kwota kredytu do spłaty będzie niższa (niż bez ubezpieczenia). Dlatego zawsze należy porównywać koszty kredytu z ubezpieczeniem i bez niego.

Ponadto warto rozważyć wykupienie polisy, pracując w niepewnej branży. Pokrycie rat przez ubezpieczyciela uratuje Twój budżet domowy, zwłaszcza gdy masz na utrzymaniu rodzinę.

O ubezpieczeniu kredytu gotówkowego warto również pomyśleć, jeśli okres spłaty zobowiązania jest długi (np. 10-letni), a pożyczona kwota wysoka. W takim przypadku ryzyko wystąpienia utraty pracy czy choroby jest większe niż przy kredycie z rocznym okresem spłaty.

Źródła:

 • https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/pozyczka-pod-ochrona
 • https://www.pkobp.pl/klient-indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenie-pozyczki-gotowkowej
 • https://www.ing.pl/indywidualni/ubezpieczenia/ochrona-splaty-pozyczki
 • https://media.bik.pl/informacje-prasowe/826158/najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-newsletter-kredytowy-bik-listopad-2023-r

Warto wiedzieć

 1. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to zapewnienie ubezpieczyciela o spłacie zobowiązania w razie wypadku losowego kredytobiorcy: zachorowania lub straty pracy.
 2. Świadczenia są limitowane (kwotowo lub liczbą rat). Np. kiedy klient straci pracę, bank spłaci za niego raty kredytu do określonej wartości, a nie wszystkie raty dopóki kredytobiorca nie znajdzie nowego zatrudnienia.
 3. W przypadku śmierci ubezpieczonego kredytobiorcy ubezpieczyciel zobowiązany jest do spłaty reszty zadłużenia.
 4. Składka ubezpieczeniowa naliczona jest procentowo od wartości zobowiązania i wynosi ok. 0,2%-0,3%.
 5. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego kredytobiorca otrzyma zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej (za niewykorzystany okres).

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak działa ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

  Ubezpieczenie kredytu gwarantuje spłatę kredytu w razie choroby, niezdolności do pracy lub śmierci kredytobiorcy. Szczegółowe warunki zależą od konkretnej oferty.

 2. Czy kredyt gotówkowy musi być ubezpieczony?

  Nie, ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest dobrowolne, ale niektóre banki proponują korzystniejsze warunki klientom, którzy się na nie zdecydują.

 3. Czy warto ubezpieczać kredyt gotówkowy?

  Na pewno ubezpieczenie opłaca się, kiedy obniżka rat będzie wyższa niż opłata za ubezpieczenie. Warto poprosić w banku o zrobienie symulacji, jakie koszty miesięczne będzie trzeba ponieść z ubezpieczeniem i bez niego, porównać wyniki i wybrać korzystniejszą opcję.

 4. Ile wynosi ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

  Wysokość składki za ubezpieczenie kredytu najczęściej liczy się od wartości zobowiązania. Zazwyczaj jest to od 0,2% do 0,3% pożyczonej kwoty.

 5. Gdzie ubezpieczyć spłatę kredytu gotówkowego?

  Umowę ubezpieczenia kredytu można zawrzeć w banku, który go udziela. Banki mają podpisane umowy z ubezpieczycielami i przygotowane oferty dla kredytobiorców.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments