Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank – jak się bronić?

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank wiąże się z przykrymi dla kredytobiorcy konsekwencjami. Szczególnie dotkliwa będzie konieczność spłaty całości zadłużenia w krótkim czasie. Na szczęście takiej sytuacji można uniknąć – sprawdź, jak to zrobić. 

Każdy kredyt to szansa na realizację określonego celu: kupna mieszkania, samochodu, nowych mebli, organizacji wymarzonego wyjazdu na wakacje czy po prostu spłaty innych zobowiązań. Pozytywna decyzja kredytowa to dobra wiadomość dla wnioskodawcy. Warto jednak pamiętać, że kredyt wiąże się też z określonymi obowiązkami.

Naszym podstawowym obowiązkiem jest oczywiście terminowa spłata zaciągniętego zobowiązania. Jej brak będzie wiązać się z upomnieniami ze strony banku, wezwaniem do zapłaty czy wreszcie wypowiedzeniem umowy. Jak można się w takiej sytuacji bronić?

Na czym polega wypowiedzenie umowy kredytu przez bank? 

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank to jednostronna czynność, która zmierza do zakończenia umowy przed terminem pierwotnie określonym przez strony. W praktyce wypowiedzenie umowy oznacza, że bank pisemnie informuje kredytobiorcę o wypowiedzeniu wskazując jednocześnie podstawę prawną takiego działania oraz termin rozwiązania umowy i jego konsekwencje. 

Na możliwość wypowiedzenia umowy przez bank pozwalają przepisy. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie powinny znaleźć się również w samej umowie o kredyt. 

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu? 

Bank może skorzystać z możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej jedynie w określonych przypadkach i zwykle będzie to działanie podjęte w ostateczności, kiedy inne sposoby wywarcia wpływu na dłużnika zawiodą. Odpowiedź na pytanie, w jakich okolicznościach jest możliwe wypowiedzenie kredytu dają nam przepisy prawa bankowego. 

Mianowicie w sytuacji, kiedy:

 • kredytobiorca nie dotrzyma warunków udzielenia kredytu – głównie chodzi o przypadek, kiedy dłużnik spóźnia się ze spłatą zobowiązania, ale też gdy pożyczone pieniądze zostaną wykorzystane niezgodnie z zawartą umową – w przypadku kredytów celowych czy zapisy umowy zostaną złamane w inny sposób lub
 • kredytobiorca utracił zdolność kredytową – czyli zdolność do terminowego regulowania rat kredytu

wówczas bank ma dwa rozwiązania – może:

 • obniżyć kwotę przyznanego kredytu lub
 • wypowiedzieć umowę.

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego jest najczęściej poważnym kłopotem – zarówno dla dłużnika, jak i dla banku. Wynika to bezpośrednio z bardzo wysokiej kwoty takiego zobowiązania. Dlatego zanim bank zdecyduje się na ostateczny krok, podejmuje wcześniej działania zaradcze zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i dostosowania sposobu spłaty do bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Najczęściej nie należy spodziewać się wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego na skutek zaległości obejmującej jedną, miesięczną ratę. W pierwszej kolejności bank podejmie próbę kontaktu z dłużnikiem, aby poinformować go o zaległościach i ocenić stopień skomplikowania sprawy. Unikanie takiego kontaktu jest niewskazane i prowadzi tylko do zaostrzenia sytuacji.

Kolejnym etapem jest wezwanie kredytobiorcy do zapłaty wszystkich zaległości. Bank powinien zaproponować kredytobiorcy także restrukturyzację długu, która może polegać np. na wydłużeniu okresu kredytowania. Co prawda w takiej sytuacji zwiększy się całkowity koszt kredytu, ale za to obniży się wysokość miesięcznej raty, co jest elementem kluczowym dla osoby borykającej się z brakiem płynności finansowej. Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej w okresie restrukturyzacji.

Jeśli żadna z powyższych czynności nie przyniesie pozytywnych rezultatów, a perspektywy na przyszłość są mocno wątpliwe, to bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego. Standardowy termin wypowiedzenia takiej umowy wynosi 30 dni. Może być on skrócony do 7 dni, jeśli pojawia się zagrożenie upadłości kredytobiorcy. Termin może być dłuższy, jeśli strony określiły go wcześniej w zawartej umowie kredytowej.

W jaki sposób bank może wypowiedzieć umowę kredytu? 

Zagrożenie uruchomienia procedury wypowiedzenia umowy kredytu przez bank, pojawia się zwykle w momencie problemów finansowych. Utrata pracy czy niespodziewane dodatkowe wydatki to okoliczności, które negatywnie wpływają na domowe finanse i mogą powodować opóźnienia w płatności rat kredytowych lub utratę zdolności kredytowej. 

W takiej sytuacji bank może wystosować wezwanie do spłaty zadłużenia w terminie nie krótszym niż 14 dni. Jednocześnie pismo musi zawierać informację o możliwości złożenia w terminie 14 dni od jego otrzymania wniosku o restrukturyzację zadłużenia. To furtka, która umożliwia uchronienie się przed wypowiedzeniem umowy. Jeśli nie skorzystamy z tego rozwiązania, wówczas bank będzie mógł skorzystać ze swojego uprawnienia. 

Termin wypowiedzenia umowy kredytowej to:

 • 30 dni – chyba, że w umowie przewidziano dłuższy okres,
 • 7 dni – jeśli kredytobiorca jest zagrożony upadłością.  

Jakie są podstawy prawne wypowiedzenia umowy kredytu przez bank?

Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank została wskazana w przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Z art. 75 tego aktu prawnego dowiemy się m.in.:

 • kiedy bank może złożyć wypowiedzenie umowy, 
 • jaki jest termin wypowiedzenia.

Szczegóły powinny znaleźć się również w samej umowie kredytu. Warto zwrócić uwagę choćby na takie kwestie, jak wspomniany wyżej termin wypowiedzenia. Przepisy mówią o 30 dniach, ale w postanowieniach umownych można ustalić inny, dłuższy i co ważne bardziej korzystny dla kredytobiorcy termin.  

Na możliwość wypowiedzenia umowy przez bank wskazują również przepisy regulujące konkretny rodzaj kredytu. Dla przykładu dla kredytu hipotecznego właściwą regulacją będzie ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. 

Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank? 

Wypowiedzenie umowy kredytowej wiąże się z jej wcześniejszym zakończeniem, co w praktyce oznacza, że należy spłacić całość zadłużenia praktycznie od razu. Jeśli w umowie kredytowej nie został wskazany inny, dłuższy termin, to na spłatę będzie tylko 30 dni liczonych od daty otrzymania wypowiedzenia. To krótko – w szczególności, jeśli wypowiedzenie umowy dotyczy kredytu hipotecznego, który z reguły zakłada długoterminową spłatę wysokiego zobowiązania. 

Zakończenie umowy kredytu i przedterminowa spłata to formalne konsekwencje wypowiedzenia umowy. Dodatkowe mogą pojawić się w momencie, kiedy nie mamy wystarczających środków, które trzeba prawie natychmiast oddać do banku.

Wówczas w grę wchodzą inne:

 • windykacja
 • postępowanie sądowe
 • zajęcie komornicze
 • negatywny wpis do bazy BIK.

Jak bronić się przed wypowiedzeniem umowy kredytowej? 

Najprostsze rozwiązanie to oczywiście terminowe płatności rat kredytu i dotrzymywanie innych warunków umownych. Natomiast jeśli problemy finansowe już się pojawią, to warto jak najszybciej podjąć działania, skontaktować się z bankiem i wykorzystać dostępne opcje: wziąć wakacje kredytowe czy zawiesić spłatę rat kapitałowych, o ile jest to możliwe. Takie rozwiązania to dodatkowy cenny czas na wyjście z kłopotów finansowych np. znalezienie innej lub dodatkowej pracy. 

Podobnie w przypadku opóźnień w płatności raty, na wezwanie banku trzeba reagować jak najszybciej, tak aby nie dopuścić do egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji warto skorzystać z możliwości restrukturyzacji zadłużenia proponowanej przez bank. Wniosek o restrukturyzację należy złożyć do instytucji finansowej w wyznaczonym terminie, czyli w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do spłaty zadłużenia. 

Na czym polega restrukturyzacja zadłużenia?

Jej celem ma być taka zmiana warunków spłaty kredytu, aby zadłużenie można było spłacić bez konieczności wypowiedzenia umowy czy prowadzenia postępowania sądowego. W praktyce restrukturyzacja może polegać na:

 • wydłużeniu okresu kredytowania,
 • możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu,
 • zmianie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu.
 • innych działaniach, które umożliwią spłatę zobowiązania. 

Co zrobić, jeśli bank wypowie umowę kredytu?

Odpowiedzią na otrzymane wypowiedzenie umowy kredytowej powinna być szybka reakcja i kontakt z bankiem. Złożone wypowiedzenie to postawienie sprawy na ostrzu noża, zatem dalsze unikanie tematu spłaty zadłużenia będzie prawdopodobnie bardzo bolesne. Nie wiadomo jednak czy w tej sytuacji jakiekolwiek negocjacje będą jeszcze możliwe.

W momencie otrzymania wypowiedzenia zaczyna biec termin do spłaty zadłużenia. Z reguły będzie to tylko 30 dni, chyba że w umowie zostały wskazane bardziej korzystne warunki.

W przypadku opóźnienia, jeśli nie zdążymy z oddaniem do banku całego kapitału w terminie, wówczas bank może wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Nawet wówczas można się bronić, ale tu także ważne są terminy, które liczą się od momentu otrzymania nakazu. W przypadku postępowania sądowego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.  

Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy – czym się różnią?

Wypowiedzenie umowy kredytowej a odstąpienie od umowy to dwa różne pojęcia, które choć wiążą się z podobnym skutkiem, czyli: zakończeniem umowy i koniecznością zwrotu pożyczonych pieniędzy do banku, to jednak ich znaczenie jest inne.  

Przede wszystkim prawo do odstąpienia od umowy przysługuje kredytobiorcy. Uprawnienie można zrealizować w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kredytowej. Nie ma obowiązku podania przyczyny odstąpienia. Wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu w wyznaczonym terminie do banku. 

Wzoru treści odstąpienia od umowy można poszukać w dokumentach przekazanych przez bank. Jednym z załączników powinien być właśnie taki wzór. Pismo można też napisać samodzielnie. 

Warto również sprawdzić przy pomocy jakiego kanału trzeba złożyć oświadczenie, żeby dotrzymać terminu. W grę wchodzi oczywiście poczta i osobista wizyta w banku. Czasem też wystarczy wysłać maila na adres BOK dołączając podpisane oświadczenie jako załącznik.

Osoby korzystające z bankowości elektronicznej powinny również rozważyć ten kanał jako sposób na złożenie oświadczenia. Szczegółowe zasady związane z możliwością odstąpienia od umowy w tym zakresie powinny być wskazane w dokumentach przekazanych przez bank

Konsekwencją wycofania się z kredytu za pomocą odstąpienia od umowy jest zwrot pożyczonej kwoty wraz z odsetkami za okres korzystania z pożyczonej kwoty. Przelew na rzecz banku powinien nastąpić niezwłocznie po odstąpieniu od kredytu, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

 

Źródła:

 1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971400939

   

 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000819

Warto wiedzieć

 1. Wypowiedzenie umowy kredytu oznacza konieczność spłaty pozostałego zadłużenia w terminie 30 dni od otrzymania pisma z banku. 
 2. Powodem wypowiedzenia będzie niedotrzymanie warunków umowy lub utrata zdolności kredytowej. 
 3. Możliwość wypowiedzenia umowy kredytu ma nie tylko bank, ale również kredytobiorca. 
 4. Restrukturyzacja zadłużenia to szansa na uniknięcie wypowiedzenia umowy i jej rozwiązania przed czasem.
 5. Odstąpienie od umowy to uprawnienie kredytobiorcy, który może bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od podpisania umowy zrezygnować z kredytu.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową?

  Tak. Bank może wypowiedzieć każdą umowę kredytową – zarówno o kredyt hipoteczny, gotówkowy czy konsolidacyjny, ale jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie oraz w umowie. Najczęściej przyczyną wypowiedzenia będzie niedotrzymanie warunków spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę czyli zaniechanie spłaty i brak reakcji na wezwania wysłane przez bank.   

 2. Co oznacza wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank?

  Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank oznacza wyczerpanie możliwości wpływu na dłużnika w zakresie dotychczas stosowanych środków. Takie działanie banku prowadzi do zakończenia umowy i żądania spłaty pełnej kwoty zadłużenia w krótkim czasie.  

 3. Co się stanie gdy bank wypowie umowę kredytu?

  Wypowiedzenie umowy kredytowej w praktyce oznacza konieczność spłacenia pozostałej kwoty kredytu od razu. To bardzo dotkliwa sankcja, zwłaszcza przy kredycie hipotecznym, który opiewa na wysoką kwotę.

 4. Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej?

  Wypowiedzenie umowy przez bank zwykle dotyczy sytuacji, kiedy klient zalega ze spłatą i nie reaguje na kontakt z banku, dlatego cofnięcie wypowiedzenia w takiej sytuacji może być trudne. Jest jednak furtka. Mianowicie w wezwaniu bank informuje o możliwości restrukturyzacji zadłużenia na wniosek klienta. Korzystając z takiego rozwiązania nie będziemy musieli oddać całej żądanej kwoty od razu, ale na nowo ustalonych zasadach.

 5. Jak rozmawiać z bankiem po wypowiedzeniu umowy kredytowej?

  Wskazany jest szybki kontakt z bankiem, podjęcie negocjacji i wspólne ustalenie rozwiązań możliwych do zaakceptowania dla obu stron. Najgorszym rozwiązaniem będzie natomiast unikanie kontaktu z wierzycielem. Konsekwencją takiego zachowania będzie skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd, a następnie windykacja komornicza – czyli jeszcze wyższe koszty końcowe.

 6. Czy kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytową?

  Tak. Kredytobiorca również może wypowiedzieć umowę kredytową. Zgodnie z przepisami ustawy prawo bankowe, jeśli termin spłaty kredytu jest dłuższy niż rok, wówczas możemy wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Porównaj kredyty hipoteczne
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Sławomir
Sławomir
5 miesięcy temu

Umowa kredytowa przez bank została zerwana. Obecnie toczy się postępowanie sądowe. Umowa zosta sprzedana dla firmy windykacyjnej. Obecnie wysłano pismo do banku o zawislosciach umowy i powiadomiono o tym sąd. Dla Banku umowa już nie istnieją a jednak bank przyjął to pismo jako reklamacje. Czy tak można? O ile umowa czyli kredyt został sprzedany?
Jeśli umowa została sprzedana firmie windykacyjnej oznacza to że bank tej umowy już fizycznie nie posiada a jednak przyjmuje pismo jako reklamacje …
Czy to jest normalne?

Sebastian
Sebastian
8 miesięcy temu

Czy bank, może rozwiązać umowę kredytowa, gdy zalega się jedna ratę która została uregulowana po rozwiązaniu umowy, w tym przypadku w następnym miesiącu .

Monika
Monika
1 rok temu

Proszę o podpowiedź , co zrobić w sytuacji, kiedy Bank nie odniósł się do 4 próśb o restrukturyzację kredytu? W żaden sposób nie chciał dogadać się ze mną i ustalić harmonogramu spłaty, z którego mogłabym się wywiązywać. Wypowiedział umowę i nałożył sądowną egzekucję mojego wynagrodzenia. Rozprawa odbyła się oczywiście bez mojego udziału. Dodatkowo mam poważne podejrzenia, że dokumentacja do wniosku kredytowego została sfałszowana ? Co mam zrobić w takiej sytuacji?